Home Tags คอตโต้

Tag: คอตโต้

นายกฯ ระบุคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ต้องทำงานเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน ย้ำจะทำงานในหน้าที่ให้จบ พร้อมยืนยันไม่ได้ต้องการรักษาอำนาจ

นายกรัฐมนตรีระบุคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ต้องทำงานเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน ย้ำจะทำงานในหน้าที่ให้จบ พร้อมยืนยันไม่ได้ต้องการรักษาอำนาจ วันนี้ (27 ต.ค.63)  เวลา 10.22 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่...
error: Alert: Content is protected !!