blank
blank
Home Blog Page 3

เด็กแว้นสะอื้น! ตร.ภาค 5 ลุยปราบ “วัยรุ่นป่วนเมือง” จับกลุ่มมั่วสุมแข่งรถ ย้ำผู้ปกครองปล่อยปละละเลยบุตรหลาน มีส่วนถูกดำเนินคดี

เด็กแว้นสะอื้น! ตร.ภาค 5 ลุยปราบ “วัยรุ่นป่วนเมือง” จับกลุ่มมั่วสุมแข่งรถ พร้อมยึดของกลางทั้งรถ จยย.ดัดแปลงและอุปกรณ์อื้อ ย้ำผู้ปกครองปล่อยปละละเลยบุตรหลาน มีส่วนถูกดำเนินคดี เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 พ.ย. 64 ที่ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ได้ร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ในห้วงระหว่างวันที่ 11 - 20 พ.ย.64 ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาเด็กแว้น และพฤติกรรมการแต่งรถซิ่ง และร้านหรือโรงงานที่มีการลักลอบจำหน่ายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน และมีเสียงดัง โดยในการแถลงข่าวครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจยึดของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ 819 คัน และท่อไอเสียจำนวนมากกว่า 1,000 ชิ้น ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ทำการดำเนินคดีกับผู้ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย 3 ราย , ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนกับ บิดามารดา หรือผู้ปกครอง 794 ราย , ตรวจค้น/ประชาสัมพันธ์ร้านขาย/ดัดแปลง รถหรืออุปกรณ์ 1,976 ครั้ง , จัดทำประวัติผู้กระทำความผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแข่งรถในทาง 232...

ราชกิจจาฯ ประกาศ ”รัฐธรรมนูญ” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตร 2 ใบ แบ่งเป็น ส.ส.เขต 400 คน ปาร์ตีลิสต์ 100 คน มีผลบังคับใช้ 22 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

ราชกิจจาฯ ประกาศ ”รัฐธรรมนูญ” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตร 2 ใบ แบ่งเป็น ส.ส.เขต 400 คน ปาร์ตีลิสต์ 100 คน มีผลบังคับใช้ 22 พ.ย. 64 เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นไว้ โดยมาตรา 1 รัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 มาตรา 2 รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 83 และมาตรา 91...

True และ Dtac ประกาศเริ่มต้นควบรวมกิจการ เตรียมจัดตั้งบริษัทใหม่

True และ Dtac ประกาศเริ่มต้นควบรวมกิจการ เตรียมจัดตั้งบริษัทใหม่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – วันนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) และกลุ่มเทเลนอร์ ประกาศการพิจารณาสร้างความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน (Equal Partnership) โดยการสนับสนุนให้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) ตั้งเป้าปรับโครงสร้างธุรกิจสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) ภายใต้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีฮับ พร้อมเสริมธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ การสร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็ม และกองทุนสตาร์ทอัพ เพื่อสอดรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีระดับภูมิภาค ในระหว่างการศึกษาและพิจารณาการปรับโครงสร้างครั้งนี้ ธุรกิจของทรู และดีแทค จะยังคงดำเนินไปตามปกติของแต่ละบริษัท ในขณะที่เครือซีพี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทรู และกลุ่มเทเลนอร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของดีแทค ตั้งเป้าที่จะหาข้อสรุปในรายละเอียดของความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน (Equal Partnership) ซึ่งจะส่งผลให้ เครือซีพีและกลุ่มเทเลนอร์ ถือหุ้นเท่าเทียมกันในบริษัทใหม่ที่จะร่วมกันสร้างขึ้น นอกจากนี้ ทรูและดีแทคจะดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งการตรวจสอบกิจการของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเสร็จเป็นที่พอใจ (Due Diligence)...

สธ.ชวนคนไทยปั๊มลูก หลังเด็กเกิดใหม่ปีนี้ต่ำกว่า 6 แสน 

สธ.ชวนคนไทยปั๊มลูก หลังเด็กเกิดใหม่ปีนี้ต่ำกว่า 6 แสน ภายใต้โครงการ “Smart Family Planning for Women” จากการที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านประชากร โดยในด้านโครงสร้างนั้น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2580 สัดส่วนผู้สูงอายุในสังคมไทยจะมีจำนวนราวร้อยละ 30 ของประชากร ทั้งนี้ประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุ์รวมที่ต่ำกว่าระดับทดแทนมาเป็นระยะเวลา 20 ปี ส่งผลให้จำนวนประชากรวัยเด็กและวัยทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 ที่ผ่านมาก็พบว่ามีจำนวนการเกิดรวมเพียง 587,368 คน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีจำนวนการเกิดรายปีที่ต่ำ กว่า 600,000 คน ยิ่งไปกว่านั้น ประเด็นด้านคุณภาพประชากรก็เป็นประเด็นที่สำคัญไม่แพ้ประเด็นด้านโครงสร้างประชากร โดยสถานการณ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานพร้อมประกาศเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการผลักดันนโยบายประชากรที่นำไปสู่การสร้างสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พร้อมแสดงปาฐกถาที่จะยกระดับครอบครัวคุณภาพและโครงสร้างประชากร สู่สังคมแห่งความยั่งยืน โดยมีใจความว่า “หัวใจของการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาคนให้มีศักยภาพ" ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้พวกเราทุกคนในที่นี้ มีหน้าที่ มีบทบาทที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีเหมือนกัน และมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การสร้างครอบครัวคุณภาพสู่สังคมแห่งความยั่งยืน และผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าการที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นการทำงานภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของไทย ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ประชากรที่เกิดในยุค “เบบี้บูม (Baby Boom)” กลายเป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์มีบุตรเฉลี่ยเพียง...

เชียงใหม่ ขอให้กลุ่มเสี่ยงสูง เร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อป้องกันอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้

จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อลดลง ด้านสถิติผู้เสียชีวิตส่วนมากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ทั้งนี้ขอให้กลุ่มเสี่ยงสูงต้องรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อป้องกันอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 64 เชียงใหม่เผยสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยระบุว่า จากสถิติผู้เสียชีวิตทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 103 ราย เป็นผู้สูงอายุมากถึง 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 72 และเป็นผู้มีโรคประจำตัว 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 โดยมีเพียง 6 รายเท่านั้นที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ด้านโรงพยาบาลมหาราชได้สำรวจผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีภาวะวิกฤตทั้งหมด 20 ราย พบว่า ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน บางรายได้รับการฉีดเพียงเข็มเดียว หรือได้รับครบ แต่ยังไม่ครบ 2 สัปดาห์ ทั้งหมดเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า การที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ จะส่งผลให้ผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงมีอาการหนัก และเสียชีวิตได้ หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อกลุ่มสีแดงที่มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นจนจำนวนเตียงไม่สามารถรองรับได้ ดังนี้จึงต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด และวิธีแก้ไขง่ายและเร็วที่สุด คือ กลุ่มเสี่ยงสูงทั้งผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ต้องรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว จะทำให้ถ้าติดเชื้อแล้วอาการจะไม่รุนแรง และไม่ทำให้เสียชีวิต โดยผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสามารถ Walk in เข้ามารับการฉีดวัคซีนได้ที่ทุกศูนย์ ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนเข็ม 1 ชนิด...

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 -รวม 6,428 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,732 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 133 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 553 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,042,146 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) --------------------- หายป่วยกลับบ้าน 7,882 ราย หายป่วยสะสม 1,937,379 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 85,768 ราย --------------------- เสียชีวิต 49 ราย

ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส พยากรณ์อากาศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส พยากรณ์อากาศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันนี้ (22 พ.ย. 64) ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่ง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส และมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปโดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

โฆษกรัฐบาล เผย ‘นายกฯ สั่งประเมินสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิด เข้าใจห่วงโซ่ธุรกิจกลางคืน ชี้พร้อมให้ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดเร็วขึ้นหากมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี

โฆษกรัฐบาล เผย ‘นายกฯ สั่งประเมินสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิด เข้าใจห่วงโซ่ธุรกิจกลางคืน ชี้พร้อมให้ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดเร็วขึ้นหากมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี ยึดความปลอดภัยและประโยชน์ภาพรวมของประเทศเป็นหลัก เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของ สถานประกอบการธุรกิจกลางคืน ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงศิลปิน นักดนตรี หลังจากที่ศบค. มีมติให้เลื่อนการเปิดกิจการไปถึงวันที่ 16 มกราคม 2565  เข้าใจและเป็นห่วงเกี่ยวกับห่วงโซ่ธุรกิจกลางคืนที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ไม่ว่าจะผู้ประกอบการ นักร้องนักดนตรี พนักงานเสริฟ รวมไปถึงผู้ค้าขายในช่วงกลางคืน  ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการหยิบยกหารือถึงทางออกกันหลายเวที อีกทั้งสั่งการให้ติดตามประเมินสถานการณ์ประจำวันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งแก้ปัญหาของประชาชนทุกกลุ่มโดยยึดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของภาพรวมเป็นหลัก   โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า จากการที่ ตัวแทนสถานประกอบการธุรกิจกลางคืนได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาเลื่อนการเปิดกิจการ/กิจกรรมให้เร็วขึ้นนั้น คาดว่า จะได้มีการนำประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ต่อไป โดยแนวโน้มน่าจะเป็นในทิศทางที่ดี ตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการเสนอมาทั้งการเตรียมสถานที่ ความปลอดภัยบุคคลากร ระบบบริการ และเงื่อนไขสำหรับผู้เข้ารับบริการ หากมีการประเมินว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็มีโอกาสที่จะเปิดสถานประกอบการธุรกิจกลางคืนได้เร็วกว่าเดิม  “พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันว่า จะดูแลภาคส่วนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ต้องประเมินสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันอย่างใกล้ชิดโดยยึดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของภาพรวมของประเทศเป็นหลัก แต่หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็พร้อมรับฟังและปรับเงื่อนไขมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประเทศอย่างแน่นอน” นายธนกรฯ กล่าว

