blank
blank

คลังเผยศึกษาแนวทางจัดเก็บภาษี “ความเค็ม” เผยเพื่อสุขภาพประชาชน ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ และไตวายเรื้อรัง

คลังเผยศึกษาแนวทางจัดเก็บภาษี "ความเค็ม" เผยเพื่อสุขภาพประชาชน ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ และไตวายเรื้อรัง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2464 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพสามิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม...

จับตาโควิดสายพันธุ์ใหม่ “B.1.1.529” หรือ “นู” พบการกลายพันธุ์ถึง 32 ตำแหน่ง หวั่นวัคซีนเอาไม่อยู่ เชื้อแพร่กระจายง่าย

จับตาโควิดสายพันธุ์ใหม่ "B.1.1.529" หรือ "นู" พบการกลายพันธุ์ถึง 32 ตำแหน่ง หวั่นวัคซีนเอาไม่อยู่ เชื้อแพร่กระจายง่าย วันที่ 26 พ.ย. 64 เฟซบุ๊ก "สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว" โพสต์ระบุว่า จับตา โควิด ‘สายพันธุ์ใหม่’ พบการกลายพันธุ์ถึง 32 ตำแหน่ง มากสุดตั้งแต่เคยมีมา...

บังกลาเทศ ลาว เนปาล หลุดพ้นสถานะประเทศกำลังพัฒนา!!!

บังกลาเทศ ลาว เนปาล หลุดพ้นสถานะประเทศกำลังพัฒนา!!! เมื่อวันที่ 24 พ.ย. สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองให้บังกลาเทศ ลาว และเนปาล หลุดพ้นจากสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC) สมัชชาใหญ่ฯ มีมติมอบระยะเวลาเตรียมการ 5 ปี สำหรับการหลุดพ้นจากสถานะดังกล่าวให้ทั้งสามประเทศข้างต้น ซึ่งมากกว่าระยะเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้สามปี เนื่องจากทั้งสามประเทศจะต้องเตรียมการควบคู่กับการวางแผนฟื้นตัวหลังยุคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) รวมถึงดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากโรคระบาด มติข้างต้นไม่ได้ตีตกการขยายระยะเวลาเตรียมการ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาผลการตัดสินในการทบทวนทุก 3 ปี โดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ผู้มีหน้าที่ทบทวนรายชื่อกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดทุกสามปี บังกลาเทศ...

สปสช. จ่ายเงินช่วยเหลือผู้แพ้วัคซีนโควิด-19!!! เฉพาะประชาชนที่ฉีดกับทางภาครัฐเท่านั้น!

สปสช.แจง จ่ายช่วยเหลือเบื้องต้นผู้แพ้วัคซีนโควิด-19 เฉพาะที่ฉีดประชาชนฉีดฟรี-ไม่เสียค่าใช้จ่ายเท่านั้น ส่วนวัคซีนทางเลือกที่ รพ.เอกชน เรียกเก็บเงินค่าฉีดจากผู้รับบริการ ไม่อยู่ในเกณฑ์ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก สปสช. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ประชาชนสัญชาติไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาลที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของรัฐ หรือวัคซีนที่หน่วยงานและองค์กรจัดหามาให้บริการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ประชาชนสามารถยื่นคำร้องให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ แต่ไม่ใช่ทุกรายที่ยื่นเรื่องจะได้รับเงินช่วยเหลือ...

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ นักเรียน-นักศึกษา กู้ยืมเงิน กยศ. ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ นักเรียน-นักศึกษา กู้ยืมเงิน กยศ. ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน...

มูลนิธิกระจกเงา เอาจริง! ส่งหนังสือถึงสำนักเลขาธิการนายกฯ ขอรับบริจาคไอโฟนเก่า 111 เครื่อง ให้เด็กยากไร้ได้เรียนออนไลน์

มูลนิธิกระจกเงา เอาจริง! ส่งหนังสือถึงสำนักเลขาธิการนายกฯ ขอรับบริจาคไอโฟนเก่า 111 เครื่อง ให้เด็กยากไร้ได้เรียนออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 มูลนิธิกระจกเงาส่งจดหมายถึงสำนักนายก ตามที่ คุณนัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ยินดีบริจาคโทรศัพท์ 111 เครื่อง เพื่อสนับสนุนให้เด็กในครอบครัวยากไร้ได้มีอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ โดยให้ทางมูลนิธิส่งหนังสือแสดงความประสงค์มาที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาต่อไปนั้น มูลนิธิกระจกเงาขอขอบคุณสำหรับการตอบรับ และชี้แจงขั้นตอนการขอรับบริจาคจากท่านในครั้งนี้...

