Home Blog Page 2

ชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรี ในโรงพยาบาล 716 แห่งทั่วประเทศ

ชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรี ในโรงพยาบาล 716 แห่งทั่วประเทศ      นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดําเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนให้เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ โดยสํานักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง และส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค หากพบความผิดปกติ โดยผู้ประกันตนจะได้รับการบําบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ําตาลในเลือด การตรวจการทํางานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตันฯลฯ ซึ่งสํานักงานประกันสังคม ได้พัฒนาระบบคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง พร้อมอํานวยความสะดวก ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย      โดยมีสถานพยาบาล เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตนแล้ว จํานวน 716 แห่ง แยกเป็นสถานพยาบาลของรัฐ ที่เป็นสถานพยาบาลในโครงการสํานักงานประกันสังคมที่ให้บริการเชิงรุกจํานวน 238 แห่ง สถานพยาบาลในเครือข่าย สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 429 แห่ง และสถานพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนอื่น ซึ่งผ่านการพิจารณาให้บริการตรวจสุขภาพตามคุณภาพให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน จํานวน 49 แห่ง ทั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกและมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพมากยิ่งขึ้น       เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ขอแนะนําให้ผู้ประกันตนใส่ใจดูแลสุขภาพ ของตนเอง...

พาแอ่วชม “วัดอุโมงค์” (สวนพุทธธรรม) กับวันสบายๆ ในร่มกายรื่นใจสถาน

นอกจาก เชียงใหม่ จะมีที่เที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามดึงดูดใจนักท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังมีวัดวาอารามสวยงาม และมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหนอีกด้วย วันนี้ตามแอดมินไปแอ่ว วัดอุโมงค์ โบราณสถานที่มีความเก่าแก่ อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปีเลยทีเดียว          สำหรับประวัติวัดอุโมงค์หรือสวนพุทธธรรม สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็ราวๆ 700 กว่าปีแล้ว ต่อมาพญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งภายในอุโมงค์ทั้งหมดถูกก่อด้วยอิฐมีทางเข้าหลักด้วยกันอยู่สามทาง ภายในสามารถเดินเชื่อมต่อถึงกันได้ ผนังอุโมงค์บางส่วนก็ยังคงปรากฏร่องรอยของภาพเขียนจางๆ รวมไปถึงพระพุทธรูปที่ประดิษฐานตามจุดต่างๆ อยู่เป็นระยะ แต่บางจุดมองแทบจะไม่เห็นเนื่องจากภายในอุโมงค์นั้นไม่มีแสงส่องถึงจึงทำให้ มืดอยู่พอสมควร ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเรื่องของความชื้นย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ทว่าบางคนกลับติดใจเพราะเวลาเดินเที่ยวชมจะสัมผัสได้ถึงความเย็นที่มากระทบ ผิว แต่ถึงอย่างไรระหว่างที่เดินอยู่ภายในอุโมงค์ก็ควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากบางจุดไม่มีไฟส่องทางนั่นเอง           ที่ด้านบนของอุโมงค์นั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของ เจดีย์ 700 ปี ศิลปะล้านนา ที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19 ปรับปรุงมาจากเจดีย์ทรงระฆังแบบหนึ่งในศิลปะพุกาม ครั้นล่วงมาถึงช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ต่อเนื่องกับต้นพุทธศตวรรษถัดมา เจดีย์ทรงนี้คลี่คลายไปโดยมีรูปทรงที่สูงโปร่ง และในช่วงเวลาของพุทธศตวรรษที่ 21 รูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังจึงมีการคลี่คลายปรับเปลี่ยนค่อนข้างรวดเร็ว เพราะได้รับอิทธิพลจากเจดีย์ในศิลปะสุโขทัย บริเวณโดยรอบมีความสวยงามด้วยต้นไม้ แมกไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่มอสสีเขียวชอุ่มจะขึ้นปกคลุมบริเวณรอบๆ ตัววัด...

“ซิฟิลิส” โรคร้ายกลับมาระบาด อัตราป่วยเพิ่มสูงขึ้น 5 เท่า ใน 10 ปีที่ผ่านมา

"ซิฟิลิส" โรคร้ายกลับมาระบาด อัตราป่วยเพิ่มสูงขึ้น 5 เท่า ใน 10 ปีที่ผ่านมา      กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โรคซิฟิลิส พบอัตราป่วยเพิ่มสูงขึ้น 5 เท่า ใน 10 ปีที่ผ่านมา และพบโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด(อายุต่ำกว่า 2 ปี) จำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น 3 เท่า ใน 5 ปีที่ผ่านมา      การติดต่อของโรคซิฟิลิส ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ และสัมผัสบริเวณรอยโรค (หรือแผลซิฟิลิส) การจูบหรือสัมผัสแผล บริเวณหน้าอก แผลในปาก อวัยวะเพศหรือจากมารดาสู่บุตรผ่านทางรก ฯลฯ ส่วนใหญ่กลุ่มที่ติดโรคนี้มากที่สุด คือ กลุ่มนักเรียน และวัยรุ่น      กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรือไม่สวมถุงยางอนามัย, ผู้ที่ยังมีเพสสัมพันธ์เป็นประจำ และหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก ควรรับการตรวจเลือด หากไม่ได้รับการรักษา ซิฟิลิสสามารถส่งผลต่อหัวใจและสมอง เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ และมีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี(HIV) ได้อีกด้วย ซิฟิลิสรักษาหาย รักษาได้ เพียงตรวจเลือดและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์

ผบ.มทบ.33 สั่งยกเลิก “ปล่อยโคมสถิติโลก” ที่ห้วยตึงเฒ่าฯ หลังถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

