หน้าแรก บล็อก

“นายกฯ” พอใจ กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหา “หนี้สินครัวเรือน” ต่อเนื่อง

“นายกฯ” พอใจ กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต่อเนื่อง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรม ขอเชิญชวนประชาชนที่มีคดีข้อพิพาทก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และยุติธรรมพบประชาชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุม Diamond hall อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี ที่จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลบางปู และจังหวัดสมุทรปราการ และที่จังหวัดสมุทรสาคร ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่า โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงยุติธรรม ภายใต้การนำของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม “มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน” โดยที่ผ่านมาได้จัดไปแล้ว จำนวน 39 จังหวัด ซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมงานมากกว่า 48,500 คน ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 28,314 ราย ทุนทรัพย์กว่า 6,602 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.42 ของผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ถือเป็นความสำเร็จตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน สำหรับในครั้งที่ 40 มีกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ (6 กรกฎาคม 2565) ณ โรงแรมพีซี แกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร และยังคงมีกำหนดจัดงานอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม 2565 อีกจำนวน 23 จังหวัด

“ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ ขอให้ติดตามรายละเอียดจากกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะยังคงเดินหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน ผ่านมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นี้ ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการเร่งช่วยเหลือประชาชน ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นธรรม ทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ลดการฟ้องคดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและมอบเอกสารประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน โดยเน้นถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร 0 2141 2767-8 และกรมบังคับคดี สายด่วน 1111 กด 79” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

พาณิชย์ ลุยตรวจห้าง-ร้านค้า กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ยังไม่พบสินค้าขาดแคลน และไม่พบการฉวยโอกาสขึ้นราคา

พาณิชย์ ลุยตรวจห้าง-ร้านค้า กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ยังไม่พบสินค้าขาดแคลน และไม่พบการฉวยโอกาสขึ้นราคา

วันที่ 6 ก.ค. 65 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าทั่วประเทศ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา จำนวนกว่า 2,000 แห่ง ทั้งการตรวจสอบในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกค้าส่ง และตลาดสด พบว่าด้านปริมาณสินค้า มีสินค้าที่จำเป็นในการครองชีพเพียงพอ และไม่พบผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยเน้นย้ำให้ร้านค้าต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรโดยเด็ดขาด หากพบการกระทำผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด ที่ต้องเข้าไปกำกับดูแลเครื่องชั่ง การบรรจุหีบห่อ โดยให้เน้นการตรวจสอบการบรรจุก๊าซหุงต้ม และหัวจ่ายปั๊มน้ำมัน เพื่อดูแลผู้บริโภค

สำหรับมาตรการดูแลราคาสินค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ยึดนโยบาย “วิน-วิน โมเดล” ที่นายจุรินทร์ได้กำหนดไว้ โดยการดูแลการปรับขึ้นราคาสินค้า ทั้ง 3 ฝ่าย คือ เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค จะต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน หากสินค้ารายการใดมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจริง และหากผู้ผลิตยังรับภาระได้ ก็จะขอความร่วมมือให้ตรึงราคาไปก่อน แต่ถ้าไม่ไหว ก็จะพิจารณาตามจริง โดยพิจารณาต้นทุนเชิงลึก เจาะรายละเอียดต้นทุนทั้งหมด และการปรับขึ้น จะยึดหลักแบ่งเบาภาระ ผู้ผลิตรับส่วนหนึ่ง ผู้บริโภครับส่วนหนึ่ง ไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งรับภาระฝ่ายเดียว เพราะหากตรึงราคาอย่างเดียว อาจจะมีปัญหาอื่นตามมา เช่น สินค้าขาดแคลน จากการที่ผู้ผลิตไม่ยอมผลิต เพราะผลิตแล้วขาดทุน ก็จะเป็นปัญหาตามมาอีก

“อนุทิน” ย้ำไม่เคยบอกให้ถอดหน้ากากฯ แต่ให้ประชาชนประเมินใส่ตามสมัครใจ รับตอนนี้ติดโควิดได้ทุกที่

“อนุทิน” ย้ำไม่เคยบอกให้ถอดหน้ากากฯ แต่ให้ประชาชนประเมินใส่ตามสมัครใจ รับตอนนี้ติดโควิดได้ทุกที่

วันที่ 6 ก.ค. 65 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายแพทย์หลายท่านเสนอกระทรวงสาธารณสุข ให้ออกมาตรการบังคับสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ปิด

โดย นายอนุทิน กล่าวว่า ที่กระทรวงสาธารณสุข จะมีการประชุม EOC ทุกวันอยู่แล้ว ซึ่งในที่ประชุมจะมีทั้งทีมแพทย์จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมทุกครั้ง ขั้นตอนการทำงาน มีการรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วน รับฟังหมด ใครเสนอแนะแนวทางดีๆ เรื่องที่เป็นประโยชน์ เรารับฟังหมด และพร้อมเสนอ ศบค. ทุกเรื่อง และส่วนใหญ่เมื่อเสนอไปก็ผ่าน

รวมทั้ง ก่อนที่จะมีการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ก็จะมีการประชุม ศบค. ชุดเล็กก่อน ถ้าสถานการณ์ผ่อนคลาย ก็จะเสนอมาตรการผ่อนคลายตาม และหากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ก็จะดูมาตรการ เพิ่มมาตรการเป็นจุดๆไปว่าจะแก้ไขอย่างไร เช่น การถอดหน้ากากอนามัย ก็เป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้หน่วยงานต่างๆ เสนอกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาว่า ให้เริ่มผ่อนคลายได้แล้ว

“กระทรวงสาธารณสุขไม่เคยประกาศให้ถอดหน้ากากอนามัย มีแต่การผ่อนปรนให้ประชาชนพิจารณาเอง ว่าจะสวมหน้ากากอนามัย หรือไม่สวมก็ได้ ให้ตามพื้นที่ตามความเหมาะสม ถ้าอยากถอด ให้พี่น้องประชาชนประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเอง แต่ช่วงนี้ ขอใส่ได้ใส่ไปก่อน เพื่อตัวเองและคนในครอบครัว เพื่อป้องกันโรค”

ทีมนักตบสาวไทยเข้าขอบคุณ “ลุงป้อม” ช่วยเชียร์ เข้ารอบ VNL 2022 หนุนศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาศักยภาพ

ทีมนักตบสาวไทยเข้าขอบคุณลุงป้อม ช่วยเชียร์ เข้ารอบ VNL 2022 หนุนศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาศักยภาพ

วันนี้ 6 ก.ค.65 เวลา 16.30 น. นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย “โค้ชด่วน” นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย นำคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย อาทิ พรพรรณ เกิดปราชญ์ หัตถยา บำรุงสุข ชัชชุอร โมกศรี พิมพิชยา ก๊กรัมย์ และอัจฉราพร คงยศ เข้าเยี่ยมคารวะและขอบคุณ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอบคุณที่ให้กำลังใจ และให้การสนับสนุนกีฬาวอลเวย์บอลมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่ายิ่ง การสนับสนุนสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่พัฒนาศักยภาพนักกีฬาในการแข่งขัน จนสามารถผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย VNL 2022 ได้สำเร็จ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พลเอก ประวิตร กล่าวขอบคุณนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สามารถผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก 2022 เป็นครั้งแรกได้สำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยไปทั้งโลก ทั้งได้กล่าวชื่นชมความตั้งใจ และความทุ่มเทในการแข่งขัน ถึงจะเป็นนักวอลเลย์เจนเนอเรชั่นใหม่ แต่ก็ไม่ได้ทำให้คนไทยทั้งประเทศผิดหวัง กลับได้รับคำชมจากนานาชาติอย่างมากมาย สามารถเป็นต้นแบบให้เยาวชนยุคใหม่นำมาพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร กล่าวต่อว่า ในฐานะที่ตนเองเป็นประธานบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนให้มีการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อใช้พัฒนานักกีฬาของไทยให้มีความเข้มแข็ง แข็งแรงและมีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศต่อไป

อย่าชะล่าใจ สาวปวดท้องประจำเดือนบ่อย ไปหาหมอเจอซีสต์ในรังไข่ มดลูกโต 15 ซม. ต้องตัดสินใจตัดออก

อย่าชะล่าใจ สาวปวดท้องประจำเดือนบ่อย ไปหาหมอเจอซีสต์ในรังไข่ มดลูกโต 15 ซม. ต้องตัดสินใจตัดออก

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Manoch Chae Kub” โพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวของภรรยา ระบุว่า จากอาการปวดท้องโรคกระเพาะที่เปิ้ลเป็นบ่อยๆ หมอลองกดท้องแล้วพบว่าไม่น่าปกติ เลยนัดให้มาตรวจภายใน

ซึ่งคำถามของหมอก่อนตรวจ คือ ปวดท้องประจำเดือนมากแค่ไหน โดยภรรยาตอบว่า ช่วงหลังปวดท้องมากปวดลงก้น ปวดจนขนาดกินพอนสแตน (ยาแก้ปวด) ก็เอาไม่อยู่ ประคบท้องก็ไม่หายปวด สิ่งที่พบคือ ช็อกโกแลตซีสต์ เนื้องอก และถุงน้ำเกาะอยู่กับมดลูกจนบังรังไข่ ต้องผ่าตัดออก

เจ้าของโพสต์ยังบอกอีกว่า แต่สิ่งที่น่าห่วงที่สุด คือ มดลูกโต ที่โตมากกว่าคนปกติสองเท่า คนปกติ 5-7 ซม. แต่ของภรรยาโต 15 ซม. ซึ่งความโตทำให้เวลาเป็นประจำเดือนเลยกดไปลงที่ก้น ส่วนการรักษามีหลายวิธี แต่สิ่งที่จะทำให้จบในระยะยาว คือ การตัดมดลูกออกและยังรักษารังไข่ไว้ เพื่อให้ฮอร์โมนยังคงเป็นปกติ แต่ต้องแลกคือ เราจะไม่สามารถมีลูกได้ และจะไม่เป็นประจำเดือนอีกต่อไป ถ้าไม่ผ่ามีโอกาสที่มันจะโตกว่านี้ และอาจจะมีเลือดตกในช่องท้องไม่วันใดก็วันนึง ซึ่งมันจะทำให้ปวดท้องมากๆ จนต้องผ่าตัดด่วน และอาจจะทำให้ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต

เจ้าของโพสต์ดังกล่าว เล่าต่อว่า เขาทั้งสองเลยตัดสินใจด้วยอายุ และอยากให้จบในระยะยาว คือ เลือกตัดมดลูกออก ถึงแม้จะไม่สามารถมีลูกได้ก็ตาม

เตือน‼️ อย่าซื้อสลากดิจิทัลต่อจากคนอื่น ย้ำเงินรางวัลเปลี่ยนมือไม่ได้

เตือน‼️ อย่าซื้อสลากดิจิทัลต่อจากคนอื่น ย้ำเงินรางวัลเปลี่ยนมือไม่ได้

พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่ามีการนำสลากดิจิทัล มาจำหน่ายต่อเกินราคาบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า ขอแจ้งเตือนประชาชนที่จะซื้อสิทธิสลากดิจิทัลจากผู้อื่น ให้เพิ่มความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการซื้อต่ออย่างเด็ดขาด เพราะในระบบการจำหน่ายสลากดิจิทัล ผ่านแอปเป๋าตัง จะบันทึกชื่อผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจน และให้สิทธิการเป็นกรรมสิทธิของผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของบัญชีแอปเป๋าตังเท่านั้น ดังนั้นเมื่อถูกรางวัล เงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีผู้ซื้อ ไม่สามารถโอนสิทธิเปลี่ยนมือการขึ้นรางวัลไปให้บุคคลอื่นได้ หรือกรณีหากจะมารับสลากฯ ที่สำนักงานฯ ก็จะต้องใช้ชื่อผู้ซื้อยืนยันตัวตนในการมารับสลากฯ ดังนั้น ถ้าใครหลงเชื่อ ซื้อสลากดิจิทัลที่มีการนำมาประกาศขายต่อ หากถูกรางวัลอาจเกิดปัญหาตามได้ ซึ่งเรื่องนี้ สำนักงานสลากฯ ได้มีประกาศชัดเจน และออกมาแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนซื้อสลากดิจิทัลโดยตรงผ่านแอพเป๋าตังเท่านั้น ซึ่งระบบมีความปลอดภัย และสามารถขึ้นเงินรางวัลได้อย่างแน่นอน
ขณะเดียวกันสำนักงานสลากฯ ขอแจ้งเตือนผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัล และนำไปขายสิทธิต่อให้ผู้อื่นในราคาเกินกว่าใบละ 80 บาท จะมีโอกาสถูกดำเนินคดีฐานขายสลากฯ เกินราคา ซึ่งสำนักงานสลากฯ มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ว่าสลากฯใบนั้นใครเป็นผู้ซื้อและเป็นเจ้าของ โดยหากมีการนำไปขายต่อ หรือขายเกินราคา ก็จะดำเนินการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปรียบเทียบปรับต่อไป

‘แรมโบ้’ โต้ ‘ทักษิณ’ ประชาชนมองออก นายกฯ ประยุทธ์ เก่งกว่านายทักษิณเป็นร้อยเท่า และไม่คิดโกงเหมือนนายทักษิณ

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2565 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายกฯ ประยุทธ์ ว่าติดหล่มระบบข้าราชการ ถนัดใช้แต่งบฯ แต่หาเงินเข้าประเทศไม่เป็น เอาแต่กู้อย่างเดียวประเทศก็พัง

โดยนายเสกสกลให้สัมภาษณ์ว่า ต้องทำความเข้าใจ การบริหารประเทศในสมัยนายทักษิณ กับนายกฯ ประยุทธ์ แตกต่างกันมาก เพราะนายกฯ ประยุทธ์บริหารงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และสงคราม ที่ทั่วโลกประสบปัญหาหนักเช่นเดียวกัน ประเทศมหาอำนาจบางประเทศยังเจอวิกฤติหนักกว่าประเทศไทยหลายเท่า

ดังนั้นนายกฯ ประยุทธ์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงิน เพื่อใช้แก้ไขปัญหาให้กับประเทศ และเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อน แต่เชื่อว่าจากนี้ไปสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้นตั้งแต่ให้มีการผ่อนคลายมาตรการ เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากมาย รายได้การท่องเที่ยว การค้าการค้าย การส่งออก การลงทุนในประเทศราคาพืชผลเกษตรกรก็ดีขึ้นตามลำดับ

ทั้งนี้นายเสกสกลกล่าวทิ้งท้ายต่อว่า “นายกรัฐมนตรีคงบริหารงานได้ไม่เก่งเท่านายทักษิณในเรื่องโกง นายทักษิณเก่งมากๆ ที่บริหารประเทศจนคนออกมาขับไล่ทั้งประเทศ บริหารล้มเหลว เห็นแก่ประโยชน์ครอบครัว ถูกดำเนินคดีจนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ แม้นายทักษิณจะมองว่านายกฯ ประยุทธ์บริหารงานไม่เก่ง แต่ประชาชนมองว่าเก่งกว่านายทักษิณเป็นร้อยเท่าก็ได้เพราะประชาชนเกลียดนายกขี้โกง แต่นายกฯ ประยุทธ์ไม่คิดโกงเหมือนนายทักษิณ นายกประยุทธ์มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างให้ประชาชนอย่างดีที่สุด คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศประชาชน ไม่เคยคิดถึงประโยชน์เข้าพกเข้าห่อเข้ากระเป๋าตัวเองเหมือนนายทักษิณ หรือว่านายทักษิณอยากได้คนในตระกูลชินวัตรมาบริหารประเทศ เดินตามเส้นทางของนายทักษิณถึงจะเป็นเรื่องที่ดี ดีในที่นี้หมายถึง ดีกับครอบครัวตัวเองเท่านั้นใช่หรือไม่”

เอาแล้วไง‼ หนุ่มบราซิล พกกัญชาจากไทย โดนจับที่บาหลี โทษหนักอาจต้องจำคุก 15 ปี ปรับสูงสุด 24 ล้านบาท

เอาแล้วไง! หนุ่มบราซิล พกกัญชาจากไทย โดนจับที่บาหลี โทษหนักอาจต้องจำคุก 15 ปี ปรับสูงสุด 24 ล้านบาท

วันที่ 6 ก.ค. 65 สื่อต่างประเทศรายงาน พบหนุ่มบราซิล วัย 25 ปี เดินทางมาท่องเที่ยวในไทย จากนั้นได้เดินทาง จากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ไปยังบาหลี เอกซเรย์กระเป๋าเดินทาง ตรวจค้นสัมภาระเจอกัญชา 9.1 กรัม ซึ่งเจ้าตัวสารภาพว่าซื้อกัญชาขณะท่องเที่ยวในประเทศไทย และไม่รู้ว่าอินโดนีเซียมีโทษหนักสำหรับผู้ครอบครองกัญชา เบื้องต้นคาดว่าหนุ่มรายนี้อาจถูกตั้งข้อหามีสารเสพติดไว้ในครอบครอง อาจถูกจำคุกโทษสูงสุด 15 ปี ปรับสูงสุด 1 หมื่นล้านรูเปียห์ (ประมาณ 24 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ออกคำเตือนถึงคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชดังกล่าว เข้ามาในประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายอินโดนีเซีย ปรับขั้นต่ำ 1 พันล้านรูเปียห์ (ประมาณ 2.4 ล้านบาท) จำคุก 5 ปี – ตลอดชีวิต หรือโทษสูงสุดประหารชีวิต

ที่มา : https://coconuts.co/bali/news/brazilian-student-apprehended-at-bali-airport-for-bringing-marijuana-from-thailand/

“อนุทิน” เดือด! ซัดแรง “โง่แล้วยังอวดโง่” ปมนักจัดรายการโจมตีนโยบายกัญชา

“อนุทิน” เดือด ซัดแรง “โง่แล้วยังอวดโง่” ปมนักจัดรายการโจมตีนโยบายกัญชา

วันที่ 6 ก.ค. 65 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด “สร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย”

โดยช่วงหนึ่ง ผู้สื่อข่าวถามถึงสื่อที่พยายามโจมตีนโยบายกัญชา นายอนุทิน กล่าวว่า “ไม่ได้พยายามโจมตี แต่โจมตีมาโดยตลอด มีแต่โง่แล้วอวดฉลาด แต่นี่โง่แล้วยังอวดโง่ ด้วยความไม่เข้าใจ ด้วยความเบาปัญญา ก็ขอให้มาเที่ยวมหกรรมสมุนไพร ให้ได้ความรู้ เพราะการที่ไม่รู้แล้วพูดสื่อสารกับคนทั้งประเทศเป็นการกระทำที่เลวร้าย เป็นเวรกรรม ขอให้กล้ามาเที่ยวงานสมุนไพรแห่งชาติ มาสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพราะเชื่อว่าไม่มีใครอยากทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ”

สำนักงานสลากฯ เตือน นำสิทธิสลากดิจิทัลมาขายต่อ หรือเกิน 80 บาท มีความผิดถูกดำเนินคดี พร้อมเตือนประชาชนอย่าซื้อต่อจากผู้อื่น ห่วงเกิดปัญหาตอนขึ้นรางวัล

