blank
blank blank
Home Blog Page 155

ไม่หยุดรถให้คนข้าม หรือ จอดรถทับทางม้าลาย มีความผิด!

ไม่หยุดรถให้คนข้าม หรือ จอดรถทับทางม้าลาย มีความผิด!      การหยุด หรือ จอดรถทับทางม้าลาย นอกจากจะทำให้คนเดินถนนไม่ได้รับความสะดวกและเสี่ยงอันตรายแล้ว ยังผิดกฎหมายอีกด้วย ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 1.บังคับให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทาง (มาตรา 21) มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งในที่นี้สามารถบังคับใช้ในกรณีไม่หยุดรถตามสัญญาณไฟสีแดง เพื่อให้คนเดินถนนข้ามไปก่อน 2.ไม่ข้ามทางม้าลาย หรือ สะพานลอยในระยะ 100 เมตร ผิดมาตรา 104 ลงโทษตามมาตรา 147 ปรับไม่เกิน 200 บาท 3.พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 57 ระบุไว้ว่า ห้ามจอดรถทับทางม้าลายหรือทางข้าม หรือในระยะ 3 เมตร จากทางม้าลายหรือทางข้าม ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 บาท

พบแล้วผู้สูญหายทั้ง 3 ศพ หลังจมน้ำหายไปหลายวัน

พบแล้วผู้สูญหายทั้ง 3 ศพ หลังจมน้ำหายไปหลายวัน      จากกรณีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านสูญหายจากการหาของป่า ในพื้นที่แม่แตง จำนวน 3 คน จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูยหาย      โดยในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่พบผู้สูญหายคนแรก (เสียชีวิต) บริเวณริมน้ำปางช้างแห่งหนึ่ง กู้ชีพแม่โจ้ พร้อมสมาคมกุศลสงเคราะห์ ชมรมกู้ภัยทางสูงจังหวัดเชียงใหม่ และทีมประดาน้ำภาค 5 จัดทีมกู้ภัยเข้ากู้ร่างและลำเลียงออกจากพื้นที่      ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้รับแจ้งพบผู้สูญหายอีก 2 ราย (เสียชีวิต) โดยหนึ่งรายติดที่ประตูน้ำชลประทานแม่แตง ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20 กิโลเมตร และอีกหนึ่งราย พบบริเวณริมน้ำในพื้นที่บ้านแม่ตะมาน ส่วนเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตนั้น เจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป ข้อมูล : สมาคมกุศลสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ / กู้ชีพแม่โจ้ / ทีมประดาน้ำภาค 5

เชียงใหม่ประชุมเชิงสัมมนา “เราเปลี่ยนเพื่อเชียงใหม่ไร้ขยะ” ขับเคลื่อนให้เชียงใหม่ เป็นเมืองไร้ขยะ

เชียงใหม่ประชุมเชิงสัมมนา “เราเปลี่ยนเพื่อเชียงใหม่ไร้ขยะ” ขับเคลื่อนให้เชียงใหม่ เป็นเมืองไร้ขยะ และมีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น      วันนี้ (28 ส.ค. 62) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงสัมมนา เรื่องเราเปลี่ยนเพื่อเชียงใหม่ไร้ขยะ หรือ Chiang Mai go Clean เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองไร้ขยะ      จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมทางด้านการท่องเที่ยว การศึกษา อุตสาหกรรม การขนส่ง และค้าขาย ทั้งยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญ ทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ทำให้ในแต่ละปีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่เกิดปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณขยะมากถึง 6 แสนตัน และถูกกำจัดด้วยวิธีการฝังลบ และมีบางส่วนที่ไม่ได้ถูกกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ถึงประมาณ 4 หมื่นตันต่อปี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ    ...

รมช.สธ.ย้ำไม่มีผลวิจัยทางการแพทย์ “ดื่มปัสสาวะรักษาโรค” อาจทรุดมากกว่าทรง

รมช.สธ.ย้ำไม่มีผลวิจัยทางการแพทย์ “ดื่มปัสสาวะรักษาโรค” อาจทรุดมากกว่าทรง      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตือนการดื่มปัสสาวะนอกจากจะไม่สามารถรักษาโรคได้แล้วอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆในร่างกาย แนะยาที่สามารถรักษาโรคได้ดีที่สุด คือการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเน้นโภชนาการที่ดี พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และหากพบความผิดปกติของร่างกายให้รีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาที่ถูกต้อง       นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า หลังจากที่มีกลุ่มบุคคลเปิดเผยตนเอง ว่า ดื่มน้ำปัสสาวะเป็นประจำแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้น จึงเกิดกระแสตื่นตัวทางโลกออนไลน์ขึ้น ว่าการดื่มน้ำปัสสาวะ เสมือนยาอายุวัฒนะ บำบัดโรคร้ายได้นั้น แต่สำหรับความจริงแล้วการใช้น้ำปัสสาวะบำบัดไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์และคลินิกที่น่าเชื่อถือรองรับ ซึ่งหากนำมาใช้โดยไม่ระวังอาจเกิดอันตรายต่อร่างกาย      ซึ่งปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ประชาชนจึงมีทางเลือกในการรักษาโรคหลากหลายช่องทาง ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก ดังนั้นจึงควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพการรักษาเป็นสำคัญ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายมุ่งเน้นทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย โดยมีโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางแก่ประชาชนอยู่ทั่วประเทศ จึงอยากให้ประชาชนเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยหรือปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในโรงพยาบาลในพื้นที่ เพราะการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นวิธีการรักษาโรคที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากกว่าทางเลือกอื่น      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเน้นย้ำต่อไปว่า สำหรับวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ คือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัด ไขมันสูง กินผักและผลไม้ให้มาก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ตรวจสุขภาพประจำปี ในกรณีหากพบความผิดปกติของร่างกาย ต้องรีบพบแพทย์ใกล้บ้านและรักษาและปฏิบัติตัวภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด      ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า...

รวบโจรวัยละอ่อน ตระเวนลักรถจักรยานยนต์กลางดึก

รวบโจรวัยละอ่อน ตระเวนลักรถจักรยานยนต์กลางดึก      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.นฤบาล จิตทยานันท์ ผกก.สภ.แม่ปิง , พ.ต.ท.บัณฑิต จิตต์ภาคภูมิ รอง ผกก.ป.สภ.แม่ปิง , พ.ต.ท.ธนัญชัย ศิริวรรณา รอง ผกก.สส.สภ.แม่ปิง,พ.ต.ท.สถิตชัย นิตยวัน สวป.สภ.แม่ปิง, พ.ต.ต.เอกขณิต ขจีจิตข์ สว.(สอบสวน)ฯ หน.ศปจร.ฯ นำโดย ร.ต.อ.ยงยุทธ กุลธร รอง สวป.สภ.แม่ปิง, ร.ต.อ.ชูศักดิ์ จันต๊ะ รอง สวป.สภ.แม่ปิง, ร.ต.อ.ดอน ปันตา รอง สว.(ป.) สภ.แม่ปิง และ ร.ต.ท.พะยม กรพิพัฒน์ รอง สว.(ป.) สภ.แม่ปิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุด ศปจร.สภ.แม่ปิง ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย 1 คน ในข้อหา “ลักทรัพย์ (รถจักรยานยนต์)ในเวลากลางคืน หรือรับของโจร”...

ประชุมสภา อบจ.เชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ประชุมสภา อบจ.เชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 พร้อมทั้งเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ,ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 , ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น      โดยมีนายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสภาฯ ณ...

สายลาบ-หลู้ ต้องระวัง! เตือนกินหมูดิบ เสี่ยงไข้หูดับ ปีนี้เสียชีวิตแล้ว 23 ราย

สายลาบ-หลู้ ต้องระวัง! เตือนกินหมูดิบ เสี่ยงไข้หูดับ ปีนี้เสียชีวิตแล้ว 23 ราย      กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โรคไข้หูดับในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 17 สิงหาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 265 ราย เสียชีวิต 23 ราย ซึ่งสถานการ์โรคไข้หูดับในภาพรวมนั้น มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 16 รายจากปีที่ผ่านมา โดยพบผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอายุมากกว่า 65 ปี พบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด      โดยคาดว่าในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยไข้หูดับเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยที่สุดคือการรับประทานลาบหมูดิบ-หลู้ และการชำแหละหมูสดโดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน      สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับ ได้แก่ ผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรคโดยตรง เช่นคนเลี้ยงหมู คนทำงานในโรงฆ่าสัตว์ คนชำแหละหมู และคนที่รับประทานเนื้อหมูดิบ เป็นต้น ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการป่วยรุนแรงหากติดเชื้อ ได้แก่ ผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง ผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไต มะเร็ง หัวใจ ผู้ที่เคยตัดม้ามออก เป็นต้น วิธีป้องกันโรคเบื้องต้นนั้นมีดังนี้  1.กินหมูสุกเท่านั้น และควรเลือกซื้อเนื้อหมูที่ไม่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ 2.ผู้ที่สัมผัสหมูที่ติดโรค ควรสวมรองเท้าบูทยาง...