ผบ.มทบ.33 สั่งยกเลิกปล่อยโคมลอยสถิติโลกที่ห้วยตึงเฒ่าฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หลังถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนในพื้นที่ ด้านเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ เตรียมล่ารายชื่อ เพื่อยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้       จากกรณีที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับอาร์มี่แลนด์ดินแดนท่องเที่ยวกองทัพบก(สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า)และบริษัทเที่ยวเที่ยวมีเดียกรุ๊ปจำกัดได้มีการจัดแถลงข่าว งานเทศกาลลอยกระทงนานาชาติแห่งประเทศไทย ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 - 12 พ.ย. 2562 ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย เผยแพร่ประเพณีที่ดีงามโดยเฉพาะเทศกาลลอยกระทงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในสายตาของนักท่องเที่ยว จัดใหญ่งานลอยกระทงที่ลานคิงคอง อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เตรียมบันทึกกินเนสส์บุ๊คปล่อยโคมลอยมากที่สุดในโลก      หลังจากที่ข่าวกิจกรรมดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนั้น ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ และมีการคัดค้านกิจกรรมดังกล่าวเป็นวงกว้าง โดยหลายความเห็นบอกว่าการปล่อยโคมนั้นถือว่าอันตราย เพราะอาจจก่อให้เกิดเพลิงไหม้จากการที่โคมตกลงสู่บ้านคนหรือพื้นที่ป่าไม้ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีเกิดขึ้นแล้ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างขยะจากเศษของโคมลอยที่ตกลงมาอีกด้วย      ล่าสุดวันที่ 14 สิงหาคม 2562 รายงานข่าวแจ้งว่า นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่าทาง พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้รับทราบถึงเรื่องดังกล่าว และได้มีการสั่งให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าฯ แล้ว โดยทางนางเสาวคนธ์ ได้บอกอีกว่า ถึงแม้ว่าทาง ผบ.มทบ.33...

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติคำว่า “Avatar” อ่านว่า “อวทาร์” ลงในพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติคำว่า "Avatar" อ่านว่า "อวทาร์" ลงในพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้เผยแพร่ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะบัญญัติคำต่างๆลงในพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหนึ่งในคำนั้นคือคำว่า "Avatar" โดยอ่านว่า "อวทาร์" มีความหมายว่า รูปแทนตัวผู้ใช้ในโลกเสมือหรือเกม ซึ่งอาจเป็นสองมิติหรือสามมิติก็ได้      ซึ่งเมื่อเผยแพร่คำนี้ออกไป ทำให้มีคนเข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก บ้างก็บอกว่าปกติอ่านว่า อวตาร มาตลอด ส่วนอิีกความเห็นนึ่งก็บอกว่าการที่อ่านว่า อวตาร นั้น ก็ให้ความหมายในทางของวรรณคดีต่างๆที่มีการใช้คำนี้เยอะ ส่วน อวทาร์ นั้น ก็ให้ใช้ในหมวดของคอมพิวเตอร์ไปเลย ซึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอีกว่า ตกลงแล้ว เขียนเหมือนกัน แต่เวลาเอาไปอ่านในแต่ละโอกาศก็อ่านไม่เหมือนกัน สร้างความสับสนเป็นอย่างมาก

องคมนตรีเปิดห้องปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline ศูนย์การเรียนรู้ด้านการบินที่ครบวงจร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องจําลองปฏิบัติการ ทางการบิน CMRU Airline เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้านการให้บริการ ของสายการบิน การให้บริการบนเครื่องบินของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบินที่ครบวงจร แห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ รองรับการขยายตัวของภาคขนส่งทางอากาศระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล โดย CMRU Airline ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการบินเครื่องบินจําลอง (Cabin mock up) เป็นการ จําลองเครื่องบิน Airbus รุ่น A35OXWD พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการภายในเครื่องบินที่มีความทันสมัย สามารถบูรณาการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบินและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เสมือนจริง พร้อมกันนี้ยังมีส่วนการเรียนรู้ในอาคารผู้โดยสาร (Terminal) ซึ่งเป็นการจําลองฟังก์ชั่น และบรรยากาศของสนามบิน ได้แก่ จุดนั่งรอสําหรับผู้โดยสาร Waiting Area , จุดบริการเคาท์เตอร์เช็คอิน Check -...

หนุนเด็กไทยเรียน Coding ภาษาคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่ระดับประถม ระยะแรกให้เรียนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงนโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 หนุนเด็กไทยได้เรียน Coding ภาษาคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่ ป.1 ระยะแรกให้เรียนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์      เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงนโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 หนุนเด็กไทยได้เรียน Coding ภาษาคอมพิวเตอร์ พร้อมพัฒนาหลักสูตรรองรับโลกยุคดิจิทัล จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ณ ห้อง TCDC COMMONS โครงการ W DISTRICT เขตพระโขนง กรุงเทพฯ      รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาคนให้กับประเทศ หนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตรวรรษที่ 21 ให้เท่าทันพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเริ่มอบรมครูที่จะสอน Coding จำนวน 1,000 คน ในเดือนตุลาคม 2562 นี้ เพื่อจะได้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3...

เผยผลทดสอบ “แกงไตปลาแห้ง” 15 ยี่ห้อ พบสารกันบูดเกินมาตรฐาน 4 ยี่ห้อ

เผยผลทดสอบ "แกงไตปลาแห้ง" 15 ยี่ห้อ พบสารกันบูดเกินมาตรฐาน 4 ยี่ห้อ      วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบสารกันบูดในแกงไตปลาแห้ง ซึ่งได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์นี้ไปเมื่อปีที่ผ่านมา(2561) พบว่าจากตัวอย่างแกงไตปลาแห้งที่นำมาทดสอบทั้งหมดจำนวน 10 ยี่ห้อ มี 5 ยี่ห้อ ที่พบสารกันบูด(กรดเบนโซอิก/ ซอร์บิก)ตกค้างเกินกว่าที่มาตรฐานโคเด็กซ์กำหนด คือพบได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 มก./ อาหาร 1 กก.      ในครั้งนี้เราจึงทำทดสอบซ้ำเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสารกันบูดในแกงไตปลาแห้ง โดยเก็บจากฐานตัวอย่างเดิมและเพิ่มยี่ห้อใหม่ ซึ่งต้องขอบคุณเครือข่ายผู้บริโภคในภาคใต้ที่ช่วยเก็บตัวอย่างสินค้าให้ เป็นจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 15 ตัวอย่าง ซึ่งขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยว่า ผลการทำทดสอบเพื่อการเฝ้าระวังสินค้าชนิดนี้ มีแนวโน้มดีขึ้น ผลการทดสอบ      ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 (เรื่องวัตถุเจือปนอาหารฉบับที่ 5) ไม่ได้ห้ามการใส่สารกันบูดในผลิตภัณฑ์แกงไตปลาแห้ง* แต่กำหนดให้ใส่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพราะการใช้วัตถุกันเสียที่มากเกินไป สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่รับประทานเป็นประจำได้ เช่น ทำให้ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หรือเกิดการสะสมในร่างกายและก่อให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังในอนาคต จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ 15 ตัวอย่าง พบว่า มี 4 ตัวอย่างที่เกินค่ากำหนดตามกฎหมาย ได้แก่ 1.ยี่ห้อ คุณแม่จู้ (จังหวัดภูเก็ต) พบปริมาณกรดซอร์บิก 1190.45 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 2.ยี่ห้อ แม่กุ่ย (จังหวัดภูเก็ต) พบปริมาณกรดซอร์บิก 1107.64 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 3.ยี่ห้อ เจ้นา (จังหวัดพังงา) พบปริมาณกรดเบนโซอิก 971.76 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ 4.ยี่ห้อ ป้าสุ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) พบปริมาณกรดซอร์บิก 697.23 และ กรดเบนโซอิก 332.01 ซึ่งมีปริมาณรวมกันเกิน 1 ตามกฎหมายกำหนด      หากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 389) การใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้าที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารต่อปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปนอาหารแต่ละชนิดไม่เกินหนึ่ง      *แกงไตปลาแห้ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 389 จัดอยู่ในอาหารหมวด 12.2.2 (เครื่องปรุงรส) ซึ่งกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุกันเสีย ประเภทกรดเบนโซอิก(INS 210) 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ วัตถุกันเสียประเภทกรดซอร์บิก(INS 200)  1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

