blank
blank
Home Tags ขโมย เชียงใหม่

Tag: ขโมย เชียงใหม่

ลุยแก้ปัญหาแม่วัยรุ่น พบแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง รัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้บูรณาการการทำงานเพื่อให้แม่วัยรุ่นได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม จัดระบบดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์

ลุยแก้ปัญหาแม่วัยรุ่น พบแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง รัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้บูรณาการการทำงานเพื่อให้แม่วัยรุ่นได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม จัดระบบดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เผยรายงานสถานการณ์แม่วัยรุ่นของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ระบุว่า อัตราการมีบุตรของวัยรุ่นอายุ 15 ถึง 19 ปี ในประเทศไทยในภาพรวม ลดลงจาก 51 คน ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2558...
error: Alert: Content is protected !!