สธ.ลงนามสัญญาจัดซื้อไฟเซอร์ 30 ล้านโดส สำหรับปี 2565 ใช้เป็นเข็มกระตุ้น และฉีดเด็กอายุ 5-11 ปี

สธ.ลงนามสัญญาจัดซื้อไฟเซอร์ 30 ล้านโดส สำหรับปี 2565 ใช้เป็นเข็มกระตุ้น และฉีดเด็กอายุ 5-11 ปี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์) จำนวน 30 ล้านโดส สำหรับปี 2565 ระหว่าง...

ภาคเหนืออากาศเริ่มเย็นลงต่อเนื่อง พยากรณ์อากาศ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ภาคเหนืออากาศเริ่มเย็นลงต่อเนื่อง พยากรณ์อากาศ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม...

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เห็นชอบขยายเพดานก่อหนี้เป็น 35% จ่ายประกันรายได้ข้าว 1.55 แสนล้านบาท

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เห็นชอบขยายเพดานก่อหนี้เป็น 35% จ่ายประกันรายได้ข้าว 1.55 แสนล้านบาท เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา 30 พ.ย.นี้ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64 ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งมีพลเอก...

ครม. อนุมัติ 1,500 ล้านบาท ให้ ธ.ออมสิน เปิด “มาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ” ปล่อยกู้สูงสุด 300,000 บาท

ครม. อนุมัติ 1,500 ล้านบาท ให้ ธ.ออมสิน เปิด “มาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ” ปล่อยกู้สูงสุด 300,000 บาท เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ธนาคารออมสินดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยอนุมัติวงเงิน 1,500 ล้านบาท ในส่วนที่ธนาคารออมสินขอชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้...

ขนส่งทางบก เผยป้ายทะเบียนรถซีดจาง นำมาเคลือบสีใหม่ได้ฟรี งวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

กรมการขนส่งทางบก แจ้งป้ายทะเบียนรถมีสีบนตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง เร่งนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่ได้ฟรี ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น  นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สีตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง มาเคลือบสี แผ่นป้ายทะเบียนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จึงประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมขอให้เจ้าของรถที่ยังไม่มาดำเนินการ เร่งนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีภายในปีนี้...

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ออกแนวทางการฉีดวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ ในกรณีต่างๆ

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ออกแนวทางการฉีดวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ ในกรณีต่างๆ จากการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา (COVID-19 Vaccine Expert Consensus Meeting: Moderna Vaccine Schedule) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน และองค์การเภสัชกรรม มาร่วมปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตารางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในเครือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศนำไปเลือกใช้ตามความเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นต่างๆ โดยอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการเป็นหลัก...

สหรัฐฯ เชิญ 110 ประเทศ ประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตย แต่ไร้ชื่อไทย ด้านนายกฯเมินตอบ

สหรัฐฯ เชิญ 110 ประเทศ ประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตย แต่ไร้ชื่อไทย ด้านนายกฯเมินตอบ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64 สหรัฐอเมริกา เชิญ 110 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตย ทางออนไลน์ ในวันที่ 9-10 ธ.ค. 64 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยในรายชื่อของประเทศผู้ได้รับเชิญโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มี 3...

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดความเร็วรถฉบับล่าสุด “บิ๊กไบค์” ขี่ในเมือง-เทศบาล-ชุมชน ห้ามเกิน 80 กม./ชม.

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดความเร็วรถฉบับล่าสุด “บิ๊กไบค์” ขี่ในเมือง-เทศบาล-ชุมชน ห้ามเกิน 80 กม./ชม. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ.2564 โดยมีเนื้อหาใจความสรุปว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก...

สำนักเลขาธิการนายกฯ พร้อมยกไอโฟนเก่าให้มูลนิธิกระจกเงา ให้เด็กยากไร้ได้เรียนออนไลน์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมยกไอโฟนเก่าให้มูลนิธิกระจกเงา ให้เด็กยากไร้ได้เรียนออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64 จากกรณีที่มูลนิธิกระจกเงาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า มูลนิธิกระจกเงาขอรับบริจาคโทรศัพท์ 111 เครื่องเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ของผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกฯ เพื่อเด็กยากไร้ได้เรียนออนไลน์ ต่อมา นางนัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวว่า ในนามสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอขอบคุณทางมูลนิธิฯ ที่มองเห็นประโยชน์ของโทรศัพท์เหล่านี้ แม้จะเก่ามาก การใช้งานอาจไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ แต่หากยังมีประโยชน์ก็ยินดีให้การสนับสนุน...