สัมผัสหมอกยามเช้าที่อินทนนท์ เช้านี้ 12 องศาเซลเซียส

สัมผัสหมอกยามเช้าที่อินทนนท์ เช้านี้ 12 องศาเซลเซียส      วันที่ 14 สิงหาคม 2562 รายงานสภาพอากาศจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดดอยอยู่ที่ 12 องศาเซลเซียส ส่วนที่บริเวณกิ่วแม่ปานเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 13 องศาเซลเซียส และที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส สภาพอากาศโดยรวมยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง มีหมอกลงในยามเช้า      และที่บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวนั้น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้ดําเนินการสํารวจความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวก และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2562 พบว่าสถานการณ์น้ำในลําธารที่พาดผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ ประกอบกับไม่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมา เพิ่มเติมในพื้นที่ จึงขอประกาศเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว ทั้งนี้ในการเดินศึกษาธรรมชาติ จําเป็นต้องมีผู้นําทางที่มีความชํานาญในพื้นที่ และขอให้นักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังในการเดินศึกษา ธรรมชาติตามเส้นทาง

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562      พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ ส่วนภาคใต้มีปริมาณฝนน้อยในระยะนี้      สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย      มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ถอดบทเรียนการแก้ปัญหาและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน เตรียมรับมือหมอกควันปี 2563

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุม สรุปถอดบทเรียน การแก้ปัญหาและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน ปี 2562 พร้อมร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน ปี 2563 ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน      วันนี้ (13 ส.ค. 62) ที่ ห้องนพเกล้า โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปถอดบทเรียนการแก้ปัญหาและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 และการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน ปี 2563 ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ภาคอุตสาหกรรม จากทั้ง 9 จังหวัดเข้าร่วมการประชุมกว่า 120 คน      สืบเนื่องจากปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กจากหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วง มกราคม – เมษายน มาอย่างต่อเนื่องทุกปี...

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี      วันนี้ (13 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง      จากมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้กำหนดให้ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ใน 10 พื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น ระยอง และฉะเชิงเทรา สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้พื้นที่ ถนนนิมมานเหมินท์ (Smart Nimman) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Smart...

เปิดแล้ววันนี้‼️ สถานีทุเรียน สาขาเชียงใหม่ ทุเรียนคุณภาพเกรด A พรีเมียม ส่งตรงให้ชาวเชียงใหม่ได้ลิ้มลองกันแล้ววันนี้ พร้อมโปรโมชั่นเปิดร้านสุดพิเศษ

🎊 เปิดแล้ววันนี้‼️ สถานีทุเรียน สาขาเชียงใหม่ ทุเรียนคุณภาพเกรด A พรีเมียม ส่งตรงให้ชาวเชียงใหม่ได้ลิ้มลองกันแล้ววันนี้ พร้อมโปรโมชั่นเปิดร้านสุดพิเศษ 💛ทุเรียนเกรด A พรีเมียม แกะใหม่ๆ สดๆ ชอบเนื้อแบบไหนเลือกได้ตามใจชอบ จะซื้อเป็นพู เป็นแพ็ค หรือจะซื้อเป็นลูกก็ได้ รับประกันคุณภาพทุกลูก และหากซื้อทุเรียนที่ร้านไป มีปัญหา​ อ่อน​ จืด​ ขม​ เสีย​ ทางเราเคลมให้ 100% 📣ราคาช่วงเปิดร้าน -ซื้อเป็นลูก กิโลละ 160 บาท -ทุเรียนแกะ เกรดพรีเมียม ขีดละ 59 บาท ทุเรียนแกะคัดเกรด ขีดละ 50 บาท (ราคาอาจจะขึ้นลงตามราคาตลาด) 🎉โปรโมชั่นสุดพิเศษ ช่วงเปิดร้าน เฉพาะวันที่ 11-13 ส.ค. 62 นี้ - ลดราคาเลยทันที 10% - และหากท่านใดพาคุณแม่มาซื้อทุเรียนในช่วงวันแม่นี้ มีสิทธิ์ลุ้นโชคหลายรางวัล มีทั้งทองคำและทุเรียนให้ทานกันฟรีๆไปเลย ⏰ เวลาเปิดปิด : 08.30-20.00 น. 📌 พิกัดร้าน : ตั้งอยู่บนถนนทิพย์เนตร หากมาทางคูเมืองด้านนอก ให้เลี้ยวซ้ายตรงประตูสวนปรุง มาประมาณ 50 เมตร ร้านอยู่ซ้ายมือ หัวมุมปากซอยวัวลาย ซอย 2 📌 Google...