แพทย์ผิวหนังชี้ “ภาวะผมร่วง” อาการที่เกิดขึ้นได้หลังการติดเชื้อโควิด-19 เหตุเกิดจากความเครียดและมีการกระตุ้นปฏิกิริยาการอักเสบ

แพทย์ผิวหนังชี้ “ภาวะผมร่วง” อาการที่เกิดขึ้นได้หลังการติดเชื้อโควิด-19 เหตุเกิดจากความเครียดและมีการกระตุ้นปฏิกิริยาการอักเสบ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาวะผมร่วงภายหลังการติดเชื้อโควิด 19 ส่วนใหญ่เป็นอาการของโรคผมผลัด โดยผู้ป่วยจะมีอาการผมร่วงทั่วศีรษะมากผิดปกติ มากกว่า 100 เส้น/วันแต่ไม่มากเกิน 50% ของผมทั้งศีรษะในระยะเวลา 2 - 3 เดือน แต่ในบางรายอาจจะเกิดได้เร็วประมาณหนึ่งเดือนครึ่งภายหลังการติดเชื้อ โควิด 19 ซึ่งค่อนข้างเร็วกว่าภาวะผมผลัดจากสาเหตุอื่น พบว่าผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อโควิด 19 เกิดโรคผมผลัดหลังจากการติดเชื้อประมาณ 25% โรคผมผลัดอาจเกิดได้จากสาเหตุอื่น เช่น เกิดภายหลังจากมีภาวะป่วยหนัก มีภาวะเครียดมาก การขาดสารอาหาร เป็นโรคไทรอยด์และการรับประทานยาบางอย่าง ดังนั้น ถ้าผู้ป่วยมีประวัติสาเหตุอื่นร่วมด้วย อาจมีความจำเป็นที่จะต้องแยกสาเหตุอื่นร่วมด้วยโดยการตรวจผมและการตรวจเลือด แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติม ปัจจัยกระตุ้นอื่นนอกเหนือจากภาวะเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ควรจะรักษาร่วมด้วย คือ 1. ถ้าผู้ป่วยเกิดภาวะผมร่วงภายหลังจากมีการติดเชื้อโควิด 19 โดยไม่มีปัจจัยอื่น โดยทั่วไป ผู้ป่วยที่มีโรคผมผลัดมักหายได้เองหลังจากสาเหตุหมดไปแล้วประมาณ 2 - 6 เดือน ในกรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคผมผลัดหลังจากการติดเชื้อภายหลังการติดเชื้อ โควิด 19 อาจจะหายได้เร็วกว่าที่ระยะเวลาประมาณ 2...

งานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา “งานผางประทีบบูชา ลำน้ำปิง ยี่เป็งเจียงใหม่” วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

งานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา “งานผางประทีบบูชา ลำน้ำปิง ยี่เป็งเจียงใหม่” วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนสาธารณะตลาดต้นลำไย ติดกับลำน้ำแม่ปิง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวพิธีเปิด ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายในงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา “งานผางประทีบบูชา ลำน้ำปิง ยี่เป็งเจียงใหม่” ในวันนี้ การท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการจ้างงาน การเติบโตของสินค้าทางการเกษตร ของฝาก ของที่ระลึก กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆก็จะตามมา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นในช่วงที่ยัง  ไม่สามารถเปิดประเทศและรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างเต็มรูปแบบ การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลยี่เป็ง สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กระผมขออวยพรให้การดำเนินงานครั้งนี้...

กรมอนามัย เผยวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ฝังยาคุมกำเนิด-ห่วงอนามัย ได้ฟรีทุกสิทธิ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และลดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถฝังยาคุมกำเนิดและห่วงอนามัยได้ ทุกสิทธิสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ และลดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมอย่างต่อเนื่อง วันที่ 20 พ.ย. 64 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี มีสิทธิสามารถเข้ารับการคุมกำเนิดฟรีทุกวิธี รวมถึงยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัยที่โรงพยาบาลเครือข่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยที่ผ่านมากรมอนามัยได้ร่วมกับ สปสช. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัยสำหรับวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ต้องการคุมกำเนิด ทุกสิทธิสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานบริการในเครือข่ายของ สปสช. ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยลดปัญหาแม่วัยรุ่นได้ “ทั้งนี้ ยาฝังคุมกำเนิด เป็นวิธีการควบคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง มี 2 ชนิด ได้แก่  ยาฝังคุมกำเนิด ชนิด 1 หลอด จะคุมกำเนิดได้นาน 3 ปี และยาฝังคุมกำเนิด ชนิด 2 หลอด จะคุมกำเนิดได้นาน 5...

คิดถึงญี่ปุ่น ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น!! เพราะเราได้ยกญี่ปุ่นมาไว้ที่เชียงใหม่ ในงาน “Yatai Night Market” เทศกาลอาหารญี่ปุ่น ณ ลานน้ำพุชมดอย เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ เเอร์พอร์ต >> เต็มอิ่มตลอด 7 วันเต็ม!! ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2564 นี้

🎎 คิดถึงญี่ปุ่น ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น!! เพราะเราได้ยกญี่ปุ่นมาไว้ที่เชียงใหม่ ในงาน "Yatai Night Market" เทศกาลอาหารญี่ปุ่น ณ ลานน้ำพุชมดอย เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ เเอร์พอร์ต >> เต็มอิ่มตลอด 7 วันเต็ม!! ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2564 นี้ พบกับกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น ทั้ง วัฒนธรรม อาหาร การแสดง บรรยากาศแบบเทศกาลไฟฤดูหนาว และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมภายในงาน... 🍙 คัดสรรร้านอาหารญี่ปุ่นเด็ดจากทั่วเชียงใหม่ รวมของเด็ดกว่า 20 ร้าน 🎆 สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาทิ ⛩ การเเสดงระบำร่มญี่ปุ่น 🍣โชว์แล่เนื้อวากิวและทำเมนูจากเนื้อวากิวพร้อมร่วมชิม 🎎 Japan dance cover 🎖ร่วมประมูลและชมการเเล่เนื้อปลาทูน่าโดยเเขกรับเชิญสุดพิเศษ "เชฟบุญธรรม" เชฟกะทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นประเทศไทย 🎏 เเละกิจกรรมอีกมากมาย เต็มอิ่มตลอด 7 วัน !! 🙂 📅 ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2564 ⏰ เวลา 17.00-21.00 น. 📍ลานน้ำพุชมดอย เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ เเอร์พอร์ต #chiangmaievent #japanesefood #foodie #foodlover #เเข่งกินเร็ว #chiangmaifoodfestival #yatainightmarket2021 #wemissjapan2021 #wemissjapan #CentralChiangmaiAirport

ตำรวจภูธรภาค 5 จับกุมเครือข่ายฉ้อโกงทางออนไลน์ 2 คดี หลอกเอาเงินประชาชน มูลค่าความเสียหายร่วม 7 ล้านกว่าบาท

ตำรวจภูธรภาค 5 จับกุมเครือข่ายฉ้อโกงทางออนไลน์ 2 คดี หลอกเอาเงินประชาชน มูลค่าความเสียหายร่วม 7 ล้านกว่าบาท ตำรวจภูธรภาค 5 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.วีระชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ , พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 จึงได้สั่งการให้ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 5 (ศปอส.ภ.5) ทำการสืบสวนติดตามกลุ่มมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นบุคคลอื่นหลอกเอาทรัพย์สินต่างๆ ผ่านชองทางออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อประชาชน และทำให้มีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยในวันที่ 20 พ.ย. 64 ได้มีการแถลงผลปฏิบัติการจับกุมกรณีดังกล่าว จำนวน 2 คดี ดังนี้ คดีที่ 1 จับกุมกรณีหลอกให้ผู้เสียหายส่งรหัสผ่าน บัญชีบิทคับออนไลน์ และเข้ารหัสไปโอนเงินของผู้เสียหายออกมา 97,000 บาท ท้องที่ สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ ผู้ต้องหานายฉัตรธวัช อายุ 24 ปี ที่อยู่...

ประมวลภาพบรรยากาศของรถกระทงใหญ่ 7 จุดรอบเมืองเชียงใหม่ เมื่อวานนี้ (19 พ.ย. 64) ในงานประเพณียี่เป็งเจียงใหม่ 2564

ประมวลภาพบรรยากาศของรถกระทงใหญ่ 7 จุดรอบเมืองเชียงใหม่ เมื่อวานนี้ (19 พ.ย. 64) ในงานประเพณียี่เป็งเจียงใหม่ 2564 ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 สำหรับปีนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของงาน จากเดิมจะมีขบวนแห่รอบเมืองเชียงใหม่ มาเป็นการจัดแสดงรถกระทงใหญ่ 7 จุด และประดับผางประทีปหรือโคมล้านนานับหมื่นดวงให้สว่างไสวทั่วเมือง โดยจัดแสดงทั้งหมด 2 วัน ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 2564 ซึ่งหากเมื่อวานใครยังไม่ได้ไปชมความงามของกระทงใหญ่ วันนี้ก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ ตามสถานที่ 7 จุดจัดแสดง ดังต่อไปนี้... 1. ข่วงประตูท่าแพ 2. ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 3. ประตูช้างเผือก 4. ประตูสวนดอก 5. แยกกาดสมเพชร 6. ประตูเชียงใหม่ 7. หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ตำรวจภาค 5 รวบแก๊งขนยา ซุกยาบ้าเกือบสองแสนเม็ดในเฟรมรถ ขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายรวมกว่า 12 ล้านบาท

ตำรวจภาค 5 รวบแก๊งขนยา ซุกยาบ้าเกือบสองแสนเม็ดในเฟรมรถ ขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายรวมกว่า 12 ล้านบาท ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตำรวจภูธรภาค 5 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.วรพงค์ คำลือ ผบก.บก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และพล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผบก.ภ.จว.ลำพูน และนายศานิต อ่อนเปี่ยม ผอ.ส่วนกิจการโครงการพิเศษ ป.ป.ส.ภาค 5สั่งการให้ ชุดสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติพื้นที่ตอนใน ตำรวจภูธรภาค 5 บก.สส.ภ.5, ภ.จว.เชียงใหม่ , สภ.แม่ทา จว.ลำพูน บูรณาการร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง จับกุมผู้ต้องหา 3 คน ยาบ้า 186,000 เม็ด รถยนต์ 1 คัน...