สำนักงานสลากฯ เตือน การนำสิทธิสลากดิจิทัลมาขายต่อ หรือเกินราคา 80 บาท มีความผิดถูกดำเนินคดี และเปรียบเทียบปรับ พร้อมเตือนประชาชนอย่าซื้อสลากดิจิทัลต่อจากผู้อื่น ห่วงเกิดปัญหาตอนขึ้นรางวัล

พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่ามีการนำสลากดิจิทัล มาจำหน่ายต่อเกินราคาบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า ขอแจ้งเตือนประชาชนที่จะซื้อสิทธิสลากดิจิทัลจากผู้อื่น ให้เพิ่มความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการซื้อต่ออย่างเด็ดขาด เพราะในระบบการจำหน่ายสลากดิจิทัล ผ่านแอปเป๋าตัง จะบันทึกชื่อผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจน และให้สิทธิการเป็นกรรมสิทธิของผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของบัญชีแอปเป๋าตังเท่านั้น ดังนั้นเมื่อถูกรางวัล เงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีผู้ซื้อ ไม่สามารถโอนสิทธิเปลี่ยนมือการขึ้นรางวัลไปให้บุคคลอื่นได้ หรือกรณีหากจะมารับสลากฯ ที่สำนักงานฯ ก็จะต้องใช้ชื่อผู้ซื้อยืนยันตัวตนในการมารับสลากฯ ดังนั้น ถ้าใครหลงเชื่อ ซื้อสลากดิจิทัลที่มีการนำมาประกาศขายต่อ หากถูกรางวัลอาจเกิดปัญหาตามได้ ซึ่งเรื่องนี้ สำนักงานสลากฯ ได้มีประกาศชัดเจน และออกมาแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนซื้อสลากดิจิทัลโดยตรงผ่านแอพเป๋าตังเท่านั้น ซึ่งระบบมีความปลอดภัย และสามารถขึ้นเงินรางวัลได้อย่างแน่นอน

ขณะเดียวกันสำนักงานสลากฯ ขอแจ้งเตือนผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัล และนำไปขายสิทธิต่อให้ผู้อื่นในราคาเกินกว่าใบละ 80 บาท จะมีโอกาสถูกดำเนินคดีฐานขายสลากฯ เกินราคา ซึ่งสำนักงานสลากฯ มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ว่าสลากฯใบนั้นใครเป็นผู้ซื้อและเป็นเจ้าของ โดยหากมีการนำไปขายต่อ หรือขายเกินราคา ก็จะดำเนินการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปรียบเทียบปรับต่อไป

เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก แชร์ประสบการณ์ค่ารักษาพยาบาล “โรงพยาบาลเอกชนไม่ใช่เพื่อนเล่นนะ ไม่ใช่มหาเศรษฐีอย่าได้คิดเข้าไป หามาทั้งชีวิตก็หมดตัวได้”

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2565 เพจเฟซบุ๊ค อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก โพสต์แชร์ประสบการณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่ารักษาของโรงพยาบาล ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐบาล โดยระบุว่า

“โรงพยาบาลเอกชนไม่ใช่เพื่อนเล่นนะ ไม่ใช่มหาเศรษฐีอย่าได้คิดเข้าไป หามาทั้งชีวิตก็หมดตัวได้”
เมื่อวานเห็นศิลปินที่ไปรักษาโรคซึมเศร้าที่เอกชนออกมาด่าเรื่องค่ารักษาโรคซึมเศร้าในเอกชนที่สูงถึง 600,000 บาท นั่งคือคนมีตังนะครับ เค้ายังบ่นเลย และผมว่าบ่นได้ครับไม่ผิด รวยแค่ไหนก็บ่นได้ (ผมเคยไปปรึกษาหมอคลินิกพิเศษเรื่องคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อหลายปีก่อนจ่ายไปสองพันผมยังบ่นเลย) แต่จะบอกว่า ขนาดคนมีตังเค้ายังร้องจ๊ากเลย ถ้าคนไม่มีตังนี่จะทำยังไง บอกเลยว่าเอกชนไม่ใช่เพื่อนเล่น ไม่ได้มีตังระดับมหาเศรษฐีนี่อย่าได้คิดไปรักษา เคสใหญ่ๆ ก่อนเข้าเอกชนให้คิดให้ได้ก่อนนะว่าถ้าวันนี้จะต้องจ่ายค่ารักษาไปหนึ่งล้าน เราพร้อมไหม หมดตัวไหม จ่ายไปแล้วจะยังมีเงินดำเนินชีวิตต่อได้ไหม ถ้าไม่ไหวไม่ได้ ก็กัดฟันไปเข้ารัฐบาลเถอะครับ

ถ้าเราทนได้จริงๆ กัดฟันเข้าไปใช้โรงพยาบาลรัฐบาลเถอะ แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้นอนหรูอยู่สบายไม่ได้มีพยาบาลมาดูแลดีมากอย่างเอกชน แต่ด้วยบัตรทองหรือ 30 บาท มันก็จะช่วยคุณได้จริงๆ ประสบการณ์ส่วนตัวก็เข้ารักษาแบบบัตรทองมาแล้ว อาจจะโชคดีที่เจอพยาบาลและคุณหมอน่ารัก จริงๆ ผมว่าพยาบาลเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะของรัฐบาลน่ารักนะครับ ดูแลผู้ป่วยค่อนช้างดี จากประสบการณ์ที่เคยดูแลคุณพ่อผมมา

และจริงๆ เคสใหญ่ๆ หนักหนาสาหัสเนี่ย เข้ารัฐบาลไปเลยครับ หัวใจ มะเร็ง เข้าเอกชนก็ต้องรอหมอจากรัฐบาลที่เข้ามาทำพาร์ทไทม์ที่เอกชนเข้ามารักษาอยู่ดี หมอเก่งๆ หมอใหญ่ๆ ส่วนมากอยู่รัฐบาลทั้งนั้น พอว่างจากเวลาปกติเค้าก็ไปทำต่อในเอกชน และแน่นอนว่า รัฐบาลถูกกว่ามาก หลายๆเคสทั้งจากญาติ จากเพื่อนผมที่เคยเข้ารักษาเอกชน จะเข้าไปได้ระยะนึง พอค่าใช้จ่ายออกมาถึงระดับนึงก็ต้องเดือดร้อนหาเตียงรัฐบาลอยู่ดีครับ เอกชนอาจจะเอาไว้แค่เข้าไปเวลาเร่งด่วนเพราะใกล้ แต่จะมุ่งตรงเข้าไปรักษาเลยนี่ผมว่าถ้าไม่ได้รวยมากอย่าเข้าไปเลยครับ มันคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้ บางทีคาดการณ์ไว้แล้วว่าแพงแน่ๆ แต่บางทีราคามันไปไกลกว่าที่คาดอีกครับ

สุดท้ายก็ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในระบบของรัฐบาลทุกๆท่านนะครับ ทุกวันนี้เคสเยอะคงเหนื่อยแหละผมเข้าใจ แต่ในเวลาเดียวกัน คนป่วยญาติก็ต้องมีสติด้วย ช้าไปบ้างก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกันแหละครับ

ใครๆ ก็เป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า IoT ได้สบายๆ ผ่อน 0% ผ่าน Yudee แอปฯ สะดวก อนุมัติไว ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต!

ใครๆ ก็เป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า IoT ได้สบายๆ ผ่อน 0% ผ่าน Yudee แอปฯ สะดวก อนุมัติไว ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต!

 

ใครๆ ก็เป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า IoT ได้สบายๆ
ผ่อน 0% ผ่าน Yudee แอปฯ
สะดวก อนุมัติไว ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต!
ควบคุม สั่งการ และชำระเงินรายเดือนผ่านสมาร์ทโฟน
ฟรี! ติดตั้ง มีบริการหลังการขาย มาพร้อมกับการรับประกันสินค้า

📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Yudee Thailand
ตัวแทนจำหน่าย Yudee ใกล้บ้าน Pop-up Store Yudee
ที่ BTS สถานีชิดลม และ ช่องนนทรี

“โทนี่” ไลฟ์เหน็บ “ประยุทธ์” อย่าเสียเวลาจ้าง PR แข่ง “ชัชชาติ” ยังไงก็โฆษณาไม่ขึ้น ชี้อยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์ด้วย

“โทนี่” ไลฟ์เหน็บ “ประยุทธ์” อย่าเสียเวลาจ้าง PR แข่ง “ชัชชาติ” ยังไงก็โฆษณาไม่ขึ้น ชี้อยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์ด้วย

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 CARE คิด เคลื่อน ไทย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือ “โทนี่ วู้ดซัม” ไลฟ์สดทางเพจเฟซบุ๊ก “CARE • แคร์ คิด เคลื่อน ไทย” ในหัวข้อ ผู้นำต้อง “ทำงาน” ไม่ใช่ผลาญแต่ภาษี โดยตอนนึงระบุว่า  “จะพีอาร์แข่งกับชัชชาติ ต่อให้มีกรมประชาสัมพันธ์ ยังไงก็โฆษณาไม่ขึ้น วันนี้ท่านต้องเปลี่ยนทัศนคติ ท่านไม่ได้มีอำนาจเหนืออธิปไตยแล้ว ท่านมีสภา ต้องตอบสนองประชาชน ถ้าทำไม่ได้ ไม่ต้องทุ่มงบพีอาร์แข่งชัชชาติให้เสียเวลา สำหรับท่าน ต่อให้มีกรมประชาสัมพันธ์ ให้สรรเสริญช่วยแล้ว ก็ยังโฆษณาไม่ขึ้น เพราะสินค้าจะโฆษณาขึ้น มันอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ แล้วคนลองใช้ดีไม่ดีก็จะบอกปากต่อปาก ดังนั้นท่านต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ท่านต้องทำงานด้วยหัวใจ ต้องรักประชาชน ต้องใช้ภาษีให้คุ้มค่า ไม่ใช่อยากทำอย่างนี้อยากซื้ออันนี้ แบบนี้เขาเรียกว่า ล้างผลาญภาษี

แร็ปเปอร์หนุ่ม UrboyTJ เดือด! ค่ารักษาโรคซึมเศร้า 6 แสนบาท

จากกรณี แร็ปเปอร์หนุ่ม ยัวร์บอย ทีเจ (UrboyTJ) หรือ เต๋า จิรายุทธ ได้ประกาศ ให้ทุกคนได้ทราบว่า ตนนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และ ไบโพลาร์ อยู่ในขั้นวิกฤติ จนได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่ไม่ควรทำแต่ไม่สำเร็จ

หลังจากนั้นแร็ปเปอร์หนุ่ม ยัวร์บอย ทีเจ ก็ได้ขออนุญาตไปพักรักษาตัว และเวลาต่อมาทำเอาแฟนคลับตกใจ เพราะเจ้าตัวได้หายไปกลางดึกอีกครั้ง แต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ได้จะกลับมาในช่วงเช้า และยอมเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 ยัวร์บอย ทีเจ (UrboyTJ) ก็ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ เผยถึงค่ารักษาพยาบาลระบุว่า “ค่ารักษาพยาบาล 6 แสน ไม่ต้องรักษากูก็ได้นะถ้าจะแพงขนาดนี้XX” และ “ปล่อยกูไปตามทางของกูเถอะ”

หลังจากโพสต์สตอรี่ดังกล่าว ทำให้บรรดาแฟนคลับและคนรู้จักต่างเข้ามาแสดงความเป็นห่วง และออกมาให้กำลังใจ ยัวร์บอย ทีเจ เป็นจำนวนมาก หลายคนก็อยากให้รักษาต่อ และรอติดตาม อีกด้านก็เข้าใจเพราะค่ารักษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านั้นแพงจริงๆ

“หมอยง” เผยโควิดรอบนี้ นักเรียนจะเป็นผู้กระจายเชื้อ แต่ความรุนแรงของโรคในเด็กน้อยมาก ห่วงน้ำเชื้อกลับไปติดครอบครัว-ผู้สูงอายุ

“หมอยง” เผยโควิดรอบนี้ นักเรียนจะเป็นผู้กระจายเชื้อ แต่ความรุนแรงของโรคในเด็กน้อยมาก ห่วงน้ำเชื้อกลับไปติดครอบครัว-ผู้สูงอายุ

วันที่ 6 ก.ค. 65 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” ระบุถึงการระบาดของโควิด-19 ระลอกนี้ โดยระบุว่านักเรียนจะเป็นผู้ขยายและกระจายโรค การระบาดของโรคมากขึ้น เช่นเดียวกันกับโรคทางเดินหายใจอื่น เช่น ไข้หวัดใหญ่ การระบาดของโรคจะพบสูงมากในช่วงเปิดเทอมหรือฤดูฝน เด็กนักเรียนจะรับเชื้อและติดต่อกันง่าย

“โควิด-19 ก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการเปิดเทอม ทำให้การเพิ่มกระจายของโรคเพิ่มขึ้น ความรุนแรงของโรคในเด็กนักเรียนและวัยรุ่นน้อยมาก แต่จะติดต่อกันเองและนำเชื้อกลับบ้านทำให้เกิดการติดต่อทั้งครอบครัว ซึ่งจะโยงไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุ”

ส่วนอัตราการเสียชีวิตในเด็กนักเรียน ศ.นพ.ยง ระบุว่า นักเรียนที่แข็งแรงดี โดยเฉพาะที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป จะมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 1 ในหมื่น การเสียชีวิตหรืออาการรุนแรงในเด็ก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรังหรือกลุ่มเสี่ยง ในเด็กกลุ่มที่จะเป็นอันตรายส่วนใหญ่จะอายุน้อยกว่า 2 ขวบ

ทั้งนี้ ศ.นพ.ยง ยังระบุด้วยว่า การไปโรงเรียนของเด็กมีความสำคัญต่อระบบการศึกษาของประเทศ และยังช่วยเรื่องโภชนาการของเด็กต่างจังหวัด มาตรการในการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อในโรงเรียน มีความสำคัญมาก เช่น การล้างมือบ่อยๆ และถูกวิธี ลดการรับประทานอาหารร่วมกัน ใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น ซึ่งที่ประเทศสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการศึกษามาก ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน แทบจะไม่มีการปิดเรียนเลย ใครป่วยก็ควรอยู่บ้าน เมื่อหายดีก็กลับมาเรียน ทุกคนเคร่งครัดระเบียบวินัย ทุกคนต้องยอมรับความจริง และสนับสนุนการศึกษาให้ได้เดินหน้าต่อไป

(มีคลิป Video) พ่อพาลูกสาวไปตัดผม บอกเอาทรงนักเรียน ช่างเข้าใจผิดนึกว่าเด็กผู้ชาย จัดทรงนักเรียนชายให้

(มีคลิป Video) พ่อพาลูกสาวไปตัดผม บอกเอาทรงนักเรียน ช่างเข้าใจผิดนึกว่าเด็กผู้ชาย จัดทรงนักเรียนชายให้

วันที่ 6 ก.ค. 65 ผู้ใช้ TikTok ชื่อ “kruammonia” ซึ่งเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง โพสต์คลิประบุว่า “เมื่อผู้ปกครองบอกกกับช่าง ให้ตัดผมทรงนักเรียน ช่างคะ..นี้ลูกสาวค่ะ” พร้อมคอมเมนต์ระบุต่อว่า “จะโกรธใครก่อนดี ระหว่าง ผู้ปกครองกับช่างตัดผม อดทนเดียวก็ยาวแล้วลูก โรงเรียนสามารถไว้ผมยาว ผมเดิมน้องจะเป็นซอยสั้นพ่อคงอยากให้น้องตัดเป็นแบบทั่วไปเพื่อให้ไว้ผมยาว แต่เข้าร้านบอกช่างว่าเอาทรงนักเรียน ช่างเห็นน้องใส่แมสก์ โครงร่างสูงประกอบกับถ้าไม่สนิทน้องจะเป็นคนนิ่งๆช่างเลยคิดว่าน้องเป็นผู้ชาย เพราะพ่อไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นเลยตัดสินใจตัด”

ครูระบุต่อว่า “เราคุยกันกอดกันบอกเหตุผล น้องบอกเมื่อวานหนูร้องไห้ด้วยตอนนี้หนูโอเคแล้ว สระผมใช้ครีมนวดบ่อยๆเดียวก็ยาว ที่ห้องสั่งห้ามเรื่องล้อเลียนปมด้อยทุกอย่าง”

“ทางโรงเรียนไม่มีนโยบายสั่งตัดผมนะคะ ทุกอย่างขึ้นกับดุลยพินิจของผู้ปกครอง ที่โพสคือตกใจว่าทำไมลูกสาวครูมาผมสั้นขนาดนี้”

@kruammonia

จะโกรธใครก่อนดี ระหว่าง ผู้ปกครองกับช่างตัดผม อดทนเดียวก็ยาวแล้วลูก #โรงเรียน #นักเรียน

♬ โจ๊ะ จะ จะ – ทิดเซียง เสียงเสน่ห์

@kruammonia

ตอบกลับ @suptfsut9fw16 ช่างไม่ใช่เซฟโซน #โรงเรียน #นักเรียนน่ารัก

♬ BOOM – Tiesto

 

หมอศิริราชเตือน! อย่าพึ่งถอดหน้ากาก ตัวเลขจริงป่วยโควิด-19 วันละ 50,000 คนแล้ว

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565 รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล (หมอนิธิพัฒน์) หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก นิธิพัฒน์ เจียรกุล ประเด็น สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ระบุว่า

ต้องขอออกมาเตือนกันให้ดังๆ ว่า สถานการณ์โควิดขณะนี้เขม็งเกลียวขึ้นมาใหม่ ทุกคนและทุกฝ่ายต้องช่วยกันประคองภาพรวมไม่ให้กลับไปทรุดหนักอีกรอบ แล้วรอลุ้นให้เกิดการปรับฐานโรคซาลงเองในช่วงอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อจะได้ร่วมเดินหน้าผลักดันประเทศที่กะปลกกะเปลี้ยกันต่อไป

สถานการณ์ที่บ้านริมน้ำเริ่มตึงมือมากว่าสัปดาห์แล้ว จำนวนผู้ป่วยโควิดที่จำเป็นต้องรับเข้าโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งส่วนน้อยที่ป่วยจากโควิดโดยตรง และส่วนใหญ่ที่ป่วยจากโรคอื่นแต่มีการติดเชื้อโควิดร่วมด้วย จนทำให้บุคลากรด่านหน้าที่กันไว้จำนวนหนึ่งสำหรับงานโควิด ต้องกลับมาทำงานกันหนักขึ้นจากเดิมกว่าเท่าตัว และต้องวิ่งวุ่นหมุนเตียงกันมือระวิง เพื่อลดจำนวนคนไข้ที่ตกค้างรอรับไว้ในโรงพยาบาล สภาพเช่นนี้กำลังเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลใหญ่อีกหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สวนทางกับตัวเลขรายวันที่แจ้งว่ายังมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดเหลืออีกมาก ตัวเลขที่ว่านั้นเป็นแค่กรอบจำนวนเตียงที่จะขยายขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไข แต่ที่มีใช้งานอยู่จริงตอนนี้เริ่มร่อยหรอเต็มที ส่วนกรอบที่จะขยายได้ก็ถูกนำไปใช้กับผู้ป่วยอื่นที่ไม่ใช่โควิดจนเกือบไม่เหลือหรอแล้ว