น้องหมาอ่างขาง หายออกจากบ้านของคนที่รับไปดูแล เบาะแสล่าสุดมีคนพบใกล้จุดเดิมที่เจอตอนแรก

น้องหมาอ่างขาง หายออกจากบ้านของคนที่รับไปดูแล เบาะแสล่าสุดมีคนพบใกล้จุดเดิมที่เจอตอนแรก ห่างจากบ้านที่หายออกไปถึง 21 กิิโลเมตร      จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของน้องหมา ซึ่งมีคนใจดีไปพบอยู่บริเวณโค้งหักศอก บนเส้นทางขึ้นลงดอยอ่างขาง จึงได้นำน้องหมาตัวดังกล่าวมาดูแลไว้เป็นการชั่วคราวที่บ้าน และได้มีการโพสต์ประกาศตามหาเจ้าของนั้น อ่านข่าว :โซเชียลแห่แชร์ น้องหมาถูกทิ้งอยู่บริเวณโค้งหักศอก ทางขึ้นลงอ่างขาง      ล่าสุดวันนี้ (13 ส.ค. 62) เฟซบุ๊ก ปณิธาน รัตนธรรม ซึ่งเป็นผู้ที่นำน้องหมาตัวดังกล่าวไปดูแลนั้น ได้โพสต์ข้อความระบุว่า นับตั้งแต่วันที่ผมได้โพสประกาศหาเจ้าของ​สุนัขตัวนี้​ ก็มีพี่น้องชาวไทยใจดีติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก​ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความขอบคุณ​แทนสุนัขตัวนี้​ บ้างก็ขอรับไปเลี้ยง​ รวมถึงเจ้าของสุนัขหน้าคล้ายตัวนี้ที่ได้ประกาศหายเอาไว้​ หลายท่านติดต่อเข้ามาเพื่อพิสูจน์​หาสุนัขตนเอง​ แต่ผลคือไม่ใช่ของเขา และผมก็ได้ตอบทุกท่านไปว่า​ "หากไม่มีเจ้าของตัวจริงมาแสดงตัวขอรับคืน​ ผมยินดีที่จะรับเลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้เอง"       จนวันต่อมา​ แม่ของผมโทรมาบอกว่า​ "น้องหมาหาย" ผมตกใจมาก​ และพยามตามหากันทั่วบ้าน​ ซึ่งบ้านผมมีรั้วปิดมิดชิดตลอดแนวสี่ด้าน ตอนที่สุนัขตัวนี้หาย​ไป ประตูหน้าบ้านก็เปิดทิ้งไว้ดังภาพ คุณพ่อผมรีบไปแจ้งความที่โรงพัก​ คุณแม่รีบไปทำใบประกาศตามหา​ เราขับรถออกตามหาระแวกใกล้​เคียง​ จนค่ำมืด​แต่ก็ไร้วี่แวว​ วันต่อมาพ่อก็ไปติดต่อให้ทางสถานีวิทยุ​ท้องถิ่นประกาศตามหา​ รวมถึงการส่งผ่านข้อความทางไลน์​ เรายังคงหวังลึกๆที่จะได้พบเจ้าสุนัขตัวนี้​ แต่เวลาที่ล่วงเลย​ ผ่านมาจนถึงวันนี้ทำให้เรากลับมานั่งคิดว่า​ "หรือมันจะโดนขโมยไป" เพราะเราสงสัยที่ประตูบ้านเปิดทิ้งไว้แบบนั้น​ (ปกติจะปิดตลอดเวลา)​  ...

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว หลังสถานการณ์น้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว หลังสถานการณ์น้ำเข้าสู่สภาวะปกติ       ตามประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เรื่อง ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกเป็นการชั่วคราว ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 มีฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติ น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร นักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ผาตอกเสี้ยว และแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่ยะ หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ อน.3 (แม่ยะ) ท้องที่ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น      อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้ดําเนินการสํารวจความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวก และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำระหว่างวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2562 พบว่าสถานการณ์น้ำในลําธารที่พาดผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ ประกอบกับไม่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมา เพิ่มเติมในพื้นที่ จึงขอประกาศเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว ทั้งนี้ในการเดินศึกษาธรรมชาติ จําเป็นต้องมีผู้นําทางที่มีความชํานาญในพื้นที่ และขอให้นักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังในการเดินศึกษา ธรรมชาติตามเส้นทาง

รัฐบาลเตรียมทุ่มงบกว่า 5 หมื่นล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ แจกเงินเที่ยวอีกคนละ 1,500 บาท

รัฐบาลเตรียมทุ่มงบกว่า 5 หมื่นล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ แจกเงินเที่ยวอีกคนละ 1,500 บาท      วันที่ 13 สิงหาคม 2562 รายงานข่าวแจ้งว่า จากการที่กระทรวงการคลัง เตรียมเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ให้สามารถก่อเกิดประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะภาคการเกษตร หรือผู้ประกอบการรายเล็กๆ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ จุดนี้เป็นนโยบายที่ต้องตกผลึกออกมาเป็นมาตรการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะได้เห็นภายใน 3 เดือนนี้อย่างแน่นอน รวมไปถึงมาตรการเร่งด่วน ในการผลักดัน กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศ      โดยขณะนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อยู่ระหว่างจัดทำ คาดว่าอีกประมาณ 2 สัปดาห์จะแล้วเสร็จ และเสนอเข้าที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ พิจารณา โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะประชุมนัดแรกในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นี้ โดยคาดว่าจะใช้วงเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ประมาณ 50,000 ล้านบาท ซึ่งมาตรการที่จะเสนอนั้น กระทรวงการคลังได้มีแนวคิดที่จะเสนอให้เงินประชาชนไปเที่ยวคนละ 1,500 บาท รวมไปถึงยังมีมาตรการเติมเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วย      นอกจากนี้ทางธนาคารเพื่vการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ยังเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนจ่ายเงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ และเงินด่วนฉุกเฉิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล ในวงเงินรวมไม่น้อยกว่า 100,000...

อุตุฯเตือนเหนือ ระวังฝนตกหนัก 13-17 ส.ค. นี้ เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

อุตุฯเตือนเหนือ ระวังฝนตกหนัก 13-17 ส.ค. นี้ เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก       กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายสภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 13 - 17 ส.ค. 62 ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 19 ส.ค. 62 ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ข้อควรระวัง  ในช่วงวันที่ 13 - 17 ส.ค. 62 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง  ...

