Home Tags จ่ายค่าชดเชยช่วงช่วงตาย

Tag: จ่ายค่าชดเชยช่วงช่วงตาย

แจ้งวางแผนการเดินทาง 27 ก.ย. เชียงใหม่มีจัดสอบ ก.พ. จำนวน 15 สนามสอบ ผู้เข้าสอบกว่า 35,000 คน

แจ้งวางแผนการเดินทาง 27 ก.ย. เชียงใหม่มีจัดสอบ ก.พ. จำนวน 15 สนามสอบ ผู้เข้าสอบกว่า 35,000 คน กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมกรข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จัดให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา...

error: Alert: Content is protected !!