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนทุกคนในจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็วที่สุด หลังพบสถิติผู้ป่วยหนักจากโควิดพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนทุกคนในจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็วที่สุด หลังพบสถิติผู้ป่วยหนักจากโควิดพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถิติการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ขณะนี้ มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ประมาณ 78 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งยังถือว่าไม่เพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพราะการที่จะเรียกได้ว่าได้รับวัคซีนอย่างสมบูรณ์ต้องได้รับการฉีดครบ 2 เข็มขึ้นไป สำหรับสถิติ ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเทียบกับฐานประชากรของจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ที่ประมาณ 58 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน จึงยังถือว่าไม่เพียงพอต่อการป้องกันการระบาดของโรค ทั้งนี้การระบาดของโควิด-19 ในระยะหลังเป็นเชื้อสายพันธุ์เดลต้า จำเป็นต้องมีเปอร์เซ็นต์ผู้ที่ได้รับวัคซีนให้มากที่สุด หากถึง 100 เปอร์เซ็นต์ได้ยิ่งดี หากทุกคนได้รับวัคซีน ก็จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโควิดลงได้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวต่อไปว่า อยากกล่าวฝากถึงประเด็นความเข้าใจของประชาชนทั่วไป ที่ว่าเมื่อพ่อแม่หรือผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องพาไปฉีดวัคซีนนั้น อยากให้เปลี่ยนแนวคิด ในความเป็นจริงแล้ว ลูกหลานที่ออกจากบ้านไปทำงานแล้ว มีความเป็นไปได้สูงที่จะนำเชื้อมาติดผู้สูงอายุในบ้าน แม้ว่าลูกหลานเหล่านั้นจะได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม อยากเรียนว่าถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดโรคได้ และวัคซีนช่วยให้อาการไม่หนักเมื่อได้รับเชื้อฯ ดังนั้นแม้ลูกหลานจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว หากได้รับเชื้อจากภายนอกก็มีโอกาสพาเชื้อกลับไปติดคนในครอบครัวได้ โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้สูงอายุ ปู่ย่าตายาย ที่อยู่ที่บ้าน ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพาผู้สูงอายุในบ้านไปรับการฉีดวัคซีนฯ โดยเร็ว ถึงแม้ท่านเหล่านั้นจะไม่ค่อยได้ไปไหนก็ตาม "หลายคนอาจมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีน ยืนยันว่าเท่าที่มีการศึกษาและเก็บข้อมูลมา ในจังหวัดเชียงใหม่...

ซากกระทงลอยเกลื่อนหน้าฝายป่าแดด พบปริมาณลดลงมากกว่าปีก่อนๆ เหตุประชาชนยังห่วงสถานการณ์โควิด

ซากกระทงลอยเกลื่อนหน้าฝายป่าแดด พบปริมาณลดลงมากกว่าปีก่อนๆ เหตุประชาชนยังห่วงสถานการณ์โควิด ด้านเจ้าหน้าที่เตรียมเก็บขึ้นทำความสะอาดลำน้ำ วันที่ 20 พ.ย. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณ ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าได้มีซากกระทงจำนวนมากลอยมาตามลำน้ำแม่ปิงมาติดอยู่ที่บริเวณดังกล่าว จากการที่ช่วงวันที่ 17-19 พ.ย.64 ที่ผ่านมา ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ทีการจัดประเพณียี่เป็ง ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงาน และร่วมกันลอยกระทงลงสู่แม่น้ำ โดยพบว่าปริมาณซากกระทงในปีนี้ลดลงจากปีก่อนๆเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวยังคงกลัวการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน ทำให้บรรยากาศงานในปีนี้ไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของซากกระทงดังกล่าวนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ประสานงานกับชลประทานเชียงใหม่เตรียมดำเนินการเก็บกู้ไปคัดแยกทำปุ๋ยหมัก และทำลายทิ้ง โดยพบว่ากระทงกว่าร้อยละ 99 เป็นกระทงต้นกล้วยใบตอง และวัสดุธรรมชาติ ขณะที่ปัญหาเรื่องโคมลอยนั้น พบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนในการงดปล่อย ซึ่งสังเกตได้ว่าในปีนี้แทบจะไม่มีซากโคมลอยปลิวลงมาตกตามพื้นที่สาธารณะหรือท้องถนนในพื้นที่เลย

เชียงใหม่ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง”

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดช่องทางให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ชนิด AstraZeneca ได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ชนิด AstraZeneca ได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน และผู้ที่ฉีด Sinopharm ครบ 2 เข็ม เกิน 4 เดือน หรือ 120 วัน ซึ่งจะได้มีการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ฉีด ผ่าน SMS และเบอร์โทรศัพท์ หรือตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง”

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,595 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,142 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 215 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 220 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 18 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,028,712 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) --------------------- หายป่วยกลับบ้าน 8,478 ราย หายป่วยสะสม 1,921,906 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 87,885 ราย --------------------- เสียชีวิต 53 ราย

กกพ. มีมติปรับขึ้นค่าเอฟทีปี 65 ส่งผลบิลค่าไฟฟ้างวด ม.ค. – เม.ย. 65 เฉลี่ย 3.78 บาทต่อหน่วย 

กกพ. มีมติปรับขึ้นค่าเอฟทีปี 65 ส่งผลบิลค่าไฟฟ้างวด ม.ค. – เม.ย. 65 เฉลี่ย 3.78 บาทต่อหน่วย  นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เผยว่า กกพ. มีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่าเอฟที สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนมกราคม – เมษายน 2565 ที่ 16.71 สตางค์ เพิ่มขึ้นจากในปัจจุบันรอบเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 มีค่าเอฟทีอยู่ที่ -15.32 สตางค์ โดยจะเป็นการเรียกเก็บค่าเอฟทีใหม่อยู่ที่ 1.39 สตางค์ต่อหน่วย จะส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในบิลค่าไฟของประชาชนในปีหน้า เฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.63 จากงวดปัจจุบันที่มีค่าไฟอยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย โดยเป็นผลจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลง, การนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศ, รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวขึ้นมากตามภาวะราคาน้ำมันขาขึ้นในตลาดโลก ขณะที่ในปีหน้า(65)ต้องติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานใกล้ชิด เพื่อเร่งปรับแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ลดต้นทุนที่เกิดขึ้น กระทบประชาชนน้อยที่สุด กกพ. จึงพิจารณาแนวทางลดผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปีทยอยปรับเพิ่มค่าเอฟทีแบบขั้นบันได และทยอยปรับปรุงตามค่าจริงในรอบต่อๆ...

“Winter Green Garden 2021” รวมสุดยอดพันธุ์ไม้ยอดนิยม และอุปกรณ์ตกแต่งสวนสุดครบครันเพื่อคนรักต้นไม้ พบกับไม้ด่าง ต้นไม้หายาก แคคตัส ไม้ใบสุดอินเทรนด์ และสัมผัสสวนดอกไม้ฤดูหนาว ตลอด 5 วันเต็ม!! 18-22 พ.ย. 64 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

🌳 “Winter Green Garden 2021” รวมสุดยอดพันธุ์ไม้ยอดนิยม และอุปกรณ์ตกแต่งสวนสุดครบครันเพื่อคนรักต้นไม้ 🌹 พบกับไม้ด่าง ต้นไม้หายาก แคคตัส ไม้ใบสุดอินเทรนด์ และสัมผัสสวนดอกไม้ฤดูหนาว ตลอด 5 วันเต็ม!! 18-22 พ.ย. 64 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เหล่ากรีนเลิฟเวอร์ห้ามพลาด! ✅ ตื่นตากับการโชว์ต้น “อโลคาเซีย โปโตร่า” มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ✅ แชะภาพสวยๆ กับสวนดอกไม้ฤดูหนาว จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ✅ Exhibition Exotic Plant และร่วม Workshop "ขยายพันธุ์ไม้ด่าง" พร้อมประมูลเป็นเจ้าของไม้ด่างพันธุ์หายาก โดยชมรมคนรักไม้ด่างเชียงใหม่ ✅ เลือกช้อปต้นไม้ทั้ง ไม้ดอก ไม้ประดับ อุปกรณ์ปลูกต้นไม้ และตกแต่งสวนมากมาย ✅ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้, การดูแลรักษาต้นไม้แต่ละประเภท และไอเดียการจัดตกแต่งสวนจากเจ้าของสวนตัวจริง ✅ อร่อยกับอาหารจากดอกไม้ออแกนิคกับ “Wasunthara Eatery Farm” และเบเกอรี่อบร้อนๆ พร้อมเสิร์ฟจาก “Nana...

นายกฯ ลอยกระทง อธิษฐาน “ขอขมาลาโทษพระแม่คงคา ขอให้บ้านเมืองสงบสุข”

นายกฯ ลอยกระทง อธิษฐาน “ขอขมาลาโทษพระแม่คงคา ขอให้บ้านเมืองสงบสุข” เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 เวลา 16.30 น. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานงานสืบสานประเพณีลอยกระทงวิถีไทย พุทธศักราช 2564 “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย 1 ครอบครัว 1 กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย” ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมีคณะรัฐมนตรี อาทิ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม...

