blank
blank
Home Tags ข่าวเชียงใหม่

Tag: ข่าวเชียงใหม่

เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย หรือเป็นโรคไบโพลาร์? มารู้จักโรคนี้กันให้มากขึ้น

เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย หรือเป็นโรคไบโพลาร์? มารู้จักโรคนี้กันให้มากขึ้น จากสถิติพบว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยไบโพลาร์จำนวน 60 ล้านคน ในส่วนของคนไทยมีผู้ป่วยจำนวนประมาณ 5 แสนราย และเข้ารับการรักษา 1-2 หมื่นราย (ข้อมูล:กรมสุขภาพจิต) ความเข้าใจของโรคไบโพลาร์อาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง ในสื่อและความเข้าใจในสังคม อาทิ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ,มีสองบุคลิก ,อยู่กับสังคมเป็นแบบหนึ่ง อยู่คนเดียวเป็นอีกแบบหนึ่ง ,ไม่คุมอารมณ์ ,ชอบใช้ความรุนแรง ,เปลี่ยนตามสถานการณ์ ความเข้าใจทั้งหมดนี้อาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปสักหน่อย...
error: Alert: Content is protected !!