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2562

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2562       พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหล ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้       ภาคเหนือมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เตือน 8 อำเภอ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ช่วง 27–31 สิงหาคมนี้ 

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม จากฝนตกหนัก 27–31 สิงหาคมนี้      นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังภัยน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม เนื่องจากร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่เสี่ยงลุ่มต่ำ อาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในระยะสั้นๆ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ระหว่างวันที่ 27–31 สิงหาคม 2562 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตอำเภอฮอด อำเภอพร้าว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง และอำเภอไชยปราการ ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ เตรียมพร้อมด้านทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัยปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

(มีคลิป Video) ภาคประชาชนแถลงการณ์ คัดค้านการรื้อลานเมญ่า ชี้ไม่ได้แก้รถติด

ภาคประชาชนแถลงการณ์ คัดค้านการรื้อลานเมญ่า เก็บไว้เป็นพื้นที่สาธารณะ ภาควิชาการชี้ไม่ได้แก้รถติด      วันนี้ (27 สิงหาคม 2562) เวลา 14.00 น. ณ ลานน้ำพุบริเวณแยกรินคำหน้าห้างเมญ่า ได้มีกลุ่มภาคประชาชน เอกชน และนักวิชาการ ได้รวมตัวกันออกแถลงการณ์คัดค้านการรื้อถอนลานหน้าห้างเมญ่า หลังจากที่เมื่อวานนี้(26 ส.ค. 62) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้มีการแถลงข่าว จะมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแยกรินคำ โดยลดระดับลานน้ำพุของบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า และขยายช่องทางการจราจรเพิ่มเติม https://youtu.be/U5MD9qOnGUg      โดยทาง ดร.วสันต์ จอมภักดี ได้กล่าวว่าในวันนี้ภาคประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ออกมารวมตัวกันเพื่อออกมาแสดงพลังและเรียกร้องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อที่จะคัดค้านการรื้อถอนลานหน้าห้างเมญ่า เพราะบริเวณนี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่สำคัญ เพราะใกล้แหล่งท่องเที่ยวอย่างย่านนิมมานเหมินท์ จึงเหมาะที่จะพัฒนาเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้พักผ่อนรวมถึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้      ทางด้านของ รศ.ชูโชค อายุพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวว่าในด้านของนักวิชาการนั้น การที่จะมีการรื้อถอนเพื่อขยายถนนนั้น ไม่ได้มีประโยชน์หรือช่วยในด้านการจราจรเลย เนื่องจากถนนบริเวณหน้าห้างเมญ่านั้นกว้างอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้บริเวณดังกล่าวก็กลายเป็นจุดจอดรถรับส่ง ซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบทำให้รถติดแต่อย่างใด จึงไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องขยายเพิ่มช่องทางการจราจร เนื่องจากมีการทดสอบตามโมเดลต่างๆแล้ว จึงอยากให้ทางกรมทางกลวง เอาข้อมูลด้านวิชาการมาคุยกันว่าการขยายเพิ่มช่องจราจรนั้นมันช่วยได้จริงหรือ เพราะตนและทีมนักวิชาการนั้นเห็นตรงกันว่าการขยายเพิ่มช่องทางการจราจรตามแบบของกรมทางหลวงนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลย     นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้บอกว่าตนมาในฐานะของชาวชุมชน...

เมาแล้วส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อน มีความผิด!

เมาแล้วส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อน มีความผิด!      กองปราบปรามได้เผยข้อมูล ระบุถึงการตั้งวงดื่มสุราในช่วงค่ำคืน เมาแล้วส่งเสียงดังเอะอะโวยวาย หรือ ร้องเพลงขับกล่อมบรรเลง ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียง จนเกิดความเดือดร้อน ถือเป็นความผิดทางอาญาลหุโทษ ฐานส่งเสียงหรือทำให้เกิดเสียงดังโดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 370

“ม.ร.ว. ถนัดศรี” เสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

"ม.ร.ว. ถนัดศรี" เสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย      วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 11.35 น. เฟซบุ๊กแฟนเพจ ครอบจักรวาล ได้โพสต์ข้อความล่าสุดแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ได้ ถึงแก่กรรมเมื่อเวลา 11.35 น. ที่โรงพยาบาลเปาโล ด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย      ซึ่งก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมง ทางครอบครัวได้โพสต์เล่าถึงอาการป่วย โดยระบุว่า เรียนทุกท่านทราบ ตามที่ผมได้รายงานอาการป่วยของคุณพ่อมาตลอดตั้งแต่ได้เข้าโรงพยาบาลมาเมื่อวันที่ 29 เดือนที่แล้ว โดยไม่ได้เรียนให้ทราบว่าคุณพ่อเป็นโรคอะไร      บัดนี้ผมควรจะเล่าข้อ เท็จจริงของอาการและโรคของคุณชายและสาเหตุที่คุณพ่อได้มาอยู่ที่โรงพยาบาล ในวันที่ 2 เดือนนี่ ได้ประชุมกับคณะแพทย์ที่ดูแลคุณพ่อหลังจาก ได้ไปทำ PET SCAN มาแล้วในวันที่ 1. ปรากฏว่า ผลของการตรวจออกมาไม่ดีเลย หากไม่ทำ PET SCAN ก็จะไม่ทราบเลยว่าคุณพ่อเป็นมะเร็ง ระยะสุดท้าย ที่เริ่มจาก ท่อน้ำดี และกระจายไปทั่วทั้งร่างกาย ทางลูกได้ปรึกษากับคุณหมอว่าควรจะดูแลคุณพ่อเช่นไร      เราเห็นพ้องต้องกันว่าการดูแลคุณพ่อควรจะเป็นไปตามอาการและ ไม่ให้คุณพ่อทรมาน และไม่ให้มีการผ่าตัดหรือเจาะอะไรเลย. ให้ประคับประคองไปจนถึงที่สุดและให้คุณพ่อไปอย่างสงบและไม่ทรมาน  ปัญหาของมะเร็งของคุณพ่อนั้นมันกระจายไปทั่วและที่สำคัญคือลามไปที่ปอด...

11.50 น. รับแจ้ง มีไฟลุกไหม้สายไฟ สายสื่อสาร หน้าโรงแรมดิเอ็มเพลส

11.50 น. รับแจ้งจากตำรวจ 191 ว่ามีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มที่หน้าโรงแรมดิเอ็มเพลส ถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีไฟลุกไหม้สายไฟ สายสื่อสารด้วย รถดับเพลิงเทศบาลฯ เข้าดำเนินการแล้ว ณ จุดเกิดเหตุ www.CM108.com รายงาน

เตรียมจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562

เทศบาลนครเชียงใหม่ประชุมเตรียมจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์”      เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม 2 อาคารสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) ประจำปี 2562 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้บูรณาการกับหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ หรืองานลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์”      โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ กิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง การแสดงประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็ง การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็ง การประกวดกระทงฝีมือใบตองดอกไม้สด การแสดงศิลปวัฒนธรรม การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมอื่นมากมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ -วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562...

(มีคลิป Video) อัญเชิญยอดองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยลงมาเพื่อซ่อมแซม พบถูกโดรนชนจนคดงอ

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน ได้จัดพิธีอัญเชิญยอดองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยลงมาเพื่อซ่อมแซม  พบถูกโดรนชนจนคดงอ      เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน ได้มีพิธีอัญเชิญยอดพระธาตุลงมาเพื่อซ่อมบูรณะให้แข็งแรงขึ้น เนื่องจากมีการสังเกตว่ายอดพระธาตุมีการคดงอ พอเอาลงมาถึงได้รู้ว่าถูกใบพัดของโดรน พัดโดนใส่ยอดองค์พระธาตุ https://www.facebook.com/baramate.wannasai/videos/10216162357503989/      ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นฝีมือของใคร เพราะเวลาบินโดรนบางคนก็ขออนุญาตจากทางวัดบางคนก็แอบมาบิน จึงไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใคร โดยต่อไปการบินโดรนถ่ายองค์พระธาตุคงต้องจัดระเบียบใหม่ เข้มงวดและชัดเจนเด็ดขาดมากขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำสอง      โดยทางเจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ได้เข้ามาตรวจสอบยอดพระธาตุที่คดงอ จากโดรนถ่ายภาพ ที่เข้าไปบินชนจนเกิดความเสียหาย และได้พูดคุยปรึกษากับทางวัด เพื่อวางแผนซ่อมแซมให้แข็งแรง แต่ยังคงสภาพรูปแบบเดิม และจะนำขึ้นไปไว้ที่เดิม ซึ่งกำหนดไว้เบื้องต้น ในวันที่ 15 กันยายน 2562 นี้ ข้อมูล : Baramate Wannasai 