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

📌 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,335 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,092 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 206 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 30 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,059,464 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) --------------------- หายป่วยกลับบ้าน 7,218...

ภาคเหนืออากาศเย็น อุณหภูมิลดอีก 1-2 องศาฯ พยากรณ์อากาศ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ภาคเหนืออากาศเย็น อุณหภูมิลดอีก 1-2 องศาฯ พยากรณ์อากาศ วันที่  25 พฤศจิกายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นกับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ภาคเหนือ อากาศเย็น โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส...

สำนักเลขาธิการนายกฯ แจงซื้อไอโฟน 12 ให้ข้าราชการ 111 เครื่อง ยันทำตามระเบียบ ทดแทนเครื่องเก่าที่ใช้มากว่า 4 ปี

สำนักเลขาธิการนายกฯ แจงซื้อไอโฟน 12 ให้ข้าราชการ 111 เครื่อง ยันทำตามระเบียบ ทดแทนเครื่องเก่าที่ใช้มากว่า 4 ปี วันที่ 24 พ.ย. 64 น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ชี้แจงผ่านกลุ่มไลน์สื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาล ถึงกรณีข่าวการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ Iphone 12 จำนวน 111 เครื่อง...

ลูกหนี้เตรียมตัว! กรมบังคับคดีเปิดไกล่เกลี่ยหนี้ฟรีทั่วไทย ถึง 30 พ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เล็งเห็นสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ตกเป็นหนี้ภาคประชาชน หนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อยและหนี้ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อม(SMEs) ซึ่งสูงขึ้นในช่วงโควิดระบาดจนถูกเจ้าหนี้ฟ้องบังคับคดี จึงมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน กรมบังคับคดีจึงถือโอกาสจัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยทั่วไทย เนื่องในวันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ 47 ปี” ขึ้นระหว่างวันที่ 15 –...

ศธ. งดจัดวันเด็ก ปี 65 หวั่นโควิด-19 เปลี่ยนจัดออนไลน์แทน

ศธ. งดจัดวันเด็ก ปี 65 หวั่นโควิด-19 เปลี่ยนจัดออนไลน์แทน วันที่ 24 พฤศจิกายน นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 รับทราบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยปลัด ศธ. เป็นประธาน แต่วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี...

ตร.เตือนพวกชอบกินเด็ก จัดหาเด็กมาค้าประเวณีโทษสูงถึงประหาร คนซื้อบริการผิดด้วยโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต

ตร.เตือนพวกชอบกินเด็ก จัดหาเด็กมาค้าประเวณีโทษสูงถึงประหาร คนซื้อบริการผิดด้วยโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต วันที่ 24 พ.ย. 2564 พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้สนธิกำลัง ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าจับกุมหญิงสาวที่อ้างตัวเองว่าเป็นโมเดลลิ่ง ทำการจัดหาเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อส่งต่อไปค้าประเวณีให้กับลูกค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมากนั้น พ.ต.อ.ศิริวัฒน์...

กบง. มีมติปรับน้ำมันดีเซลเหลือแค่ B7 สูตรเดียว คาดส่งผลราคาดีเซลเหลือ 28 บาท/ลิตร มีผล 1 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค....

กบง. มีมติปรับน้ำมันดีเซลเหลือแค่ B7 สูตรเดียว คาดส่งผลราคาดีเซลเหลือ 28 บาท/ลิตร มีผล 1 ธ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 วันที่ 14 พ.ย. 64 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)...

“หมอยง” เผยจุดอ่อนวัคซีนโควิดแบบพ่นจมูก ยังไม่เหมาะนำมาใช้ในไทย เทียบบทเรียนจากไข้หวัดใหญ่

"หมอยง" เผยจุดอ่อนวัคซีนโควิดแบบพ่นจมูก ยังไม่เหมาะนำมาใช้ในไทย เทียบบทเรียนจากไข้หวัดใหญ่ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับกรณี โควิด-19 วัคซีนเชื้อเป็น แบบพ่นจมูก บทเรียนจากไข้หวัดใหญ่ โดยระบุว่า ในการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ประเทศไทยก็เตรียมพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็น เชื้อจะไวต่ออุณหภูมิที่สูง...

นายกฯ สั่งจับตาสถานการณ์น้ำมันโลกอย่างใกล้ชิด ตรึงดีเซลลิตรละ 30 บาท บรรเทาความเดือดร้อนผู้บริโภคให้มากที่สุด

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ สั่งจับตาสถานการณ์น้ำมันโลกอย่างใกล้ชิด ขณะที่รอง นรม. และรมว.พน. ยืนยันนโยบายรัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซล 30 บาท/ลิตร บรรเทาความเดือดร้อนผู้บริโภคให้มากที่สุด เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำมันโลกอย่างใกล้ชิด  ซึ่งหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้เชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวร่วมหารือถึงทิศทางและแนวโน้มราคาพลังงานโลกด้วย ทั้งนี้...