แผ่นดินไหว อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ขนาด 2.3

แผ่นดินไหว อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ขนาด 2.3 ลึก 10 กิโลเมตร      วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 06.04 น. รายงานเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 2.3 ลึก 10 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน คลิกดูพิกัด

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ ส่วนภาคใต้มีปริมาณฝนน้อยในระยะนี้      สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย      ภาคเหนือ มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

06.00 น. รายงานเช้านี้ ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกปรอยๆ

06.00 น. รายงานเช้านี้ ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกปรอยๆ ☔️🌧ออกบ้านไปเรียน ไปทำงาน อย่าลืมอุปกรณ์กันฝน ** ฝนตก ถนนลื่นเน้อ www.CM108.com รายงาน Chiang Mai / 13/08/2019 : 06.00am -------- 💪🏾เว็บไซต์ CM108 >> https://www.cm108.com/ 📌กลุ่มเฟซบุ๊ก CM108 >> https://www.facebook.com/groups/cm108/ ✅LINE OpenChat CM108 ติดตามข่าวสารทางไลน์ได้ที่นี่ >> https://line.me/ti/g2/OGUXX9M6K3 📍 IG www.instagram.com/chiangmai108/ ❤️ ทวีตเตอร์ www.twitter.com/chiangmai108/

สุดประหยัด นักท่องเที่ยวจีนกางเต็นท์นอนริมคูเมืองเชียงใหม่

ข่าวจากเทศกิจ เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อเวลา 09.37 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจ 701 ตรวจสอบภายในเขต พบการกางเต็นท์ นอนในที่สาธารณะ ฟุตบาทคูเมือง ก่อนถึงตลาดประตูเชียงใหม่ ถนนช่างหล่อ ตรวจสอบแล้วเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทำการจัดเก็บสิ่งของออกจากบริเวณดังกล่าว

ความบันเทิงส่งตรงจากญี่ปุ่น กับงานเทศกาลญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ “Japan Week 2019”

ความบันเทิงส่งตรงจากญี่ปุ่น กับงานเทศกาลญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ "Japan Week 2019"      ความบันเทิงส่งตรงจากญี่ปุ่น! กับงานเทศกาลญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ!!  พบกิจกรรม ความน่ารัก ความสนุก และความบันเทิงจากศิลปินทั้งไทยและญี่ปุ่น ในงาน Japan Week 2019 🎎 สายญี่ปุ่น ห้ามพลาด กับกิจกรรมสุดพิเศษ จัดเต็มตลอดทั้งวัน อาทิ 🔴 Meet & Greet กับ Warbie Yama (วอร์บี้ ยามะ)พร้อมความน่ารักและสินค้าส่งตรงจากญี่ปุ่นราคาพิเศษ! ได้ใกล้ชิดแบบExclusive กับเจ้าของผลงาน คุณ Arut Tantasirin 🔴 Meet & Greet กับ Pikachu & Eevee (พิคาชูและอีวุย) พร้อมความน่ารักและโชว์สุดพิเศษ Poke’mon 🔴 Mini Concert จากศิลปินญี่ปุ่น Naomichi Hanazono 🔴 Mini Concert ไอดอลสัญชาติไทยพร้อม Meet & Greet อย่างใกล้ชิด งานนี้งานเดียวเท่านั้น!! DAISY DAISY,...

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ชวนคุณแม่เที่ยว 12 สิงหาคม นี้ ในราคาพิเศษ

เชียงใหม่ ซู อควาเรียมชวนคุณแม่เที่ยว 12 สิงหาคม นี้ ในราคาพิเศษ      เชียงใหม่ ซู อควาเรียมชวนคุณแม่เที่ยว 12 สิงหานี้ ในราคาพิเศษ ลดราคาสำหรับคุณแม่ 120 บาทเท่านั้น (รวมค่าผ่านประตูสวนสัตว์) เพียงแสดงหลักฐาน หรือแจ้งว่าเป็นคุณแม่มากับลูก ก็รับส่วนลดได้เลยทันทีที่ตู้จำหน่ายบัตรอควาเรียมหน้าสวนสัตว์      พิเศษเฉพาะวันที่ 12 สิงหานี้เท่านั้น !!! ชวนคุณแม่ คุณลูกมาร่วมสนุกไปกับกิจกรรมป้อนนมปลาคาร์ฟ เวลา 10.30 - 12.00 , 13.30 - 15.30 น.      กิจกรรมป้อนอาหารกระเบนจมูกวัว เวลา 10.30 - 12.00 , 13.30 - 15.30 น. และชมการแสดงให้อาหารปลาที่อุโมงค์น้ำจืด เวลา 10.30 , 15.00 น. สอบถามเพิ่มเติม 052-081775

เข้าชมฟรี! สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 ส.ค. 62 นี้

เข้าชมฟรี! สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 ส.ค. 62 นี้      องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้เข้าชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ฟรี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

หน้าฝนก็เที่ยวได้ “น้ำตกห้วยแก้ว” สัมผัสธรรมชาติน้ำตกที่ใกล้เมืองที่สุด!!

น้ำตกห้วยแก้ว สมัยก่อนหากใครได้มาเชียงใหม่ก็คงไม่มีใครที่จะพลาดที่จะมาแวะที่น้ำตกห้วยแก้วแห่งนี้ มีคนเคยพูดว่า หากมาที่เชียงใหม่แล้วมาไม่ถึงน้ำตกห้วยแก้วก็เหมือนกับมาไม่ถึง ในเมื่อมีคนเคยพูดแบบนี้แล้ว มีหรือที่แอดมินจะพลาดไป และแล้วแอดมินก็ตรงดิ่งขึ้นไปตามทางดอยสุเทพ เมื่อมาถึงทางเข้าน้ำตกห้วยแก้ว ก็จะสังเกตง่ายๆ ที่ทางเข้าจะมีรูปปั้นเหมือนของครูบาเจ้าศรีวิชัย อยู่ทางซ้ายมือ และที่ไม่เคยลืม ก่อนที่จะเข้าไปน้ำตกห้วยแก้ว ก็ต้องแวะกราบไหว้นมัสการ”อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย”เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จากนั้นก็เดินเท้าเข้าไปไม่กี่เมตร ซึ่งตามทางเดินเข้าไปก็จะมีแม่ค้า พ่อค้า ขายไก่ย่าง ส้มตำ ขนม น้ำ และของปิ้งย่างมากมาย ส่งกลิ่นหอมกระตุ้นน้ำย่อยเป็นอย่างดี เมื่อเดินเข้ามาถึงตัวน้ำตก ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมปัจจุบันน้ำมันไหลมันช่างน้อยเหลือเกิน เพราะเมื่อก่อนน้ำตกห้วยแก้วมีกระแสน้ำไหลแรงและใสมาก จนถึงกับใช้ดื่มกินได้ ถึงแม้เป็นหน้าฝน แต่น้ำก็ยังไม่เยอะ เพราะที่นี่เป็นปลายน้ำ ปัจจุบันน้ำตกห้วยแก้วได้กลายเป็นตำนานของน้ำตกอันเลืองชื่อ สายน้ำใสที่ไหลลัดเลาะจากขุนเขาไม่มีให้เห็นอีกแล้ว น้ำตกห้วยแก้วคงกลายเป็นตำนานและถูกลืมเลือนไปพร้อมๆ กับชื่อของวังบัวบาน” ชื่อเสียงและความงามของน้ำตกห้วยแก้วยังคงย้ำเตือนอยู่ในความทรงจำของผู้มาเยือนอยู่เสมอ แม้ว่ากาลเวลาแห่งความยิ่งใหญ่และสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดของคนเชียงใหม่เมื่อราว 30 ปีก่อน จะจางหายไปจากความทรงจำมานานแล้ว ภาพของน้ำตกห้วยแก้วที่หลั่งไหลลงมาเพื่อมอบความชุ่มฉ่ำดูเหมือนจะกลายเป็น “อดีต” ที่ยากแก่การย้อนกลับคืนมาอีก เมื่อลองย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ 20 ปีที่แล้ว ไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อของน้ำตกห้วยแก้ว เพราะถ้าเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วไม่ได้มาเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับน้ำตกแห่งนี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวังบัวบาน หรือสาวเครือฟ้า ที่ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับสายน้ำแห่งนี้ ว่ากันว่าก่อนที่จะเรียกว่า “วังบัวบาน” นั้นเคยเรียกว่า “วังคูลวา” หรือ “วังกุลา” มาก่อน (กุลาเป็นคำที่คนเชียงใหม่ใช้เรียกชาวต่างชาติ แปลว่า แขกขาว) เพราะในสมัยก่อนจะมีชาวต่างชาติเข้ามาในเชียงใหม่และแวะไปเที่ยวที่น้ำตกห้วยแก้ว ในตำนานเล่าไว้ว่ามีกุลาคนหนึ่งได้เข้ามาเที่ยวที่น้ำตกห้วยแก้วเมื่อเข้ามาแล้วเห็นน้ำตกใสมาก...