รื้อถอนแล้ว ลานหน้าห้างเมญ่า สร้างลานกิจกรรม ขยายช่องทางการจราจรเพิ่ม

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 แถลงการปรับปรุงแยกรินคำ บริเวณหน้าห้างเมญ่า สร้างลานกิจกรรม ขยายช่องทางการจราจรเพิ่ม      เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ นายเอกรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวง แถลงถึงการปรับปรุงแยกรินคำ บริเวณหน้าห้างเมญ่า โดย นายเอกรินทร์ จินทะวงค์ กล่าวว่า แขวงทางหลวงที่ 2 จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแยกรินคำ โดยลดระดับลานน้ำพุของบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า และขยายช่องทางการจราจรเพิ่มเติม โดยได้เริ่มทำการรื้อถอนแล้ว คาดว่าจะดำเนินการรื้อถอนเสร็จภายใน 1 เดือน จากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างลานกิจกรรม และขยายช่องทางการจราจรเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในบริเวณถนนห้วยแก้ว เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นในอนาคต คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน      รายงานข่าวล่าสุดแจ้งว่า ในวันนี้ (27 ส.ค. 62). เวลา เวลา 14.00 น. ภาคประชาชนเตรียมจัดแถลงคัดค้านการรื้อทุบลานพื้นที่สาธารณะ(ข่วงสาธารณะรินคำ) เพื่อขยายถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ให้เป็น 12 เลน ณ บริเวณข่วงสาธารณะรินคำ(หน้าห้างเมญ่า). ข้อมูล :...

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2562

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2562      พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้      ภาคเหนือ มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

กรมอนามัยเตือน กินชานมไข่มุกบ่อยๆ เสี่ยงโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือด

กรมอนามัยเตือน กินชานมไข่มุกบ่อยๆ เสี่ยงโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือด เผยชานมไข่มุก 1 แก้ว ให้พลังงาน ประมาณ 240 – 360 กิโลแคลอรี      แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์  รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า คนที่จะดื่มชานมไข่มุกต้องประเมินตนเองด้วยว่าเสี่ยงต่อภาวะอ้วนหรือไม่ เพราะหากดื่มเป็นประจำอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มอย่างรวดเร็วและนำไปสู่การเป็นโรคอ้วน  เบาหวาน  หัวใจและหลอดเลือดได้ เนื่องจากชานมไข่มุกส่วนใหญ่เป็นการเติมน้ำตาล น้ำเชื่อม นมผง ครีมเทียม และไข่มุกลงในชา ซึ่งทำให้ได้พลังงานมากขึ้นกว่าน้ำชาทั่วไปมาก      โดยข้อมูลทางโภชนาการระบุว่า ชานมไข่มุก 1 แก้ว ให้พลังงาน ประมาณ 240 – 360 กิโลแคลอรี   โดยร่างกายจะได้รับคาร์โบไฮเดรต 45 – 62 กรัม ไขมัน 0 – 14 กรัม  โปรตีน 0.4 – 2 กรัม ความแตกต่างของพลังงานและสารอาหารขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม ไข่มุก นมผง...

4 โรคเรื้อรัง รับยาที่ร้านขายยาได้ ลดความแออัดโรงพยาบาล นำร่อง 50 รพ. ทั่วประเทศ คาดเริ่ม 1 ต.ค. 

“อนุทิน” ประชุม คกก.นโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช.วาระพิเศษ ผู้ป่วย 4 โรคเรื้อรัง รับยาที่ร้านขายยาได้ ลดปัญหารอคิวนาน นำร่อง รพ. 50 แห่ง ร้านยาคุณภาพ 500 แห่ง คาดเริ่ม 1 ต.ค.       นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 และมอบนโยบายการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี, นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วยรองเลขาธิการ สปสช.และคณะผู้บริหารร่วมประชุม พร้อมหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดเวลาการเข้ารับบริการของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลด้วยการจัดบริการรับยาที่ร้านขายยาคุณภาพ นอกจากเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วยแล้วยังลดความแออัดในโรงพยาบาล      นายอนุทิน กล่าวว่า จากที่ได้มอบนโยบายในการประชุมบอร์ด สปสช.เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ในการจัดบริการเพื่อให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาคุณภาพ ที่ผ่านมา สปสช. ได้เร่งดำเนินการหารือกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสาธารณสุขและสภาเภสัชกรรมเพื่อวางแนวทางในการดำเนินการ มีข้อสรุปเบื้องต้นจะนำร่องในโรงพยาบาล 50 แห่ง และร้านยาคุณภาพ 500 แห่งทั่วประเทศ จำกัดการจ่ายยาเฉพาะ 4 โรค ได้แก่ เบาหวาน...

รัฐบาลห่วง ข้าวเหนียวแพง สั่งห้ามกักตุน ฝ่าฝืนโทษหนัก

รัฐบาลห่วงใยสถานการณ์ข้าวเหนียวแพง พาณิชย์เข้าดูแลไม่ให้กักตุน ฝ่าฝืนโทษหนักอาจทั้งจำทั้งปรับ      นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือกับฝ่ายกฎหมายของกรมการค้าภายในพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการจำหน่ายข้าวเหนียวเพื่อการบริโภคในประเทศซึ่งกำลังมีราคาแพงและเป็นความเดือดร้อนของประชาชน      โดยภายหลังการหารือ ได้ข้อสรุปร่วมกันในการแก้ปัญหาสำหรับช่วงระยะเวลานี้ คือ 1.วันนี้จะมีการใช้ประกาศตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว ฉบับที่ 150 ซึ่งมีอยู่แล้วแต่จะให้อธิบดีกรมการค้าภายในได้ดำเนินการออกหนังสือสั่งการให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงการค้าข้าวทั้งหมดทั้งในประเทศและส่งออก รวมทั้งโรงสีและผู้ค้าส่ง ได้รายงานสต็อกข้าวเหนียวมาที่กรมการค้าภายใน ภายในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 27 สิงหาคม 2562) สิ้นสุดเวลา 16.30 น. โดยสามารถรายงานออนไลน์ได้ด้วย       โดยอธิบดีกรมการค้าภายในจะตรวจสอบว่ามีการกักตุนข้าวเหนียวเพื่อปั่นราคาหรือไม่ และมีการจำหน่ายข้าวเหนียวราคาสูงเกินสมควรหรือไม่ ถ้าพบความผิด คือ 1. ไม่ได้มีการรายงานสต็อก 2.มีการกักตุน 3. มีการค้าขายในราคาสูงเกินสมควร ก็จะดำเนินการตามกฏหมายต่อไป       การไม่รายงานสต็อกหรือรายงานไม่ตรงกับความเป็นจริงนั้นจะมีโทษทั้งจำคุกและปรับ โดยจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการกักตุนก็จะจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีจำหน่ายราคาสูงเกินสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน...

เทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจง กรณีถนนศรีมงคล(หลังกาดคำเที่ยง) เป็นหลุมเป็นบ่อ

เทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจง กรณีถนนศรีมงคล(หลังกาดคำเที่ยง) เป็นหลุมเป็นบ่อ เผยเป็นที่ของเอกชนยังไม่ได้โอนเป็นทางสาธารณะ แต่ได้ทำการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนแล้ว      เทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS กรณีถนนศรีมงคลเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวกนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเรียนชี้แจงว่า ถนนศรีมงคลเป็นพื้นที่ของเอกชนและยังไม่ได้โอนให้เป็นทางสาธารณะ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงไม่สามารถดำเนินการลาดยางถนนได้เนื่องจากจะเป็นการบุกรุกที่ของเอกชน อย่างไรก็ตาม งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ได้ทำการสูบน้ำที่ท่วมขังออก และทำการลงหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมบดอัด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการถ่ายโอนพื้นที่จากเอกชนมาเป็นทางสาธารณะ หากได้รับโอนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการปรับปรุงถนนศรีมงคลให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยต่อไป      นอกจากนี้ ตามที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องความสะอาดของถนนด้านหลังโรงเรียนดาราวิทยาลัย ชุดพัฒนาของแขวงกาวิละได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการทำความสะอาดถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลนครเชียงใหม่ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่เป็นกระบอกเสียงในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ และยินดีรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

จวกครูประถม เอาฉี่ตัวเองให้นักเรียนดื่ม ทำให้หายเจ็บป่วยใน 30 นาที หลอกเด็กว่าเป็นน้ำมนต์

