หน้าแรก แท็ก จ่ายเงินเยียวยา 5000 บาท จ่ายแล้ว 99%