กรมควบคุมโรคเตือนระวัง “โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา)” ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันราย

กรมควบคุมโรคเตือนระวัง "โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา)" โดยเฉพาะช่วงนี้ที่เป็นฤดูฝน ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันราย      กรมควบคุมโรคเตือนระวัง "โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา)" โดยเฉพาะในช่วงนี้อาจจะมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูที่เหมาะสมต่อการเพราะพันธุ์ยุงลาย ที่นอกจากจะเป็นพาหะโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้ว ยังเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสซิกาอีกด้วย      โรคนี้มียุงสายสวนและยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค พบได้ทุกกลุ่มอายุ จะมีอาการคล้ายไข้เลือดออก แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก หากประชาชนมีอาการไข้ ผื่น ปวดข้อ ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา      จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยาในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 4 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วย 5,996 ราย และยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มอายุ 25-34 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 35-44 ปี และกลุ่มอายุ 15-24 ปี ตามลำดับ ส่วนพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยและการระบาดเพิ่มขึ้นสูงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา

สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ  

ไม่ชนโลก! สดร. แจงดาวเคราะห์น้อยเข้าใกล้โลก 10 ส.ค. นี้ ไม่เป็นอันตรายต่อโลก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ชี้แจงกรณีข่าวดาวเคราะห์น้อยเฉียดโลก 10 สิงหาคมนี้ เผยไม่เกิดผลกระทบต่อโลก วอนคนไทยอย่าตระหนก      นายสิทธิพร เดือนตะคุ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ สดร. ชี้แจงกรณีมีข่าวเผยแพร่เกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อย 2006 QQ23 (สองศูนย์ศูนย์หก คิวคิวสองสาม) ที่จะโคจรเข้าใกล้โลกในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 มีระยะห่างจากโลกประมาณ 7.3 ล้านกิโลเมตร (ระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์ ประมาณ 0.38 ล้านกิโลเมตร) และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 570 เมตร ยาวกว่าความสูงของตึกใบหยกเกือบสองเท่า      ดาวเคราะห์น้อย 2006 QQ23 ถูกค้นพบโดยหอดูดาวไซดิงสปริง ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 จัดอยู่ในประเภทดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก (Near-Earth Asteroids) เนื่องจากมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่ระยะห่างประมาณ 85-154 ล้านกิโลเมตร ทั้งนี้ นักดาราศาสตร์ได้นิยามเกี่ยวกับวัตถุใกล้โลก คือ วัตถุที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ และมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 147-194...

สดร.ชวนชม “ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์” ต้อนรับวันแม่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนชม “ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์” คืนวันแม่ 12 สิงหาคม จนถึงรุ่งเช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สังเกตได้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มองเห็นด้วยตาเปล่าทั่วไทยในที่มืดสนิท      นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. กล่าวว่า ปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ (Perseids Meteor Shower) สามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงระหว่างวันที่ 17 กรกฏาคม - 24 สิงหาคมของทุกปี มักมีอัตราการตกสูงสุดในคืนวันที่ 12-13 สิงหาคม จึงได้รับสมญาว่าเป็น “ฝนดาวตกวันแม่” สำหรับปี 2562 ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ มีอัตราการตกสูงสุดในคืนวันที่ 12 สิงหาคม ถึงรุ่งเช้าวันที่ 13 สิงหาคม คาดว่าจะมีอัตราการตกสูงสุดประมาณ 100 ดวงต่อชั่วโมง มีศูนย์กลางการกระจายอยู่ในกลุ่มดาวเพอร์เซอุส บริเวณท้องฟ้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เนื่องจากคืนดังกล่าวมีแสงจันทร์รบกวน ดวงจันทร์จะตกลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 04:00 น. ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมแก่การสังเกตการณ์ที่สุดคือ...

แจ้งวางแผนการเดินทางในเชียงใหม่ ช่วงวันที่ 10-12 ส.ค. 62 นี้ เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวและมีกิจกรรมหลายจุด

แจ้งวางแผนการเดินทางในเชียงใหม่ ช่วงวันที่ 10-12 ส.ค. 62 นี้ เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวและมีกิจกรรมหลายจุด      แจ้งข้อมูลประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านได้วางแผนการเดินทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 62 นี้ เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงหยุดยาว จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลายพื้นที่ ดังนี้ 1. พิธีซ้อมรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 10-11 สิงหาคม วันที่ 10 สิงหาคม ช่วงเช้า : ถ่ายรูปรวมที่วิทยาเขตหลัก ถนนห้วยแก้ว วันที่ 10 สิงหาคม ช่วงบ่าย : กระจายซ้อมย่อยคณะตามสถานที่ต่างๆ ในเชียงใหม่ คือ - หอประชุมใหญ่ มช. ถนนนิมานเหมินต์ - โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว - หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ข้างวัดเจ็ดยอด วันที่ 11 สิงหาคม ซ้อมรับรวมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2. วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม ระหว่างเวลา 15:00-22:00 น. งาน White Market จะมีถนนคนเดินที่ซอยนิมมานเหมินท์ซอย...