จากข้อมูลที่รับทราบมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจริงเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน น่าจะอยู่ที่ราววันละห้าหมื่นคนแล้ว ต่างกับตัวเลขรายวันที่เราเห็นกันในรายงาน แถมยังมีปรากฏการณ์ยอดตกช่วงต้นสัปดาห์เช่นดังรูปของวันนี้ ซึ่งเป็นผลจากระบบการตรวจหาเชื้อและรายงานผลช่วงวันหยุด ส่วนตัวเลขผู้ป่วยอาการรุนแรงที่เพิ่มขึ้นจาก 600 แล้วมาหยุดแถวก่อน 700 ดังในอีกรูปนั้น ก็เป็นผลจากระบบการรายงานที่จะมียอดวิ่งเข้ามาเป็นก้อนๆ ไม่ได้สม่ำเสมอในทุกวัน

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของระบบการเบิกจ่ายเงินค่าตรวจรักษาโรคโควิด-19 ในรูปแบบเดิม เพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รูปแบบปกติของระบบสุขภาพพื้นฐาน เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ที่ได้เตรียมการรองรับกันไว้มานานก่อนหน้าแล้ว เมื่อประกอบกับสถานการณ์การระบาดที่กลับปะทุขึ้นใหม่ แม้จะยังไม่แรงถึงครึ่งหนึ่งของช่วงพีคโอไมครอนครั้งก่อน แต่ต้นทุนประเทศในการดูดซับปัญหาเราร่อยหรอยอบแยบเต็มที ทั้งด้านงบประมาณและด้านบุคลากร หากไม่ออกแรงฮึดช่วยกันชะลอควบคุมการระบาดให้อยู่มือ อาจเห็นมีผู้ป่วยอาการรุนแรงตกค้างในชุมชนและจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น แล้วคงหลีกเลี่ยงดราม่าครั้งใหม่ไม่พ้นแน่

ถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐต้องบอกความจริง และออกมาเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ ไม่ใช่คอยแต่ให้ท้ายเพื่อปลดหน้ากากหรือเพิ่มกิจกรรมทางสังคมที่เสี่ยงแต่เพียงด้านเดียว
#โควิดยังไม่หมดอย่ารีบปลดหน้ากาก

291959886_4885715628200748_2537366920862974545_n.jpg292059359_4885715704867407_7957471333551574316_n.jpg

เชียงใหม่ รวบ 2 ชาวจีน อุ้มคนจีนด้วยกันรีดค่าไถ่ 3 ล้าน ยิงเหยื่อบาดเจ็บว่ายน้ำปิงหนีตาย 

เชียงใหม่ รวบ 2 ชาวจีน อุ้มคนจีนด้วยกันรีดค่าไถ่ 3 ล้าน ยิงเหยื่อบาดเจ็บว่ายน้ำปิงหนีตาย 

จากกรณีเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (5 ก.ค.65) ทาง ร.ต.อ.เกรียงไกร เสนอิ่น รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ปิง ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาท มีผู้บาดเจ็บเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนำส่งเข้ารักษาตัวอยู่ที่ รพ.ราชเวช ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า บุคคลสัญชาติจีน ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกกระสุนบริเวณก้นขวาด้านหลัง ทราบชื่อคือ Mr.WANG XIAOYE อายุ 54 ปี สัญชาติจีน

121f81ebdde447000520295201656892.jpg

จากการสอบถามผ่านล่ามให้การว่า ได้รับการติดต่อจากเพื่อนชาวจีน หญิง 1 ราย ซึ่งตนได้รู้จักกันมาในระยะหนึ่ง กับชายชาวจีน อีก 1 คน ที่หญิงชาวจีนรู้จัก ให้มาซื้อถ้วยโบราณ ที่บ้านย่าน .เชียงใหม่-ลำพูน ซ.7 หมู่บ้านจินดานิเวศน์ .วัดเกต .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ เเต่ไม่สามารถตกลงกันได้ พร้อมทั้งได้บังคับข่มขู่จะเอาเงินจาก นายหวัง (MR.WANG) จากนั้นจึงเกิดการทะเลาะของหญิงชายชาวจีนกับผู้เสียหายในบริเวณบ้านที่เกิดเหตุ เเละได้ถูกเพื่อนหญิงชาวจีน ใช้อาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .38 ยิงถูกบริเวณก้นด้านหลังได้รับบาดเจ็บ จากนั้น MR WANG จึงวิ่งหลบหนีออกมาไปทางแม่น้ำปิง แล้วว่ายน้ำหลบหนีข้ามเเม่น้ำปิงจนมาขึ้นฝั่งตรงกันข้าม จนกระทั่งขอความช่วยเหลือ แล้วมีการแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ และพาไปรักษาที่ รพ.

acf203cfde357f708f36cdf5145da839.jpg

ต่อมาเวลาประมาณ 15.00 น. นายหวัง ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปตรวจสอบยังบ้านที่เกิดเหตุ เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ (บ้านพักของผู้ต้องหา) พบว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองได้ใช้รถกระบะโตโยต้าสีขาว หมายเลขทะเบียน ยฉ 8018 เชียงใหม่ ทำการหลบหนีไปทางพื้นที่ จ.เชียงราย

ขณะที่ต่อมา พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงรายและ พล.ต.ต.วรพงษ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสืบสวนติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งสองคนต่อไป

8792ad43f94bf6cc2384a05fd0ff0e4e.jpg

จนกระทั่งช่วงค่ำเวลาประมาณ 19.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถร่วมกันติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ได้ ทราบชื่อต่อมาคือ MS.LI MIN อายุ 37 ปี สัญชาติจีน และ MR.WANG YU สัญชาติจีน บริเวณพื้นที่ สภ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งจะได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสอง นำส่ง พงส.สภ.แม่ปิง มาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหา “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น ,มีอาวุธปีนและเครื่องกระสุน ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯ” โดยในวันพรุ่งนี้ จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

a057fd62949697364f72f2884615cb56.jpg08dabb399381d24128319c077fc28ef7.jpg
fe287787978e8dcd53e72d3e919460a4.jpg

กรมทางหลวงออกแบบทางหลวงแนวใหม่เลี่ยงเมืองร้องกวาง ยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพการจราจร รองรับภาคขนส่ง หนุนเศรษฐกิจการค้า-ท่องเที่ยวเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงขานรับนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้ผลักดันโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาโครงสร้างด้านคมนาคมขนส่งของประเทศและรองรับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงจังหวัดแพร่ โดยมีทางหลวงสายหลักพาดผ่านคือทางหลวงหมายเลข 101 (สายร้องกวาง – น่าน) ซึ่งปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีสภาพการจราจรติดขัดและมีเขตทางจำกัดในช่วงเขตชุมชนในพื้นที่ อ.ร้องกวาง ทำให้ไม่สามารถขยายช่องจราจรให้เพียงพอที่จะรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นได้ จนเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงเร่งรัดให้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการจราจร ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน รวมทั้งยกระดับด้านความปลอดภัยทางถนนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวง

กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จึงได้จัดจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและออกแบบทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง โดยมีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 101 ที่ กม.207+685 บริเวณพื้นที่ ต.แม่ยางตาล โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางด้านซ้าย ทิศเหนือผ่านบ้านแม่ยางใหม่ บ้านแม่ยางเตาปูน บ้านแม่ยางเปี้ยว ก่อนตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 103 ประมาณ กม.ที่ 5+010 ผ่านวัดแพร่แสงเทียน แนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางด้าน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับถนนท้องถิ่น (พร.7007) ก่อนผ่านพื้นที่ด้านเหนือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตัดผ่านที่ดินบางส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ที่ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ สิ้นสุดที่จุดบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 101 บริเวณบ้านผาหมู ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ต.แม่ยางตาล ต.แม่ยางฮ่อ ต.ร้องกวาง และ ต.แม่ทราย รวมระยะทางประมาณ 14.898 กิโลเมตร

สำหรับรูปแบบโครงการออกแบบเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางกว้าง 9.10 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตรและด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 60 เมตร โดยใช้วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างโครงการ 2,627 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 2568 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี มีรายละเอียดงานออกแบบดังนี้

1) ทางแยกต่างระดับ (บริเวณจุดตัด ทล. 101 (จุดเริ่มต้นโครงการ)) เป็นรูปแบบสามแยก 2 ระดับ ในลักษณะทรัมเป็ต (Trumpet Type) โดยออกแบบสะพานบนทางหลวงหมายเลข 101 ถนนระดับพื้นในทิศทางการจราจรจากแนวเส้นทางโครงการลอดใต้สะพานเพื่อเลี้ยวขวาไปเมืองแพร่ ส่วนทิศทางการจราจรจากน่านเลี้ยวขวาไป จ.พะเยา ใช้สะพานตามทางหลวงหมายเลข 101 วนซ้ายลอดใต้สะพานตามแนวทางหลวงหมายเลข 101 ไปตามแนวเส้นทางของโครงการ
2) ทางแยกต่างระดับ (บริเวณจุดตัด ทล. 103 กม.ที่ 4+997) ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับบริเวณสี่แยกในลักษณะโคลเวอร์ลิฟ (Cloverleaf Interchange) ก่อสร้างทางลอดตามแนวเส้นทางโครงการขนาด 4 ช่องจราจร ออกแบบสะพานบนทางหลวงหมายเลข 103 ขนาด 4 ช่องจราจร ออกแบบช่องวนเลี้ยวขวา (Loop Ramps) สำหรับรถเลี้ยวขวาในแต่ละทิศทาง
3) ทางแยกต่างระดับ (บริเวณจุดตัด ทล. 101 (จุดสิ้นสุดโครงการ)) ออกแบบสะพานบนทางหลวงหมายเลข 101 ขนาด 2 ช่องจราจร ถนนด้านล่างควบคุมด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่เพื่อรองรับการเดินทางและภาคขนส่งในพื้นที่ภาคเหนือไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคและประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

290330618_426619709476723_7003795804281194986_n.jpg

290406053_426620946143266_2724385614472941549_n.jpg292075068_426619752810052_4504593774625543255_n.jpg290012001_426619739476720_4787803709069245015_n.jpg291880905_426619706143390_6500108490068887617_n.jpg

“กรณ์” ถาม “รมว.พลังงาน” ปล่อยได้ยังไง? ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลด แต่คนไทยเติมน้ำมันหน้าปั๊มราคาเท่าเดิม

“กรณ์” ถาม “รมว.พลังงาน” ปล่อยได้ยังไง? ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลด แต่คนไทยเติมน้ำมันหน้าปั๊มราคาเท่าเดิม

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 65 นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า …ประชาชนอยู่ที่ไหน!? ผมขอให้ท่านนายกกำชับ ‘รัฐมนตรีพลังงาน’ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดในช่วงนี้ครับ ผมเห็นว่ามีความหละหลวมในการดูแลประชาชนอย่างมาก เดือนที่ผ่านมานี้สังคมกดดันท่านรัฐมนตรีเรื่อง ‘ค่าการกลั่น’ ที่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ #น้ำมันแพง #ของแพง วันนั้นท่านออกมาสัมภาษณ์ว่า ‘คิดมาก่อนแล้ว เตรียมมาตรการไว้เป็นชุด’ แต่แล้วถึงวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจน ส่วน 3-4 วันที่ผ่านมานี้ ผมเห็นว่าท่านได้ปล่อยให้ผู้ขายนํ้ามันเพิ่ม ‘ค่าการตลาด’ (รายได้ของผู้ค้าน้ำมัน) ในกรณีของเบนซินขึ้นมาสูงเกินมาตรฐานปกติอย่างมาก
วานนี้ (5 ก.ค.) #ค่าการตลาด Gasohol95 E10 สูงถึง 3.42 บาทต่อลิตร ส่วน Gasohol 91 อยู่ที่ 3.62 บาทต่อลิตร! ค่าการตลาดปกติไม่ควรเกิน 2 บาท และที่น่าสนใจคือ หากเทียบกับวันที่ พรรคกล้า ได้ออกมากระทุ้งรัฐบาลครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.เราจะเห็นว่า ราคานํ้ามันที่รับจากโรงกลั่นน้ำมันถูกลง แต่ราคาหน้าปั้มยังอยู่ในระดับเดิม
***แทนที่คนไทยเรา จะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ถูกลง กลับกลายเป็นผู้ค้าเอาไปเป็นรายได้ของตนเอง ซึ่งผู้ค้าใหญ่สุดก็คือ ปตท. นั่นเอง*** รัฐมนตรีพลังงาน ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้อย่างไรครับ?

ครม. อนุมัติ 8,382 ล้านบาท เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุพิเศษ บรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มจ่ายงวดแรก 19 ก.ค. นี้

ครม. อนุมัติ 8,382 ล้านบาท เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุพิเศษ บรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มจ่ายงวดแรก 19 ก.ค. นี้

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงิน 8,382.2  ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  จำนวน 10.95 ล้านคน  เพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนเมษายน – กันยายน 2565  ตามที่มติครม. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 65 อนุมัติหลักการ ให้จ่ายช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท/คน/เดือน ตามช่วงอายุ)

โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เมษายน – กันยายน 2565  มีสิทธิ 4 กลุ่ม ดังนี้
อายุ  60 – 69 ปี  ( จำนวน 6.5 ล้านคน)  อัตราเงินช่วยเหลือ 100   บาท/คน/เดือน
อายุ  70 – 79 ปี  (จำนวน 3.0 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 150 บาท/คน/เดือน
อายุ 80 – 89  ปี  (จำนวน 1.2 ล้านคน)  อัตราเงินช่วยเหลือ 200 บาท/คน/เดือน
อายุ 90 ปี ขึ้นไป  (จำนวน 1.9 แสนคน)  อัตราเงินช่วยเหลือ 250 บาทต่อคนต่อเดือน

ปัจจุบัน ได้รับการยืนยันข้อมูล จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา พบว่ามีผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10,946, 646 คน เพิ่มขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 จำนวน 50,202 คน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ลงทะเบียนของกลุ่มผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยสูงอายุ ที่นับรวมผู้สูงอายุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปี 2565 วงเงินงบประมาณจำนวน 8,382.2 ล้านบาท

สำหรับแผนการจ่ายเงินครั้งแรก กำหนดงวดที่หนึ่ง ในวันที่  19 กรกฎาคม 2565 นี้  เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียวสำหรับ 4 เดือน (เมษายน-กรกฎาคม 2565)   ครั้งที่สอง 19 สิงหาคม 2565 สำหรับเดือนสิงหาคม และครั้งที่สาม 19 กันยายน สำหรับเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีการดำเนินการการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จะดำเนินการทั้งในรูปแบบการจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร โดยกรมบัญชีกลาง  และการจ่ายเงินสดให้กับผู้สูงอายุ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

นายกฯ ยืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา เร่งหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด

นายกฯ ยืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา เร่งหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด กำชับหน่วยงานสนับสนุนภาคการส่งออก เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สินค้าภาคการเกษตรไทย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ทางเชื่อมตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นภายในประเทศว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกัน โดยรัฐบาลได้บริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานของโลก ซึ่งรัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์พร้อมรองรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหา ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่ประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์การขาดแคลนพลังงานและอาหาร นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจขึ้นเพื่อเข้ามาบริหารสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เร่งรัดจัดการมาตรการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุด

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลยินดีรับฟังปัญหา ในขณะที่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการตามหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง บางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่บางโครงการอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการซึ่งอาจจะมีความล่าช้าบ้าง แต่ได้เร่งรัดให้ดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ทั้งนี้ รัฐบาลมีการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ เพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องเหมาะสมกับกับสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้กำชับเรื่องการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดยจะต้องเร่งส่งเสริมสนับสนุนด้านการส่งออกของสินค้าภาคการเกษตรของไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย

แม่ค้าใจสู้ ทำขนมอาลัวขาย เจอลูกค้าติทำไม่สวยเพราะมือพิการ เจ้าตัวเผยไม้ท้อ ฝึกทำบีบอาลัวจนสวย

แม่ค้าใจสู้ ทำขนมอาลัวขาย เจอลูกค้าติทำไม่สวยเพราะมือพิการ เจ้าตัวเผยไม้ท้อ ฝึกทำบีบอาลัวจนสวย

วันที่ 5 ก.ค. 65 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ชลธิชา เอี่ยมสอาด” ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ระบุว่า “เราพิการ เวลาบีบขนม ปัญหาคือบีบไม่สวย จะโดนลูกค้าติตรงขนมไม่ค่อยสวย แต่รสชาติอร่อย บางทีเราก็ท้อเหมือนกัน การทำขนม อย่างแรกคือ หน้าตา รูปทรง สวยงามดึงดูด แต่เราจะไม่ทัอค่ะ เราจะสู้ต่อไป เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ #ขนมอาลัว หวานน้อย #หน้าตาไม่ค่อยสวย แต่อร่อยนะคะ”
ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าว มีคนแห่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมาก พร้อมกับช่วยอุดหนุนขนม

ตัวช่วยดีๆ สำหรับการดูแลอากาศภายในบ้านให้สะอาด ขอแนะนำ! “AIR ION กระเบื้องฟอกอากาศ” กระเบื้องที่มาพร้อมการดักจับฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 89% แถมเพิ่มมวลอากาศ ให้สดชื่นตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ที่นี่ที่เดียว “COTTO Life เชียงใหม่”

✨ ตัวช่วยดีๆ สำหรับการดูแลอากาศภายในบ้านให้สะอาด ขอแนะนำ! “AIR ION กระเบื้องฟอกอากาศ” กระเบื้องที่มาพร้อมการดักจับฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 89% แถมเพิ่มมวลอากาศ ให้สดชื่นตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ที่นี่ที่เดียว “COTTO Life เชียงใหม่”