จวกครูประถม เอาฉี่ตัวเองให้นักเรียนดื่ม ทำให้หายเจ็บป่วยใน 30 นาที หลอกเด็กว่าเป็นน้ำมนต์      ผู้สื่อข่าวรายงาน ในโลกออนไลน์ขณะนี้กำลังมีการแชร์โพสต์ของ "หมอแล็บแพนด้า" หรือ นายภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุถึงครูประถมในโรงเรียนแห่งหนึ่งในขอนแก่น ได้นำปัสสาวะให้เด็กดื่มอ้างว่ารักษาโรคภัยได้ โดยระบุว่า      "เราเป็นครูสอนเด็กประถมต้นค่ะ เราจะทําน้ำ ปัสสาวะกลั่นสมุนไพร นําไปไว้ประจําที่โรงเรียน เวลาเด็กไม่สบายเขาจะมาขอยากับเรา เราไม่ใช่ ฝ่ายพยาบาล ไม่มียา เราก็เลยเอาน้ำปัสสาวะ กลั่นให้เด็กกินผสมน้ำครึ่งส่วน เด็กส่วนมาก จะปวดท้องจนตัวงอ เพราะมักชอบกินน้ําอัดลม ขนมหวาน ไม่ทานข้าวเช้า หรือบางคนเป็นไข้ตัว ร้อนมาก ผลปรากฏว่าหลังจากกินยาวิเศษของครู แล้วจะหายภายใน 30 นาที ทดลองมากับเด็ก เกือบ 30 คน ได้ผลทุกคน เราจะบอกเด็กว่าเป็น น้ำมนต์มาจากวัด ไม่เชื่อต้องลองเองค่ะ"      โดยทางหมอแล็บแพนด้า ได้ระบุว่า อยากให้กลุ่มลัทธิดื่มฉี่นี้ ช่วยควบคุมคนของลัทธิด้วย ถ้าจะดื่ม ก็ดื่มกันเอง อย่านำมาใช้กับผู้อื่นแบบนี้ โดยบอกว่าโรงเรียนนี้อยู่ขอนแก่น และฝากคุรุสภาตรวจสอบด้วย      นอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาเล่าประสบการณ์การดื่มฉี่...

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใหม่ เดือนกันยายน

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใหม่ เดือนกันยายน      ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เห็นชอบให้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใหม่ ในทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ในวันและเวลาราชการ สำหรับในเดือนกันยายน 2562 กำหนดให้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2562 ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาใหม่ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ      ในส่วนของพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. สามารถรับได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้นๆ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ แอปพลิเคชั่น ประชาชนจิตอาสา เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หรือสายด่วนจิตอาสา หมายเลข 1511 ข้อมูล : PR Chiangmai

(มีคลิป Video) ร้านค้าร้องเรียน มือบอนพ่นสีใส่ประตู อาคาร ร้านค้าย่านเศรษฐกิจถนนราชวิถี

ร้านค้าร้องเรียน มือบอนพ่นสีบนประตูร้านค้าย่านเศรษฐกิจ ถนนราชวิถี ดูไม่งามตาเลอะเทอะ ชาวบ้านวอนคนมือบอนหยุดพ่นได้แล้ว       ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากร้านค้าย่านเศรษฐกิจ ถนนราชวิถี ก่อนถึงประตูท่าแพ ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยว กรณีถูกคนมือบอนพ่นสีประตูอาคารเป็นลายต่างๆจำนวนมากไม่สวยงามยิ่งนานวันยิ่งทวีคูณเพิ่มทุกวัน จึงเร่งรุดไปตรวจสอบที่ร้านอาหารตามสั่งป้าแดง เลขที่ 33/1 ถ.ราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พบว่าเป็นตึกแถวชั้นเดียวปลูกเรียงรายริมถนน พบมีลวดลายจากสีสเปย์หลากหลายสีพ่นเป็นลายขะยุกขะยิกต่างๆตั้งแต่ประตูหน้าและตัวอาคาร นอกจากนี้ยังมีร้านขายดอกไม้และประตูบ้านชาวบ้านด้านข้างซ้ายขวาถูกพ่นอีกจำนวนมากด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ร้านอาหารและโฮสเทลฝั่งตรงข้ามก็ถูกพ่นบริเวณขอบระเบียง เป็นที่น่าสังเกตุว่ากลุ่มที่พ่นดังกล่าวจะไม่พ่นร้านค้าที่มีกล้องวงจรปิดติดตั้งหน้าร้านแต่อย่างใด https://youtu.be/MZTERHIwXnk       นางอำนวย หรือป้าแดง ศิริอนันไพบูลย์ อายุ 63 ปี เจ้าของร้านป้าแดงอาหารตามสั่งที่เปิดมาหลายสิบปีย่านดังกล่าว เปิดเผยว่า  ฝากคนที่พ่นด้วยว่าอย่าพ่นสีเลอะเทอะแบบนี้ อาคารร้านค้าบ้านเรือนที่ดีๆสวยงามก็ดูสกปรกไปหมด ดูไม่ได้เลย ตอนแรกก็เริ่มมีมาหนึ่งลายก่อน จากนั้นยิ่งนานวันยิ่งทวีคูณจนไม่สวยงามจนดูร้านรกไปหมด จนตอนนี้มีลายเพิ่มขึ้นมาจนแน่นไปหมด ทำแบบนี้แย่มากๆ นอกจากนี้เสาไฟตู้ไฟก็ยังพ่น ภาพ-ข่าว : ทีมข่าว CM108.COM

อุตุฯแจง อย่าเชื่อข่าวลือคลื่นความหนาวจะปกคลุมประเทศไทย และพายุฤดูร้อนจะถล่ม

อุตุฯแจง อย่าเชื่อข่าวลือคลื่นความหนาวจะปกคลุมประเทศไทย และพายุฤดูร้อนจะถล่ม         กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงข่าวลือเรื่องคลื่นความหนาวจะแผ่ปกคลุมประเทศไทย และพายุฤดูร้อนจะเข้าถล่มกรุงเทพฯและ ปริมณฑล ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่า “คลื่นความหนาวจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยทุกภาค ทําให้อุณหภูมิลดลงมากสุดในรอบ 14 ปี และพายุฤดูร้อนกําลังจะเคลื่อนเข้าถล่มกรุงเทพฯ และปริมณฑลเวลา ประมาณ 22.00 น. คืนนี้ ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงคืนนี้” นั้น      กรมอุตุนิยมวิทยา ขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ได้มีที่มาจากข้อมูลของกรม อุตุนิยมวิทยาแต่ประการใด ซึ่งข้อเท็จจริง ตามข่าวพยากรณ์อากาศประจําวัน และพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์ ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน และในช่วงวันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2562 มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศ ไทย และอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ดังนั้นสถานการณ์คลื่นความหนาวที่จะแผ่ ปกคลุมประเทศไทยจึงไม่เกิดขึ้นในระยะนี้แต่อย่างใด      สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ตลอดสัปดาห์ และมักจะมีฝนได้ตลอดทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ส่วนมากจะเกิดในช่วงบ่ายถึงค่ํา ซึ่งเป็นฝนฟ้าคะนอง ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล...

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562      พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้      ภาคเหนือ เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่านแพร่ ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

รู้จักกันไหม ? ประวัติ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่

หลวงปู่แหวน เชียงใหม่
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี พระแหวน สุจิณโณ (แหวน สุจิณโณ) หลวงปู่แหวน เกิด 16 มกราคม พ.ศ. 2430 มรณภาพ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 อายุ 98 บรรพชา พ.ศ. 2439 อุปสมบท พ.ศ. 2450 พรรษา 78 วัด วัดดอยแม่ปั๋ง ท้องที่ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด ธรรมยุติกนิกาย หลวงปู่แหวน สุจิณโณ (16 มกราคม พ.ศ. 2430 — 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2528) เป็นภิกษุชาวไทย จำพรรษา ณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เกิดในตระกูลของช่างตีเหล็ก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2430 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน ณ บ้านนาโป่ง ตำบลหนองใน(ปัจจุบันเป็นตำบลนาโป่ง) อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยเป็นบุตรของนายใสกับนางแก้ว รามศิริ โดยมีน้องสาวร่วมบิดา- มารดาอีกหนึ่งคนคือ นางเบ็ง ราชอักษร และบิดามารดาของท่านได้ ตั้งชื่อว่า ญาณ ซึ่งแปลว่า ปรีชา กำหนดรู้ พอท่านมีอายุ ได้ประมาณ 5 ขวบเศษ โยมมารดาของท่านก็ล้มป่วย แม้จะได้รับการดูแลเยียวยารักษาเป็นอย่างดีจากสามี แต่อาการของท่านก็มีแต่ทรงกับทรุด ในที่สุดเมื่อท่านรู้ตัวว่า คงจะไม่รอดชีวิตไปได้แน่แล้วท่านจึงได้เรียกหลวงปู่แหวน เข้าไปใกล้ แล้วกล่าวความฝากฝังเอาไว้ว่า ลูกเอํย...แม่ยินดีต่อลูก สมบัติใด ๆ ในโลกนี้ล้วน กี่โกฎก็ตามแม่ไม่ยินดี แม่จะยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่ เมื่อลูกบวชแล้วก็ให้ตายกับผ้าเหลือง ไม่ต้องสึกออกมา...