(มีคลิป Video) ดอยอินทนนท์หนาวสุดฟิน เช้านี้ 12 องศาเซลเซียส ชมวิวทะเลหมอกสวยงาม

อินทนนท์หนาวสุดฟิน เช้านี้ 12 องศาเซลเซียส ชมวิวทะเลหมอกสุดสวยงาม      วันที่ 10 สิงหาคม 2562 รายงานสภาพอากาศจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดดอยอยู่ที่ 12 องศาเซลเซียส ส่วนที่บริเวณกิ่วแม่ปานเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 14 องศาเซลเซียส และที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส บรรยากาศโดยรวมยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง ชมวิวทะเลหมอกยามเช้าสุดฟิน https://youtu.be/7km0gHFDZgU

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2562

 พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2562    พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้      สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กงดออกจากฝั่ง      ภาคเหนือ มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมจับมือกรมการค้าภายใน เปิดงาน “Green Life Eat Organic & Lanna Herb2019″สุดยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 9 -12 สิงหาคม 2562 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่เชียงใหม่กับงาน "Green Lffe Eat Organic & Lanna Herb 2019 " พร้อมส่งเสริมผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรให้พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์, นายมนัส ขันใส รองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่,ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร, นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรหน่วยงาน และสมาคมที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่9 สิงหาคม 2562 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตอบรับเทรนด์สุขภาพและเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชม ชิมช็อปสินค้าออร์แกนิคและผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพมากมาย จากตลาดนัดนวัตกรรมโมเดลเกษตรอินทรีย์ "คนปลูกปลอดโรค คนบริโภคปลอดภัย" ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มากกว่า 250 ร้านค้าส่งตรงจากมือผู้ประกอบการทั่วประเทศ ทั้งผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมเครื่องสำอางเครื่องดื่มกลุ่มวัตถุดิบสมุนไพรแปรูปสารสกัดสมุนไพรและธุรกิจสัตว์ พร้อมเลือกชิมเมนูอาหารสุขภาพออร์แกนิคสไตล์ฟิวชั่นครบทุกรสชาติ คัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดี ผักสด ผลไม้อินทรีย์...

“บัวขาว” มาแล้ว! ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พี่แม่โจ้ดุนะ น้องไหวเหรอ? "บัวขาว" มาแล้ว! ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้      ร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ และทีมงาน Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ พร้อมหารือผู้บริหาร เรื่องการพัฒนา บัวขาว วิลเลจ ซึ่งเจ้าตัวตั้งใจจะทำเป็นรีสอร์ทเกษตรอินทรีย์

(มีคลิป Video) ชื่นชม ผอ.โรงเรียนขุนแม่ตื่นน้อย อมก๋อย และทีมงาน ช่วยกันขุดถนนฝ่าโคลนนำเด็กป่วยส่งโรงพยาบาล

โซเชียลแห่แชร์ ชื่นชม ผอ.โรงเรียนขุนแม่ตื่นน้อย อมก๋อย และทีมงาน ช่วยกันขุดถนนฝ่าโคลนนำเด็กป่วยส่งโรงพยาบาล      ผู้สื่อข่าวรายงาน ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปและภาพของชาวบ้านและคณะครูที่กำลังช่วยกันขุดดินโคลนออกจากถนน เพื่อเปิดทางให้กับรถนำเด็กและครูที่ป่วยลงไปหาหมอยังโรงพยาบาล โดยผู้โพสต์ชื่อ อำไพ มณีวรรณ เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ https://www.facebook.com/amphai.maneewan/videos/2821754347895240/      โดย ผอ.อำไพ มณีวรรณ ได้โพสต์ระบุว่า ได้ร่วมกับคณะครูชาย ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ได้ช่วยกันเคลียร์เส้นทางถนนก่อนถึงบ้านวาโซทะ (โค้งหินหลวง) ซึ่งถูกดินสไลด์ปิดเส้นทาง เพื่อที่จะให้รถผ่านไปได้เพื่อนำคนป่วยซึ่งมีทั้งครูและนักเรียนไปส่งยังโรงพยาบาล โดยสภาพถนนดังกล่าวเป็นดินโคลนทำให้รถสัญจรได้ยากลำบาก เนื่องจากมีฝนตกตลอดในช่วงหลายวันที่ผ่านมา      ซึ่ง ผอ. ยังได้บอกถึงการเดินทางขึ้นลงเพื่อไปยังโรงเรียน ซึ่งต้องใช้รถส่วนตัวในการทำงานต่างๆของโรงเรียน โดยทางตนนั้นอยู่ที่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย มา 12 ปีแล้ว ใช้รถไปแล้วกว่า 5 คัน ล่าสุดคันที่ใช้อยู่ก็กันชนหลุดทำให้เวลาเลี้ยวรถก็มีเสียงดังลำบากอีก โดยจากเรื่องดังกล่าว มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

สายการบิน “ไทยเวียตเจ็ท” จับมือ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป” จัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์บนเที่ยวบินต้อนรับช่วงเทศกาลวันแม่

สายการบิน "ไทยเวียตเจ็ท" จับมือ "เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป" จัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์บนเที่ยวบินต้อนรับช่วงเทศกาลวันแม่      สายการไทยบินเวียตเจ็ท ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์บนเที่ยวบินภายใต้แคมเปญ “ENJOY MOVIE, ENJOY FLYING” บนเที่ยวบิน VZ102 เส้นทาง กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เชียงใหม่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เพื่อเฉลิมฉลองการจับมือเป็นพันธมิตรกันทางธุรกิจ และเพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ผู้โดยสารต้อนรับช่วงเทศกาลวันแม่ โดยบนเที่ยวบินพิเศษนี้ผู้โดยสารทุกท่านได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายจากไทยเวียตเจ็ท และเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สนุกสนานไปกับการแสดงชุดพิเศษ สัมผัสประสบการณ์สมจริงจากแว่น VR และรับของขวัญสุดพิเศษ ตั๋วภาพยนตร์และป๊อปคอร์นจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป พร้อมนักแสดงสาวคุณเจี๊ยบ-พิจิตรา สิริเวชชะพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษในครั้งนี้ด้วย      "ทางสายการบินไทยเวียตเจ็ทรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในการจัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์บนเที่ยวบินเพื่อมอบความสุขให้ผู้โดยสารเพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่ในครั้งนี้ รวมไปถึงการได้ร่วมมือกันทางธุรกิจในการเปิดตัวโฆษณาของไทยเวียตเจ็ทในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และการเนมมิ่งสปอนเซอร์บริเวณตู้จำหน่ายตั๋วชมภาพยนตร์อิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงภาพยนตร์เมกา ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าเมกา บางนา เพื่อเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมมือกับทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์...