ครม. เคาะจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติม 30 ล้านโดส เล็งส่งมอบตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2565 อาจได้วัคซีน Gen ใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสำหรับฉีดในเด็ก

ครม. เคาะจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติม 30 ล้านโดส เล็งส่งมอบตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2565 เผยอาจได้วัคซีน Gen ใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสำหรับฉีดในเด็ก เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับปี 2565 จาก บริษัท ไฟเซอร์...

‘ซิลลิคฟาร์มา’ แจ้งวัคซีน “โมเดอร์นา” อีก 1.4 ล้านโดส ทยอยเข้าไทยช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนธันวาคม นี้

‘ซิลลิคฟาร์มา’ แจ้งวัคซีน "โมเดอร์นา" อีก 1.4 ล้านโดส ทยอยเข้าไทยช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนธันวาคม นี้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำในเอเชีย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติเพิ่มแหล่งผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับวัคซีนโควิด-19...

ภาคเหนืออากาศเย็นตอนเช้า กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ พยากรณ์อากาศ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ภาคเหนืออากาศเย็นตอนเช้า กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ พยากรณ์อากาศ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนร้อยละ 10...

ครม. อนุมัติหลักการ ป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลแบบพิเศษ ใส่ชื่อตัวเองบนป้ายทะเบียนได้

ครม. อนุมัติหลักการ ป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลแบบพิเศษ ใส่ชื่อตัวเองบนป้ายทะเบียนได้ วันที่ 23 พ.ย. 64 ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสี ของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขจากร่างฯที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว สาระสำคัญเป็นการกำหนดลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม...

“ประยุทธ์” รับมอบวัคซีน Moderna จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ล้านโดส ย้ำนำไปฉีดให้อย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทย

"ประยุทธ์" รับมอบวัคซีน Moderna จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ล้านโดส ย้ำนำไปฉีดให้อย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายไมเคิล ฮีต อุปทูตรักษาราชการชั่วคราว สอท. สหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์...

สภาพัฒน์ เผยภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปี 64 พบหนี้ครัวเรือนไทยพุ่ง 14.27 ล้านล้านบาท

สภาพัฒน์ เผยภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปี 64 พบหนี้ครัวเรือนไทยพุ่ง 14.27 ล้านล้านบาท เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยข้อมูลภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปี 2564  พบว่าหนี้สินภาคครัวเรือนไทย มีมูลค่า 14.27 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากร้อยละ 4.7...

ข่าวปลอม “กฎใหม่ของ Facebook /Meta” เตือนอย่าหลงเชื่อ อย่าหลงแชร์ และอย่าทำตาม

ข่าวปลอม "กฎใหม่ของ Facebook /Meta" เตือนอย่าหลงเชื่อ อย่าหลงแชร์ และอย่าทำตาม วันที่ 23 พ.ย. 64 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์” หรือ อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวข้อความที่มีการแชร์เกี่ยวกับกฎใหม่ของ Facebook โดยระบุเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า...

“นายกฯ” ปลื้มคนไทยเที่ยวไทย “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” เดือนเดียวเงินสะพัดกว่า 5,000 ล้านบาท เล็งเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวจังหวัดสีฟ้า เฟส 2-3 เพิ่มเติมปลายปีนี้-ต้นเดือนหน้า รวม 45...

​โฆษกรัฐบาล เผย “นายกฯ” ปลื้มคนไทยเที่ยวไทย “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” เดือนเดียวเงินสะพัดกว่า 5,000 ล้านบาท เล็งเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวจังหวัดสีฟ้า เฟส 2-3 เพิ่มเติมปลายปีนี้-ต้นเดือนหน้า รวม 45 จังหวัด วันที่ 23 พ.ย. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า...