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2562

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2562      พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบเชิงเขาในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้      ภาคเหนือมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง สุโขทัย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ร่วมเขย่าความคิดปรับเปลี่ยนมุมมอง TEDxChiangMai 2019 “Shake and Shift …”

TEDxChiangMai 2019
ร่วมเขย่าความคิดปรับเปลี่ยนมุมมอง TEDxChiangMai 2019 ภายใต้หัวข้อ “Shake and Shift ...”     TEDxChiangMai 2019 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Shake and Shift …” ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 18.30 น. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) มุ่งเน้นการ “Shake” หรือ การเขย่าที่ทำให้เกิดการ “ตื่นรู้” ทั้งทางความคิด มุมมอง บทบาทและหน้าที่ จนนำไปสู่การลงมือปฏิบัติที่สามารถ “Shift” คือยกระดับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ระดับประเทศจนถึงระดับโลก โดยเชื่อมโยงให้เกิดการร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและในท้ายที่สุดเกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม     TEDxChiangMai 2019 ในครั้งนี้ได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ชุมชน และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีเวทีในการเสวนา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสไตล์ TEDx ตลอดจนก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างกัน เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์...

กรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 2-3 วันนี้

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ในระยะ 2-3 วันนี้      กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัคร เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ เฝ้าระวังภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย อําเภอเมือง พาน เชียงแสน แม่สรวย แม่ลาว เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง ฮอด ดอยสะเก็ด แม่แจ่ม จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมือง เชียงคํา ปง จุน จังหวัดพะเยา อําเภอเมือง บ่อเกลือ เฉลิมพระเกียรติ เวียงสา เชียงกลาง ท่าวังผา นาน้อย นาหมื่น ปัว ทุ่งข้าง สันติสุข แม่จริม จังหวัดน่าน อําเภอร้องกวาง เด่นชัย ลอง วังชิ้น จังหวัดแพร่...

สัตวแพทย์เตือน เลิกซื้อเป็ดยางให้น้องหมาเล่น หลังผ่าตัดหมาพบเป็ดยางอยู่ในกระเพาะกว่า 32 ตัว

สัตวแพทย์เตือน เลิกซื้อเป็ดยางให้น้องหมาเล่น หลังผ่าตัดหมาพบเป็ดยางอยู่ในกระเพาะกว่า 32 ตัว      ผู้สื่อข่าวรายงานพบผู้ใช้เฟซบุ๊ก หมอมุย พัทยา บ้านหมอรักษ์สัตว์ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเตือนคนรักน้องหมา ถงการซื้อของเล่นให้น้องหมาเล่น โดยได้แชร์เรื่องราวที่มีน้องหมามาผ่าตัดเพราะพบเป็ดยางอยู่ในกระเพาะอาหารถึง 32 ตัว โดยระบุว่า      เลิกซื้อเป็ดให้น้องหมาเล่นกันเถอะ ไม่ใช่ครั้งแรกที่ต้องผ่าตุ๊กตาเป็ดออกจากท้องน้องหมา แต่ครั้งนี้จำนวนเยอะที่สุดที่เคยผ่ามา เมื่อวานแม่พี่เดเวลโทรมาบอกว่าอยากพามาเอ๊กซเรย์ดูว่าในท้องมีเป็ดอยู่อีกมั๊ย เพราะพี่เดเวลกินเป็ดเข้าไปแล้วอ้วกออกมา 5 ตัว พอมาเอ๊กซเรย์เห็นว่าในกระเพาะอาหารเต็มไปด้วยเป็ด ไม่สามารถนับจำนวนได้ เลยแจ้งว่าจำเป็นต้องผ่าตัดเอาเป็ดออกมาก่อนที่จะมีการเคลื่อนไปสู่สำไส้ นัดเวลาผ่าตัดเรียบร้อย วันนี้แม่พี่เดเวลพาพี่เดเวลมาตามนัด ผลผ่าตัดพบว่ามีตุ๊กตาเป็ดทั้งหมด 32 ตัว พบยางสีเขียว(น่าจะเป็นชิ้นส่วนลูกบอล) 2 ชิ้น และพบเศษหนังที่เป็นขนมขบเคี้ยวอีกจำนวนหนึ่ง หลังผ่าตัดพี่เดเวลฟื้นดี โกรธหมอนิดหน่อย เพราะเดินดุ่มๆไปหาแม่ เรียกยังไงก็ไม่หัน #ฝากแชร์ด้วยนะคะ ไม่อยากเห็นน้องหมาตัวไหนเจ็บตัวเหมือนพี่เดเวลอีก ข้อมูล : หมอมุย พัทยา บ้านหมอรักษ์สัตว์

หลอดดูดมีค่าอย่าทิ้ง! ชวนบริจาคหลอดดูดพลาสติก ทำเป็นหมอนและที่นอนสำหรับผู้ป่วย หรือ คนชราที่มีความขาดแคลน

หลอดดูดมีค่าอย่าทิ้ง! เปลี่ยนหลอดดูดพลาสติกให้เป็นหมอนสำหรับผู้ป่วย หรือ คนชราที่มีความขาดแคลน      โครงการทำหมอนจากหลอดดูด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชียงใหม่ต้องการคุณ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากสายบุญ และคนหัวใจสีเขียวเป็นอย่างดี ทั้งการจัดส่งหลอดดูดมาจากทั่วประเทศ ตลอดจนมีประชาชนที่มีหัวใจเสียสละออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร้านค้าต่างๆ ร่วมบริจาคหลอดดูดใช้แล้วให้เทศบาลนครเชียงใหม่ และออกไปตระเวนเก็บหลอดดูดมามอบให้เทศบาลด้วยตนเอง      หลอดดูดของท่านเมื่อถึงมือเราจะถูกเปลี่ยนให้เป็นหมอนเพื่อผู้ป่วยติดเตียง ใช้หนุนนอนลดการเกิดแผลกดทับ และลดการสะสมไรฝุ่น โดยหมอนจะใช้หลอดในการทำทั้งหมด 2,200 หลอด ที่นอนใช้ทั้งหมด 15,600 หลอด โดยที่นอนน้ำหนักต่อผืนประมาณ 6.5 กิโลกรัม     สิ่งที่สำคัญของโครงการนี้คืออยากให้ทุกท่านลดการใช้พลาสติกทุกชนิดออกจากชีวิตประจำวัน แต่ถ้ายังทำไม่ได้ทั้งหมด ทางเทศบาลนครเชียงใหม่มีนโยบายในการลดขยะ หลายประการด้วยกัน แต่สำหรับผู้ที่สนใจโครงการนี้ สามารถมอบหลอดดูดให้กับเราได้หลายช่องทาง ตามเอกสารที่แนบมานี้ หรือติดต่อสอบถาม 053-259136-7      โดยหลอดดูดนั้นต้องเป็นหลอดพลาสติกที่ทำความสะอาดแล้ว โดยสามารถนำมามอบได้ที่ จุดรับหลอดดูดของเทศบาลนครเชียงใหม่ ดังนี้ 1.สำนักงานแขวงศรีวิชัย(งานสุขาภิบาล) 2.สำนักงานแขวงนครพิงค์(งานสุขาภิบาล) 3.สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่(ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุข) 4.ศูนย์สาธารณสุขบ้านเด่น ถนนเชียงใหม่-ลำพูน 5.สำนักงานแขวงกาวิละ(งานสุขาภิบาล) 6.สำนักงานแขวงเม็งราย(งานสุขาภิบาล)

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2562

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2562      พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบเชิงเขาในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร      ภาคเหนือมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

“ด่วน‼️ระวัง” หลุมอันตราย ยางรถยนต์แตกหลายคันแล้ว ใกล้โรงเรียนช่อฟ้าฯ

24 ส.ค. 2562 "ด่วน‼️ระวัง" หลุมอันตราย ยางรถยนต์แตกหลายคันแล้ว 📌"ถนนเชียงใหม่-ลำปาง" ก่อนถึงโรงเรียนช่องฟ้าฯ อยู่ขาเข้าเมือง ก่อนลอดสะพาน หลุมอยู่เลนขวา ****เมื่อคืนก่อน มีคนนำกรวยสีส้มไปวางไว้ เพราะตกหลุมยางแตกเหมือนกัน มอเตอร์ไซต์ล้ม คิดว่าแก้ไขไปแล้ว *** ตะกี้นี้ท่านสมาชิกเพจ เจออีก ยางแตกอีก ยังไม่ได้รับการแก้ไข ระวังด้วยนะ

แผ่นดินไหว อ.อมก๋อย จ.เชียงให่ ขนาด 2.9

แผ่นดินไหว อ.อมก๋อย จ.เชียงให่ ขนาด 2.9      วันที่ 23 สิงหาคม 2562 รายงานเหตุแผ่นดินไหว เมื่อเวลา 21.59 น. ขนาด 2.9 ลึก 4 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูพิกัดแผ่นดินไหว

