หน้าแรก แท็ก ทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ พบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19