“ปศุสัตว์” วอนอย่าตระหนก เผยยังไม่พบการแพร่เชื้อโควิด-19 จากหมูสู่คนในไทย

"ปศุสัตว์" วอนอย่าตระหนก เผยยังไม่พบการแพร่เชื้อโควิด-19 จากหมูสู่คนในไทย เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เผยข้อมูลว่า พบเชื้อไวรัสโคโรนาในหมูสามารถติดต่อสู่คนได้ ซึ่งรายงานพบในเด็กประเทศเฮติ 3 คน แต่อาการป่วยไม่รุนแรง มีเพียงแสดงอาการไข้และท้องเสียเล็กน้อยเท่านั้น โดยเป็นการพบเชื้อไวรัสโคโรนาในสุกร Porcine Deltacoronavirus (PDCoV) ที่แยกได้จากคน และปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุและที่มาของการติดเชื้อว่าสามารถแพร่ติดต่อจากหมูมายังคนได้โดยวิธีใด...

สธ.สั่งทุกพื้นที่เร่งสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด หวังนำมาปรับกลยุทธ์จูงใจ ให้เข้ารับวัคซีนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส

สธ.สั่งทุกพื้นที่เร่งสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด หวังนำมาปรับกลยุทธ์จูงใจ ให้เข้ารับวัคซีนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อยืนยันคงที่ ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนักลดลง ผู้เสียชีวิตยังอยู่ในหลักสิบราย โดยจังหวัดที่มีแนวโน้มต้องจับตามองเป็นพิเศษมี 13 จังหวัด แบ่งเป็น 1.ติดเชื้อเฉลี่ยเกิน 100 รายต่อวัน และผลตรวจ ATK มากกว่า 5%...

ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส พยากรณ์อากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส พยากรณ์อากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส และมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทางตอนล่างของภาค สำหรับภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ภาคเหนือ...

โฆษกรัฐบาลเผย ” นายกฯ” สั่งดูแลค่าครองชีพประชาชน แก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ

โฆษกรัฐบาลเผย " นายกฯ" สั่งดูแลค่าครองชีพประชาชน แก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ คลังรับไม้ เตรียมเปิดลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ คาดว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 15 ล้านคน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ติดตามสถานการณ์ประจำวัน เพื่อควบคุมราคาสินค้าและสั่งการแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด มีนโยบายในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ โดยในส่วนของผู้มีรายได้น้อย...

ราชกิจจาฯ ประกาศ ”รัฐธรรมนูญ” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตร 2 ใบ แบ่งเป็น ส.ส.เขต 400 คน ปาร์ตีลิสต์...

ราชกิจจาฯ ประกาศ ”รัฐธรรมนูญ” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตร 2 ใบ แบ่งเป็น ส.ส.เขต 400 คน ปาร์ตีลิสต์ 100 คน มีผลบังคับใช้ 22 พ.ย. 64 เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564...

True และ Dtac ประกาศเริ่มต้นควบรวมกิจการ เตรียมจัดตั้งบริษัทใหม่

True และ Dtac ประกาศเริ่มต้นควบรวมกิจการ เตรียมจัดตั้งบริษัทใหม่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – วันนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) และกลุ่มเทเลนอร์ ประกาศการพิจารณาสร้างความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน (Equal Partnership) โดยการสนับสนุนให้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) และ บริษัท...

สธ.ชวนคนไทยปั๊มลูก หลังเด็กเกิดใหม่ปีนี้ต่ำกว่า 6 แสน 

สธ.ชวนคนไทยปั๊มลูก หลังเด็กเกิดใหม่ปีนี้ต่ำกว่า 6 แสน ภายใต้โครงการ “Smart Family Planning for Women” จากการที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านประชากร โดยในด้านโครงสร้างนั้น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2580 สัดส่วนผู้สูงอายุในสังคมไทยจะมีจำนวนราวร้อยละ 30 ของประชากร ทั้งนี้ประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุ์รวมที่ต่ำกว่าระดับทดแทนมาเป็นระยะเวลา 20 ปี ส่งผลให้จำนวนประชากรวัยเด็กและวัยทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 ที่ผ่านมาก็พบว่ามีจำนวนการเกิดรวมเพียง 587,368 คน...

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 -รวม 6,428 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,732 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 133 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 553 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,042,146 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) --------------------- หายป่วยกลับบ้าน 7,882 ราย หายป่วยสะสม 1,937,379 ราย...

ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส พยากรณ์อากาศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส พยากรณ์อากาศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันนี้ (22 พ.ย. 64) ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่ง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส และมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปโดยอุณหภูมิจะลดลง...

โฆษกรัฐบาล เผย ‘นายกฯ สั่งประเมินสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิด เข้าใจห่วงโซ่ธุรกิจกลางคืน ชี้พร้อมให้ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดเร็วขึ้นหากมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี

โฆษกรัฐบาล เผย ‘นายกฯ สั่งประเมินสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิด เข้าใจห่วงโซ่ธุรกิจกลางคืน ชี้พร้อมให้ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดเร็วขึ้นหากมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี ยึดความปลอดภัยและประโยชน์ภาพรวมของประเทศเป็นหลัก เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของ สถานประกอบการธุรกิจกลางคืน ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงศิลปิน นักดนตรี หลังจากที่ศบค. มีมติให้เลื่อนการเปิดกิจการไปถึงวันที่ 16 มกราคม 2565  เข้าใจและเป็นห่วงเกี่ยวกับห่วงโซ่ธุรกิจกลางคืนที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ไม่ว่าจะผู้ประกอบการ นักร้องนักดนตรี พนักงานเสริฟ รวมไปถึงผู้ค้าขายในช่วงกลางคืน  ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการหยิบยกหารือถึงทางออกกันหลายเวที อีกทั้งสั่งการให้ติดตามประเมินสถานการณ์ประจำวันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งแก้ปัญหาของประชาชนทุกกลุ่มโดยยึดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของภาพรวมเป็นหลัก   โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า จากการที่ ตัวแทนสถานประกอบการธุรกิจกลางคืนได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาเลื่อนการเปิดกิจการ/กิจกรรมให้เร็วขึ้นนั้น คาดว่า จะได้มีการนำประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ต่อไป โดยแนวโน้มน่าจะเป็นในทิศทางที่ดี ตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการเสนอมาทั้งการเตรียมสถานที่ ความปลอดภัยบุคคลากร ระบบบริการ และเงื่อนไขสำหรับผู้เข้ารับบริการ หากมีการประเมินว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็มีโอกาสที่จะเปิดสถานประกอบการธุรกิจกลางคืนได้เร็วกว่าเดิม  “พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันว่า จะดูแลภาคส่วนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ต้องประเมินสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันอย่างใกล้ชิดโดยยึดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของภาพรวมของประเทศเป็นหลัก แต่หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็พร้อมรับฟังและปรับเงื่อนไขมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประเทศอย่างแน่นอน” นายธนกรฯ กล่าว

แพทย์ผิวหนังชี้ “ภาวะผมร่วง” อาการที่เกิดขึ้นได้หลังการติดเชื้อโควิด-19 เหตุเกิดจากความเครียดและมีการกระตุ้นปฏิกิริยาการอักเสบ

แพทย์ผิวหนังชี้ “ภาวะผมร่วง” อาการที่เกิดขึ้นได้หลังการติดเชื้อโควิด-19 เหตุเกิดจากความเครียดและมีการกระตุ้นปฏิกิริยาการอักเสบ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาวะผมร่วงภายหลังการติดเชื้อโควิด 19 ส่วนใหญ่เป็นอาการของโรคผมผลัด โดยผู้ป่วยจะมีอาการผมร่วงทั่วศีรษะมากผิดปกติ มากกว่า 100 เส้น/วันแต่ไม่มากเกิน 50% ของผมทั้งศีรษะในระยะเวลา 2 - 3 เดือน แต่ในบางรายอาจจะเกิดได้เร็วประมาณหนึ่งเดือนครึ่งภายหลังการติดเชื้อ โควิด 19 ซึ่งค่อนข้างเร็วกว่าภาวะผมผลัดจากสาเหตุอื่น...

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,595 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,142 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 215 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 220 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 18 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,028,712 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) --------------------- หายป่วยกลับบ้าน 8,478 ราย หายป่วยสะสม 1,921,906...

กกพ. มีมติปรับขึ้นค่าเอฟทีปี 65 ส่งผลบิลค่าไฟฟ้างวด ม.ค. – เม.ย. 65 เฉลี่ย 3.78 บาทต่อหน่วย 

กกพ. มีมติปรับขึ้นค่าเอฟทีปี 65 ส่งผลบิลค่าไฟฟ้างวด ม.ค. – เม.ย. 65 เฉลี่ย 3.78 บาทต่อหน่วย  นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เผยว่า กกพ. มีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่าเอฟที สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนมกราคม – เมษายน...

นายกฯ ลอยกระทง อธิษฐาน “ขอขมาลาโทษพระแม่คงคา ขอให้บ้านเมืองสงบสุข”

นายกฯ ลอยกระทง อธิษฐาน “ขอขมาลาโทษพระแม่คงคา ขอให้บ้านเมืองสงบสุข” เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 เวลา 16.30 น. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานงานสืบสานประเพณีลอยกระทงวิถีไทย พุทธศักราช 2564...

ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้า พยากรณ์อากาศ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้า พยากรณ์อากาศ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ โดยมีหมอกในตอนเช้า และยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส...