ปี้น้องเจียงใหม่ ถูกใจ๋สิ่งนี้!! แอปพลิเคชั่นเรียกรถโดยสาร สร้างความมั่นใจ คุ้มค่าทุกการเดินทางพร้อมกำหนดราคาในการเดินทางด้วยตนเอง!! >> inDriver <<พร้อมใช้ที่เชียงใหม่แล้ววันนี้!! โหลดเลย

🚘 ปี้น้องเจียงใหม่ ถูกใจ๋สิ่งนี้!! แอปพลิเคชั่นเรียกรถโดยสาร สร้างความมั่นใจ คุ้มค่าทุกการเดินทางพร้อมกำหนดราคาในการเดินทางด้วยตนเอง!! >> inDriver <<พร้อมใช้ที่เชียงใหม่แล้ววันนี้!! โหลดเลย ✅ ตัดปัญหา ราคาเกินงบเดินทาง เพราะเราสามารถกำหนดราคาเองได้เลย ✅ ช่วยให้ควบคุมงบในการเดินทาง ประหยัดค่าเดินทางได้แหมจ๊าดนัก ✅ ต่อรองราคากับคนขับโดยตรง ตามงบของเราได้เลย ✅ จะใกล้ จะไกล ฝนจะตก รถจะติด ไม่ว่ายังไง เราก็ยังคงกำหนดราคาเองได้ ✅ ความพึงพอใจเรื่องราคาเป็นเลิศ แต่เรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารก็ไม่เป็นรอง เพราะ inDriver สามารถแชร์โลเคชั่นในกรณีฉุกเฉินได้ด้วย 📱 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่ >>> https://indriver.com/r/yZsf 📌แฟนเพจ >>> https://www.facebook.com/indriver.thailand #inDriverthailand #inDriver #Chiangmai #inDriverอิสระในการเลือก #Freedomofchoice  

ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้า พยากรณ์อากาศ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้า พยากรณ์อากาศ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ โดยมีหมอกในตอนเช้า และยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

แก๊งเงินกู้โหด ซ้อมลูกหนี้ยับใช้ปืนจี้หัวบังคับให้กินฉี่ แถมไลฟ์สดอวดผลงาน ผู้เสียหายเจ็บสาหัส ภรรยาเข้าร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดี ผบช.ภาค 5 สั่งดำเนินคดีทุกข้อหา

แก๊งเงินกู้โหด ซ้อมลูกหนี้ยับใช้ปืนจี้หัวบังคับให้กินฉี่ แถมไลฟ์สดอวดผลงาน ผู้เสียหายเจ็บสาหัส ภรรยาเข้าร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดี ผบช.ภาค 5 สั่งดำเนินคดีทุกข้อหา วันที่ 19 พ.ย.64 จากกรณีโซเชี่ยล แชร์ภาพเหตุการณ์สภาพร่างกายของผู้เสียหายเป็นชาย อายุ 45 ปี ชาวบ้าน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่อ้างว่าถูก นายเฉลิมศักดิ์ อายุ 41 ปี เจ้าหนี้เงินกู้ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน อ.เมืองเชียงใหม่ เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. วันที่ 13 พ.ย.64 ที่ผ่านมา จากนั้นวันที่ 15 พ.ย.64 ภรรยาของผู้บาดเจ็บได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.อมก๋อย ท้องที่เกิดเหตุให้ดำเนินคดีกับนายเฉลิมศักดิ์ ภรรยาของผู้บาดเจ็บ ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน ว่า ก่อนหน้านี้สามีได้กู้ยืมเงินจากนายเฉลิมศักดิ์เป็นเงิน 18,000 บาท โดยตกลงกันว่าจะจ่ายดอกเบี้ยให้เดือนละ 1,500 บาท จนกว่าจะชำระเงินต้นครบ ที่ผ่านมาสามีก็ได้จ่ายดอกเบี้ยและทยอยชำระเงินต้นคืนเป็นรายวัน วันละ 300 บาทจนเหลือเงินต้นคงค้าง 3,000 บาท ต่อมาในวันเกิดเหตุสามีได้ขับรถยนต์ไปหานายเฉลิมศักดิ์ที่คอกเลี้ยงวัว ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย โดยไปพร้อมกับหลายชายอายุ...

เตือน! คืนลอยกระทงปิดประตูบ้านมิดชิด ป้องกัน “หมา-แมว” ตกใจเสียงประทัดหนีีออกจากบ้าน

เตือน! คืนลอยกระทงปิดประตูบ้านมิดชิด ป้องกัน "หมา-แมว" ตกใจเสียงประทัดหนีีออกจากบ้าน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ระบุว่า คืนวันลอยกระทงแล้ว พ่อแม่พี่น้องที่เลี้ยงหมาแมว อย่าลืมล็อกประตูบ้านให้มิดชิด ป้องกันหมาแมวตกใจเสียงประทัดหนีออกจากบ้านนะครับ เพื่อป้องกันหมาแมวหลุด แนะนำ ติดปลอกคอ GPS หรือป้ายห้อยคอที่มีบันทึกข้อมูล เบอร์โทร ของเจ้าของ แล้วพอวันพรุ่งนี้ พอจะถึงเวลาลอยกระทง ก็พาน้องหมาแมวเข้าห้อง ล็อกประตู ปิดหน้าต่างให้มิดชิด ให้น้องหมาน้องแมวอยู่ในห้องเงียบสงบ หรืออยู่ในกรงก็ได้ ถ้าหมาแมวมีอาการตกใจกลัว เห่าหรือร้องเพราะเสียงดอกไม้ไฟเสียงประทัด อย่าดุน้อง อย่าตะคอกน้อง ให้เล่นกับมันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ หรือหากิจกรรมไรทำกับน้อง จะช่วยให้ลดความหวาดกลัวเสียงประทัดและดอกไม้ไฟลงได้

เที่ยวเชียงใหม่เนื้อหอม กลุ่ม นทท.ต่างชาติ แห่บินตรงเข้าพื้นที่คึกคัก ล่าสุดเกาหลีมาเป็นกรุ๊ป สิงคโปร์-มาเลเซีย จ่อบินเพิ่ม

เที่ยวเชียงใหม่เนื้อหอม กลุ่ม นทท.ต่างชาติ แห่บินตรงเข้าพื้นที่คึกคัก ล่าสุดเกาหลีมาเป็นกรุ๊ป สิงคโปร์-มาเลเซีย จ่อบินเพิ่ม ส่วนในประเทศไม่แพ้กัน เผยเที่ยวบินวันละกว่า 70 เที่ยวบิน คาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการเปิดประเทศดีขึ้น วันที่ 19 พ.ย.64 รายงานข่าวแจ้งว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ หลังเปิดประเทศเริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้นตามลำดับ หลังจากประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนทำให้ต้องมีการปิดการเดินทาง ขณะที่ในช่วงสายของวันนี้ สายการบินเจจูแอร์นำนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้จำนวน 113 คน ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นเที่ยวบินที่สามที่บินตรงจากท่าอากาศยานอินชอนเข้าสู่ท่าอากาศยานบินเชียงใหม่ โดยในวันนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำทั้งหมดเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการและรอผลตรวจในหนึ่งวัน หากผลติดเชื้อเป็นลบจะสามารถท่องเที่ยวได้ทันทีในรูปแบบ Test and Go โดยนับตั้งแต่เที่ยวบินแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน จนถึงขณะนี้มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว 323 คน และ ในจำนวนนี้เดินทางกลับแล้ว 148 คน และมีบางส่วนชื่นชอบขออยู่ต่ออีก 1-2 สัปดาห์ เพื่อท่องเที่ยวไปในสถานที่อื่น ๆ ในภาคเหนือ ทั้งนี้ทางด้าน น.ท.มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) เปิดเผยว่า สำหรับปริมาณเที่ยวบินในช่วงนี้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น แต่เป็นช่วงที่มีประเพณีลอยกระทง และในส่วนของ Domestic อาจจะมีการเลื่อนบ้าง เนื่องจากข้อกำหนดของจังหวัดที่มีประกาศในระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย.64...

อบจ.เชียงใหม่ คิกออฟฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” ล็อตแรก 11,200 โดส ฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย 5,600 คน

อบจ.เชียงใหม่ คิกออฟฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ล็อตแรก 11,200 โดส ฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย 5,600 คน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม kick off ฉีดวัคซีน Moderna องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชาวเชียงใหม่ โดยมี นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดซื้อวัคซีน Moderna จากสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 โดส และได้รับการจัดสรรจากสภากาชาดไทย จำนวน 11,200 โดส สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ตามที่สภากาชาดไทยกำหนดที่ได้ลงทะเบียนไว้และได้รับการยืนยันสิทธิ์การฉีดวัคซีนในรอบแรก จำนวน 5,600 คน สามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564...