เชียงใหม่ของเรา มักจะต้องเจอกับปัญหา PM 2.5 กวนใจอยู่ทุกปี การสูดอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไป จะทำลายปอดเราได้โดยที่ไม่รู้ตัว หลายๆ คนใช้เครื่องกรองอากาศในบ้าน ซึ่งก็เป็นอีกตัวช่วยที่ดี แต่จริงๆ แล้ว ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่สามารถช่วยปกป้องมลพิษฝุ่นควันไม่ให้กวนใจคนในบ้านเราได้ นั่นก็คือ “AIR ION กระเบื้องฟอกอากาศ” จาก COTTO Life เชียงใหม่
.
📌 AIR ION กระเบื้องฟอกอากาศ เป็นนวัตกรรมใหม่ของทาง COTTO Life ที่นำส่วนผสมจากแร่หินธรรมชาติมาไว้บนผิวหน้ากระเบื้อง เพื่อทำปฏิกิริยาเข้าจับฝุ่นในอากาศ โดยกระเบื้องฟอกอากาศตัวนี้ เมื่อเราติดตั้งไว้ที่ 40% ของพื้นที่ภายในห้องปิด (ผนัง 2 ด้านของห้อง หรือพื้น+ผนัง 1 ด้าน) กระเบื้องจะปล่อยประจุไอออนลบเข้าจับอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศให้ตกลงสู่พื้นได้ถึง 89% ภายใน 30 นาที จึงทำให้เราหายใจในอากาศที่สะอาดนั่นเอง ซึ่งเท่ากับว่านอกจากกระเบื้องตัวนี้จะใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้ว ก็ยังช่วยทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตของคนในบ้าน ตลอดจนการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกอีกด้วย ที่สำคัญมีอายุการใช้งาน และมีตัวฟอกอากาศที่ได้ประสิทธิภาพยาวนานจนกว่ากระเบื้องจะแตกหัก แถมวิธีการดูแลรักษาก็เหมือนกระเบื้องทั่วไป ไม่ยุ่งยากเลย
.
สำหรับคนไหนที่อยากลองสัมผัสประสบการณ์การแต่งบ้านแบบไม่ซ้ำจำเจ ทั้งสินค้าสุด Exclusive, กระเบื้องคุณภาพ และสินค้าสุขภัณฑ์ ก็สามารถแวะเข้าไปขอคำแนะนำได้เลย ที่นี่ให้คำปรึกษาดี พนักงานน่ารัก รวดเร็ว สะดวก ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกพื้นที่การใช้งาน ลงตัวในแบบที่เป็นคุณ 💖

“COTTO Life เชียงใหม่” CHOC ตรงข้ามนิยมพานิช ถนนมหิดล
📍พิกัด : https://goo.gl/maps/pGJaHFXErmctoH2G8
⏰ เปิดให้บริการทุกวัน 09.00-18.00
📞 โทรศัพท์ : 065-524-3724
🤍 แฟนเพจ : https://www.facebook.com/COTTOLIFE
✅ บริการสั่งซื้อทางออนไลน์ จัดส่งถึงบ้าน ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ
📱 ช้อปออนไลน์ คลิก >> https://bit.ly/38QqzlF
🔅 พูดคุยขอคำแนะนำในการแต่งบ้าน คลิก >> http://bit.ly/2Ffoq44

c44a23d37c1402a4675473d1722eab2c.jpg
8de287da8c44243de8721a0d5de3de86.jpg
77f2fee0f704ce3335ca8952d6b44670.jpg
b8e1bbcf6201596b3294947ea7754742.jpg
a7ebeb530a4ed740a38065e3085297f6.jpg
4ea1b5fb293ce4821d96d4627a329d80.jpg
031e9eb095c80ca73951bf3dab567fe6.jpg
1e2db74459dcfcb7a301d892e9b1cb19.jpg
3131919f99650a6b2b88a61aafdba07b.jpg
82f5703bd2bed384271b2fb75d400726.jpg
28a56be6dc98a3894ec4eb0a9439ba2b.jpg
92e47288062e77ba9f86ba9416a33e1c.jpg
5a30f51dd8d7840dd08be937072e2570.jpg
d8889afec75fabc664c36c5d2558ff67.jpg
2d78fe89e83cdaed6828621126cadfed.jpg
9d76c984a34968279de897881fad0d8c.jpg33815d65ea208198b1.jpg
cc8566487f6c8cffcf8fd2b1c30ab802.jpg
88a2cdaa8e6bdac57a8adeacf7db9ebc.jpg
5f16e6015b9c80a2af3e0bba5b568766.jpg
48dc7c1549ec3a8f71a1b7412ada6613.jpg
8c606e47ffcfd6d3eb7188454d46eed0.jpg
8589f90a86a042dc4af7d77ae5de6d29.jpg
33694f7ff373b72b9357dfb7c392a48e.jpg
c8778c33c5ab7f07166a610935595506.jpg
ec35be3ee92c4ceb90028463be2500db.jpg
56240c1808baf709e2a5d3bca09f1145.jpg
20abcd9efe8ecd2cbd5e3985258e7b12.jpg
45a4a4ff3b90dc9a5c1aae9d7e5b27f7.jpg
06bacd336a706cc5acc53c9d253876a8.jpg
2ede8e165a2734f48817875db18f61eb.jpg
2cfc29e847212b3adbde2970fc7ddb03.jpg
b3e838a602318c1115426c9c0440c485.jpg
1777a5476f593a49ec49a26224aeba3b.jpg
2a3556f10e8ef9c291aebc1314d46735.jpg
c499edb23c0d5fba0f6d5df4ddb4d733.jpg
58ba1b822ed572517a79421c2a22e812.jpg
6af673eb8b430d8b0dd38294c572d6b7.jpg
dc3b51fe9ff5fb796d0d1990f4fbd0a9.jpg
5a582857e4a44a4de65b60f7844c22ec.jpg
8f5e6fbcf24b8cb8a97c3ac78fa136ad.jpg
01cbf3ba8a733f4b74a4729b9b5b4349.jpg
70d837572aaa1cefad8d587e5778752f.jpg
14392380978be07b3642a84fa72ead9f.jpg
e03567ce8232ce45077a2bc5b70630c8.jpg
302b9c4493b717a4bca6eaa427727afd.jpg
46d29df0ea1efe3d432b7dc53b0a2234.jpg
e0aae3f0b2d13a055ee6b7362f4dc926.jpg
aa4c71890d6707a2cb4ca03e8d05fc38.jpg
f1111a61bc21abfd625eea5ca36d4930.jpg

ลองไหม? บริษัทเบียร์ในสิงคโปร์ ผลิต “คราฟต์เบียร์” จากน้ำส้วมรีไซเคิล หวังแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

ลองไหม? บริษัทเบียร์ในสิงคโปร์ ผลิต “คราฟต์เบียร์” จากน้ำส้วมรีไซเคิล หวังแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

วันที่ 5 ก.ค. 65 สื่อของสิงคโปร์รายงานว่า “บริวเวิร์คซ์ (Brewerkz)” ผู้ผลิตเบียร์ในประเทศสิงคโปร์ และหน่วยงานน้ำแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ “PUB” ได้ร่วมมือกันผลิตคราฟต์เบียร์จากน้ำเสียรีไซเคิล โดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า “NewBrew” ซึ่งผ่านกระบวนการรีไซเคิลน้ำจนเป็นน้ำดื่ม ด้วยการฆ่าเชื้อออกจากน้ำเสียด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต และปล่อยให้น้ำไหลผ่านเมมเบรนขั้นสูง เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อน จากนั้นจึงนำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตเบียร์

ซึ่งทางประเทศสิงคโปร์ได้พยายามคิดค้นนวัตกรรมเพื่อจะสามารถนำน้ำใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำขาดแคลนในประเทศ จนเกิดออกมาเป็นคราฟต์เบียร์ตัวดังกล่าว

ทางบริษัท Brewerkz อธิบายต่อว่าคราฟเบียร์ตัวดังกล่าว มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสภาพอากาศเขตร้อนของสิงคโปร์ ด้วยรสชาติที่หอมกรุ่นราวกับน้ำผึ้งที่ผ่านความร้อนแล้ว ซึ่งประเทศสิงคโปร์เป็นรัฐในเมืองที่มีประชากรหนาแน่น มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ เนื่องจากขาดแหล่งน้ำธรรมชาติและขาดพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำ

สำหรับคราฟต์เบียร์จากน้ำเสีย “NewBrew” ได้เผยโฉมให้โลกได้รู้จักครั้งแรกในงาน “Water Conference” เมื่อปี 2018 แต่เพิ่งจะมาจัดจำหน่ายในท้องตลาดสิงคโปร์อย่างเป็นทางการที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านของ “Brewerkz” เมื่อเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ รายงานพบเด็ก 6 ขวบ กินขนมผสมใบกัญชา เด็ก 15 ปี สูบบุหรี่ผสมกัญชา หูแว่วคลุ้มคลั่ง ถือมีดวิ่งไล่แทงชาวบ้าน

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ รายงานพบเด็ก 6 ขวบ กินขนมผสมกัญชา เด็ก 15 ปี สูบบุหรี่ผสมกัญชา หูแว่วคลุ้มคลั่ง ถือมีดวิ่งไล่แทงชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 65 เฟซบุ๊ก “ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย” ได้โพสต์รายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชา ระหว่าง วันที่ 27 – 30 มิ.ย. 65 พบผู้ป่วยจำนวน 3 คน มีรายละเอียดดังนี้

– รายที่ 1 เป็นเด็กชาย อายุ 6 ขวบ 7 เดือน ภูมิลำเนากรุงเทพมหานคร เป็นเด็กสมาธิสั้น ซื้อขนมรูปน่องไก่ผสมใบกัญชามารับประทาน มีพฤติกรรมซน สมาธิสั้น ไม่อยู่นิ่ง กระโดด ปีน คึกคักกว่าปกติ ไม่ฟังและไม่ตอบคำถาม ช่วงนอนหลับหลับนานกว่าปกติ ประมาณ 11 ชม. ให้คำแนะนำเด็กไม่ควรกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา สังเกตอาการ และโทรติดตามอาการ

– รายที่ 2 เพศชาย อายุ 15 ปี 6 เดือน อยู่จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ป่วยรักษาภาวะซึมเศร้า เคยใช้กัญชาร่วมด้วยเป็นบางครั้ง กลับจาก รพ. กำลังจะเข้าบ้าน แวะซื้อของที่ร้านค้า เด็กขอซื้อบุหรี่สูบ พ่อไม่ทราบว่าเป็นบุหรี่ผสมกัญชา หลังสูบไป 2 มวน มีอาการหูแว่ว คลุ้มคลั่ง ถือมีดวิ่งไล่แทงชาวบ้าน พ่อกับชาวบ้านช่วยกันจับส่ง รพ. ตรวจพบสารกัญชาในปัสสาวะ จึงรับไว้ในโรงพยาบาล หลังได้รับการรักษาผู้ป่วยมีอาการสงบลง

– รายที่ 3 เพศชาย อายุ 12 ปี 10 เดือน อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำใบกัญชามาสูบเพื่อนันทนาการ มีอาการง่วงนอน ซึม มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เข้ารับการรักษาใน รพ. 1 วัน

ทั้งนี้ หลังปลดล็อกกัญชา เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือกุมารแพทย์ เก็บข้อมูลรายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชา ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 มิ.ย.65 มีผู้ป่วยรวม 9 คน เป็นเพศชาย 8 คน เพศหญิง 1 คน ดังนี้ อายุ 0-5 ขวบ 1 คน, อายุ 6-10 ขวบ 1 คน, อายุ 11-15 ปี 4 คน, อายุ 16-20 ปี 3 คน

ในจำนวนดังกล่าว ได้รับกัญชาโดยตั้งใจ 6 คน ได้รับกัญชาโดยไม่ตั้งใจ 3 คน จำแนกเป็น รับจากเพื่อน 4 คน ซื้อเอง 4 คน และญาติซื้อมาวางไว้ที่บ้าน 1 คน

ครม. เห็นชอบร่าง MOU ไทย-กัมพูชา ปราบแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam จัดเป็นประเด็นเร่งด่วนหลังประชาชนได้รับผลกระทบเสียหายจำนวนมาก

ครม. เห็นชอบร่าง MOU ไทย-กัมพูชา ปราบแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam จัดเป็นประเด็นเร่งด่วนหลังประชาชนได้รับผลกระทบเสียหายจำนวนมาก

วันที่ 5 ก.ค. 65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam

เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ประเทศ ได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับกฎหมายภายในของทั้ง 2 ประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับปราบปรามผู้กระทำผิด ตลอดจนการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งไทยและกัมพูชา เพื่อผลักดันมาตรการต่างๆ ร่วมกัน เน้นย้ำนโยบายที่รัฐบาลถือว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นเร่งด่วน เนื่องจากมีประชาชนชาวไทยได้รับผลกระทบและเสียหายจากการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ในลักษณะดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

สาระสำคัญของความตกลงระหว่างไทยและกัมพูชา จะมีกิจกรรมที่ผ่านการตัดสินใจร่วมกัน ดังนี้ 1)แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam ภายใต้ระบบและกรอบการทำงานที่ดำเนินงานร่วมกัน อาทิ กลไกสนับสุนทีนส่งเสริมส่งผ่านข้อมูลข้ามพรมแดน

2)แต่งตั้งผู้ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสืบหาหลักฐานในไทย และกัมพูชา และขยายการสืบสวนเพื่อให้ได้ตัวผู้กระทำความผิดโดยหลักฐานดังกล่าวอาจจะรวมถึงข้อมูลที่อยู่ผู้ใช้บริการการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต และบันทึกการใช้โทรศัพท์ของผู้กระทำความผิดที่ได้กระทำระหว่างก่ออาชญากรรมทั้ง 2 ประเทศ

3)ประสานงานและอำนวยความสะดวกในกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาระหว่างไทยและกัมพูชาว่าด้วยการส่งผู้รายข้ามแดน รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศของผู้เข้าร่วมทั้ง 2 ฝ่าย

4)ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของทั้งไทยและกัมพูชา และ 5)ความร่วมมืออื่นๆ ตามที่ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน

การลงนามจะมีขึ้นในวันที่ 11 ก.ค. 2565 ที่กัมพูชา ในโอกาสที่นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเดินทางไปเยือนกัมพูชา เพื่อติดตามาประเด็นการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam

อธิบดีกรมพลศึกษา หารือประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2034

อธิบดีกรมพลศึกษา หารือประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2034

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 65 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมหารือเกี่ยวกับการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2034 (FIFA World Cup 2034) ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย พลเอก เคียฟ ซาเหม็ด ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF) และ มร.วินสตัน ลี เลขาธิการฟุตบอลอาเซียน พร้อมทั้งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2026 (ประเทศเจ้าภาพ : แคนาดา ,เม็กซิโก ,สหรัฐอเมริกา)

สำหรับการประชุมมีวาระสำคัญเกี่ยวกับรายละเอียด มุมมอง วิสัยทัศน์ กำหนดระยะการเสนอตัวของอาเซียนต่อการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นของอาเซียนต่อการเสนอตัวดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เตรียมจัดการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคของการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2034 ครั้งที่ 1 (1st TWG-FWC 2034) ซึ่งมีประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะทำงานต่อไปโดยเร็ว โดยมี  นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา และ ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา เข้าร่วม

นายกฯ ยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ในไทยควบคุมได้ ขออย่ากังวล ย้ำทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายกฯ ยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ในไทยควบคุมได้ ขออย่ากังวล ย้ำทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รัฐบาล และ ศบค. พร้อมสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขรับมือหากเกิดการแพร่ระบาดใหม่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ แม้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงในบางพื้นที่  ขอประชาชนอย่าได้กังวล เน้น ปฏิบัติตามมาตรการของทางสาธารณสุข ป้องกัน ระวังตนเองเมื่อต้องใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง และเข้ารับวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นในประชาชนทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี มั่นใจระบบสาธารณสุขมีความพร้อมดูแลผู้ป่วย  ยืนยันว่า รัฐบาล และศบค. พร้อมสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเกิดการแพร่ระบาดในอนาคตขึ้น

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,917 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 1,914 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย ผู้เสียชีวิต 18 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัว 24,435 ราย และมียอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,282 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วย ยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 จำนวน 2,310,582 ราย จำนวนผู้ที่หายป่วยสะสมจำนวน 2,310,352 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 705 ราย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย พบการทำเอกสารปลอม เบิกประกัน “เจอ จ่าย จบ” รวมแล้วกว่า 500 ล้านบาท

สมาคมประกันวินาศภัยไทย พบการทำเอกสารปลอม เบิกประกัน “เจอ จ่าย จบ” รวมแล้วกว่า 500 ล้านบาท

วันที่ 5 ก.ค. 65 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้รับแจ้งจากบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ หลายบริษัท ว่าพบผู้ที่ทำประกันภัยโควิด-19 ใช้เอกสารปลอมในการยื่นขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนรวมเป็นจำนวนแล้วกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้มีผู้ทำประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก บริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ จึงได้เร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ทำประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้รวดเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ทำประกันภัย ซึ่งจากการเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ทำให้การตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ จำนวนมหาศาลที่ผู้ทำประกันภัยโควิด-19 ได้ส่งมาให้บริษัทประกันภัยเพื่อแสดงหลักฐานในการขอรับค่าสินไหมทดแทนอาจทำได้ไม่ถี่ถ้วนทั้งหมด ส่งผลให้มีผู้ทำประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบจำนวนหนึ่งซึ่งใช้เอกสารปลอมยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ได้รับเงินไปเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์การเร่งจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนได้คลี่คลายลง บริษัทประกันภัยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง โดยได้ประสานงานกับโรงพยาบาลหรือสถานที่รับตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและพบว่า มีผู้ทำประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนหลายพันราย ได้ใช้เอกสารปลอมเพื่อยื่นขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยและได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ซึ่งเอกสารปลอมที่ผู้ทำประกันภัยนำมาใช้ในการยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนมีทั้งเอกสารข้อมูลผู้ป่วยปลอม โดยนำหมายเลขประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล (Hospital Number) ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 รายอื่นมาใช้เป็นหมายเลขประจำตัวผู้ป่วยของตนเอง รวมทั้งมีการทำเอกสารใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ปลอมด้วยเป็นจำนวนมาก

การกระทำในลักษณะดังกล่าวจัดว่าเป็นการฉ้อฉลประกันภัยและผู้ที่มีพฤติกรรมฉ้อฉลประกันภัยจะต้องรับโทษตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ประกันภัยถือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่สุจริตเท่านั้น

พาณิชย์ เผย “เงินเฟ้อ” เดือนมิถุนายน พุ่ง 7.66% สูงสุดในรอบ 13 ปี เหตุน้ำมัน-ค่าไฟ-ก๊าซหุงต้ม แพง!

พาณิชย์ เผย “เงินเฟ้อ” เดือนมิถุนายน พุ่ง 7.66% สูงสุดในรอบ 13 ปี เหตุน้ำมัน-ค่าไฟ-ก๊าซหุงต้ม แพง!