เตือน! คืนลอยกระทงปิดประตูบ้านมิดชิด ป้องกัน “หมา-แมว” ตกใจเสียงประทัดหนีีออกจากบ้าน

เตือน! คืนลอยกระทงปิดประตูบ้านมิดชิด ป้องกัน "หมา-แมว" ตกใจเสียงประทัดหนีีออกจากบ้าน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ระบุว่า คืนวันลอยกระทงแล้ว พ่อแม่พี่น้องที่เลี้ยงหมาแมว อย่าลืมล็อกประตูบ้านให้มิดชิด ป้องกันหมาแมวตกใจเสียงประทัดหนีออกจากบ้านนะครับ เพื่อป้องกันหมาแมวหลุด แนะนำ ติดปลอกคอ GPS หรือป้ายห้อยคอที่มีบันทึกข้อมูล เบอร์โทร ของเจ้าของ แล้วพอวันพรุ่งนี้ พอจะถึงเวลาลอยกระทง ก็พาน้องหมาแมวเข้าห้อง...

วัคซีน ChulaCov19 เดินหน้าทดลองในคนระยะ 3 พบผลดีประสิทธิภาพสูงเทียบ Pfizer คาดตามแผนขึ้นทะเบียน ใช้ได้จริงกลางปี 65

วัคซีน ChulaCov19 เดินหน้าทดลองในคนระยะ 3 พบผลดีประสิทธิภาพสูงเทียบ Pfizer คาดตามแผนขึ้นทะเบียน ใช้ได้จริงกลางปี 65 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความคืบหน้าวัคซีนโควิด-19 ของจุฬาฯ ว่า ขณะนี้วัคซีน ChulaCov19 วัคซีนเทคโนโลยี...

กองทัพบก เตรียมรถบรรทุก 3,700 คัน สนับสนุนการขนส่งสินค้า ตามนโยบายรัฐบาล

กองทัพบก เตรียมรถบรรทุก 3,700 คัน สนับสนุนการขนส่งสินค้า ตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64 ตามที่ผู้ประกอบการรถบรรทุกบางส่วน เรียกร้องรัฐบาลเรื่องราคาน้ำมัน และระบุว่าจะหยุดการเดินรถขนส่งสินค้าในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งรัฐบาลกำลังบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้เตรียมระบบขนส่งรองรับการหยุดเดินรถและให้เหล่าทัพเตรียมการสนับสนุนรถยนต์ทหารเข้าช่วยในการขนส่งอีกทางหนึ่งนั้น ในส่วนของกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก, กรมการขนส่งทหารบก, กองทัพภาค และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมศักยภาพด้านการขนส่งและเตรียมข้อมูลยานยนต์ทางทหาร ที่สามารถนำมาใช้ในการขนส่งสินค้ารองรับ ตามนโยบายของรัฐบาล...

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,855 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,374 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 245 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 224 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,022,117 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) --------------------- หายป่วยกลับบ้าน 7,655 ราย หายป่วยสะสม 1,913,428...

ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง พยากรณ์อากาศ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง พยากรณ์อากาศ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังอ่อน ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่สะสมไว้ด้วย สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ และยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด...

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันลอยกระทง 19 พฤศจิกายน 2564

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันลอยกระทง 19 พฤศจิกายน 2564 -ภาคเหนือ ภาคอีสาน ตอนเช้าอากาศเย็นสบายมีหมอกบาง ส่วนตอนเย็นถึงค่ำมีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศเซลเซียส อุณหภูมิสูงสด 30-33 องศเซลเซียส -ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม. และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่ง แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรม อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศเซลเซียส อุณหภูมิสูงสด...

ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมตรวจสอบธนาคารบังคับขายประกันภัยไม่ถูกต้อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมตรวจสอบธนาคารบังคับขายประกันภัยไม่ถูกต้อง นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยกรณีที่มีข่าวพนักงานสาขาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ถูกกดดันให้ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย นั้น แบงก์ชาติขอย้ำว่าได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ผู้ให้บริการทางการเงิน (ผู้ให้บริการ) ทุกแห่ง ในการยกระดับธรรมาภิบาลของการเสนอขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเฉพาะการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ แบงก์ชาติกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (market conduct) และกำกับดูแลเข้มข้นตั้งแต่ปี 2561 โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน ที่ผู้ให้บริการต้องไม่กำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI)...

