Home Tags จรัล

Tag: จรัล

ขนส่งฯ เยียวยาต่อใบขับขี่ช่วงโควิด-19 ไม่ต้องสอบข้อเขียน-สอบขับรถ

ขนส่งฯ เยียวยาต่อใบขับขี่ช่วงโควิด-19 ไม่ต้องสอบข้อเขียน-สอบขับรถ กรมการขนส่งทางบก มาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ "สิ้นอายุเกิน 1 ปี" ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 --> ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นการเยียวยาจากเดิม ที่ต้องเข้ารับเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี...
error: Alert: Content is protected !!