พรุ่งนี้(9 ส.ค. 62) น้ำมันดีเซลปรับลด 40 สตางค์ต่อลิตร

พรุ่งนี้(9 ส.ค. 62) น้ำมันดีเซลปรับลด 40 สตางค์ต่อลิตร     แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ราคาคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 05.00 น. *ราคานี้เป็นราคาในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่*

หมอโพสต์อุทาหรณ์ หนุ่มสะพายถังยาฆ่าหญ้า รั่วรดหลังและก้นจนเป็นแผล สุดท้ายสารเคมีซึมเข้าร่างกาย ทำลายอวัยวะจนเสียชีวิต

หมอโพสต์อุทาหรณ์ หนุ่มสะพายถังยาฆ่าหญ้า ถังเกิดรั่วยาฆ่าหญ้าไหลรดหลังและก้นจนเป็นแผล สุดท้ายสารเคมีซึมเข้าร่างกาย ทำลายอวัยวะจนเสียชีวิต      ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 พบผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Nuttagarn Chuenchom ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของ พญ.ณัฐกานต์ ชื่นชม แพทย์อายุรกรรมและโรคติดเชื้อ รพ.แม่สอด จ.ตาก ได้ออกมาโพสต์เตือนถึงกรณีที่พบคนไข้มาพบหมอด้วยอาการอ่อนเพลีย ตัวเหลืองตาเหลือง หายใจเหนื่อย และมีแผลที่ก้น โดยข้อความระบุว่า      เมื่อ 8 วันก่อนมีคนไข้ชายเป็นคนไทยวัยกลางคนมาเจอฉันที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกด้วยอาการอ่อนเพลียตัวตาเหลือง หายใจเหนื่อย เขาสงสัยว่าแผลที่ก้นเขาจะติดเชื้อหรือปล่าว.. หือ..ฟังดูแปลกๆนะ ไหนหมอขอดูหน่อย เขาก็ถลกโสร่งขึ้นให้ฉันเห็นแก้มก้น ท่าทางเขาทุกข์ทรมานเจ็บปวดจากแผลนี้มากใส่กางเกงไม่ได้เลย แผลถลอกลึกสีแดงแจ๋ ไม่ได้มีหนองเพราะเขาบอกว่าไปทำแผลที่สถานีอนามัยใกล้บ้านทุกวัน แล้วนี่ไปโดนอะไรมา.. ผมผสมยาฆ่าหญ้าใส่ถังแล้วแบกขึ้นหลังเข้าไปฉีดในไร่ ถังมันรั่วยาฆ่าหญ้าก็รดลงมาที่ก้นและหลัง ผมก็อาบน้ำแล้วนะครับแต่มันก็เป็นแผลลึก เจ็บแสบมากๆเหตุเกิดเมื่อ 7 วันก่อน       ฉันตาลีตาเหลือกทำเรื่องนอนโรงพยาบาลให้คนไข้..นี่ไม่ใช่เคสแรกของการเป็นหมอของฉัน ฉันเคยมีคนไข้ชาวนาที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับพาราควอตด้วยวิธีการเดียวกันนี้สองคนก่อนหน้า ผลเลือดคนไข้ออกมาไม่มีที่ปกติเลย ค่า BUN76 Creatinine 13.27 ค่าตับเหลืองมาก TB 6.2 DB 4.2 AST...

เอไอเอส เดินหน้าผลักดันโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล (DQ) แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เอไอเอส เดินหน้าผลักดันโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล (DQ) แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกการใช้ชีวิตในโลก Digital อย่างยั่งยืน      ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน โดยปรากฎการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเด่นชัดผ่านงานวิจัยหลากหลายสำนักที่ระบุว่า ในปี 2561 เยาวชนไทยอายุระหว่าง 8 – 12 ปี มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึง 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 3 ชั่วโมง      เอไอเอส ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่มุ่งมั่นพัฒนา Digital Infrastructure เพื่อประเทศ นอกเหนือจากการทำหน้าที่พัฒนาบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอย่างดีที่สุดแล้ว ยังมุ่งเน้นการสร้างสังคม Digital อย่างยั่งยืนผ่านโครงการ“อุ่นใจไซเบอร์” โดยมีเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก และสร้างเครื่องมือคัดกรอง Content ที่ไม่เหมาะสมจากโลก Digital โดยเน้นใน 2 ด้าน คือ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างทักษะทาง Digital (Educator) เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะเพื่อให้ใช้ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน และ...

AIS เปิดจอง “Samsung Galaxy Note 10 l Note 10+” วันนี้ทั่วประเทศ

AIS เปิดจอง “Samsung Galaxy Note 10 l Note 10+” 8 ส.ค.นี้ ใช้งานเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าบนนวัตกรรมเครือข่าย AIS NEXT G และ AIS SUPER WiFi จัดเต็มโปรสุดว้าว ลดสูงสุด 16,000 บาท พร้อมชมคอนเทนท์ความบันเทิงระดับโลก ฟรี!      เอไอเอส ผู้นำเครือข่ายและบริการดิจิทัล จับมือ ซัมซุง ผู้นำสมาร์ทดีไวซ์ระดับโลก ประกาศเปิดจอง Samsung Galaxy Note 10 l Note 10+ สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดที่คนทั้งโลกตั้งตารอ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วยปากกา S Pen เจเนอเรชันใหม่กับฟีเจอร์ Air Actions ควบคุมคำสั่งการใช้งานผ่านการเคลื่อนไหวของปากกา ทรงพลังขั้นสุดเพื่อเหล่า New Work Tribe      ผนึกศักยภาพ Best Device และ Best Network มอบประสิทธิภาพการใช้งานที่สมบูรณ์แบบเหนือใครบนนวัตกรรมเครือข่ายอัจฉริยะ...

โซเชียลของ CM108

598,444FansLike
5,777FollowersFollow
2,711FollowersFollow
26,006SubscribersSubscribe