รมว.วัฒนธรรม ยืนยันไม่เห็นด้วยต่อการแก้กฎหมายให้มีการผลิตหนังโป๊อย่างเสรี ขอให้คำนึงถึงวัฒนธรรมอันดีงาม

รมว.วัฒนธรรม ยืนยันไม่เห็นด้วยต่อการแก้กฎหมายให้มีการผลิตหนังโป๊อย่างเสรี ขอให้คำนึงถึงวัฒนธรรมอันดีงาม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากกรณีที่กลุ่มเจริญ Porn ได้เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอยื่นเรื่องริเริ่มเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ (พ.ศ...) ให้มีการแก้ไขกฎหมายมาตรา 287 ว่า ด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารเพื่อให้สามารถผลิตคอนเทนต์หนังโป๊ได้อย่างเสรีนั้น ส่วนตัวไม่เห็นด้วยและยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของสังคมไทย แต่หากมีการรับเรื่องไว้ก็อาจต้องใช้ระยะเวลาพิจารณานาน เนื่องจากจะต้องผ่านความเห็นชอบจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การที่กลุ่มออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมาย ก็ถือเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ เพราะอาจเห็นตัวอย่างจากในต่างประเทศที่เปิดเสรีเรื่องดังกล่าว  แต่ในมุมวัฒนธรรม ยืนยันว่า อยากให้มีการสงวนการรักษาวัฒนธรรมอันดีเอาไว้มากกว่าสิทธิเสรีภาพ  เพราะปัจจุบันมีเพียงการจัดเรตติ้งที่ใช้เป็นตัวกำกับดูแล ดังนั้นสื่อที่ออกผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ ก็ไม่สามารถควบคุมได้อยู่แล้ว หากระบุว่าดูได้เฉพาะกลุ่ม ยิ่งห้ามยาก เพราะระบบการสื่อสารมีความทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายฐานะหนึ่งหน่วยงานภาคสังคม ไม่มีสิทธิที่จะไปขัดขวาง เพียงแต่อยากให้มีการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ

โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ คุยกับผู้นำหลายๆท่านได้อย่างสมบูรณ์ วอนประชาชนรับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ

โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ คุยกับผู้นำหลายๆท่านได้อย่างสมบูรณ์ วอนประชาชนรับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการนำภาพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ช่วงเวลาระหว่างการถ่ายภาพร่วมกันของผู้นำประเทศต่างๆ ในระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เมื่อปี 2560 ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นภาพตัด (crop) มาเผยแพร่และบิดเบือนความจริงว่า นายกรัฐมนตรีไทยไม่เข้าใจ และไม่ปฏิบัติตามคำพูดของช่างภาพว่า เป็นการบิดเบือนความจริงเพื่อโจมตีนายกรัฐมนตรี...

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

📌 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 - รวม 6,901 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,423 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 319 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 144 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 15 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,015,262 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) --------------------- หายป่วยกลับบ้าน...

ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า พยากรณ์อากาศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า พยากรณ์อากาศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ มีกำลังอ่อน ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกตกหนักและฝนที่สะสมไว้ด้วย สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ในขณะที่ลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้ ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ทางตอนบนของภาค...

“ศรีนวล” ลงมติรับหลักการร่าง รธน. ฉบับ ปชช. ก่อนขอแก้วุ่น บอก “กดผิดเจ้า” เรียกเสียงหัวเราะฮือฮาทั้งสภา

"ศรีนวล" ลงมติรับหลักการร่าง รธน. ฉบับ ปชช. ก่อนขอแก้วุ่น บอก "กดผิดเจ้า" เรียกเสียงหัวเราะฮือฮาทั้งสภา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่รัฐสภา ได้มีการขานชื่อสมาชิกรัฐสภา เพี่อลงมติพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยเมื่อถึงลำดับที่ 498 นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย ได้ลงมติขนารับหลักการ...

Pfizer อนุญาตให้ 95 ประเทศ ใช้สูตรผลิตยาเม็ดต้านโควิด-19 แต่ไร้ชื่อไทย

Pfizer อนุญาตให้ 95 ประเทศ ใช้สูตรผลิตยาเม็ดต้านโควิด-19 แต่ไร้ชื่อไทย สำนักข่าว Reuters รายงานเมื่อ 16 พ.ย. 64 ว่า บริษัท Pfizer บรรลุข้อตกลงกับองค์การสิทธิบัตรยา (Medicines Patent Pool-MPP) ภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ (UN) บรรจุให้ยาต้าน COVID-19 ของบริษัท Pfizer...

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำทุกอำเภอเร่งสร้างความเข้าใจให้ประชาชน เข้ารับวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทุกอำเภอ เร่งสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมเตรียมมอบรางวัลแก่อำเภอที่ฉีดวัคซีนได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ วันที่ 3 ธ.ค. 64 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง...
error: Alert: Content is protected !!