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (CPI) เดือนมิถุนายน 2565 เท่ากับ 107.58 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2565 (106.62) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.90 (MoM) ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่สูงขึ้นร้อยละ 1.40 (MoM) ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนนี้อยู่ที่ร้อยละ 7.66 (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการของภาครัฐที่พยายามช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรึงราคาขายปลีกเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยคำนึงถึงการได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุล ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม หากมองในมิติการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้ พบว่า ปัจจัยหลักยังคงเป็นราคาพลังงาน ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 61.83 และทำให้อัตราเงินเฟ้อขยายตัวร้อยละ 7.66 (YoY) นอกจากนี้ เป็นผลจากหลักการของการคำนวณเงินเฟ้อที่ต้องนำดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนปี 2565 ที่ระดับ 107.58 มาคำนวณกับเดือนมิถุนายนปี 2564 ที่ระดับฐานต่ำ (99.93) ทำให้อัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน 2565 มีผลลัพธ์ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นที่ร้อยละ 7.66
แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ยังมีแนวโน้มขยายตัวในระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สธ. ร่อนหนังสือด่วน เตรียมพร้อมรับโควิด-19 ระลอกใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

สธ. ร่อนหนังสือด่วน เตรียมพร้อมรับโควิด-19 ระลอกใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 5 ก.ค. 65 เฟซบุ๊ก “ชมรมแพทย์ชนบท” เผยแพร่เอกสารสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต โดยระบุว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น หน่วยบริการสุขภาพจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้การให้บริการรักษาพยาบาล รวมทั้งมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการปลอดภัย ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข เห็นควรแจ้งสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมดังนี้

1.สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ รับทราบสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการ และระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ

2.สำรวจและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อเพื่อสามารถให้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เตรียมพร้อมในการสำรองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

4.เตรียมพร้อมและซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย

5.เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้บุคลากร-ประชาชนอย่างครองคลุม โดยเป็นไปตามความสมัครใจ

6.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อ

7.บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด

8.รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ได้แจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำองค์ความรู้ถ่ายทอดตามแบบโครงการหลวง ต่อการประชุมนานาชาติทางวีดีโอ Conference ในระดับภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ในระดับนานาชาติ

เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำองค์ความรู้ถ่ายทอดตามแบบโครงการหลวง ต่อการประชุมนานาชาติทางวีดีโอ Conference ในระดับภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ในระดับนานาชาติ

 

เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำองค์ความรู้ถ่ายทอดตามแบบโครงการหลวง ต่อการประชุมนานาชาติทางวีดีโอ Conference ในระดับภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ในระดับนานาชาติ จากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทย ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาศึกษาต่อยอด หัวใจการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง มีปัจจัยของความสำเร็จประกอบด้วย ยึดคนเป็นศูนย์กลาง มองปัญหาชุมชนอย่างแม่นยำ และใช้เทคโนโลยีแผนที่เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) กล่าวว่าเตรียมนำผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเกษตรกรในพื้นที่สูงของทางภาคเหนือ จนทำให้หลายโครงการได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและการบุกรุกแผ้วถางป่า ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนำมาต่อยอดโรงการหลวง พร้อมนำมาถ่ายทอดให้กับนานาประเทศ ของการประชุมระดับนานาชาติผ่านวีดีโอ Conference เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยกับนานาประเทศ

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของสวพส. มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการหลวง ด้วยการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับการสนับสนุนโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และดำเนินงานขยายผลโครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที่สูงต่างๆ ให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และวิธีการปฏิบัติงานแบบโครงการหลวง ซึ่งยึดการพัฒนาบนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีสมรรถนะ มาตรฐาน และธรรมาภิบาล

การประชุมระดับนานาชาติผ่านวีดีโอ Conference พร้อมกันหลายๆ ประเทศในภูมิภาคในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนระสบการณ์ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยกับนานาประเทศ ทั้งนี้เพราะว่า ไทยเรามีหลายโครงการที่เกิดจากการนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผล ทำให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขอย่างสมดุลและยั่งยืน มีการคืนผืนป่าได้นับพันไร่ เช่น การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ จังหวัดเชียงใหม่และ โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งหลายโครงการได้รับรางวัลเลิศรัฐ ที่แสดงถึงความสำเร็จของการพัฒนา

หัวใจการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง มีปัจจัยของความสำเร็จประกอบด้วย ยึดคนเป็นศูนย์กลาง มองปัญหาชุมชนอย่างแม่นยำ และใช้เทคโนโลยีแผนที่เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปปรับใช้ให้เหมาะกับประชากรและพื้นที่รายแปลง เกิดการทำงานอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน.

b5f89bbc65eebb7e80464e494c96cb13.jpg
4b87d04be812930dd74f837bf9890007.jpg
98d1fd60cc40ad7ec80d17eb8f293abc.jpg
6f93a2206653c7f65359b846296be73a.jpg
a4d31c1fef97e9a0ed2635d49cce33c0.jpg
c5e4f0f26ff7b9c37e9e39445c2043da.jpg
045d2b2d1d6aa3fc65376c4c2cfa43a9.jpg
8bc429e07e5f352a09e2f82fc93fa743.jpg
2b90a37e61e5038214f7b635aa717bbe.jpg
35d0f4b98cf45ed5b991703e970d8b23.jpg
36573e9347999e67519da6ef41e469a2.jpg
607b2ca3f9254f91d8ca5f695d862ce8.jpg

(มีคลิป Video) เชียงใหม่แก๊งวัยรุ่น ป่วน! พ่นสีประตูร้านค้าย่าน ถ.ราชวงศ์ เจ้าของเผยคลิปวงจรปิด พร้อมลงบันทึกประจำวันกับตำรวจไว้แล้ว ขอมือพ่นมาทำความสะอาดให้เหมือนเดิม

(มีคลิป Video) เชียงใหม่แก๊งวัยรุ่น ป่วน! พ่นสีประตูร้านค้าย่าน ถ.ราชวงศ์ เจ้าของเผยคลิปวงจรปิด พร้อมลงบันทึกประจำวันกับตำรวจไว้แล้ว ขอมือพ่นมาทำความสะอาดให้เหมือนเดิม

วันที่ 5 ก.ค. 65 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่า เมื่อคืนวันที่ 4 ก.ค. 65  เวลาประมาณ 00.40 น. ที่บริเวณ ถ.ราชวงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 7 คน มาพ่นสีที่ประตูร้าน ทำให้สกปรกและเปื้อนสีทั้งบานประตูและเสา โดยกล้องวงจรปิดจับภาพได้ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเป็นกลุ่ม และไปจอดหลบอยู่ในซอย ก่อนจะเดินมาที่เกิดเหตุและพ่นสีประตู ก่อนจะเดินกลับไปที่รถและขับออกไป โดยพบว่าวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าว มีส่วนหนึ่งที่ไปพ่นสี ส่วนอีกกลุ่มยืนดูอยู่ฝั่งตรงข้าม

เบื้องทางเจ้าของร้าน ได้ไปลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้ว โดยขอแค่อยากให้คนที่ลงมือทำ กลับมาทำความสะอาดให้เหมือนเดิม

7eb3f1dd1d2fa6aebb0c0fcde5483a80.jpg
51656f83a36d01cc70fd2fa3e7a337d2.jpg

ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมประกวดคลิปสั้น “รู้เท่าทันสื่อไม่หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เงินรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท และ รางวัลอื่นๆ

ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมประกวดคลิปสั้น “รู้เท่าทันสื่อไม่หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เงินรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท และ รางวัลอื่นๆ

cafc88816ca187b6763180397eec0b76.jpg

ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมประกวดคลิปสั้น “รู้เท่าทันสื่อไม่หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เงินรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท และ รางวัลอื่นๆ
– ถ่ายคลิปสั้น🎬ความยาว 60-90 วินาที
– สมัคร และส่งคลิปผลงานที่: https://docs.google.com/forms/d/1qKu19miqR2YqSKUNp9t9_5t-Twy4-duBTHO5vWFDGR4/edit?usp=drivesdk
-โพสต์คลิปและใส่แคปชั่นที่น่าสนใจ โพสต์ลง Youtube ของตนเองแล้ว แชร์โพสต์ทาง facebook ส่วนตัว พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ
-โดยติดแฮชแทค
#รู้เท่าทันสื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
#FDAChiangmai
#ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่

🕙 เริ่ม 1-30 กรกฎาคม 2565
📌ประกาศผล 15 สิงหาคม 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ชมรมสื่อออนไลน์ โทร. 081-5689977

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยกัน แก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดหลอกลวงกันเถอะค่ะ”

“มหัศจรรย์แห่งศรัทธากลางป่า” พาเที่ยวชมธรรมชาติ พร้อมสร้างกิจกรรมดีๆ ที่ ไร่บำรุงผล-วัดหลวงขุนวิน-เอดเวนเจอร์ปาร์คบ้านถวาย กับ Isuzu V-cross 4×4

“มหัศจรรย์แห่งศรัทธากลางป่า” 🚗 พาเที่ยวชมธรรมชาติ พร้อมสร้างกิจกรรมดีๆ ที่ ไร่บำรุงผล-วัดหลวงขุนวิน-เอดเวนเจอร์ปาร์คบ้านถวาย กับ Isuzu V-cross 4×4

b941737ea8f6ac69ccbdeff7caeee31d.jpg

ฤดูฝนของเชียงใหม่ เป็นช่วงที่รู้กันอยู่แล้วว่าแม้จะมีเปียก ถนนลื่นไปบ้าง แต่การมุ่งหน้าเข้าสู่ธรรมชาติเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดๆ เพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ได้เห็นต้นไม้เขียวขจี เห็นแม่น้ำไหล พร้อมได้บรรยากาศที่ร่มรื่นกว่าทุกฤดูอย่างบอกไม่ถูก

db73fa5fb681665a15c8cf4095a5a84e.jpg

แอดฯ เลยถือโอกาสนี้ร่วมเดินทางไปกับทริป “มหัศจรรย์แห่งศรัทธากลางป่า” คาราวาน Isuzu V-cross 4×4 ศาลา สันทราย เชียงใหม่ เริ่มเดินทางจากโชว์รูมสันทราย มุ่งหน้าสู่ ไร่บำรุงผล-วัดหลวงขุนวิน-เอดเวนเจอร์ปาร์คบ้านถวาย โดยระหว่างการเดินทางมีกิจกรรมมากมาย ให้ผู้เข้าร่วมทริปเข้าร่วมตลอดการเดินทาง

9fad1dbfbf0f6e287a80816341ab9930.jpg

📍 จุดที่ 1 ไร่บำรุงผล อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
หลังจากออกเดินทางมา 60 กม. ก็ถึงเวลาแวะรับประทานอาหารกลางวันอร่อยๆ จากไร่บำรุงผล พร้อมชมวิวทิวทัศน์รอบด้านที่ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ
📍 จุดที่ 2 วัดหลวงขุนวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ออกเดินทางต่ออีก 30 กม. จุดหมายหลักสำหรับทริปนี้คือการออกเดินทางตามแรงศรัทธา ชมความมหัศจรรย์ของวัดหลวงขุนวิน ทางผู้ร่วมทริป Isuzu ศาลา สันทราย ได้ร่วมกันถวายไฟโซลาร์เซลล์ และข้าวสารอาหารแห้งให้แก่วัด ทุกคนต่างมีความสุขอิ่มอกอิ่มใจตลอดการเดินทางในครั้งนี้
📍 จุดที่ 3 เอดเวนเจอร์ปาร์คบ้านถวาย
ออกเดินทางต่ออีก 50 กม. จุดสุดท้ายสำหรับทริปนี้หลังจากเดินทางด้วย Isuzu V-cross 4×4 มาตลอดทั้งวัน ถึงเวลาผ่อนคลายด้วยการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ร่วมทริปที่ทำกิจกรรมร่วมกันมาตลอดทั้งวัน ก่อนแยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

fa4a96aac28a2aecac0917e4e0c2dbfb.jpg

ซึ่งตลอดการเดินทางในครั้งนี้ บอกเลยว่าเจ้า Isuzu V-cross 4×4 เอาอยู่ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะขับขึ้นเขา-ลงเขา-เข้าโค้ง เจอถนนลำบากขนาดไหนก็เอาได้อยู่หมัด

สามารถเข้าไปสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ Isuzu ได้ที่ อีซูซุศาลาเชียงใหม่ ทั้ง 5 สาขา
✅ สาขา หน้าปรินส์ : อีซูซุศาลาเชียงใหม่ สาขาหน้าโรงเรียนปรินส์
✅ สาขา ดอนจั่น : อีซูซุศาลาเชียงใหม่ สาขาดอนจั่น-เพจหลัก
✅ สาขา สันป่าตอง : อีซูซุศาลาเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
✅ สาขา จอมทอง : อีซูซุศาลาเชียงใหม่ สาขาจอมทอง
✅ สาขา สันทราย : อีซูซุศาลาเชียงใหม่ สาขาสันทราย

แฟนเพจ Inbox : m.me/isuzusala
Line ID : @isuzusala
Website : https://bit.ly/3NQ3aT9
youtube : https://bit.ly/3wZeRjF
Tiktok : https://bit.ly/3N8PCT3

370e683001dc71cbb67b3884252bdf12.jpg4ef4ad5afffd22838e3b029c973b2266.jpg0a049196d1916359f34926dff11be03c.jpg1afa9599f5d436432a8cb9e836abc165.jpg67c7d7a2f43cc485b48fe4fa83b3bd90.jpg9a8707c94988935b8d1db77bac29a2d6.jpg869f3704fce972fc41d2da1c50e0409e.jpg8b9b1e2b05635b975b144bccea360705.jpg33ab769c04ca60ff0ee7b2b8c03d0544.jpg95d517a529f74a75bc4900a5a44d52e7.jpg595b53665f59a16b5bc22cd337cf6a98.jpg13d4ed9558d7950fc4d0279c569e809a.jpgf0235daffaccd7e998130ad4e9f6b0c1.jpgd3b0d9eac2f38fad6322e401f96138fa.jpg58d4c5afa16878578313e8d78403c547.jpg

d4bc44ec518bac0f223c95b5363d5ca8.jpg5118648ab18f5b6db8dab42356c322ae.jpg03ec017a61b1ad2ecd1ee520b2740abd.jpgadc28b334762f95659ed377e231601fb.jpgb1dfed8c4b25522ab846bc8167a9f768.jpg4dfa4e705dea703239e2d180987aed3f.jpg3175ea63856aa2d66ba20b4efb63ab5a.jpgbbf57c2e1015bcba4656c78df6098155.jpg28ff2cee8691f1cf52d0942bca51d923.jpge79792fdb2f5dd2600b1f8f94b61f454.jpg5bdec3354b5ec67096bce82fe29c7851.jpge7e11ebd73b865803b5b0032a405acb9.jpg65db88699470e7e21b73cc2901f2fc60.jpg594716d03cca8d3ea2e4457b60603742.jpg

984ba2269d6e816d1981995db0664980.jpg

0af5034c3803f851510985989564b987.jpgbebb78a057b54e3911b4e6bea783b423.jpge582c912f2e625cbc67b2d88439ecbcc.jpg6bf851ba8ec4bc7c6c6e17d3e13cedee.jpg1a3504b373e9c26b206900c00fb702a1.jpg3e142620da0c6a6fd9c3b00bb0d3ef0a.jpg2d2d1f8cc5fb1817bf5f31fc55cf6bec.jpg8f963934ed9def77091fc51416f7df3c.jpg01b03168cd0c635d73d91c945ff54298.jpgf56b6cdc6a3658479a48def9374f3ffa.jpg526807f8a48df7d0871086ce914b0372.jpg

นายกฯ แจงใช้รถประจำแหน่งไม่ได้เติมน้ำมันฟรี ตั้งกรรมการเฉพาะกิจ 2 ชุด วางแผนรับมือวิกฤติเศรษฐกิจ-พลังงาน

นายกฯ แจงใช้รถประจำแหน่งไม่ได้เติมน้ำมันฟรี ตั้งกรรมการเฉพาะกิจ 2 ชุด วางแผนรับมือวิกฤติเศรษฐกิจ-พลังงาน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 65 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อพิจารณาเตรียมการรับมือเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร รองรับวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้และในอนาคต รวมถึงพิจารณาหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติม โดยมีหน่วยงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเข้าร่วมประชุม ใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาทั้งหมดทำให้ที่ประชุม สมช. ตั้ง กรรมการ ขึ้นมา 2 ชุด คือ 1. คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งรูปแบบจะคล้ายกับ ครม. เศรษฐกิจ โดยนายกฯเป็นประธาน และ 2. คณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบและจัดทำข้อเสนอแก้ปัญหาในทุกมิติ จัดทำแผนรองรับในทุกด้าน ตามวิกฤตการณ์ในอนาคต โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน

ทั้งนี้ ได้นำข้อกฎหมายทั้งหมด มาพิจารณาว่าอะไรทำได้ ทำไม่ได้ และจากข้อห่วงใย ข้อกังวลต่างๆ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และเมื่อคณะกรรมการ จัดทำข้อมูลแล้วเสร็จต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา

“สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ ขอสักอย่างได้ไหม รู้ไหมว่าจะขออะไร ช่วยประหยัดกันหน่อยได้ไหม ประหยัดคือประหยัดการใช้พลังงาน ใช้เท่าที่จำเป็นได้ไหม ซึ่งถ้าใช้เท่าที่จำเป็น ค่าไฟฟ้าและค่า FT จะลดลง ถ้าใช้มากเหมือนเดิมก็ลำบาก ผมก็ขอร้องเท่านั้นแหละ ผมบังคับท่านไม่ได้อยู่แล้ว ผมเองก็ใช้รถเท่าที่จำเป็น” นายกรัฐมนตรี กล่าว

เมื่อถามว่า ในแผน 3 เดือนข้างหน้า มีแผนกู้เงิน หรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องดูว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดูแลต่อหรือไม่ สิ่งใดที่จะต้องพอ อันแรกคือต้องเซฟ ว่า จะลดตรงไหนได้บ้าง ไม่ใช่ไปเรื่อยไม่มีวันสิ้นสุด มันไปไม่ได้ จากเดิม 30 บาท วันนี้ 35 บาทก็ต้องพิจารณาว่า เราจะตรึงราคา 35 บาทได้นานเท่าไหร่ จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนได้หรือไม่

“อย่าคิดว่าโยนความรับผิดชอบให้ใคร ผมนี่เจ็บปวด ผมพูดหลายครั้ง ว่าเดือดร้อนไปกับท่านด้วย ไม่ใช่ผมสบาย ผมเดือดร้อนเรื่องการบริหาร ไม่สบายใจ ซึ่งพยายามจะทำให้ประชาชนได้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ แต่ต้องนึกช่วยกันว่า ถ้าผมทำแล้วมันผิด แล้วจะทำอย่างไร ลองศึกษาดูกฎหมายมีอยู่ทุกตัว พูดมาหลายครั้งแล้ว”

“หลายคน มาย้อนกลับว่านายกฯ ไม่ลำบาก นายกฯมีรถประจำตำแหน่งใช้ ผมไม่ได้เติมน้ำมันฟรีเลยนะ” นายกรัฐมนตรี กล่าว

เมื่อถามว่า นอกจากขอร้องให้ประหยัดพลังงาน จะออกเป็นกฎหมายหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การออกกฎหมาย ต้องจำเป็นเด็ดขาดเท่านั้นถึงจะทำได้ มันมีความเสี่ยงสูง

สธ. รับสถานการณ์ “โควิด” กำลังเพิ่มขึ้น แนะสวมหน้ากากยังสำคัญ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มเติม

สธ. รับสถานการณ์ “โควิด” กำลังเพิ่มขึ้น แนะสวมหน้ากากยังสำคัญ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ว่า สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลกหลายประเทศพบรายงานสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.4/BA.5 เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยุโรป สหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผู้เดินทางไปต่างประเทศที่อาจมีการผ่อนคลายเรื่องหน้ากากแล้ว ยังแนะนำให้สวมหน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เพื่อไม่ให้นำเชื้อกลับมาติดกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน และเมื่อกลับมาแล้วขอให้สวมหน้ากาก เลี่ยงไปสถานที่สาธารณะ ถ้าป่วยมีอาการแล้วสงสัยตรวจ ATK ได้เลย

สำหรับประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยกำลังรักษา ผู้ป่วยอาการหนัก และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ทำให้พบผู้ติดเชื้อที่อาการไม่มากและรักษาตัวที่บ้านมากขึ้น โดยพบผู้รักษาในระบบ HI เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 1.5 หมื่นราย ลงทะเบียนรับยาผ่านระบบ สปสช. แบบผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจาก 1.91 แสนราย เป็น 2.07 แสนรายในสัปดาห์นี้ แต่ผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลยังเพิ่มขึ้นไม่มาก อยู่ในเกณฑ์รองรับได้ในระบบสาธารณสุข โดยจังหวัดที่พบเข้ารักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น คือ กทม. ปริมณฑล จังหวัดใหญ่และท่องเที่ยว จึงต้องพิจารณาควบคุมการระบาดในบางส่วน อาจมีการเพิ่มเติมมาตรการป้องกันโรค เช่น การสวมหน้ากากไปในพื้นที่มีการรวมกลุ่ม การใช้ขนส่งสาธารณะทุกประเภทต้องสวมหน้ากาก สำหรับอัตราครองเตียงภาพรวมอยู่ที่ 10% แม้บางจังหวัดที่มีการนำเตียงโควิดไปใช้ดูแลรักษาโรคอื่น ทำให้อัตราครองเตียงเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในระดับ 20-30% ยังไม่เกิน 50% ที่ต้องเพิ่มจำนวนเตียง ส่วนยารักษาต่าง ๆ มีมากพอรองรับ

นพ.จักรรัฐกล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้คาดการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่และเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2565 เป็นต้นไป ว่าอาจเกิดการระบาดเป็นระลอกเล็ก ๆ (Small Wave) ได้ ซึ่งช่วงนี้มีสัญญาณว่ากำลังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น อาจทำให้มีผู้ไปรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้น หากยังคงมาตรการเหมือนช่วงเดือนมิถุนายน คาดช่วง 10 สัปดาห์จากนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนจะเป็นช่วงพีคสุดของเวฟในการเจอผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล แต่ถ้าผ่อนคลายมาตรการทั้งหมดไม่สวมหน้ากาก ก็อาจจะมีผู้ป่วยมากขึ้นอีก และหากกลุ่ม 608 ป่วยมากขึ้น ก็อาจจะเป็นระลอกใหญ่ขึ้นได้ ดังนั้น อย่าเพิ่งรีบผ่อนหน้ากากอนามัย ขอให้ใส่ไว้ก่อนเมื่ออยู่ในสถานที่ปิด สถานที่แออัด ขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 และรีบไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยลดและป้องกันอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตลงได้

“หมอยง” ชี้ป่วยโควิด ต้องกักตัว 10 วัน ไม่ว่าจะฉีดวัคซีน-ไม่ฉีด มีอาการ-ไม่มีอาการ ป้องกันเชื้อแพร่ถึงผู้อื่น

“หมอยง” ชี้ป่วยโควิด ต้องกักตัว 10 วัน ไม่ว่าจะฉีดวัคซีน-ไม่ฉีด มีอาการ-ไม่มีอาการ ป้องกันเชื้อแพร่ถึงผู้อื่น

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 65 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หน.ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพตส์เรื่อง “โควิด 19 ผู้ป่วย covid 19 ควรป้องกันไม่ให้เชื้อไปติดผู้อื่นนานเท่าไหร่” ระบุว่า ระยะนี้มีผู้ป่วยจำนวนมาก เวลาในการเก็บตัวของผู้ติดเชื้อโควิด 19 หรือป้องกันการติดเชื้อสู่ผู้อื่น จะเป็นกี่วัน ในระยะหลังเราลดระยะลงมา จึงมีการตั้งคำถามว่า จะเอากี่วันแน่ ที่ถือว่าเป็นระยะเวลาแพร่เชื้อ

จากการศึกษา เผยแพร่ถึง 2 วารสาร คือวารสารสมาคมแพทย์อเมริกัน JAMA และใน New England Journal of Medicine ที่เป็นวารสารชั้นนำของโลก โดยดูจากการเพาะเชื้อ ถ้าไวรัสยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถเพาะเชื้อเจริญเติบโตขึ้นมาได้ในเซลล์เพาะเลี้ยง แสดงว่ายังสามารถแพร่กระจายเชื้อได้

จากการศึกษาทั้งสองวารสาร มีผลที่คล้ายกันมาก คือเชื้อจะลดลงหลัง 7 วันไปแล้ว และจะพบได้น้อยมาก ต้องหลัง 10 วันไปแล้ว โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการ

ระยะเวลานี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อแบบมีอาการ หรือมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ ระยะเวลาก็ยังคงเหมือนกัน แต่ระดับปริมาณไวรัส และเปอร์เซ็นต์การตรวจพบในผู้มีอาการน้อยจะพบได้น้อยกว่า

เช่นเดียวกันผู้ที่ฉีดวัคซีนมาแล้วหรือไม่ได้ฉีดวัคซีน ระยะเวลาการแพร่เชื้อก็ไม่ได้ต่างกัน เป็นเพียงต่างกันในปริมาณของไวรัส และอัตราการตรวจพบในผู้ที่ฉีดวัคซีนมาแล้วจะน้อยกว่า แต่ระยะเวลา ก็ยังคงเป็น 10 วันเหมือนเดิม ขออนุญาตเอารูปจากวารสารมาลงให้ดู

ดังนั้น ในผู้ที่ติดเชื้อ ควรกักตัวและป้องกันตัวเองอย่างน้อย 10 วัน จึงจะนับว่าปลอดภัย แต่สำหรับบางคน เมื่ออาการดีขึ้นแล้ว เอาเป็นว่า 7 วัน ที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน และพออนุโลม 3 วันหลังถ้าจะออกไปไหนจะต้องพึงสำนึกเสมอว่า เรายังสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ จะต้องป้องกันตัวเองเต็มที่ ไม่ให้ไปแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น อย่างน้อยให้ครบ 10 วัน

การตรวจ ATK ส่วนใหญ่ ATK จะเป็นบวก ล้อตามกับการเพาะเชื้อ แต่เราคงไม่เอาผล ATK มาเป็นตัวตัดสินว่า ATK เป็นลบแล้วจะไม่แพร่เชื้อ เพราะผลตรวจ ATK มีความไวต่ำกว่า และผลอาจมีผลบวกปลอมหรือผลลบปลอมได้ ในทางปฏิบัติผู้ที่ติดเชื้อ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจ ATK ซ้ำ เป็นการเปลืองทรัพยากร เพราะไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบ เราก็จะต้องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 10 วันอยู่ดี

(มีคลิป Video) เก๋งขับขึ้นสะพานคนข้าม คาด GPS พาหลง และไม่ใช่คนในพื้นที่

(มีคลิป Video) เก๋งขับขึ้นสะพานคนข้าม คาด GPS พาหลง และไม่ใช่คนในพื้นที่

วันที่ 4 ก.ค. 65 ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Thanaporn Yaiyong” แชร์คลิปรถเก๋งคันหนึ่ง ขณะขับขึ้นสะพานข้ามคลองมหาชัย บริเวณวัดโสภณาราม หรือวัดบ้านขอม โดยรถคันดังกล่าว ได้ขับขึ้นมาถึงบริเวณกลางสะพาน ซึ่งฝั่งตรงข้าม มีกลุ่มจักรยานยนต์ บีบแตรเป็นระยะ เนื่องจากสะพานดังกล่าวมีไว้ให้คนข้าม รวมไปถึงรถจักรยานยนต์ 2 สองสัญจรเท่านั้น ทำให้รถเก๋งคันดังกล่าวได้ขับรถถอยลงจากสะพานไป ทั้งนี้คาดว่ารถคันดังกล่าวอาจจะเปิด GPS แล้วหลง และอาจจะไม่ใช้คนในพื้นที่ดังกล่าว

สลากดิจิทัล งวด 1 ส.ค. 65 เตรียมเพิ่มจำนวนเป็น 7 ล้านฉบับ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

สลากดิจิทัล งวด 1 ส.ค. 65 เตรียมเพิ่มจำนวนเป็น 7 ล้านฉบับ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การจำหน่ายสลากผ่านแอปเป๋าตัง หรือ สลากดิจิทัล งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นการจำหน่ายงวดที่สาม จำนวน 5,146,000 ฉบับ ขณะนี้ ได้จำหน่ายหมดแล้ว มีผู้ซื้อจำนวน 908,662 ราย การจำหน่ายสลากหมดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้ ผลตอบรับเป็นไปด้วยดี เนื่องจากสามารถซื้อสลากตัวเลขที่ต้องการในราคา 80 บาทได้จริง และสลากที่ซื้อก็มี

การบันทึกข้อมูล ไว้แสดงสิทธิในตัวสลาก ทำให้ไม่ต้องกังวลหากสลากหาย หรือการเรียกร้องสิทธิในตัวสลาก และเมื่อถูกรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปเป๋าตัง ประกอบกับขั้นตอนการรับรางวัลที่สะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยาก และงวดที่ผ่านมา มีรางวัลที่ 1 ถึง 6 รางวัล เงินรางวัลรวม 36 ล้านบาท ที่สำคัญมีคนถูกรางวัลที่ 1 คนเดียวถึง 3 ใบ ได้รางวัล 18 ล้านบาท ส่วนที่เหลือมีการกระจายถูกรางวัลคนละ 1 ใบ รางวัลละ 6 ล้านบาท

ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานสลากฯ จะเพิ่มสลากจำหน่ายผ่านระบบดิจิทัลอีก 2 ล้านฉบับ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 7 ล้านฉบับ เพื่อให้ผู้ซื้อมีเวลาในการเลือกซื้อสลากหมายเลขที่ต้องการในราคา 80 บาทได้นานขึ้น สำหรับการพิจารณาเพิ่มปริมาณสลากในระบบแต่ละครั้ง จะต้องเป็นไปตามความต้องการของตลาด และรักษาสมดุลระหว่างผู้ค้าในระบบเก่าและระบบดิจิทัลด้วย ส่วนสลากที่จะนำมาเพิ่มในระบบดิจิทัลนั้น จะมาจากสลากในระบบซื้อจอง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสลากของตัวแทนจำหน่ายที่ถูกยกเลิกสัญญาเนื่องจากนำสลากไปขายต่อ

นอกจาก สลากที่จำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังในระบบแพลตฟอร์มได้แล้ว ยังมีจุดจำหน่ายสลาก 80 ที่สำนักงานสลากฯ เริ่มดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว เป็นการจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังเช่นกัน ขณะนี้ มีจุดจำหน่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งหมด 754 จุด ทั่วประเทศ และตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป จะมีจุดจำหน่ายสลาก 80 ทั่วประเทศ 1077 จุด และภายในปีนี้ สำนักงานฯ จะนำร่องขยายจุดจำหน่ายสลาก 80 ซึ่งไปที่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ อีกไม่น้อยกว่า 2,000 จุด นายลวรณ กล่าวในตอนท้าย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้ง “ไหมไทยในฝรั่งเศส” ยูทูปเบอร์ ชื่อดัง เป็น พม. แอมบาสเดอร์ ช่วยขยายซอฟต์พาวเวอร์ไทย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้ง “ไหมไทยในฝรั่งเศส” ยูทูปเบอร์ ชื่อดัง เป็น พม.แอมบาสเดอร์ ช่วยขยายซอฟต์พาวเวอร์ไทย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า จากการติดตามคลิปวีดิโอที่นำเสนอความเป็นไทยทางอาหาร ผนวกกับการมีน้ำใจ มารยาทไทย และการไหว้ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุน จนถึงการมีความกตัญญูแบบไทยๆ ในครอบครัวชาวฝรั่งเศส ของนางพิสมัย (ไยไหม) แอ๊งเจอลินี  สาวไทยจากจังหวัดขอนแก่น ที่ได้มาอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสนานถึง 16 ปีแล้ว และเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กและช่องยูทูป ไหมไทยในฝรั่งเศส มานานกว่า 2 ปี ซึ่งมียอดสะสมผู้ติดตามชมเป็นจำนวนกว่า 900,000 คน

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้แต่งตั้งให้นางพิสมัย (ไยไหม) แอ๊งเจอลินี เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กิตติมศักดิ์ และเป็นตัวแทนกระทรวง พม. ในต่างประเทศ เรียกว่า Thai Community Ambassador หรือ ทูต พม. ในประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นผู้ประสานความช่วยเหลือกระทรวง พม. โดยตรงให้กับคนไทยในต่างประเทศอีกด้วย

นางพิสมัย (ไยไหม) บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจจนเมื่อคืนนอนไม่หลับ  และดีใจที่ได้พบท่านรัฐมนตรี พม. (นายจุติ  ไกรฤกษ์)  ท่านปลัด พม. (นางพัชรี  อาระยะกุล)  และผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ) ซึ่งตนได้รับเกียรติมาร่วมงานกับกระทรวง พม. ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน อีกทั้งได้รับเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งจากท่านรัฐมนตรี พม. ให้ทำผัดไทยแจกจ่ายคนในตลาด เพื่อเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 และเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ ตนยังได้รับประกาศนียบัตร อพม. และของฝากเป็นเครื่องแกงไทยหลากหลายชนิด เพื่อนำกลับบ้านไปฝาก บักเถิง สามี และ อีหล่า ลูกสาววัย 9 ขวบ  ก่อนที่จะไปร่วมถ่ายภาพที่ระลึกที่หอไอเฟลกับคณะฯ

เชียงใหม่ ร้านทำผมเตือนภัย หลังมีลูกค้าต่างชาติมาทำผมตกลงราคาที่ 5 พันกว่าบาท พอทำใกล้เสร็จเริ่มมีท่าทีไม่พอใจ อ้างโน่นนี่นั่นจะไม่ยอมจ่ายเงิน ต้องเรียกตำรวจท่องเที่ยวช่วยไกล่เกลี่ย

เชียงใหม่ ร้านทำผมเตือนภัย หลังมีลูกค้าต่างชาติมาทำผมตกลงราคาที่ 5 พันกว่าบาท พอทำใกล้เสร็จเริ่มมีท่าทีไม่พอใจ อ้างโน่นนี่นั่นจะไม่ยอมจ่ายเงิน ต้องเรียกตำรวจท่องเที่ยวช่วยไกล่เกลี่ย

วันที่ 4 ก.ค. 65 ร้านทำผมร้านหนึ่งในเชียงใหม่ ได้โพสต์เตือนภัย หลังเจอลูกค้าต่างชาติมาทำผมแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน โดยระบุว่า เกิดมาเพิ่งเคยเจอเคสทำแล้วชักดาบ ลูกค้าต่างชาติมาทำผม ถ้าถามว่าชาติอะไร อยากตอบเลยว่าชาติ… มากๆ ถ้าคุณนึกไม่ออกว่าคนที่โมโหขั้นสุดเป็นยังไง ลองมาอ่านดูครับ

ลูกค้ามาทำผมกับช่าง ทำผม 8 ชั่วโมง ตกลงราคา 5,345 บาท (ย้ำว่า 8 ชม.) พอทำใกล้เสร็จ เริ่มมีกลิ่นแปลกๆ เริ่มไม่พอใจ อ้างโน่นนั่นนี้ ไม่ชอบสีที่ทำให้ พนักงานเราเอาไม่อยู่ ดูแล้วไม่จบ เรียกเราเข้ามาช่วย มาถึงก็ขอโทษ ขอแก้ไขที่ไม่ชอบให้ ทำให้ไปอีก 2 ชม. (อันนี้ไม่คิดเพิ่ม) เพราะดึกแล้วอยากจบ สงสารพนักงาน

ทำเสร็จก็ไม่จ่าย บอกว่าต้องการค่าเสียเวลาที่ทำไป หลายชั่วโมง เพราะชีได้ยกเลิกทำเล็บดินเนอร์ เพราะต้องเสียเวลานั่งทำผม สุดท้ายต้องโทรให้ตำรวจท่องเที่ยวมาเคลียร์ แต่ก็ยังไม่จบ ไปทั้งโรงพัก ไปทั้งสถานีตำรวจท่องเที่ยว ไม่ต้องนอนกันจนถึงตี5

บอกก่อนความต้องการของเราคือ ขอค่าวัตถุดิบคืน 4000 แล้วยอมจบ เพราะเฉพาะการทำการแก้ทั้งหมด เข้าเนื้อมากๆ พอได้ตำรวจช่วยพูด นางบอกว่าจะยอมจ่าย 2000 แล้วเราต้องขอโทษเค้าด้วย เดี๋ยวนะ แล้วที่เราโดนล่ะ

เราเป็นคนที่ไม่คิดเล็กคิดน้อย ทั้งลดทั้งแถมลูกค้าเป็นประจำ แต่เคสนี้ เจตนามาเพื่อโกง มาแบบมิจฉาชีพ ระว่างทำถ่ายรูปโพสต์ประจาน (อันนี้เห็นแต่ไม่มีหลักฐาน) ซึ่งมันเป็นอะไรที่เกินไปมาก ทั้งที่พนักงานเราที่นี่โคตรจะสุภาพ แทบจะไม่มีกิริยาอะไรไม่ดีเลย แต่เรื่องฝีมือขอให้ลูกค้าที่เคยใช้บริการเป็นคนตัดสิน แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ชอบ เราก็ปรับแก้กันแบบไม่มีคิดเพิ่มอยู่แล้ว แล้วจะให้เรารับเงิน2000 กับการโดนดิสเครดิตไปแล้วได้อย่างไร เราเลยบอกว่า ถ้าจะไม่จ่าย เราขอย้อมผมเป็นสีดำนะ จะไม่เก็บสักบาทเลย นางก็ไม่ยอม คือแบบ (……..)

