Latest Articles

ธปท. สำนักงานภาคเหนือ รายงานผลการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ธปท. สำนักงานภาคเหนือ รายงานผลการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ พร้อมคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรายงานความคืบหน้าผลการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วันนี้ (22 ม.ค. 64) ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะ...

สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐาน SHA

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐาน SHA  นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่เกิดจากมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข...

ผู้ประกาศ NBT ติดโควิด-19 หมอทวีศิลป์ เตรียมตรวจหาเชื้อในฐานะผู้สัมผัสกับผู้เสี่ยงสูง พร้อมกักตัวระหว่างรอฟังผล

 ผู้ประกาศ NBT ติดโควิด-19 หมอทวีศิลป์ เตรียมตรวจหาเชื้อในฐานะผู้สัมผัสกับผู้เสี่ยงสูง พร้อมกักตัวระหว่างรอฟังผล วันที่ 22 ม.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยระหว่างการแถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันว่า มีผู้ประกาศข่าวชายของ สถานีโทรทัศน์ NBT ติดเชื้อโควิด 1 ราย ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศ ซึ่งก็เป็นผู้ที่มาช่วยงานตนเองในตอนเช้าที่ทำเนียบรัฐบาล...

จราจรเชียงใหม่เตือน ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

จราจรเชียงใหม่เตือน ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ข้อกฏหมายที่ควรรู้ พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "มาตรา 11 รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง"กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2555 ข้อ 5 "แผ่นป้ายทะเบียนรถให้ติดตรึงไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายที่หน้ารถหนึ่งแผ่น และที่ท้ายรถหนึ่งแผ่น เว้นแต่รถจักรยานยนต์หรือรถพ่วงให้ติดตรึงที่ท้ายรถหนึ่งแผ่น การติดตรึง แผ่นป้ายต้องไม่กระทําในลักษณะทีวัสดุที่ยึดแผ่นป้ายนั้น อาจ...
error: Alert: Content is protected !!