ตำรวจจราจรเชียงใหม่เอาจริง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จับปรับจักรยานยนต์กระทำผิด หวังลดการเกิดอุบัติเหตุ

ตำรวจจราจรเชียงใหม่เอาจริง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จับปรับจักรยานยนต์กระทำผิด หวังลดการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ตำรวจภูธรภาค5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เริ่มวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เรื่องมาตรการบังคับใช้กฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่กระทำผิด ในพื้นที่เขตเมืองเขตชุมชน หรือเขตสถานศึกษา อย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มรถจักรยานยนต์รับส่งสินค้า ได้รับข้อร้องเรียนการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร จราจรเชียงใหม่รณรงค์การขับขี่เพื่อความปลอดภัยประชาสัมพันธ์และกวดขันอย่างต่อเนื่อง โปรดปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน

วันนี้ยอดพุ่งขึ้นอีก ….เชียงใหม่วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +348 ราย

วันนี้ยอดพุ่งขึ้นอีก ....เชียงใหม่วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +348 ราย **รายละเอียดติดตามช่วงเย็นวันนี้** วันที่ 19 พ.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 348 ราย - แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 338 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 10 ราย - มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย - อยู่ระหว่างคัดกรอง 135 ราย - รักษาหายเพิ่มวันนี้ 315 ราย - รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 23,990 ราย - รวมยอดรักษาอยู่ใน รพ. 4,676 ราย - รวมยอดรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 19,076 ราย - เสียชีวิตสะสม 103 ราย

วัคซีน ChulaCov19 เดินหน้าทดลองในคนระยะ 3 พบผลดีประสิทธิภาพสูงเทียบ Pfizer คาดตามแผนขึ้นทะเบียน ใช้ได้จริงกลางปี 65

วัคซีน ChulaCov19 เดินหน้าทดลองในคนระยะ 3 พบผลดีประสิทธิภาพสูงเทียบ Pfizer คาดตามแผนขึ้นทะเบียน ใช้ได้จริงกลางปี 65 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความคืบหน้าวัคซีนโควิด-19 ของจุฬาฯ ว่า ขณะนี้วัคซีน ChulaCov19 วัคซีนเทคโนโลยี mRNA ที่จุฬาฯ ผ่านการทดลองในคนระยะที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างวิเคราะห์รายละเอียด “ผลสรุปเบื้องต้นวัคซีนมีความปลอดภัย ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงมากกว่าผู้ติดเชื้อธรรมชาติ ได้ประสิทธิภาพสูงไม่ด้อยกว่าวัคซีนไฟเซอร์ ที่เป็นเทคโนโลยีเดียวกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเข้าสู่การทดลองในคนระยะที่ 3 เทียบกับไฟเซอร์ เพื่อเห็นว่าไม่ได้ด้อยกว่า ซึ่งได้ผลิตวัคซีนบรรจุขวด Made in Thailand เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอทดสอบคุณภาพ หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน จะเริ่มรับอาสาสมัครได้ก่อนสิ้นปีนี้ ฉีดจริงต้นปีหน้า ดูผลในเดือนมีนาคม 2565 เพื่อรวบรวมข้อมูลขึ้นทะเบียนในภาวะฉุกเฉิน หากเป็นไปตามแผนคาดจะได้ใช้จริงกลางปี 2565” ศ.นพ.เกียรติ ระบุ

เชียงใหม่จัดพิธีตักบาตรทางเรือใน “คลองแม่ข่า” ล่องเรืออัญเชิญกระทงไชยมงคลไปตามลำน้ำ เพื่อไหว้สาและขอขมาพระแม่คงคาตามประเพณีล้านนา

เชียงใหม่จัดพิธีตักบาตรทางเรือใน "คลองแม่ข่า" ล่องเรืออัญเชิญกระทงไชยมงคลไปตามลำน้ำ เพื่อไหว้สาและขอขมาพระแม่คงคาตามประเพณีล้านนา วันที่ 19 พ.ย. 64 ที่ท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม..สายน้ำแห่งไชยมงคล” เพื่อขอขมาพระแม่คงคาตามคติความเชื่อ ตลอดจนเพื่อให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต โดยมีนายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งสอดรับกับวันลอยกระทงและประเพณียี่เป็ง โดยได้จัดพิธีตักบาตรทางเรือ การล่องเรืออัญเชิญกระทงไชยมงคลไปตามลำน้ำแม่ข่าเพื่อไหว้สาและขอขมาพระแม่คงคาตามประเพณีล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และยังได้มีการจัดแสดงกระทงในคลองแม่ข่า ช่วงระหว่างท่าน้ำชัยศรีภูมิ - ท่าน้ำรัตนโกสินทร์ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร อีกด้วย ทั้งนี้ได้มีการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ติดริมคลองแม่ข่า ร่วมกันปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ จัดสวนหย่อมริมคลอง และช่วยดูแล บำรุงรักษาตกแต่งริมคลองแม่ข่าให้สะอาดสวยงามตลอดทั้งปี ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

กองทัพบก เตรียมรถบรรทุก 3,700 คัน สนับสนุนการขนส่งสินค้า ตามนโยบายรัฐบาล

กองทัพบก เตรียมรถบรรทุก 3,700 คัน สนับสนุนการขนส่งสินค้า ตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64 ตามที่ผู้ประกอบการรถบรรทุกบางส่วน เรียกร้องรัฐบาลเรื่องราคาน้ำมัน และระบุว่าจะหยุดการเดินรถขนส่งสินค้าในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งรัฐบาลกำลังบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้เตรียมระบบขนส่งรองรับการหยุดเดินรถและให้เหล่าทัพเตรียมการสนับสนุนรถยนต์ทหารเข้าช่วยในการขนส่งอีกทางหนึ่งนั้น ในส่วนของกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก, กรมการขนส่งทหารบก, กองทัพภาค และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมศักยภาพด้านการขนส่งและเตรียมข้อมูลยานยนต์ทางทหาร ที่สามารถนำมาใช้ในการขนส่งสินค้ารองรับ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งได้หารือถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฎิบัติในการนำรถยนต์บรรทุกขนาดต่างๆพร้อมกำลังพล เข้ารับภารกิจ โดยในขั้นต้นกองทัพบกมี รถยนต์ทหารที่เหมาะสมกับภารกิจด้านการขนส่งทางถนนประมาณ 3,700 คัน แยกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีน้ำหนักบรรทุก 1, 4 และ 8 ตัน ตามลำดับ โดยขณะนี้ได้แจ้งให้หน่วยทหาร ได้ดำเนินการตรวจสภาพยานยนต์และพลขับรวมทั้งส่วนสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อม ส่วนการปฎิบัติงานจริงคงต้องรอสั่งการจากทางรัฐบาลในลำดับต่อไป อย่างไรก็ตาม กองทัพบกยินดี ให้การสนับสนุน เมื่อรัฐบาลมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การบริการด้านการขนส่งสินค้าในภาพรวมของประเทศ เป็นไปตามระบบ ประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบ อีกทั้ง เป็นการนำเอาศักยภาพ และยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก มาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหาของส่วนรวมด้วย

สวนดุสิตโพล เผยเชียงใหม่อันดับ 1 คนอยากมาลอยกระทงมากที่สุด

สวนดุสิตโพล เผยเชียงใหม่อันดับ 1 คนอยากมาลอยกระทงมากที่สุด กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ในหัวข้อ ท่านคิดอย่างไรต่อ “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” พุทธศักราช 2564 ดังนี้ 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.41 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณี วันลอยกระทง ร้อยละ 34.14 ไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาส และ ร้อยละ 15.45 ไม่สนใจเข้าร่วมงาน 2. กิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทงที่คนส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วม 5 อันดับแรก คือ ทำบุญไหว้พระ ใช้กระทงที่ใช้วัสดุธรรมชาติ ชมการประดับประทีปโคมไฟในยามค่ำคืน แต่งชุดไทยไปลอยกระทง และชมการสาธิตทางวัฒนธรรมและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม 3. ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าคุณค่าและประโยชน์ของประเพณีลอยกระทง 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 เพื่อแสดงความกตัญญูต่อ “น้ำ” ขอขมาพระแม่คงคา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันดับ 2 เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีของไทยให้คงอยู่ อันดับ 3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4. ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้วัสดุธรรมชาติ...

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,855 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,374 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 245 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 224 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,022,117 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) --------------------- หายป่วยกลับบ้าน 7,655 ราย หายป่วยสะสม 1,913,428 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 89,821 ราย --------------------- เสียชีวิต 51 ราย

ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง พยากรณ์อากาศ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง พยากรณ์อากาศ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังอ่อน ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่สะสมไว้ด้วย สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ และยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

เชียงใหม่สั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยง ในอำเภอสันทราย ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนทั้งในหอพัก และแคมป์คนงาน

เชียงใหม่สั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยง ในอำเภอสันทราย ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนทั้งในหอพัก และแคมป์คนงาน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยงในอำเภอสันทราย เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ แคมป์คนงานก่อสร้าง อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร ระหว่างวันที่ 16 – 29 พฤศจิกายน 2564, หอพักลุงตุ๋ย เลขที่ 327 (ฝั่งเหนือ) และเลขที่ 328 (ฝั่งใต้) หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม หอพักลุงพล เลขที่ 31/1 หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม และหอพักป้าเพ็ญ (ไม่มีเลขที่) หมู่ 6 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย ระหว่างวันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19...