สุดท้ายเดินทางมาถึงตี5 สงสารตำรวจมากๆ และอยากบอกว่าพี่ๆตำรวจให้การช่วยเหลือดีมาก เป็นครั้งแรกที่เราอยากขอบจากใจ มาต่อ อย่างที่บอกว่าสงสารตำรวจ ถ้าไม่ติดเรื่องนี้เราสู้ต่อจนที่สุดอะ พอเป็นงี้ดูแล้วว่า ไม่จบแน่ ตำรวจเสนอให้นางจ่าย 3000 แล้วจบ ถ้าไม่จบเราจะฟ้องดำเนินคดี นางเลยยอม

ฝากเตือนพี่น้องชาวเชียงใหม่เลยนะครับ ให้ระวังให้ดี ให้เคสนี้เป็นตัวอย่าง อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว อาจจะเกิดขึ้นกับเราสักวัน ทางที่ดีเซฟตัวเองเซฟร้าน มีกล้องวงจรปิด

เปิดรายละเอียด สลากกินแบ่งฯเลข 3 หลัก ขายผ่านช่องทางดิจิทัลใบละ 50 บาท มีรางวัลแจ็กพอตด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น

เปิดรายละเอียด สลากกินแบ่งฯเลข 3 หลัก ขายผ่านช่องทางดิจิทัลใบละ 50 บาท มีรางวัลแจ็กพอตด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 65 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา เผยการจำหน่ายสลากดิจิทัล งวด 16 ก.ค. 2565 ล่าสุด ณ เวลา 11.00 น. สามารถจำหน่ายสลากหมดแล้วกว่า 5 ล้านใบ ประชาชนเข้ามาซื้อสลาก 908,662 ราย จากจำนวนสลาก 5,146,000 ใบ

สำหรับรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก ที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด ซึ่งหลังจากข่าวนี้นำเสนอออกไปทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย บางคนมองว่าเพิ่มทางเลือกมอมเมาประชาชน นายอนุชาฯ ยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายมอมเมาประชาชน เพียงแต่เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนที่ชอบการเสี่ยงโชคจากเคยซื้อแบบไม่ถูกต้อง ก็มาซื้ออย่างถูกต้องมีระบบชัดเจน มีความน่าเชื่อถือ 100% ทั้งการซื้อและขึ้นเงินรางวัล ทั้งนี้ ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขที่ต้องการได้ทุกหมายเลข ตั้งแต่ 000 ถึง 999 เปิดจำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัล การซื้อทุก ๆ 1 รายการ จะได้หมายเลขรางวัลพิเศษ 1 หมายเลข จำกัดอายุผู้ซื้อ-ผู้ขาย 20 ปี ขึ้นไป ออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน จำหน่ายใบละ 50 บาท

ส่วนการจัดสรรเงินรางวัลเป็นรางวัลแบบผันแปรตามยอดขาย และผู้ถูกรางวัล โดยจะจ่ายเงินรางวัล 60% ของยอดขาย แบ่งเป็น 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลสามตรง (ตรงเลข-ตรงหลัก) คือ ตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลและหลักตรงกัน มีเงินรางวัล 30% รางวัลสามสลับหลัก (ตรงเลข-สลับหลัก) หรือโต๊ดคือ ตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลแต่หลักสลับกัน มีเงินรางวัล 30% รางวัลสองตรง (ตรงเลข-ตรงหลัก) คือ ตัวเลขที่เลือก ตรงกับผลการออกรางวัลและหลักตรงกัน มีเงินรางวัล 39% รางวัลพิเศษ เป็นรางวัลแจ๊กพอต มีเงินรางวัล 1%

นอกจากนี้ยังเป็นสลากแบบสมทบเงินรางวัล หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัล จะนำเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็น เงินรางวัลในงวดถัดไปได้ แต่สมทบได้ไม่เกินหนึ่งงวด โดยเงินรางวัลที่ทบเกินหนึ่งงวดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ผู้ถูกรางวัลเสียอากรแสตมป์ 0.5% ส่วนการทำสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก จะมีรูปแบบการเล่น การจ่ายเงินรางวัลแบบเดียวกับลอตเตอรี่ที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่ให้มีการศึกษาและเปิดรับฟังความเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย พ.ร.บ.สลากฯ ที่ต้องมีการเปิดรับฟังความเห็น

รมว.ยุติธรรม ปลื้มกฎหมายยาเสพติดใหม่ทำยานรกลดลง ผู้ต้องหาลดวูบ 1 แสนราย มั่นใจเดินถูกทางแก้ปัญหายาเสพติด ห่วงกัญชามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นหลังปลดล็อก

รมว.ยุติธรรม ปลื้มกฎหมายยาเสพติดใหม่ทำยานรกลดลง ผู้ต้องหาลดวูบ 1 แสนราย มั่นใจเดินถูกทางแก้ปัญหายาเสพติด ห่วงกัญชามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นหลังปลดล็อก

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ตนได้รับรายงานผลการปราบปรามยาเสพติดจาก ป.ป.ส.ว่า ภายหลังมีกฎหมายยาเสพติดใหม่ ที่เริ่มบังคับใช้ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ส่งผลให้ภาพรวมยาเสพติดลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะยาเสพติด ที่เข้ามาทางสามเหลี่ยมทองคำ ทำให้ขณะนี้ ตัวเลขผู้ต้องหา และคดียาเสพติด ลดลงกว่าปีที่แล้วจำนวนมาก

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ตัวเลขผู้ต้องหาในคดียาเสพติด ในปี 2564 มีจำนวน 3.5 แสนราย แต่ในปี 2565 หลังมีกฎหมายใหม่ ผู้ต้องหาลดลงกว่า 1 แสนรายคาดว่า จะเหลือ 2.5 แสนราย และมีแนวโน้มลดลงตามลำดับ ส่วนจำนวนยาเสพติดที่ยึดได้ อย่าง ยาบ้า ในปี 2564 ตรวจยึดได้ 550 ล้านเม็ด แต่ในปี 2565 ยึดได้ 342 ล้านเม็ด โดยจะเห็นว่า หลังมีกฎหมายใหม่ ยาเสพติด ก็ลดลง ซึ่งเรามาถูกทางในการแก้ปัญหายาเสพติดแล้ว

“แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ กัญชา มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการปลดล็อค โดยปี 64 มีจำนวน 43,714 กิโลกรัม แต่ในปี 65 เพิ่มเป็น 50,622 กิโลกรัม ซึ่ง ป.ป.ส. ยังมีการข่าวว่า มีนายทุนไทย ไปลงทุนปลูกกัญชาที่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะส่งผลให้กัญชา มีปริมาณที่มากขึ้นในประเทศ ผมจึงขอเตือนให้ระมัดระวังเรื่องการใช้กัญชา เพราะก็มีข่าวออกมาเป็นระยะว่า มีเยาวชนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะใช้กัญชา รวมถึงอยากย้ำเตือนว่า ห้ามพกพากัญชา ออกนอกประเทศ หรือ ใช้กัญชาในช่วงเวลาเดินทาง เป็นอันขาด เนื่องจากในหลายประเทศยังผิดกฎหมายอยู่ และมีโทษหนัก” รมว.ยุติธรรม กล่าว

4 ก.ค. 65 โลกไกลดวงอาทิตย์มากที่สุดในรอบปี

4 ก.ค. 65 โลกไกลดวงอาทิตย์มากที่สุดในรอบปี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นวันที่โลกโคจรอยู่ห่างดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปี หรือที่เรียกว่าจุด “อะฟีเลียน” (Aphelion) จุดที่โลกเราอยู่ห่างดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปี ระยะทางประมาณ 152,098,455 กิโลเมตร ในเวลา 14:10 น. ตามเวลาประเทศไทย
ในหนึ่งปี โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี ทำให้มี 2 จุดบนวงโคจร คือจุดที่โลกจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด เรียกว่า “เพอริฮีเลียน” (Perihelion) ในเดือนมกราคม และจุดที่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุด เรียกว่า “อะฟีเลียน” (Aphelion) ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคมนี้
ทั้งนี้ ตำแหน่งของโลกที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิบนโลกแต่อย่างใด เนื่องจากฤดูกาลของโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากดวงอาทิตย์ แต่ขึ้นอยู่กับความเอียงของแกนโลกนั่นเอง

เชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง อ.สันทราย เร่งติดตามตัวชายหนุ่มถูกนำชื่อแอบอ้างทำใบมรณะบัตรปลอม เพื่อขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง อ.สันทราย เร่งติดตามตัวชายหนุ่มถูกนำชื่อแอบอ้างทำใบมรณะบัตรปลอม เพื่อขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

วันที่ 4 ก.ค. 65 ความคืบหน้ากรณี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย มอบหมายให้ นายบุญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัด อำเภอสันทราย ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบใบมรณะบัตรที่ถูกส่งในกลุ่มไลน์ สมาชิกกลุ่มฌาปนกิจส่งเคราะห์หลายแห่งในพื้นที่ ตงแม่แฝก อ.สันทราย ต่อมาชาวบ้านได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้ที่ว่าการอำเภอสันทราย ตรวจสอบพบว่าเป็นใบมรณะบัตรปลอม ต่อมานายบุญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัด อำเภอสันทราย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีสมาชิกกลุ่มฯรายหนึ่งชื่อนางสาวบัว นามสมมุติ ส่งมาในกลุ่มไลน์เพื่อขอรับเงินฌาปนกิจศพ โดยใบมรณะบัตรปลอมฉบับดังกล่าว ระบุว่าสามี ของนางบัวชื่อนายนิกร นามสมมุติได้เสียชีวิต ด้วยอุบัติเหตุที่ จ.ปทุมธานี

122625b3f90078b96c39d42a92adc931.png

ล่าสุด นายบุญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอสันทราย เปิดเผยว่าหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ส่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เพื่อติดตามตัวหานางสาวบัวฯ และนายนิกรฯ พบว่านายนิกรฯยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.แม่แฝก หลังจากขี่รถมอเตอร์ไซค์ สวนกับขณะที่นายประหยัด ปาวิน ผู้ใหญ่บ้านร่มโพธิทอง ต.แม่แฝก เมื่อ 3 วันที่ผ่านมา โดยได้หลักฐานชิ้นสำคัญเป็นคลิบวีดีโอจากกล้องวงจรปิดขณะที่นายนิกรฯขี่รถมอเตอร์ไซค์ บริเวณหมู่บ้านร่มโพธิทอง ส่วนนางสาวบัวฯ ยังไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ และขณะนี้พยายามติดต่อทั้งสองคนเพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงใบมรณะบัตรปลอมหรือไม่

c099e23f3a772d2c99a1c0c35ca56374.png
นายบุญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอสันทราย

ปลัดอำเภอสันทราย กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการลงพื้นที่ทราบจากผู้ใหญ่บ้านฯว่านางสาวบัวฯมีหมายจับคยักยอกทรัพย์ ที่สภ.ช้างเผือก อ.เมือง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นอกจากนี้ยังพบว่านางสาวบัวได้ขอบัตรประจำตัวประชาชนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 จึงเป็นไปได้ว่านางสาวบัวฯอยู่ในท้องที่ อ.แม่ริม หรือแม่แตง ขณะเดียวกันพบว่านายนิกรฯและนางสาวบัว ได้จดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี 2556 และจดทะเบียนหย่า เมื่อเดือนตุลาคม 2563 จากข้อมูลทั้งหมดที่ตรวจสอบพบทั้งสองอาจยังอยู่ด้วยกัน ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ทำหนังสือแจ้งให้ทั้งสองมาให้ปากคำพร้อมกันนี้จะได้รวบรวมพยานหลักฐาน ดำเนินคดีต่อไป

“ฤทธิ์ ลือชา” เติมน้ำมันที่มาเลย์ เบนซิน 95 ลิตรละ 16.4 บาท ถูกจนอยากขับรถเล่นทั้งวัน ลั่น “ประเทศก็ติดกันแค่เนี้ยะ?”

“ฤทธิ์ ลือชา” เติมน้ำมันที่มาเลย์ เบนซิน 95 ลิตรละ 16.4 บาท ถูกจนอยากขับรถเล่นทั้งวัน ลั่น “ประเทศก็ติดกันแค่เนี้ยะ?”

วันที่ 4 ก.ค. 65 “ฤทธิ์ ลือชา” นักแสดงรุ่นใหญ่ โพสต์ภาพขณะกำลังเติมน้ำมัน พร้อมระบุว่า “เติมเองก็ได้วะ! ถ้ามันถูกขนาดนี้!ที่มาเลเซียวันนี้ลงจากรถไปเติมน้ำมันให้เห็นกันจะๆไปเลย!เบนซิน95 คิดเป็นเงินไทยลิตรละ 16.4 บาท! ตาไม่ฝาดแน่เติมกับมือจ่ายตังด้วยตัวเอง! อยากจะขับเล่นไห้ทั้งวันไม่อยากกลับไปเห็นน้ำมันเกลือบจะลิตรละ 45 บาทเล้ย! ประเทศก็ติดกันแค่เนี้ยะ?”

 

เด็กมัธยมล็อกห้องเรียนสูบกัญชา ครูจะเข้าไปห้ามก็จะชกครู อึ้งผู้ปกครองสนับสนุนเพราะเป็นผู้ขาย

เแพทย์โพสต์เล่า เด็กมัธยมล็อกห้องเรียนสูบกัญชา ครูจะเข้าไปห้ามก็จะชกครู อึ้งผู้ปกครองสนับสนุนเพราะเป็นผู้ขาย

วันที่ 4 ก.ค. 65 เฟซบุ๊ก “สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ” แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวช โพสต์ระบุว่า “เรื่องเล่าจากจิตแพทย์เด็กท่านหนึ่งค่ะ วันก่อนได้คุยกับคุณครูท่านหนึ่งค่ะท่านบอกว่าท่านไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตความเป็นครูของท่าน คือ ตอนเช้าเห็นเด็กใส่กัญชาในกระติกน้ำพกมาโรงเรียน ตอนกลางวัน เด็กมัธยมปิดล็อกห้องเรียน เพื่อสูบกัญชามีควันฟุ้งออกมา ครูจะเข้าไปห้ามปรามก็จะชกครู (ท่านคาดว่าเด็กคงเมากัญชาถึงกล้าจะทำแบบนั้น) โรงเรียน เรียกผู้ปกครองมาพูดคุยทันที แต่ก็รู้ว่าคงจะยากที่จะควบคุมเพราะผู้ปกครองสนับสนุนเนื่องจากเป็นผู้ขาย คุณครูถามว่าควรจัดการปัญหาอย่างไรดีหนูก็ได้แต่ตอบว่าให้ส่งเด็กไปรักษาตามกระบวนการ แต่ในใจมันพูดไม่ออกเลยค่ะ”

โดยทางหมอสุธีรา โพสต์ต่อว่า “ปกป้องเด็กไทยจากภัยกัญชา” หญิงตั้งครรภ์ห้ามทานหรือเสพกัญชา เพราะอาจทำให้สมองของทารกในครรภ์ผิดปกติ และส่งต่อความผิดปกติไปทางพันธุกรรม ( epigenetic ) สาร THC ในกัญชาละลายในไขมัน จึงออกทางน้ำนมในระดับสูงกว่าในเลือด อยู่ในน้ำนมแม่ได้นานหลายสัปดาห์ และไปทำลายสมองของทารกที่ทานนมแม่ หากแม่ทานเข้าไปต้องปั๊มนมทิ้งนานถึง 6 สัปดาห์
อัตราให้นมแม่ซึ่งมีน้อยอยู่แล้วก็ยิ่งลดลงไปอีก เพราะหากตัองงดนมแม่นานถึง 6 สัปดาห์ โอกาสจะกลับมาทานนมแม่ก็เป็นไปได้ยาก
การเปิดเสรีกัญชา ทำให้มีการแอบผสมกัญชาในอาหารและเครื่องดื่ม โดยไม่ละอายใจ โดยหวังผลให้ผู้บริโภคเสพติด การทำเช่นนี้ส่งผลเสียต่อหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ทำให้เด็กๆซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติถูกทำลาย หากพ่อหรือแม่ทานหรือเสพกัญชาแล้วนอนเตียงเดียวกับลูกน้อย จะเพิ่มความเสี่ยง SIDS ลูกเสียชีวิตขณะนอนหลับ
ขอให้ยกเลิกเปิดเสรีกัญชาแต่ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น

นี่เศษถุงอะไร? แฟนสาวโพสต์หนักใจ หลังไม่อยู่ห้อง 1 อาทิตย์ เจอเศษถุงอะไรก็ไม่รู้อยู่ในห้อง

นี่เศษถุงอะไร? แฟนสาวโพสต์หนักใจ หลังไม่อยู่ห้อง 1 อาทิตย์ เจอเศษถุงอะไรก็ไม่รู้อยู่ในห้อง

เฟซบุ๊ก “ผู้บริโภค” โพสต์ภาพพร้อมข้อความหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Jiratchaya Brn” โพสต์ถามว่าเจอเศษอะไรไม่รู้อยู่ในห้อง โดยระบุว่า “เราไม่อยู่ห้อง 1 อาทิตย์ แฟนเราทำตัวแปลกๆ พอกลับมาห้องเห็นสิ่งนี้คืออะไร มันเหมือนถุงยางอนามัยแต่ไม่แน่ใจ เราหาในกูเกิลหาแบบนี้ก็ไม่เจอ เพื่อก็บอกว่าเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มบ้างอะไรบ้าง ถามแฟนแฟนก็บอกว่าไม่รู้ ใครรู้ช่วยบอกที”

ซึ่งจากในภาพจะเป็นภาพมุมของซองที่ถูกฉีกออกมา ซึ่งพอค้นหาจริงๆแล้วนั้น เป็นมมุมซองของน้ำยาซักผ้ายี่ห้อหนึ่ง

โควิดลามโรงเรียนดังลำปาง ประกาศปิด 3 วัน สั่งเรียนออนไลน์ 100%

โควิดลามโรงเรียนดังลำปาง ประกาศปิด 3 วัน สั่งเรียนออนไลน์ 100%

วันที่ 4 ก.ค. 65 ‘โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย ลำปาง’ ประกาศแจ้งนักเรียนทุกคน เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนในวันที่ 4 – 6 ก.ค.65 ให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ทั้งบุคลากรครูและนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิดที่กำลังระบาดหนัก เพื่อความปลอดภัยของทุก ๆ คนในโรงเรียน จึงขอให้นักเรียนปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์ตามวันเวลาดังกล่าว
โรงเรียนมีความห่วงใยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้ดูแล และป้องกันตนเอง หากมีอาการป่วยหรือมีอาการบ่งชี้การติดเชื้อ ให้ตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) หรือพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอื่น จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

“หมอมนูญ” ชี้ไม่สามารถพึ่งวัคซีนโควิดรุ่นปัจจุบันป้องกันติดเชื้อ เผยคนที่ระมัดระวังป้องกันตัวเองเต็มที่ยังติด แนะการสวมหน้ากากยังสำคัญ

“หมอมนูญ” ชี้ไม่สามารถพึ่งวัคซีนโควิดรุ่นปัจจุบันป้องกันติดเชื้อ เผยคนที่ระมัดระวังป้องกันตัวเองเต็มที่ยังติด แนะการสวมหน้ากากยังสำคัญ

วันที่ 4 ก.ค. 65 นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊ก หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC ระบุว่า คนที่ติดโรคโควิดระลอกใหม่นี้ เท่าที่ผมสังเกตส่วนใหญ่ เป็นคนที่ระมัดระวังตัวป้องกันตัวเองเต็มที่ และเป็นคนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิดที่มีประสิทธิภาพสูงครบโดส รวมทั้งได้เข็มกระตุ้น เช่นได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 3 เข็ม วัคซีนแอสตร้าเซเนกา 2 เข็มตามด้วยวัคซีน mRNA 2 เข็ม หรือวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ตามด้วยแอสตร้าเซเนกา 1 เข็มและโมเดอร์นาอีก 2 เข็ม แต่ก็ยังติดเชื้อ แสดงว่าเชื้อนี้แพร่กระจายเร็ว และหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนได้มากกว่าสายพันธุ์เดิมก่อนหน้านี้ แต่โชคดีคนกลุ่มที่ได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดี และได้รับเข็มกระตุ้น จะมีอาการน้อยมาก หายได้เอง และส่วนใหญ่ไม่มีอาการของลองโควิด

