Home Tags ตั๋วโดยสารกรีนบัส

Tag: ตั๋วโดยสารกรีนบัส

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 22 กันยายน 2563

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 22 กันยายน 2563 วันที่ 22 กันยายน 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง ภาคเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
error: Alert: Content is protected !!