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันลอยกระทง 19 พฤศจิกายน 2564

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันลอยกระทง 19 พฤศจิกายน 2564 -ภาคเหนือ ภาคอีสาน ตอนเช้าอากาศเย็นสบายมีหมอกบาง ส่วนตอนเย็นถึงค่ำมีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศเซลเซียส อุณหภูมิสูงสด 30-33 องศเซลเซียส -ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม. และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่ง แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรม อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศเซลเซียส อุณหภูมิสูงสด 32-34 องศเซลเซียส -ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองกระจายช่วงเย็น-ค่ำ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศเซลเซียส อุณหภูมิสูงสด 29-33 องศเซลเซียส

ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมตรวจสอบธนาคารบังคับขายประกันภัยไม่ถูกต้อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมตรวจสอบธนาคารบังคับขายประกันภัยไม่ถูกต้อง นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยกรณีที่มีข่าวพนักงานสาขาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ถูกกดดันให้ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย นั้น แบงก์ชาติขอย้ำว่าได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ผู้ให้บริการทางการเงิน (ผู้ให้บริการ) ทุกแห่ง ในการยกระดับธรรมาภิบาลของการเสนอขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเฉพาะการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ แบงก์ชาติกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (market conduct) และกำกับดูแลเข้มข้นตั้งแต่ปี 2561 โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน ที่ผู้ให้บริการต้องไม่กำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ที่ให้น้ำหนักกับเป้าการขายผลิตภัณฑ์หรือกดดันพนักงาน จนนำไปสู่การเสนอขายที่ขาดคุณภาพและขาดความรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมทั้งต้องนำข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับขายมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนด้วย นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ด้านกระบวนการขาย ยังกำหนดเรื่องการให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่รบกวนลูกค้า รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการขาย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการหลอก บังคับ เอาเปรียบลูกค้า และไม่บังคับขายผลิตภัณฑ์พ่วงเป็นเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์หลัก แบงก์ชาติได้ติดตามและประเมินการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเข้มงวด และเปรียบเทียบปรับผู้ให้บริการที่บังคับขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยที่ผ่านมาได้เน้นตรวจสอบและประเมินการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย และได้ลงโทษอย่างจริงจัง โดยได้เปรียบเทียบปรับผู้ให้บริการที่บังคับขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยจำนวน 2 แห่ง ในปี 2561 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการกำกับดูแลการขายผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์และประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ (cross selling) แบบองค์รวมและสอดคล้องกัน ส่งผลให้ผู้ให้บริการตระหนักและควบคุมการเสนอขายผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ทำให้เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการบังคับขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2562...

รมว.วัฒนธรรม ยืนยันไม่เห็นด้วยต่อการแก้กฎหมายให้มีการผลิตหนังโป๊อย่างเสรี ขอให้คำนึงถึงวัฒนธรรมอันดีงาม

รมว.วัฒนธรรม ยืนยันไม่เห็นด้วยต่อการแก้กฎหมายให้มีการผลิตหนังโป๊อย่างเสรี ขอให้คำนึงถึงวัฒนธรรมอันดีงาม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากกรณีที่กลุ่มเจริญ Porn ได้เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอยื่นเรื่องริเริ่มเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ (พ.ศ...) ให้มีการแก้ไขกฎหมายมาตรา 287 ว่า ด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารเพื่อให้สามารถผลิตคอนเทนต์หนังโป๊ได้อย่างเสรีนั้น ส่วนตัวไม่เห็นด้วยและยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของสังคมไทย แต่หากมีการรับเรื่องไว้ก็อาจต้องใช้ระยะเวลาพิจารณานาน เนื่องจากจะต้องผ่านความเห็นชอบจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การที่กลุ่มออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมาย ก็ถือเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ เพราะอาจเห็นตัวอย่างจากในต่างประเทศที่เปิดเสรีเรื่องดังกล่าว  แต่ในมุมวัฒนธรรม ยืนยันว่า อยากให้มีการสงวนการรักษาวัฒนธรรมอันดีเอาไว้มากกว่าสิทธิเสรีภาพ  เพราะปัจจุบันมีเพียงการจัดเรตติ้งที่ใช้เป็นตัวกำกับดูแล ดังนั้นสื่อที่ออกผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ ก็ไม่สามารถควบคุมได้อยู่แล้ว หากระบุว่าดูได้เฉพาะกลุ่ม ยิ่งห้ามยาก เพราะระบบการสื่อสารมีความทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายฐานะหนึ่งหน่วยงานภาคสังคม ไม่มีสิทธิที่จะไปขัดขวาง เพียงแต่อยากให้มีการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ

อาลัย นายกฯ ชุติพนธ์ (เฉลิม) สารแปง เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว สิริอายุ 64 ปี

อาลัย นายกฯ ชุติพนธ์ (เฉลิม) สารแปง เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว สิริอายุ 64 ปี เมื่อช่วงหัวค่ำวันที่ 17 พ.ย. 64 นายชุติพนธ์ หรือเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้เสียชีวิตลงแล้ว ณ รพ.ลานนา เชียงใหม่ หลังเข้ารับการรักษาตัว ด้วยอาการโรคประจำตัว สิริอายุ 64 ปี นายชุติพนธ์ หรือ นายกเฉลิม สารแปง เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งของเชียงใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชน ได้ริเริ่มพัฒนาโครงการต่างๆ มากมาย สร้างความเจริญให้กับพื้นที่อย่างมาก โดยเฉพาะการฟื้นฟูหนองบัวพระเจ้าหลวง ในอำเภอดอยสะเก็ด ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งนี้ กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ จะจัดขึ้นที่วัดร้องขี้เหล็ก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ในวันที่ 18-20 พ.ย. 64 และจะมีพิธีฌาปนกิจ ในวันที่ 21 พ.ย. 64

อบจ. เชียงใหม่ จัดงานยี่เป็ง ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 2564 เริ่มแล้ว! แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา

อบจ. เชียงใหม่ จัดงานยี่เป็ง ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 2564 เริ่มแล้ว! แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา แลนด์มาร์กใหม่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ สวยงามตระการตา พิธีเปิด “ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2564” จัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และ เชียงใหม่ เมืองแห่งหัตถกรรมโลก โดยกิจกรรมหลักการจัดงานประเพณียี่เป็งในปีนี้ ยังคงมุ่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และเพื่อเป็นการลดความแออัดของนักท่องเที่ยวตามริมแม่น้ำปิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงกำหนดให้ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ ในการจัดเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ เพื่อรองรับการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวเทศกาลนี้ วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 17.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19...

โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ คุยกับผู้นำหลายๆท่านได้อย่างสมบูรณ์ วอนประชาชนรับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ

โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ คุยกับผู้นำหลายๆท่านได้อย่างสมบูรณ์ วอนประชาชนรับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการนำภาพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ช่วงเวลาระหว่างการถ่ายภาพร่วมกันของผู้นำประเทศต่างๆ ในระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เมื่อปี 2560 ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นภาพตัด (crop) มาเผยแพร่และบิดเบือนความจริงว่า นายกรัฐมนตรีไทยไม่เข้าใจ และไม่ปฏิบัติตามคำพูดของช่างภาพว่า เป็นการบิดเบือนความจริงเพื่อโจมตีนายกรัฐมนตรี ขอให้ประชาชนตรวจสอบจากภาพเต็มที่ไม่ได้มีการตัดภาพผู้นำท่านอื่นๆ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น นายกรัฐมนตรีของไทยได้ร่วมโบกมือพร้อมกับผู้นำท่านอื่นๆ ด้วย เพียงแต่ในช่วงท้ายผู้นำหลายท่านได้ลดมือลงกันแล้ว จึงดูเหมือนว่ามีผู้นำหลายท่านที่ไม่ได้ยกมือขึ้น อาทิ นางจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์, นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีของแคนาดา และนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีของรัสเซีย นายธนกร กล่าวอีกว่า ขอให้ประชาชนรับข่าวสารอย่างมีสติ รอบคอบ ตรวจสอบแหล่งข่าว รวมทั้งรับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ หากได้ดูคลิปวิดีโอฉบับเต็มจะเห็นได้ว่า นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีปัญหาต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถพูดคุยกับผู้นำหลายๆท่านได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ตนจำเป็นต้องขอชี้แจงเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนและเกิดเป็นความเข้าใจต่อท่านนายกรัฐมนตรี และขอฝากเตือนถึงกลุ่มที่พยายามบิดเบือนและโจมตีนายกรัฐมนตรีด้วยว่า สิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง ขอให้ยุติการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่นด้วย

เชียงใหม่ขอความร่วมมือ งดปล่อยโคมลอย-โคมไฟ โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนระวางโทษคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท

เชียงใหม่ขอความร่วมมือ งดปล่อยโคมลอย-โคมไฟ โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนระวางโทษคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท และหากปล่อยในพื้นที่เขตปลอดภัยทางเดินอากาศหรือพื้นที่การบินเข้า-ออก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 นายกวานเปา วัฒนาฟุ้งเจริญ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่และทุกอำเภอได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 และจะมีการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) จำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงความเสียหายกระแสไฟฟ้าดับ เนื่องจากโคมลอยตกลงบนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่งดจุดและปล่อยโคมลอย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และมีโทษหากมีการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ และหากผู้ใดจุดและปล่อย...

เปิดแล้ว!! คาเฟ่แคมป์ปิ้งริมลำธาร “ร้านเริ่ม – RERM” @แม่ริมเชียงใหม่ แวะมาจิบกาแฟดริป เข้มๆ แบบสโลว์บาร์ พร้อมอิ่มท้องกับเมนูอาหารก่อนขึ้นม่อนแจ่ม

เปิดแล้ว!! คาเฟ่แคมป์ปิ้งริมลำธาร "ร้านเริ่ม - RERM" @แม่ริมเชียงใหม่ แวะมาจิบกาแฟดริป เข้มๆ แบบสโลว์บาร์ พร้อมอิ่มท้องกับเมนูอาหารก่อนขึ้นม่อนแจ่ม ☕️ สายคาเฟ่สายกาแฟห้ามพลาด!!! กับร้านคาเฟ่ลับๆ เปิดใหม่ แนวชิลล์ๆ บรรยากาศแคมป์ปิ้งริมลำธาร "ร้านเริ่ม - RERM" Spcialty Coffee & Slow ber เส้นแม่ริมเชียงใหม่ ทางขึ้นม่อนแจ่ม ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศสุดธรรมชาติ จิบกาแฟดริปเข้มๆ หอมๆ รสชาติดั้งเดิม ที่คัดเลือกเมล็ดกาแฟที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดจากไทยหรือจากต่างประเทศ มานำเสนอในรูปแบบ Slow Bar ค่อยๆ ทำ อย่างพิถีพิถัน แถมยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ และมีเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายอีกด้วย นั่งเล่นเพลินๆ เกิดหิวขึ้นมา ทางร้านก็มีเมนูอาหารและเมนูเนื้อวากิวนำเข้าจาก Australian & Japanese ไว้บริการ โดยช่วงยามเย็น เราสามารถเลือกเนื้อมาย่างเองได้ 🤍 เมนูที่แนะนำ 🤍 ซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิว ซุปเห็ดทรัฟเฟิล ข้าวหน้าเนื้อ มันฝรั่งทอดโฮมเมท "ร้านเริ่ม - RERM" @แม่ริมเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด ⏰ โซนคาเฟ่แคมป์ปิ้ง เปิด 09.00 น. -...