เราไม่สามารถพึ่งวัคซีนรุ่นปัจจุบันในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด จำเป็นต้องพึ่งมาตรการส่วนบุคคลโดยเฉพาะหน้ากากอนามัย


-ถ้าคนติดเชื้อไม่ใส่หน้ากากอนามัย คนปกติใส่หน้ากาก จะลดการรับเชื้อได้ร้อยละ 30

-ถ้าคนติดเชื้อใส่หน้ากากอนามัย คนปกติไม่ได้ใส่หน้ากาก จะลดการรับเชื้อได้ร้อยละ 95

-ถ้าทั้งคนติดเชื้อ และคนปกติ ต่างใส่หน้ากากอนามัย จะลดการรับเชื้อได้ร้อยละ 98.5 (ดูรูป)

ขณะนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนควรใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่สาธารณะผู้คนแออัด อากาศปิด ถ่ายเทไม่ดี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ในอนาคตอันใกล้เมื่อเรามีวัคซีนรุ่นใหม่ที่สามารถครอบคลุมไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4, BA.5 เราอาจจะพึ่งวัคซีนรุ่นใหม่ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สธ.เผยดราม่าภาพเด็กถือตุ๊กตากัญชา ย้ำเป็นภาพเก่า ไม่มีเด็กอยู่ในตารางกิจกรรม แต่สื่อขอให้เข้าเฟรม จนถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้โจมตี

สธ.เผยดราม่าภาพเด็กถือตุ๊กตากัญชา ย้ำเป็นภาพเก่า ไม่มีเด็กอยู่ในตารางกิจกรรม แต่สื่อขอให้เข้าเฟรม จนถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้โจมตี ซึ่งเพิ่งบังคับใช้กฎหมายไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

ภาพดราม่า ซึ่งเป็นเยาวชน ถือตุ๊กตากัญชา ถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการโจมตีว่า เป็นการนำเด็กมาสนับสนุนนโยบายการปลดล็อกกัญชา ซึ่งเพิ่งบังคับใช้กฎหมายไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม  2565 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เผยที่มาของภาพดังกล่าว เป็นภาพที่ถ่ายไว้เมื่อ 11 ธันวาคม 2562 เป็นการจัดบูทเรื่องการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ พร้อมกับเปิดเว็บไซต์ www.medcannabis.go.th เป็นกิจกรรมเล็กๆ ในงานมีตุ๊กตากัญชา ไว้ประดับตกแต่ง เป็นกิจกรรมเล็กๆ ซึ่งขณะนั้น มีการจัดกิจกรรมจัดอยู่ใกล้ๆ กันคือ โครงการ“พี่หัวดี หนูอยากหัวดี อนาคตไกล” หรือการรณรงค์ ให้เด็กสวมหมวกกันน็อก ขณะโดยสารรถจักรยานยนต์

ผู้สื่อข่าวจึงขอให้น้องๆ เข้าไปถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ในกิจกรรมนี้ด้วย คณะผู้จัดงานจึงหยิบตุ๊กตากัญชามาให้นักเรียนถือก่อนถ่ายรูปร่วมกัน นี่คือภาพที่ถ่ายไว้นานแล้ว 3 ปี แต่กลับมีการนำภาพนี้มาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ไทยเพิ่งปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์ ทั้งนี้ ขอย้ำว่ากับนโยบายกัญชานั้น กระทรวงสาธารณสุขไม่เคยมีเจตนานำเยาวชนมาใช้เพื่อการโฆษณาเลย อย่างไรก็ตาม ทางผู้บริหารของกระทรวงกราบขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งนำมาสู่ความกังวลใจของสาธารณชน และจะระมัดระวังอย่างสูงสุดไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก

ด่วน‼️ AIS ประกาศซื้อ 3BB และเข้าซื้อหน่วยลงทุน JASIF รวมเป็นมูลค่ากว่า 32,420 ล้านบาท

ด่วน‼️ AIS ประกาศซื้อ 3BB และเข้าซื้อหน่วยลงทุน JASIF รวมเป็นมูลค่ากว่า 32,420 ล้านบาท

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และซื้อหน่วยงานลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

โดบระบุว่า บริษัท ระบุว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ/หรือ บุคคลที่ AWN กำหนด (รวมเรียกว่า “ผู้ซื้อ”) ดำเนินการต่อไปนี้

1) เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) จำนวน 7,529,242,385 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB จากบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS) ซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อยของ TTTBB อีกสองบริษัท คือ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท อิน คลาวด์ จำกัด และการได้มาซึ่งบริษัท ทรี บีบี จำกัด ตามเงื่อนไขบังคับก่อน คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท

2) เข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิส (JASIF) จาก JAS จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจำนวนหน่วยลทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท

ทั้งนี้ รวมเรียกทั้งสองธุรกรรมว่า “ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน” มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท

“นายกฯ” ยินดีภาพรวมท่องเที่ยวปีนี้ ม.ค.-มิ.ย. ต่างชาติเข้าไทยเกือบ 2 ล้านคน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวสะสม 1.14 แสนล้านบาท ขณะที่ท่องเที่ยวในประเทศไม่แพ้กัน

โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” ยินดีภาพรวมท่องเที่ยวปีนี้ ม.ค.-มิ.ย. ต่างชาติเข้าไทยเกือบ 2 ล้านคน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวสะสม 1.14 แสนล้านบาท ขณะที่ท่องเที่ยวในประเทศไม่แพ้กัน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยประจำปี 2565 ตั้งแต่เดือนมกราคม – 28 มิถุนายน 2565 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วกว่า 1,978,023 คน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวสะสมรวม 1.14 แสนล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวเที่ยว 5อันดับแรกที่เดินทางผ่านด่านทางอากาศ ได้แก่ อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ส่วน 5 อันดับแรกที่เดินทางผ่านด่านทางบก ได้แก่ มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ทั้งนี้หลังจากยกเลิก Thailand Pass เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ด่านชายแดนกลับมาคึกคักมากที่สุดในรอบ 2 ปี เช่น ด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นด่านชายแดนไทย-มาเลเซียมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์ทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องเฉพาะวันแรกมีนักท่องเที่ยวเข้ามา ราว 5,000 คน และตลอดทั้งเดือนนี้คาดว่าจะมีตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นราว 1 แสนคน ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประมาณการนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาสามเดือนต่อจากนี้ กรกฎาคม-กันยายน 2565 ไว้ที่ 2,700,000 คน และสามเดือนสุดท้ายของปี 2565 ไว้ที่ 4,500,000 คน ซึ่งประมาณการยอดรวมนักท่องเที่ยวปี 2565 จำนวน 9,325,500 คน และได้ประมาณการรายได้จากนักท่องเที่ยว (ตลอดปี 2565) ไว้ที่ 1.27 ล้านล้านบาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของการท่องเที่ยวในประเทศ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย มีกระแสตอบรับดี ประชาชนให้ความสนใจทยอยลงทะเบียนรับสิทธิเพื่อใช้บริการส่วนลดโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมที่มีวันหยุดยาวติดต่อกัน ทั้งนี้ เริ่มจองโรงแรมและที่พักได้แล้วถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2565 และเริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565 ในส่วนตั๋วเครื่องบินจะเปิดให้ลงทะเบียน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 5 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งในส่วนของสถานประกอบการโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สถานบริการท่องเที่ยว มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทุกราย ให้คงกำหนดราคาที่พักในราคาปกติและเป็นธรรม อย่าฉวยโอกาสที่มีโครงการสนับสนุนจากรัฐบาลในการปรับขึ้นราคาผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศต่อไป

“นายกรัฐมนตรี กำชับให้ทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะส่วนท้องถิ่น ใช้อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยของนักเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั่วประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และขอให้ร่วมกันเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ” นายธนกรฯ กล่าว

อุตุฯ ประกาศเตือนพายุโซนร้อนกำลังแรง “ชบา” ทวีกำลังเป็น “ไต้ฝุ่น” เตือนรับมือฝนตกหนัก

อุตุฯ ประกาศเตือนพายุโซนร้อนกำลังแรง “ชบา” ทวีกำลังเป็น “ไต้ฝุ่น” เตือนรับมือฝนตกหนัก

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้ (2 ก.ค. 65) พายุไต้ฝุ่น “ชบา” (CHABA) ที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนตอนใต้แล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 21.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.0 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 135 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนทางตะวันตกเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 15 กม./ชม. คาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับในระยะต่อไป โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

อนึ่ง ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน เข้าสู่พายุไต้ฝุ่น“ชบา”ที่ปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 6 ก.ค. 65

จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีดังนี้

ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้: จังหวัดระนอง และพังงา

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 23.00 น.

สาวไลฟ์สด เปิดสภาพห้องเช่า หลังผู้เช่าค้างค่าห้องมานานหลายเดิม พบเต็มไปด้วยขยะแน่นห้อง ส่งกลิ่นเหม็นโชย พบร่องรอยจัดที่นอนไว้บนกองขยะ

สาวไลฟ์สด เปิดสภาพห้องเช่า หลังผู้เช่าค้างค่าห้องมานานหลายเดิม พบเต็มไปด้วยขยะแน่นห้อง ส่งกลิ่นเหม็นโชย พบร่องรอยจัดที่นอนไว้บนกองขยะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ “Tikky Chom” ได้ไลฟ์สดบ้านเช่าหลังหนึ่งที่มีกองขยะกองอยู่ภายในแน่นจนเต็มห้องไม่เหลือที่นอน โดยในไลฟ์สดดังกล่าวระบุว่า เป็นบ้านเช่าที่เจ้าของโพสต์ปล่อยให้คนมาเช่า แล้วผู้เช่าค้างค่าเช่ามานานหลายเดือน เมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในห้องพัก เจอเข้ากับกองขยะภายในห้อง ส่งกลิ่นเหม็นโชย สภาพขยะมีทั้งหม้อหุงข้าว ถุงใส่เศษอาหารเน่า เครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังพบร่องรอยว่าผู้เช่าเองก็เข้ามานอนพักในห้องดังกล่าว โดยมีการจัดที่นอนไว้บนกองขยะในห้อง ซึ่งห้องเช่าดังกล่าวตั้งอยู่ที่บ้านควนกินน้ำ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่

กรมควบคุมโรคเผย ปี 2564 ไทยพบผู้ติดเชื้อ HIV กว่า 5 แสนคน แนะหากรู้ตัวว่า “เสี่ยง” สามารถตรวจเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง

กรมควบคุมโรคเผย ปี 2564 ไทยพบผู้ติดเชื้อ HIV กว่า 5 แสนคน แนะหากรู้ตัวว่า “เสี่ยง” สามารถตรวจเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยเอชไอวีของประเทศไทย ณ สิ้นปี 2564 พบว่า มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 520,345 คน (ข้อมูลจาก Thailand Spectrum-AEM, ณ วันที่ 22 เม.ย. 65) และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง จำนวน 491,017 คน คิดเป็นร้อยละ 94 (ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการให้บริการผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ เดือนมีนาคม 2565) ซึ่งยังมีผู้ติดเชื้อบางส่วนที่ยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรก ส่วนใหญ่ไม่ปรากฏอาการ จะทราบได้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น กรมควบคุมโรค จึงส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับบริการตรวจคัดกรองเพื่อทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง และเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีดีขึ้น และลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้

การรณรงค์ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “HIV ตรวจเร็ว รู้ก่อน ก้าวต่อได้” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงการรู้สถานะการติดเชื้อของตนเองและเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ตรวจเร็ว รู้ก่อน: สำหรับคนไทยทุกคนที่มีบัตรประจำตัวประชาชน ทุกสิทธิ์การรักษา สามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ในทุกโรงพยาบาลที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งสามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและรู้ผลภายในวันเดียว นอกจากนี้ยังมีอีกทางเลือกหนึ่ง คือ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV self-test) โดยในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ ชุดตรวจจากการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วมือ รู้ผลภายใน 1 นาที และชุดตรวจโดยใช้สารน้ำในช่องปาก รู้ผลภายใน 20 นาที การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองมีข้อดี คือ สะดวก มีความเป็นส่วนตัว สามารถตรวจและทราบผลได้ด้วยตนเอง เหมาะกับผู้ที่ต้องการรู้ว่าตนเองติดเชื้อหรือไม่แต่ไม่สะดวกเดินทางไปโรงพยาบาล โดยสามารถหาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองได้ที่ร้านขายยาทั่วไป แต่ในปัจจุบันอาจยังมีการจำหน่ายไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ หากผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเองเป็นบวก ควรตรวจยืนยันผลที่โรงพยาบาลอีกครั้ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา แต่หากผลตรวจยืนยันเป็นลบ จะได้รับคำปรึกษาเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อให้กับคู่ และการชวนคู่มาตรวจ เป็นต้น

ก้าวต่อได้ ด้วยยาต้านไวรัส: หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี ควรเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว (Same day ART) เพื่อให้สามารถกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้สำเร็จ ทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาส เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา วัณโรคในปอดหรือต่อมน้ำเหลือง ปอดอักเสบ งูสวัด ตาบอดจากไวรัสขึ้นจอตา และโรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น  นอกจากนี้ การคงอยู่ในระบบการรักษา โดยการกินยาอย่างต่อเนื่อง ตรงเวลา และสม่ำเสมอ จะทำให้ปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดต่ำมากจนตรวจไม่พบเชื้อ จะไม่ถ่ายทอดเชื้อให้ผู้อื่น ส่งผลต่อการลดการติดเชื้อรายใหม่ ลดการเสียชีวิต และผู้ติดเชื้อเอชไอวีก็สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ

กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมกันรณรงค์ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการรู้สถานะการติดเชื้อของตนเองโดยเร็ว และเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องจนสามารถกดปริมาณไวรัสได้สำเร็จ จนไม่ถ่ายทอดเชื้อให้กับคู่ ผู้ติดเชื้อจะอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อน และสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างยืนยาว สามารถติดตามกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ได้ทาง Facebook Page กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค และเพจ Safe SEX Story

สนง.สลากฯ เปิดรายละเอียด “สลากฯตัวเลข 3 หลัก” พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว

สนง.สลากฯ เปิดรายละเอียด “สลากฯตัวเลข 3 หลัก” พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว

2 กรกฎาคม 2565) ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานฯ จัดทำโครงการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565 ว่า เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ที่กำหนดว่า หากสำนักงานสลากฯ จะออกประกาศกำหนดประเภท และรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเข้าถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย สำนักงานสลากฯ จึงได้ออกประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียโดยการสัมภาษณ์รายบุคคลและการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) นั้น จะจัดขึ้นในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดนครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ ระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม – 10 สิงหาคม 2565 ขั้นตอนหลังจากนั้น สำนักงานฯ จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมด รวมทั้งผลการศึกษาผลกระทบทางสังคมในทุกมิติ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก (NUMBERS 3 : N3) จะเป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัล หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล จะนำเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็น เงินรางวัลในงวดถัดไปก็ได้แต่ไม่เกินหนึ่งงวด ทั้งนี้ เงินที่ได้นำไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไป ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลดังกล่าว ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน สำหรับวิธีการเลือกสลาก สามารถเลือกหมายเลขตั้งแต่ 000 ถึง 999 จำนวน 1 หมายเลขต่อการเลือกซื้อสลาก 1 รายการ  การซื้อทุก ๆ 1 รายการ จะได้หมายเลขรางวัลพิเศษ 1 หมายเลข ซื้อสลาก 1 รายการ มีสิทธิลุ้นทุกรางวัล กำหนด 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลสามตรง (ตรงเลข-ตรงหลัก) คือ ตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัล และหลักตรงกัน รางวัลสามสลับหลัก (ตรงเลข-สลับหลัก) คือ เลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลแต่ละหลักสลับกัน และรางวัลสองตรง (ตรงเลข-ตรงหลัก) คือ ตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลและหลักตรงกัน และรางวัลพิเศษ และกำหนดสัดส่วนเงินรางวัลร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่ายสลากรวมในแต่ละงวด กำหนดสัดส่วนในการจัดสรรเงินรางวัลคือ รางวัลสามตรง ร้อยละ 30 รางวัลสามสลับหลัก ร้อยละ 30 รางวัลสองตรง ร้อยละ 39 และรางวัลพิเศษ ร้อยละ 1 โดยกำหนดอัตราการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ถูกรางวัลแต่ละรางวัล ให้ครบร้อยละ 60 ตามมาตรา 22(1)

สนามบินเชียงใหม่คึกคัก ต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบวันแรก พบเดือน มิ.ย. ยอดผู้โดยสารเพิ่ม 4 เท่าตัว

สนามบินเชียงใหม่คึกคัก ต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบวันแรก พบเดือน มิ.ย. ยอดผู้โดยสารเพิ่ม 4 เท่าตัว

วันที่ 2 ก.ค. 65 รายงานข่าวแจ้งว่า บรรยากาศการเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดประเทศเต็มรูปแบบเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเที่ยวบิน TR 676 ของสายการบินสกู๊ตไทเกอร์แอร์ เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ มีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 160 คน ซึ่งเกือบเต็มความจุของเครื่อง ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

VsNY1W.jpg

ทั้งนี้ผู้โดยสารไม่ต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass แต่ยังต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลการตรวจโควิดก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่ได้รับวัคซีน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศเป็นวันแรก ผู้โดยสารบางส่วนไม่ได้เตรียมเอกสารวัคซีน หรือผลตรวจโควิดไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จึงทำให้กระบวนการเกิดความล่าช้าเล็กน้อย ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่จะประสานผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนที่เครื่องจะลงจอด

VsN7Mg.jpg

โดยทาง นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดประเทศเต็มรูปแบบน่าจะทำให้ความต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้แนวโน้มผู้โดยสารในเส้นทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับ โดยในเดือนเมษายน 2565 มีผู้โดยสารระหว่างประเทศกว่า 3,000 คน เดือนพฤษภาคม มีจำนวนกว่า 6,000 คน

ขณะที่ล่าสุดในเดือนมิถุนายน มีจำนวนเกือบ 12,000 คน เพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าตัว เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ปัจจุบันมีสายการบินที่ทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศ ได้แก่ สายการบินสกู๊ตไทเกอร์แอร์ เส้นทาง สิงคโปร์-เชียงใหม่-สิงคโปร์ ทำการบินทุกวัน สายการบินแอร์เอเชีย เส้นทาง กัวลาลัมเปอร์-เชียงใหม่-กัวลาลัมเปอร์ ทำการบินทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ และสายการบินเจจูแอร์ เส้นทาง อินชอน-เชียงใหม่-อินชอน ทำการบินในลักษณะเครื่องเช่าเหมาลำ

VsNzD2.jpg
VsN4L1.jpg
VsNBhy.jpg
VsNfED.jpg
VsNhX9.jpg