(มีคลิป Video)อุทาหรณ์! จอดรถเสียบกุญแจทิ้งไว้ ถูกหัวขโมยฉกไปพร้อมหมวกกันน็อก

อุทาหรณ์เจ้าของรถจอดรถลงไปซื้อของเสียบกุญแจทิ้งไว้ หัวขโมยเดินผ่านมาเจอพอดีสบโอกาสฉกรถไปพร้อมด้วยของแถมเป็นหมวกกันน็อก เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตามหา ขณะเดียวกันเจ้าของร้านตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าร้านพบคนร้ายเดินวนดู รถเหยื่อ 2 ครั้ง ก่อนที่จะขี่รถไป ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการจอดรถในที่สาธารณะควรล็อกรถอย่างน้อย 2 จุด       โดยเพจเฟสบุ๊ค ของผู้ที่ใช้ชื่อว่า Joke Ponsit ได้โพสต์คลิบวีดีโอ และภาพนิ่งขณะที่ผู้ชายคนหนึ่งเดินวนเวียนดูรถเหยื่อ ก่อนที่จะขี่รถของชาวบ้านที่จอดไว้พร้อมกับหมวกกันน็อกที่แขวนไว้ที่รถ พร้อมกับข้อความว่า เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ได้เกิดเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าร้านค้า ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอฮอด ฝั่งถนนสายฮอด-แม่สะเรียง เป็นชายที่ปรากฏในคลิปวีดีโอ โดยผู้เสียหายได้จอดรถแล้วไปเลือกซื้อของแต่ลืมกุญแจไว้ที่รถ https://youtu.be/UA1pisz65E8      จากการสอบถามเจ้าของโพสต์ทราบว่าชื่อนายพลสิษฐ  กลั้วคำทราย หรือโจ๊ก เจ้าของร้านนม ย่านดังกล่าว ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเที่ยงวันวานนี้ โดยตนได้รับการร้องขอจากเจ้าของร้านวาสนา ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่ – แม่สะเรียง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อยู่ใกล้กับโรงแรมวัชระโฮเต็ล ให้ช่วยนำคลิบวีดีโอและรูปติดตามจับคนร้ายขโมยรถของชาวบ้านที่จอดไว้หน้าร้าน โดยก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงวัยกลางคนได้นำรถจักรยานยนต์ยี่ห้อคาวาซากิ รุ่นเคเอสอาร์ มาจอดที่หน้าร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนที่จะลงไปซื้อของ แต่หญิงคนดังกล่าวกลับลืมถอดกุญแจรถออก สบโอกาสให้คนร้ายที่อยู่บริเวณดังกล่าว ฉกรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว พร้อมหมวกกันน็อกที่แขวนไว้บนรถ หลังเกิดเหตุเจ้าของรถได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรฮอด ช่วยติดตามรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวคืน      อย่างไรก็ตามจากการสังเกต คลิบวีดีโอจากกล้องวงจรปิดของร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บันทึกได้พบว่าคนร้ายเป็นผู้ชาย โดยคนร้ายได้เดินวนเวียนดูลาดเลาสองรอบก่อนจะสบโอกาสขี่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายออกไป    ...

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice)

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่ภายในงาน New North Expo 2019 Food& Lifestyle      จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice)ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ นำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ ถือเป็นต้นแบบที่ดีและเชิญร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดให้ยั่งยืน ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต สัมผัสกับนวัตกรรมและผลิตผลจากการดำเนินงานของโครงการไฮไลท์การจัดงานครั้งนี้จะได้พบกับโครงการ "เกษตรวิชญา" เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร        นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี่จัดขึ้นภายในงาน New North Expo 2019 Food& Lifestyle พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วม ในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต      นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เยี่ยมชม...

(มีคลิป Video) เชียงใหม่ อดีตนางเอกดังแหม่มอลิษาสู้ชีวิตขายอาหารตามสั่ง

อดีตนางเอกดังแหม่มอลิษาสู้ชีวิตขายอาหารตามสั่ง อดีตนางเอกดังแหม่มอลิษา ขจรไชยกุล ขอสู้ครั้งสุดท้าย หอบหมาคู่ใจเปิดขายอาหารตามสั่งที่เชียงใหม่ เปิดใจเผชิญมรสุมหนักหนาสาหัส ธุรกิจเจ๊ง-ป่วยซึมเศร้า ถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตาย อดีตนางเอกสาวชื่อดัง แหม่ม อลิษา ขจรไชยกุล ที่ห่างหายไปจากวงการบันเทิงนานหลายปี เปิดขายอาหารตามสั่งที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เผยขอสู้เป็นครั้งสุดท้ายหลังต้องประสบมรสุมชีวิตอย่างหนัก ขาดทุนจากธุรกิจที่ส่งออกสินค้าแฮนเมด จนชีวิตพลิกผันกลายเป็นหนี้กว่า 10 ล้านบาท จนทรัพย์สินเงินทองไม่เหลือ ต้องขายใช้หนี้ แถมยังต้องเผชิญโรคซึ่มเศร้าและอีกหลายโรครุมเร้า ล่าสุดตัดสินใจเปิดขายอาหารตามสั่งที่ร้านกาแฟริมริน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หวังหล่อเลี้ยงชีวิตช่วงบั้นปลาย อดีตนักแสดงในวัย 54 ปี เข้าครัวทำอาหารตามสั่งให้กับลูกค้าอย่างตั้งใจ ก่อนนำไปเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะ นอกจากนี้ยังลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ทั้ง ไปจ่ายตลาด ทำอาหาร ล้างจาน ทำความสะอาดครัว เพราะยังไม่มีรายได้มากพอจ้างพนักงานมาช่วย แม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยจากอายุที่มากขึ้นและโรคประจำตัว แต่อดีตนางเอกยังคงมีรอยยิ้มและกำลังใจต่อสู้กับชีวิตที่เปลี่ยนไป แหม่ม อลิษา เปิดเผยว่า หลังจากธุรกิจไม่เป็นตามคาดหวังและต้องเป็นหนี้  ทำให้เครียดจัด ประกอบกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ทำให้เครียดมากขึ้น ต้องกินยาลดความอ้วนอย่างหนัก แต่ก็ไม่ดีขึ้น จนสุดท้ายจิตตกกลายเป็นโรคซึมเศร้าจนต้องหายไปจากวงการ ช่วงนั้นเคยเครียดหนักถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตาย แต่ก็โชคดีที่ผ่านมาได้  หลังจากนั้นก็ต้องพบว่าเป็นทั้งโรคความดัน รูมาตอยด์ ต้องกินยาวันละสิบกว่าเม็ด ล่าสุดไม่นานมานี้ก็ตรวจพบว่าเป็นเบาหวานเพิ่มมาอีกหนึ่งโรค ทำให้แต่ละวันต้องกินยาเพิ่มขึ้น ช่วงชีวิตที่ต้องประสบกับปัญหาเรื่องหนี้สินและปัญหาสุขภาพ ทำให้ตัดสินใจทำอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบและถนัด โดยแผงตั้งขายอาหารตามสั่งหน้าคอนโดมีเนียมในเมืองทองธานีหลายปี แต่สุดท้ายก็ต้องย้ายออกจากคอนโดมีเนียมที่อยู่มานาน จนกระทั่งได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่และได้เจอกับเจ้าของร้านกาแฟริมรินที่ใจดีให้โอกาสเช่าพื้นที่เปิดขายอาหารตามสั่งภายในร้าน...

เผยขั้นตอนโหลด “ใบขับขี่ดิจิทัล” ใช้แทนใบขับขี่จริงได้ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ใหม่ เริ่ม 20 ก.ย. นี้

เผยขั้นตอนโหลด "ใบขับขี่ดิจิทัล" ใช้แทนใบขับขี่จริงได้ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ใหม่ เริ่ม 20 ก.ย. นี้        DLT Smart Licence เป็นการพัฒนารูปแบบใบอนุญาตขับรถสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 หรือ Electronic Driving Licence โดยเป็นการเพิ่มทางเลือกอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่มีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านหลังบัตร โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชัน “DLT QR Licence” จะปรากฏใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมมีระบบแจ้งเตือนให้มาดำเนินการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ (จากชนิดชั่วคราวเป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี) หรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้สามารถวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังมีข้อมูลที่นอกเหนือจากที่ปรากฏบนหน้าบัตร เช่น ประวัติการแพ้ยา, กรุ๊ปเลือด, โรคประจำตัว, สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล, หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะมีเมนู SOS ขอความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้งหรือส่ง SMS ไปยังบุคคลดังกล่าวในกรณีฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว      ซึ่งในวันที่ 20 ก.ย. 62 นี้ จะได้มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.จราจรทางบก ซึ่งสาระสำคัญอย่างหนึ่งเลยคือสามารถแสดงใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชั่นแทนใบขับขี่จริงได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน...