สนามบินเชียงใหม่ แจ้งยกเลิก 16 เที่ยวบิน เปลี่ยนแปลงเวลาอีก 52 เที่ยวบิน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย

สนามบินเชียงใหม่ แจ้งยกเลิก 16 เที่ยวบิน เปลี่ยนแปลงเวลาอีก 52 เที่ยวบิน ในช่วงยี่เป็งเชียงใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 สายการบินที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงและยกเลิกทำการบินหลังเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย โดยมีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบิน ดังนี้ - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีเที่ยวบินเปลี่ยนแปลงเวลา 37 เที่ยวบิน ยกเลิก 8 เที่ยวบิน - วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 มีเที่ยวบินเปลี่ยนแปลงเวลา 15 เที่ยวบิน ยกเลิก 8 เที่ยวบิน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความแออัดคับคั่งของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการตลอดทั้งวัน รวมถึงการจราจรโดยรอบ จึงขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้า และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ทุกค  ลงทะเบียนในระบบ CM-CHANA และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับตอบกลับทาง SMS สำหรับผู้โดยสารขาออก หากมีสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องกรุณาตรวจสอบ ของเหลว เจล สเปรย์ หรือสิ่งของอื่นๆ พกพา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพท.กำหนด

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

📌 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 - รวม 6,901 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,423 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 319 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 144 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 15 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,015,262 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) --------------------- หายป่วยกลับบ้าน 7,556 ราย หายป่วยสะสม 1,905,773 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 90,672 ราย --------------------- เสียชีวิต 55 ราย

ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า พยากรณ์อากาศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า พยากรณ์อากาศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ มีกำลังอ่อน ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกตกหนักและฝนที่สะสมไว้ด้วย สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ในขณะที่ลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้ ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

เชียงใหม่ Kick off ปฏิบัติการเคาะประตูบ้านตรวจ ATK เชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.สันทราย เพื่อเร่งควบคุมและป้องกันการระบาดให้ได้โดยเร็ว

เชียงใหม่ Kick off ปฏิบัติการตรวจ ATK หาเชื้อเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.สันทราย เพื่อเร่งควบคุมและป้องกันการระบาดให้ได้โดยเร็ว วันนี้ (17 พ.ย. 64) ที่อาคารวิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ปล่อยแถวทีมตรวจเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK ค้นหาผู้ติดเชื้อทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว และนำเข้าสู่กระบวนการแยกกักตัวหรือการรักษาให้เร็วที่สุด เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดในพื้นที่สีแดงเข้ม อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทราย ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ โดยเฉลี่ย 300 – 400 รายต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 4 สัปดาห์ โดยกำหนดให้มีการจัดทีมเชิงรุก จำนวน 30 ทีม ประกอบด้วย ทีม A แขวงศรีวิชัย และ แขวงนครพิงค์ จัดทีมเชิงรุก 8 ทีม ทีมละ...

“ผางประทีส(ผางประทีป)” ความเชื่อของชาวล้านนาในประเพณียี่เป็ง

"ผางประทีส(ผางประทีป)" ความเชื่อของชาวล้านนาในประเพณียี่เป็ง ในช่วงประเพณียี่เป็ง ชาวล้านนานิยมจุดผางประทีสเป็นพุทธบูชา สืบเนื่องมาจากตำนานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) พระศรีอริยะเมตไตร พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้ถือกำเนิดจากแม่กาเผือก และวันหนึ่งขณะที่แม่กาออกไปหาอาหารได้เกิดพายุทำให้ไข่ทั้งห้าฟองของแม่กาเผือกถูกพัดตกจากรังไหลไปตามแม่น้ำ มีแม่ไก่ แม่นาค แม่เต่า แม่โค และแม่ราชสีห์เก็บไปเลี้ยง เมื่อไข่ทั้งห้าฟองฟักออกมาเป็นมนุษย์เป็นเพศชาย และได้บวชเป็นฤๅษีทั้งห้าองค์ เมื่อฤๅษีทั้งห้าได้พบกัน จึงไต่ถามถึงมารดาของแต่ละองค์ แต่ละองค์ก็ตอบว่า แม่ไก่เก็บมาเลี้ยง แม่นาคเก็บมาเลี้ยง แม่เต่าเก็บมาเลี้ยง แม่โคเก็บมาเลี้ยง และแม่ราชสีห์เก็บมาเลี้ยง ฤๅษีทั้งห้าองค์จึงสงสัยว่า แม่ที่แท้จริงของตนเป็นใคร จึงพากันอธิษฐานขอให้ได้พบแม่ ด้วยคำอธิษฐาน จึงทำให้พกาพรหมผู้เป็นแม่ได้แปลงกายเป็นกาเผือกบินลงมาเล่าเรื่องในอดีตให้ฤๅษีทั้งห้าฟัง และได้บอกว่าหากคิดถึงแม่ ให้นำด้ายดิบมาฟั่นเป็นตีนกาจุดเป็นประทีปบูชาในวันยี่เป็ง ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายประทีสตีนกา จึงทำให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ (คัมภีร์อานิสงส์ผางประทีส, ม.ป.ป.) ความเชื่อในการบูชาผางประทีส พ่อหนานดุสิต ชวชาติ (สัมภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 2551) ผู้รู้ด้านประเพณีล้านนา ได้กล่าวถึงการบูชาผางประทีสว่า ชาวล้านนาจุดผางประทีส เพื่อเป็นพุทธบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ตามตำนานแม่กาเผือก และจุดบูชาเพื่อตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ ชาวล้านนาจึงนิยมจุดผางประทีสบูชา เพื่อสักการะต่อสิ่งต่างๆที่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ประตูบ้าน บ่อน้ำ ยุ้งข้าว เตาไฟ บันได หน้าต่าง ฯลฯ...

เชียงใหม่ชี้แจงแนวทางการทำ Home Isolation สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย

จังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงแนวทางการทำ Home Isolation สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย โดยผู้ติดเชื้อจะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ทันทีตั้งแต่วันแรก และมีการติดตามอาการจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกวัน  เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64 ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แพทย์หญิงนลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยหล่อ เปิดเผยถึงแนวทางการจัดทำและการเข้าถึงระบบ Home Isolation ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ว่า จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้าง การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงจำเป็นต้องใช้เตียงเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ป่วยที่มีความรุนแรงระดับปานกลางขึ้นไป การทำ Home Isolation หรือ การแยกกักตัวที่บ้าน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ หรือ อาการเล็กน้อย และมีความพร้อมในการแยกกักตัวที่บ้านซึ่งผู้ติดเชื้อจะได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำ และสอบถามเพื่อประเมินอาการจากบุคลากรทางการแพทย์ทุกวัน ซึ่งในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่อยู่ในระบบ Home Isolation ทั้งหมด 548 ราย สำหรับเกณฑ์การรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบ Home Isolation นั้น จะต้องเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย หรือเป็นผู้ติดเชื้อที่เคยรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วมีอาการดีขึ้น จนแพทย์อนุญาตให้ออกไปรักษาตัวด้วยวิธี Home Isolation ต่อเนื่อง จนครบระยะเวลาการกักตัว ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19...

“ศรีนวล” ลงมติรับหลักการร่าง รธน. ฉบับ ปชช. ก่อนขอแก้วุ่น บอก “กดผิดเจ้า” เรียกเสียงหัวเราะฮือฮาทั้งสภา

"ศรีนวล" ลงมติรับหลักการร่าง รธน. ฉบับ ปชช. ก่อนขอแก้วุ่น บอก "กดผิดเจ้า" เรียกเสียงหัวเราะฮือฮาทั้งสภา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่รัฐสภา ได้มีการขานชื่อสมาชิกรัฐสภา เพี่อลงมติพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยเมื่อถึงลำดับที่ 498 นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย ได้ลงมติขนารับหลักการ จนเรียกเสียงฮือฮาในที่ประชุม ก่อนที่จะยกมือบอกว่ากดผิด และแก้ไขเป็นไม่รับหลักการแทน

Pfizer อนุญาตให้ 95 ประเทศ ใช้สูตรผลิตยาเม็ดต้านโควิด-19 แต่ไร้ชื่อไทย

Pfizer อนุญาตให้ 95 ประเทศ ใช้สูตรผลิตยาเม็ดต้านโควิด-19 แต่ไร้ชื่อไทย สำนักข่าว Reuters รายงานเมื่อ 16 พ.ย. 64 ว่า บริษัท Pfizer บรรลุข้อตกลงกับองค์การสิทธิบัตรยา (Medicines Patent Pool-MPP) ภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ (UN) บรรจุให้ยาต้าน COVID-19 ของบริษัท Pfizer อยู่ในรายชื่อยาที่สามารถใช้สิทธิบัตรร่วมได้ ซึ่งจะส่งผลให้ 95 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศรายได้ปานกลางและยากจนในเอเชียและแอฟริกา สามารถนำสูตรยาต้าน COVID-19 ของบริษัท Pfizer ผลิตใช้ในประเทศได้ โดยยาดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วย COVID-19 ในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 89 และมีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6 ประเทศ ที่เข้าเกณฑ์สามารถขอใช้สิทธิบัตรร่วม ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ส่วนประเทศที่ไม่อยู่ในรายชื่อ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ทั้งนี้ Pfizer เผยว่ายา Paxlovid มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง...

เหมือนแม้กระทั่งสายไฟ! สาวรีวิว “ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณ” ในไต้หวัน ตกแต่งร้านได้เหมือนกับราวอยู่ที่ไทย แม้กระทั่งเสาไฟยังเหมือนแบบเป๊ะๆ

เหมือนแม้กระทั่งสายไฟ! สาวรีวิว "ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณ" ในไต้หวัน ตกแต่งร้านได้เหมือนกับราวอยู่ที่ไทย แม้กระทั่งเสาไฟยังเหมือนแบบเป๊ะๆ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว โพสต์ข่าวเกียวกับการตกแต่งร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในประเทศไต้หวัน โดยระบุว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวไต้หวัน ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาจีน พร้อมโพสต์ภาพ ‘ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณ’ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเกาสง บรรยากาศภายในร้าน เรียกได้ว่ายกความเป็นไทยไปแทบจะทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารที่เขียนด้วยภาษาไทย ลักษณะของการจัดร้านก๋วยเตี๋ยว มีพวงเครื่องปรุง การให้ลูกค้าตักน้ำบริการตนเองด้วยแก้วน้ำพลาสติก ผ้าคลุมโต๊ะก็เป็นยี่ห้อน้ำอัดลมชื่อดัง ศาลพระภูมิตั้งอยู่หน้าร้าน นางกวักวางเด่นในร้าน และหนีไม่พ้นการประดับด้วยสายไฟฟ้าที่รกรุงรังจนกลายเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของประเทศไทย ผู้โพสต์ระบุว่า นานแล้วที่ตนเองไม่ได้เดินทางมาเมืองไทย จนทำให้ตนเองคิดถึง อาหารไทย ภาษาไทย ซึ่งบรรยากาศภายในร้ายทำให้ตัวผู้โพสต์ลืมไปเลยว่าอยู่ในประเทศไต้หวัน อย่างไรก็ตาม ทราบว่าเจ้าของร้านเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เคยอาศัยอยู่ใน จ.เชียงใหม่ จึงทำให้รสชาติของอาหารอร่อยถูกปาก โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้งชาวไต้หวันเองและชาวไทย ต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ข้อมูล-ภาพ : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว / 跟妮一起玩世界-泰國生活大小事 / 大城老船麵 ก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณ

เปิดรับผู้ป่วยเป็นวันแรก ICU สนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯเชียงใหม่ รองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการระดับรุนแรงได้ถึง 50 เตียง

เปิดรับผู้ป่วยเป็นวันแรก ICU สนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯเชียงใหม่ รองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการระดับรุนแรงได้ถึง 50 เตียง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ระบุว่า คณะผู้บริหารและบุคลากร รพ.นครพิงค์ ได้ทำการทดสอบความพร้อมของระบบต่างๆ ของ ICU สนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติ เป็นครั้งสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นระบบการจ่ายออกซิเจน,ระบบการติดตามอาการ,สัญญาณชีพและการสื่อสาร รวมไปถึงทบทวนกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มเปิดรับผู้ป่วยเป็นรายแรกในช่วงบ่าย ICU สนาม แห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการระดับรุนแรง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High flow nasal canula) ได้ถึง 50 เตียง ซึ่งสามารถช่วยลดความแออัดของเตียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยวิกฤต ทำให้รพ.นครพิงค์และรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มีเตียงที่จะรองรับกลุ่มผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจได้มากขึ้น ทำให้การบริหารจัดการเตียงของ จ.เชียงใหม่ มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด ข้อมูล-ภาพ : โรงพยาบาลนครพิงค์

อบจ.เชียงใหม่ สานต่องานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เน้น เที่ยวยี่เป็งวิถีใหม่ปลอดภัย ปลอดโควิด

อบจ.เชียงใหม่ สานต่องานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เน้น เที่ยวยี่เป็งวิถีใหม่ปลอดภัย ปลอดโควิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) ชวนเที่ยวงาน "ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564" ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายใต้แนวคิด เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านและเชียงใหม่เมืองแห่งหัตถกรรมโลก กิจกรรมหลักของการจัดงานประเพณียี่เป็งในปีนี้ยังมุ่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเช่นเดิม และเพื่อต้องการลดความแออัดของนักท่องเที่ยวตามริมแม่น้ำปิง โดยจัดให้สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ ในการจัดเทศกาลยี่เป็งในทุกๆปี เพื่อรองรับการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวเทศกาลนี้ เมื่อเวลา 17:00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ นายพัลลภ แซ่จิว...

ครม. อนุมัติเงินกู้ 20,000 ล้านบาท ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มผันผวน

ครม. อนุมัติเงินกู้ 20,000 ล้านบาท ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มผันผวน เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64 เวลา 13.15 น. ณ ห้องประชุมโภคีธารา โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงแนวทางในการดูแลราคาน้ำมันขณะนี้ว่า รัฐบาลดูแลประชาชนทุกภาคส่วน ให้ดีที่สุด ยืนยันที่จะตรึงราคาดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร โดยที่ประชุมเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การกู้เงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) โดยให้ สกนช. ดำเนินการกู้เฉพาะวงเงิน 20,000 ล้านบาท ตามกรอบของกฎหมายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่เพื่อพยุงราคาและเตรียมพร้อมสภาพคล่องในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร เพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มผันผวน และคาดว่าเมื่อสถานการณ์การเข้าสูภาวะปกติราคาน้ำมันก็จะลดลง และในอนาคตต้องมีการสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศ 30% ด้วย  พร้อมขอความเข้าใจจากตัวแทนผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกทั่วประเทศ อย่าใช้แรงกดดันรัฐบาลเพราะต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มและต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ และขอให้คำนึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศในขณะนี้ อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กระทรวงคมมนาคมไปจัดขนส่งทางรถไฟ และจัดรถ บขส. สำหรับขนส่งสินค้าอีกทางหนึ่งเพิ่มเติม

AIS ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำภารกิจเพื่อความยั่งยืน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

AIS ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำภารกิจเพื่อความยั่งยืน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน 17 พฤศจิกายน 2564: แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS นับว่าเป็นภารกิจสำคัญในระดับนโยบายที่มีการวางแนวทางอย่างชัดเจน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความครอบคลุมทั้งในส่วนของการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและใช้งานได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี นอกจากนั้น AIS ยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้มีศักยภาพพร้อมรับมือต่อการขยายตัวของธุรกิจอยู่ตลอดเวลา และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ซึ่งกลยุทธ์ทั้งหมด ได้ถูกผลักดันจากพลังของชาวเอไอเอสตามกรอบด้านการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ที่ทำให้ AIS ได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ทั้งในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ (DJSI World and Emerging Markets Indices) ในปีนี้ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “AIS มีความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดการพัฒนาและเติบโตร่วมกัน ซึ่งเราได้ดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องของ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างรอบด้าน ผ่านการสร้างสินค้าบริการด้านดิจิทัลที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมศักยภาพของธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ได้จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง” โดยแนวทางดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์การทำงานที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ทำให้ AIS สามารถดำเนินแนวทางต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม...

เร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ชาวเชียงใหม่ ครบ 100% ภายในเดือน พ.ย.นี้ ด้าน สสจ.ชี้ยังคงมีศักยภาพและความมั่นคงในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19

เร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ชาวเชียงใหม่ ครบ 100% ภายในเดือน พ.ย.นี้ ด้าน สสจ.ชี้ยังคงมีศักยภาพและความมั่นคงในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64 นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์นี้ ว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินงานตามโมเดลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบปัญหาคล้ายคลึงกันมาก่อนหน้า จึงทำให้ไม่เกิดปัญหาเตียงเต็ม ซึ่งสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลง โดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่จะต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ครบ 100% ซึ่งคาดว่าจะฉีดเข็มแรกให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งจะทำให้ชาวเชียงใหม่มีภูมิคุ้มกันและเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังต้องเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK และทำการแยกผู้ติดเชื้อเข้าระบบรักษาด้วย Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) โดยจะเน้นใน 3 พื้นที่สำคัญ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย และตลาดเมืองใหม่ ที่จะต้องควบคุมโรคให้ได้โดยเร็ว ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ตรวจให้ครอบคลุมทั้ง 3...

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,524 ราย

📌 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 -รวม 6,524 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,856 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 263 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 393 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,008,361 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) --------------------- หายป่วยกลับบ้าน 7,191 ราย หายป่วยสะสม 1,898,217 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 91,382 ราย --------------------- เสียชีวิต 56 ราย

ศูนย์ฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่คึกคัก ประชาชนชาวพอใจแคมเปญเลือกสูตรวัคซีนได้เอง โดยเฉพาะไฟเซอร์+ไฟเซอร์

ศูนย์ฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่คึกคัก ประชาชนชาวพอใจแคมเปญเลือกสูตรวัคซีนได้เอง โดยเฉพาะไฟเซอร์+ไฟเซอร์ วันที่ 30 พ.ย. 64 จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าในช่วง 2 วันที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทยอยกันออกมารับวัคซีนเข็ม 1 กันอย่างคึกคัก โดยทางศูนย์ฉีดวัคซีนทุกอำเภอได้จัดที่พักคอยบริการแก่พี่น้อง ประชาชน ที่พากันมารับวัคซีนให้ได้รับความสะดวกสบาย และมีพื้นที่กว้างขวาง อากาศถ่ายเท ไม่แออัดยัดเยียด รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ทั้งบุคลากรทางสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อสม....
error: Alert: Content is protected !!