เจ้าหน้าที่จับ ผู้จัดการโรงแรม แอบขายทัวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีใบ

รวบผู้จัดการขายทัวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต #ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ -- วันที่ 21 ส.ค.62 เวลาประมาณ 13.45 น. ร.ต.อ.อิศรา งามเปี่ยม รอง สว.กก.2(งานสืบสวน) บก.ทท.2 ร่วมกับ จนท.นายทะเบียนสำนักงานทะเบียนมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สาขาภาคเหนือ ตรวจสอบและจับกุม น.ส.ไก่แก้ว (นามสมมุติ) อายุ 36 ปี โดยเป็นผู้จัดการโรงแรม แห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ โดยกล่าวหาว่า "ประกอบธุกรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากนายทะเบียน" ตาม มาตรา 15 และ 80 แห่ง พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 - (ฉบับแก้ไขที่ 2) พ.ศ.2559 พร้อมของกลางมี 2 รายการ 1. รายการ Tour commission จำนวน 18 ฉบับ 2. แฟ้มโปรแกรมสีขาวนำเที่ยวต่างๆ จึงได้นำตัวผู้กระทำความผิด ส่ง พนักงานสอบสวน สภ.ช้างเผือก ทั้งนี้ หากพบเห็นหรือต้องการแจ้งเบาะแสการกระผิด การจัดทัวร์ที่ไม่ถูกตามกฏหมายหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการสามารถแจ้งสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร.1155 (ตลอด 24 ชม.) หรือ สำนักงานทะเบียนมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สาขาภาคเหนือ -- พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบก.ทท.2...

กรมอนามัย บอก อย่าหลงเชื่อ!! ดื่มฉี่ รักษาโรคไม่ได้

ดื่มฉี่ รักษาโรค
อย่าหลงเชื่อ!! ดื่มฉี่ รักษาโรคไม่ได้ ทั้งยังมีผลเสียอีกมากมายตามมา เช่น ไม่สามารถควบคุมการลุกลามของโรคได้ และอาจเกิดอันตรายได้ อีกทั้งการดื่มฉี่ของผู้ป่วยอาจทำให้ติดเชื้อโรคได้อีกด้วย เพราะการใช้น้ำปัสสาวะบำบัด ยังไม่มีงานวิจัยทางคลินิกที่น่าเชื่อถือรองรับว่ารักษาโรคได้ #สาสุขชัวร์ #ดื่มฉี่ #ปัสสาวะบำบัด #กรมอนามัย #กระทรวงสาธารณสุข

รวบสาวตระเวนลักทรัพย์นักศึกษาใน ม.แม่โจ้ พบก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง

รวบสาวตระเวนลักทรัพย์นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมของกลางหลายรายการ พบก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง       เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ชุดสืบสวน สภ.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ณฐภณ แก้วกำเนิด ผกก.สภ.แม่โจ้ฯ พ.ต.ท.ภูวนาถ ดวงดี รอง ผกก.สส.สภ.แม่โจ้ฯ พ.ต.ต.อภิชัย พันธุ์คงชื่น สว.สส.ฯ นำโดย ร.ต.อ.นัธทวัฒน์ ใจประสิทธิ์ รอง สว.สส.ฯ ร.ต.อ.เชิดชู ศรีจอมแปง รอง สวป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่สืบสวน ด.ต.เทพฤทธิ์ พรหมมา ด.ต.อรรถพล ทองติ๊บ ด.ต.ปรัตถกร คุณยศยิ่ง ส.ต.ท.ไชย วิณิชยกุล ส.ต.ท.วิทวัส เจริญควนิช ส.ต.ท.ชิตพล เสือเพชร      ได้ร่วมกันนำตัว น.ส.พรประภา กล่ำคล้าย ชื่อเล่น แป้ง อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 170/9 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี...

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมกำหนดแนวเขตปลอดภัยจากโคมไฟ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมกำหนดแนวเขตปลอดภัยจากโคมไฟ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่      เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณญู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปล่อยโคมไฟเวลากลางคืนช่วงเทศกาล ตามที่ภาคประชาชนได้มีกระแสความห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปล่อยโคมไฟในเทศกาลต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่      ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง "มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ" ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และกฎหมายควบคุมเฉพาะเขตควบคุมการบินอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจำหน่ายโคมไฟ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ แก่ประชาชน ให้ทราบถึงปัญหาและให้ความร่วมมือดูแลความปลอดภัย ตลอดจนเตรียมพร้อมเฝ้าระวังรับสถานการณ์อย่างทันท่วงที      ทางด้านท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ จะได้เตรียมปรับปรุงการกำหนดแนวเขตปลอดภัยจากการปล่อยโคมไฟ ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีขอบเขตที่ชัดเจน โดยยึดหลักกฎหมาย ความปลอดภัย และความเหมาะสม ซึ่งจะได้มีการจัดส่งข้อมูลให้กับจังหวัด เพื่อใช้ในการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562      พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบเชิงเขาในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย      ภาคเหนือ มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

แม่สุดงง ตั้งกระทู้ถามชาวเน็ตโจทย์เลขการบ้านลูก ป.4 แก้อย่างไร?

แม่สุดงง ตั้งกระทู้ถามชาวเน็ตโจทย์เลขการบ้านลูก ป.4 แก้อย่างไร?      ผู้สื่อข่าวรายงาน ในโลกออนไลน์มีการแชร์และพูดถึงกระทู้หนึ่งในเว็บไซต์ Pantip ซึ่งเป็นกระทู้ที่คุณแม่ได้มาโพสต์ถามชาวเน็ต โดยหัวข้อกระทูคือ "ลูกชาย ป.4 จดโจทย์นี้มาจากโรงเรียน ขอผู้รู้ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ" พร้อมกับโพสต์รูปโจทย์ดังกล่าว พร้อมข้อความระบุว่า "ขอรบกวนช่วยอธิบายให้หน่อยนะคะ AFBF+CGHB+DAFG+AEAB=BCDC"      โดยกระทู้ดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น ช่วยคุณแม่ท่านนี้กันมากมาย มีสูตรแก้สมการนี้กันหลายแบบ บางส่วนก็บอกว่าการบ้านแบบนี้ยากไปสำหรับเด็กชั้น ป.4 ข้อมูล : kulatida

สภ.หางดง จับจริงรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง ท่อดัง สร้างความรำคาญ

สภ.หางดง จับจริงรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง ท่อดัง สร้างความรำคาญ      เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สถานีตำรวจภูธรหางดง โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พงศธร เตมีศักดิ์ ผกก.สภ.หางดงฯ, พ.ต.ท.ชาญยุทธ ไชยมะโน รอง ผกก.ป.สภ.หางดงฯ สั่งการให้ พ.ต.ต.ศุภทัศน์ กิตติวรยศ สว.จร.ฯ พร้อมด้วย ร.ต.อ.บุญศรี พฤทธิพงศ์เดชา รอง สว.จรฯ, เจ้าหน้าที่จราจรเวรประจำวัน รวม 6 .นาย ว.4 กวดขันวินัยจราจร การใช้รถ และดำเนินการจับกุมตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพและอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ ผลการปฏิบัติตรวจยึดจักรยายนต์ได้ 4 คัน นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป

เริ่มแล้ววันนี้! ห้ามจอดรถตลอดแนวหลัง มช. พบรถฝ่าฝืนจอดข้างทางเพียบ

เริ่มแล้ววันนี้! ห้ามจอดรถตลอดแนวหลัง มช. พบรถฝ่าฝืนจอดข้างทางเพียบ      จากที่กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ทำโครงการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาการจราจรและคืนพื้นผิวการจราจร บริเวณถนนสุเทพ(หลังม.ช.) แก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเวลา 15.00 - 18.00 น. เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัยในการเดินทางเส้นทางดังกล่าว      ล่าสุดวันนี้(22 สิงหาคม 2562) จราจรเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ทำการกวดขันจัดระเบียบบริเวณถนนสุเทพ (หลัง มช.) พบมีรถฝ่าฝืนจอดตามข้างทาง จึงได้สั่งการให้รถยกทำการเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าย่านบริเวณดังกล่าวทราบ

หยุดรถ หรือ จอดรถ ทับทางม้าลาย มีความผิด!

หยุดรถ หรือ จอดรถ ทับทางม้าลาย มีความผิด!      การหยุด หรือ จอดรถทับทางม้าลาย นอกจากจะทำให้คนเดินถนนไม่ได้รับความสะดวกและเสี่ยงอันตรายแล้ว ยังผิดกฎหมายอีกด้วย 1.บังคับให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทาง (มาตรา 21) มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งในที่นี้สามารถบังคับใช้ในกรณีไม่หยุดรถตามสัญญาณไฟสีแดง เพื่อให้คนเดินถนนข้ามไปก่อน 2.ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางข้าม และเมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย (มาตรา 46) ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 400 - 1,000 บาท 3.พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 57 ระบุไว้ว่า ห้ามจอดรถทับทางม้าลายหรือทางข้าม หรือในระยะ 3 เมตร จากทางม้าลายหรือทางข้าม ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 บาท

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งเข้มงวดการจุดและปล่อยโคมในช่วงเทศกาล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เชียงใหม่ เข้มงวดมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดคล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ      นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้มีการประกาศมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ในงานประเพณียี่เป็ง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่อากาศยาน ชุมชน และประชาชน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดมาตรการป้องกัน การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน ดังนี้      ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อวกาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้โคมลอม โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ให้กระทำได้ในห้วงเวลาดังนี้ *โคมลอย โคมไฟ ให้กระทำได้ในวันลอยกระทง (กระทงเล็ก) ตรงกับวันขึ้น...

เปิดเว็บไซต์เปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาลเอกชน ที่ไหนถูกที่ไหนแพงรู้หมด!

เปิดเว็บไซต์เปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาลเอกชน ที่ไหนถูกที่ไหนแพงรู้หมด!        กรมการค้าภายใน ได้เปิดตัว เว็บไซต์เช็คราคาและเปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาลเอกชน โดยสามารถตรวจสอบได้ทั่วประเทศ ที่ไหนถูก ที่ไหนแพง ประชาชนสามารถตรวจสอบได้หมด โดยเป็นรายการยาที่โรงพยาบาลเอกชนแจ้งกับกรมการค้าภายใน ตามประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 87 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล  เว็บไซต์เปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาลเอกชน : https://hospitals.dit.go.th/app/drug_price_search.php

เตือนคนไทยทำงานในบ่อนผิดกฎหมายที่ปอยเปต ให้รีบกลับประเทศ เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชาประกาศปราบปรามการพนันออนไลน์

เตือนคนไทยทำงานในบ่อนผิดกฎหมายที่ปอยเปต ให้รีบกลับประเทศ เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชาประกาศปราบปรามการพนันออนไลน์      ด้วยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 รัฐบาลกัมพูชาได้ออกประกาศ เรื่องการส่งเสริมการควบคุมการประกอบการการพนันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออนไลน์ ทั้งในและนอกราชอาณาจักรทุกชนิด ทุกรูปแบบ ในราชอาณาจักรกัมพูชา เนื้อหาสำคัญคือการสั่งให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับกุมการพนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตทั่วประเทศ และการยุติการอนุญาตและการต่อใบอนุญาตประกอบการเกมการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออนไลน์ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ในราชอาณาจักรกัมพูชา      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ขอแจ้งให้คนไทยที่ทำงานในบ่อนออนไลน์ในกัมพูชา โดยเฉพาะที่เมืองปอยเปต ตรวจสอบว่าบ่อนออนไลน์ที่ทำอยู่นั้นได้มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายกัมพูชาหรือไม่ หากพบว่าไม่มีการอนุญาต ขอให้เดินทางกลับประเทศไทยหรือหยุดทำงานทันที เพื่อป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อของการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายกัมพูชา

อินทนนท์หนาวสุดฟิน เช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 9 องศาเซลเซียส

อินทนนท์หนาวสุดฟิน เช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 9 องศาเซลเซียส      วันที่ 22 สิงหาคม 2562 รายงานสภาพอากาศจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดดอยอยู่ที่ 9 องศาเซลเซียส ส่วนที่บริเวณกิ่วแม่ปานเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 13 องศาเซลเซียส และที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส สภาพอากาศโดยรวมยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง มีหมอกลงในยามเช้า และมีฝนตกโปรยปราย โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ตามเส้นทางด้วย

จราจรเชียงใหม่เอาจริง! ห้ามจอดรถบนถนนสุเทพ(หลัง มช.) ตลอดแนว ตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น.

จราจรเชียงใหม่เอาจริง! ห้ามจอดรถบนถนนสุเทพ(หลัง มช.) ตลอดแนว ตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 - 18.00 น.       กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ทำโครงการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาการจราจรและคืนพื้นผิวการจราจร บริเวณถนนสุเทพ(หลังม.ช.) แก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเวลา 15.00 - 18.00น. เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัยในการเดินทางเส้นทางดังกล่าว

แผ่นดินไหว อ.แม่ทา จ.ลำพูน ขนาด 2.1

แผ่นดินไหว อ.แม่ทา จ.ลำพูน ขนาด 2.1      วันที่ 22 สิงหาคม 2562 รายงานเหตุแผ่นดินไหว เมื่อเวลา 09.44 น.  ขนาด 2.1 ลึก 2 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย คลิกดูพิกัดแผ่นดินไหว

จ.เชียงใหม่ เตือน 5 อำเภอ ระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม จากฝนที่ตกหนัก

จ.เชียงใหม่ เตือน 5 อำเภอ ระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม จากฝนที่ตกหนัก        กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่ พบว่าในระยะ 2-3 วันนี้ บริเวณภาคเหนือมีฝนตกต่อเนื่อง กอปรกับประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 4/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 11.15 น. ให้เฝ้าระวังภัยน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม เนื่องจาก ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ อ่าวไทยตอนบน ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ เสี่ยงลุ่มต่ํา อาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2562      พื้นที่ต้องติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสม ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง...

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2562

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2562      พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย     อนึ่ง ในช่วงวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบเชิงเขาในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้      ภาคเหนือมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว...

เตือนภัย! กลโกงรูปแบบใหม่ หลอกลวงผู้ซื้อ-ขาย สินค้าบนโลกออนไลน์

เตือนภัย! กลโกงรูปแบบใหม่ หลอกลวงผู้ซื้อ-ขาย สินค้าบนโลกออนไลน์      การซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์ในยุคสมัยนี้ คนร้ายไม่ได้หลอกให้โอนเงินด้วยวิธีง่ายๆเหมือนแต่ก่อนแล้ว เพราะคนร้ายใช้วิธีการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้การติดตามจับตัวคนร้ายทำได้ยากกว่าเดิม ไม่ใช่แค่หลอกให้คนซื้อสินค้าโอนเงินมาให้แล้วไม่ยอมส่งสินค้า แต่คนร้ายยังหลอกเอาบัญชีธนาคารของผู้ขายสินค้ารายอื่นมาสวมรอยใช้ในการกระทำความผิดเสียอีก แค่หลอกผู้ซื้อยังไม่พอ ยังหลอกผู้ขายสินค้าอีกด้วย เห็นแบบนี้แล้วถ้าคุณไม่อยากถูกหลอก ก่อนที่คุณจะตกลงซื้อขายสินค้า คุณควรจะ... 1. เลือกร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ และมีอยู่จริง อาจจะตรวจสอบได้จากการรีวิวของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าว่าเป็นอย่างไรบ้าง 2. ตั้งสติ ไม่รีบทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ และควรมีการตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อน 3. ควรเอะใจ หากเห็นว่าสินค้ามีราคาถูกเกินจริง 4. ขอนัดเจอเพื่อรับของก่อน แล้วค่อยโอนเงินในภายหลัง      แต่ถ้าคุณถูกคนร้ายหลอกเข้าให้แล้ว ให้คุณรวบรวมพยานเอกสารหลักฐานในการสนทนาซื้อขายสินค้า หรือเอกสารการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ มาแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

รมว.คมนาคม สั่งตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะทุก 90 กิโลเมตร

รมว.คมนาคม สั่งตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะทุก 90 กิโลเมตร       นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวมาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแล ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ และผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมแถลง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อระบบการขนส่งสาธารณะโดยรวม อันจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้มีข้อสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการ ดังนี้ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักการวิจัย ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วน แล้วเสร็จภายใน 90 โดยให้ดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐาน ดำเนินการกำหนดจุดจอดพักรถโดยสารสาธารณะ ทุกระยะทาง 90 กิโลเมตรเพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่ และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย โดยให้ประสานขอความร่วมมือใช้พื้นที่จากสถานบริการน้ำมันในจุดที่เหมาะสมและจัดเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ตรวจสอบตลอด...

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม จากฝนตกหนักสะสม 21 – 25 สิงหาคมนี้

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม จากฝนตกหนักสะสม 21 - 25 สิงหาคมนี้      นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังภัยน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม เนื่องจากร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่เสี่ยงลุ่มต่ำ อาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2562      ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอฮอด อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอจอมทอง ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ เตรียมพร้อมด้านทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัยปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

คปภ. ยืนยัน! กรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบ “เจอ จ่าย จบ” ยังให้ความคุ้มครองปกติ สามารถเคลมประกันภัยกับบริษัทประกันภัยได้

คปภ. ยืนยัน! กรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบ "เจอ จ่าย จบ" ยังให้ความคุ้มครองปกติ สามารถเคลมประกันภัยกับบริษัทประกันภัยได้ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ศาลปกครองกลางนัดไต่สวนคดีที่บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กับพวกยื่นฟ้อง เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย...