Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้

ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้

ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วนเชียงใหม่  ข่าวจังหวัดเชียงใหม่ โฆษณาออนไลน์เชียงใหม่ ข่าวอีเวนท์เชียงใหม่ ChiangMai News Events News ข่าวสังคมเชียงใหม่ สื่อโฆษณาออนไลน์เชียงใหม่ สื่อเชียงใหม่

จราจรเชียงใหม่เตือน ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

จราจรเชียงใหม่เตือน ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ข้อกฏหมายที่ควรรู้ พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "มาตรา 11 รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง"กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2555 ข้อ 5 "แผ่นป้ายทะเบียนรถให้ติดตรึงไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายที่หน้ารถหนึ่งแผ่น และที่ท้ายรถหนึ่งแผ่น เว้นแต่รถจักรยานยนต์หรือรถพ่วงให้ติดตรึงที่ท้ายรถหนึ่งแผ่น การติดตรึง แผ่นป้ายต้องไม่กระทําในลักษณะทีวัสดุที่ยึดแผ่นป้ายนั้น อาจ...

จราจรเชียงใหม่เตือน ขับย้อนศรมีความผิด ปรับ 500 บาท หากเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มโทษทางอาญา

จราจรเชียงใหม่เตือน ขับย้อนศรมีความผิด ปรับ 500 หากเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มโทษทางอาญา “การขับรถย้อนศรมีความผิดหากเกิดอุบัติเหตุเพิ่มโทษทางอาญา” ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 41 กำหนดไว้ว่า ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้เดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปตามในทิศทางนั้น และในมาตรา 48 นั้นได้กำหนดไว้ว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 บาท และยังมีในมาตรา 43 (8) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น จนเกิดความเดือดร้อน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน...

ของดเผาทุกชนิด ช่วง 21-23 ม.ค. 64 นี้ เนื่องจากสภาพอากาศนิ่งและสงบ จะส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองในพื้นที่ ค่อนข้างมาก

ของดเผาทุกชนิด ช่วง 21-23 ม.ค. 64 นี้ เนื่องจากสภาพอากาศนิ่งและสงบ จะส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองในพื้นที่ ค่อนข้างมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือทุกจังหวัด เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้วงวันที่ 21 - 23 มกราคม 2564 นี้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายสภาวะอากาศ และผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะดังกล่าว จะมีสภาพลมเฉื่อย และลมอ่อน มีความเร็วลมที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ...

เชียงใหม่ยืนยันปลอดภัย กรณีพบผู้ติดเชื้อเชียงรายเที่ยวเชียงใหม่ ชี้ผ่านระยะ 14 วัน พร้อมตรวจผู้เสี่ยงสูงครอบคลุมทั้งหมดแล้ว

เชียงใหม่ยืนยันปลอดภัย กรณีพบผู้ติดเชื้อเชียงรายเที่ยวเชียงใหม่ ชี้ผ่านระยะ 14 วัน พร้อมตรวจผู้เสี่ยงสูงครอบคลุมทั้งหมดแล้ว วันที่ 21 ม.ค. 64 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 21...

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงใหม่ ห้ามโค่นต้นยางนา-คุมการสร้างอาคาร ในพื้นที่ 6 ตำบล เชียงใหม่-ลำพูน

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงใหม่ ห้ามโค่นต้นยางนา-คุมการสร้างอาคาร ในพื้นที่ 6 ตำบล เชียงใหม่-ลำพูน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการพิจารณา เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน...

กองทัพภาคที่ 3 Kick off กิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” ที่จังหวัดเชียงใหม่

กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ วางแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง พร้อมนำทุกภาคส่วนร่วม Kick off กิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” เน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับฝุ่นควันให้คนในชุมชน วันที่ 21 ม.ค. 64 ที่ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลโท...

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศผ่อนผันเปิดถนนคนเดินวัวลาย(วันเสาร์) และถนนคนเดินท่าแพ(วันอาทิตย์) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศผ่อนผันเปิดถนนคนเดินวัวลาย(วันเสาร์) และถนนคนเดินท่าแพ(วันอาทิตย์) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ผ่อนผันการจัดกิจกรรมถนนคนเดินวันเสาร์ (ถนนคนเดินวัวลาย) และวันอาทิตย์ (ถนนคนเดินเชียงใหม่) ระบุว่า ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0018.1/ว 1766 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่องผ่อนผันการจัดกิจกรรมตลาดนัดหรือถนนคนเดินเป็นการชั่วคราว และในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่...

เชียงใหม่ จับบาร์เบียร์ฝ่าฝืนคำสังจังหวัด ทำทีปิดประตูร้านหวังตบตา แต่ในร้านพบทั้งชาวต่างชาติ-คนไทย นั่งดื่มเต็มหน้าบาร์

ศปก.เมืองเชียงใหม่ จับบาร์เบียร์ฝ่าฝืนคำสังจังหวัด ทำทีปิดประตูร้านหวังตบตา แต่ในร้านพบทั้งชาวต่างชาติ-คนไทย นั่งดื่มเต็มหน้าบาร์ วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ นายพัฒน แสงลี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ว่าที่ร้อยตรีเดชพงศ์ นาคเสวี...

บานสะพรั่งโค้งสุดท้าย! ชมความสวยงาม “ดอกนางพญาเสือโคร่ง” ขุนช่างเคี่ยน ก่อนร่วงโรยปลายเดือน ม.ค.นี้

บานสะพรั่งโค้งสุดท้าย! ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว แห่พากันขึ้นไปชม “ดอกนางพญาเสือโคร่ง” บ้านขุนช่างเคี่ยน บานสะพรั่งเต็มต้น ก่อนร่วงโรยปลายเดือน ม.ค. นี้ วันที่ 21 ม.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงไม่คึกคักมาก จากการที่ในช่วงระยะต้นเดือนที่ผ่านมานี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 2 ทำให้ทางจังหวัดมีมาตรการในการคัดกรองประกอบกับนักท่องเที่ยวเกิดความกังวล จึงมีการยกเลิกการเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 8 แล้วนั้นก็ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ขณะเดียวกัน...

พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวสุดทน โจรแสบขโมยหม้อแกง จนเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวถูกแฟนสาวต่อว่า หาว่านำน้ำเงี้ยวไปเททิ้ง ต้องเปิดกล้องวงจรปิดพิสูจน์ ถึงรอดตัวพบหัวขโมยเป็นคนทำ

พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวสุดทน โจรแสบขโมยหม้อแกง จนเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวถูกแฟนสาวต่อว่า หาว่านำน้ำเงี้ยวไปเททิ้ง ต้องเปิดกล้องวงจรปิดพิสูจน์ ถึงรอดตัวพบหัวขโมยเป็นคนทำ พ่อค้าสุดทน โจรแสบขโมยหม้อแกง พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวสุดทน ร้องสื่อเปิดหลักฐานวงจรปิด หัวขโมยออกอาละวาดขโมยหม้อแกง กะละมังร้านอาหาร หัวขโมยออกอาละวาดตระเวนขโมย หม้อแกงใส่ขนมจีนน้ำเงี้ยว จากร้านก๋วยเตี๋ยว เทน้ำเงี้ยวลงถุงดำ นำเครื่องหม้อสแตนเลสหลบหนีไป จนเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวถูกแฟนสาวต่อว่า หาว่านำน้ำเงี้ยวไปเททิ้ง ต้องเปิดกล้องวงจรปิดพิสูจน์ ถึงรอดตัวพบหัวขโมยเป็นคนทำ นอกจากนี้กล้องวงจรปิดของร้านขายส่งสุราบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะหัวขโมยรื้อสิ่งของขโมยถังน้ำและกะละมัง ล้างแก้วน้ำ ไปซึ่งกล้องวงจรปิดทั้งสองบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้อย่างชัดเจน จาการ สังเกตคาดว่าคนร้ายจะเป็นคนเก็บของเก่าขาย นอกจากนี้ยังพบว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงถูกขโมยเครื่องครัว...

แถลงข่าว สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564

แถลงข่าว - สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 8 วันติดต่อกันแล้ว ขณะที่ทางจังหวัดฯ อนุญาตให้ร้านอาหาร บุฟเฟต์ ชาบู หมูกระทะ สามารถตักอาหารจากจุดบริการร่วมกันได้ด้วยตัวเองตามปกติแล้ว https://youtu.be/hxtWxaYybQg

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ประกาศ เพื่อสุขภาพของประชาชน ของดการเผาในที่โล่ง, จอดรถดับเครื่องยนต์, เฝ้าระวังและรักษาสุขภาพ และลดการใช้ยานพาหนะ ช่วง 20-23 ม.ค. 64 นี้

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ประกาศ เพื่อสุขภาพของประชาชน ของดการเผาในที่โล่ง, จอดรถดับเครื่องยนต์, เฝ้าระวังและรักษาสุขภาพ และลดการใช้ยานพาหนะ ช่วง 20-23 ม.ค. 64 นี้  ประกาศ เพื่อสุขภาพของประชาชน กทม. และ ปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ของดการเผาในที่โล่ง, จอดรถดับเครื่องยนต์, เฝ้าระวังและรักษาสุขภาพ และลดการใช้ยานพาหนะ...

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งทุกอำเภอตั้งจุดตรวจ และติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเข้มข้น เน้นย้ำเดินทางเข้าเชียงใหม่ต้องบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชัน CM-CHANA

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอตั้งจุดตรวจ และเฝ้าระวังการเข้าออกหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามคำสั่งของ ศบค. และบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชัน CM-CHANA อย่างเคร่งครัด ขณะที่การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม มีความพร้อมในทุกด้านแล้ว     เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 64 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...

จราจรเชียงใหม่ ตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว เส้นถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี หลังพบว่ามีการขับขี่ด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง

จราจรเชียงใหม่ ตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว เส้นถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี หลังพบว่ามีการขับขี่ด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง พ.ต.อ.เจน โสภา (จร.1) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรชุดแก้ไขปัญหาการจราจร ออกกวดขันการขับขี่รถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปี (วงแหวน) โดยเฉพาะจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และแต่ละครั้งเสียหายหลายคัน สืบเนื่องจากมีการขับรถด้วยความเร็วสูง ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางปลอดภัยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  

ผวจ.เชียงใหม่ยกทีมลงพื้นที่ตรวจการบ้านอำเภอดอยเต่า จี้รวบรวมข้อมูลรายแปลงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงส่งเข้าคิวจองภายในสิ้นมกราคมนี้ ย้ำปีนี้ให้ อปท. เป็นพระเอกแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน โฟกัสระดับพื้นที่ทุกฝ่ายต้องคุยกับทำงานร่วมกัน

ผวจ.เชียงใหม่ยกทีมลงพื้นที่ตรวจการบ้านอำเภอดอยเต่า จี้รวบรวมข้อมูลรายแปลงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงส่งเข้าคิวจองภายในสิ้นมกราคมนี้ ย้ำปีนี้ให้ อปท. เป็นพระเอกแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน โฟกัสระดับพื้นที่ทุกฝ่ายต้องคุยกับทำงานร่วมกัน วันที่ 19 ม.ค. 64 เวลา 14.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก...

เชียงใหม่ผ่อนคลาย สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารและเครื่องดื่มได้แล้ว แต่ไม่เกิน 22.00 น.

เชียงใหม่ผ่อนคลาย สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารและเครื่องดื่มได้แล้ว แต่ไม่เกิน 22.00 น. มีผล วันที่ 20 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม “โรงแรมดาราเทวี” ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชย รวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม "โรงแรมดาราเทวี" ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชยรวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด หลังจากโรงแรมดาราเทวี โรงแรมหรูระดับห้าดาวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนต้องหยุดกิจการชั่วคราวตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยยังค้างจ่ายค่าจ้างพนักงานอีกเกือบ 300 คน จนทำให้กลุ่มพนักงานรวมตัวร้องแรงงานจังหวัดให้ช่วยเหลือ ก่อนที่ทางโรงแรมจะประกาศเลิกจ้างพนักงานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา และ กรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีด้วยราคาเริ่มต้น 2,116...

สธ.ย้ำผู้สูงอายุหากติดโควิด 19 เสี่ยงอาการรุนแรง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญจากคนในครอบครัว

กระทรวงสาธารณสุขย้ำ ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง หากติดเชื้อโควิด 19 ส่วนใหญ่อาการรุนแรง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญจากคนในครอบครัว ให้เข้มมาตรการป้องกันซึ่งเป็นวัคซีนที่ทำได้เองและดีที่สุด วันนี้ (18 มกราคม 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข   จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ประเทศไทย ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563...

เชียงใหม่ เปิดโมเดลแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เน้นป้องกันมากกว่าไล่ดับไฟ ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี

เชียงใหม่ เปิดโมเดลแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เน้นป้องกันมากกว่าไล่ดับไฟ ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี พร้อมมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่า แก่ผู้แทนจาก 35 ตำบล เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64 ที่บริเวณด้านหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่า ปี 2564 และประกาศแนวทางชุมชนเป็นแกนหลัก เน้นป้องกันแทนการไล่ตามดับไฟ โดยภายในงานได้มีการเสวนาแผนบริหารจัดการไฟป่าในพื้นที่จากผู้แทน/ผู้นำชุมชน พื้นที่นำร่อง...

คุก 4 เดือน เจ้าของและผู้จัด เปิดบ่อนคารีสอร์ตย่านแม่โจ้ นักพนันไม่รอดโดนด้วยคุก 3 เดือน ไม่รอลงอาญา

คุก 4 เดือน เจ้าของและผู้จัด เปิดบ่อนคารีสอร์ตย่านแม่โจ้ นักพนันไม่รอดโดนด้วยคุก 3 เดือน ไม่รอลงอาญา จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง นำกำลังลุยจับบ่อนพนันบาคาร่า เสือ-มังกร ที่ลักลอบเปิดบริเวณรีสอร์ตแห่งหนึ่งย่าน ถ.ร่มโพธิ์ทอง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งผู้ดูแลและพนักงานได้รวม 34 คน พร้อมอุปกรณ์เล่นการพนันจำนวนมาก เมื่อช่วงคืนวันที่ 16 ม.ค. 64...

ผู้ป่วยโควิด-19 เชียงใหม่ รักษาหายกลับบ้านได้แล้วอีก 6 ราย

ผู้ป่วยโควิด-19 เชียงใหม่ รักษาหายกลับบ้านได้แล้วอีก 6 ราย 18 มกราคม 2564 ผู้ป่วยโควิด-19 จ.เชียงใหม่ ได้รับอนุญาตจากทีมแพทย์ให้กลับบ้านได้เพิ่ม 6 ราย ดังนี้ -รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ 1 ราย -รพ.นครพิงค์ 1 ราย -รพ.สันทราย 4 ราย ทำให้ขณะนี้ยังเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในรพ.อีก 16 ราย แบ่งเป็น -รพ.นครพิงค์ 7...

ผอ.สวนสัตว์ – อธิการบดี ม.แม่โจ้ สวมชุดยอดมนุษย์ พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าโควิด-19 สวนสัตว์เชียงใหม่ เพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

ผอ.สวนสัตว์ – อธิการบดี ม.แม่โจ้ สวมชุดยอดมนุษย์ พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื่้อโรคในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 ม.ค.64 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สวมชุดซุปเปอร์แมนและไอรอนแมน เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนาโน 9 บริเวณจุดคัดกรองทางเข้สวนสัตว์เชียงใหม่...

ม.แม่โจ้ มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค Nano 9 ให้สวนสัตว์เชียงใหม่ ฉีดพ่นในพื้นที่ป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาเยือน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค(Nano 9) ให้สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อฉีดพ่นเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  สร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยว เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (Nano 9) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้...

ไล่ล่าระทึก! หนุ่มลอบขนยาบ้า ขับรถกระบะหลบหนีแหกด่านตรวจโควิดสารภี เจ้าหน้าที่ติดตามไม่ปล่อยจนรถเสียหลักพลิกคว่ำ พร้อมยึดของกลางกว่า 2 หมื่นเม็ด

ไล่ล่าระทึก! หนุ่มลอบขนยาบ้า ขับรถกระบะหลบหนีแหกด่านตรวจโควิดสารภี เจ้าหน้าที่ติดตามไม่ปล่อยจนรถเสียหลักพลิกคว่ำ พร้อมยึดของกลางกว่า 2 หมื่นเม็ด วันที่ 18 ม.ค. 64 รายงานข่าวได้รับทราบข้อมูลว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต. พิเชษฐ์ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ โดย พ.ต.ท.สุริยะฎิษ สุริยะธง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ หน.ชปฯ . ภ.จว.เชียงใหม่ ,ร.ต.อ.วีระชน กัญญาโภค พร้อมกับพวก ได้ทำการจับกุมตัว นายสุ (นามสมมุติ) อายุ 34 ปี...

รวบกลุ่มนักพนัน ชาย-หญิง 34 คน เย้ยกฎหมายและคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พร้อมของกลางอุปกรณ์เล่นไพ่บาคาร่า พร้อมชิปเงินมูลค่าหมื่นกว่าบาท แถมตู้สล็อตอีก 29 ตู้

รวบกลุ่มนักพนัน ชาย-หญิง 34 คน เย้ยกฎหมายและคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พร้อมของกลางอุปกรณ์เล่นไพ่บาคาร่า พร้อมชิปเงินมูลค่าหมื่นกว่าบาท แถมตู้สล็อตอีก 29 ตู้ บุกทลายบ่อนในรีสอร์ทย่านแม่โจ้ รวบนักพนัน ชาย-หญิง 33 คน(มีคลิป) ตำรวจ , ทหาร และฝ่ายปกครอง สนธิกำลังบุกทลายบ่อนพนันลักลอบเปิดในรีสอร์ทย่านแม่โจ้ เย้ยกฎหมายและคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวบกลุ่มนักพนัน ชาย-หญิง...

รพ.นครพิงค์ เปิดใช้งานเครื่องตรวจเชื้อโควิดรุ่นล่าสุด เป็นแห่งแรกของภาคเหนือ เพิ่มศักยภาพตรวจ RT-PCR ได้มากถึงวันละกว่า 2,500 ราย

รพ.นครพิงค์ เปิดใช้งานเครื่องตรวจเชื้อโควิดรุ่นล่าสุด เป็นแห่งแรกของภาคเหนือ เพิ่มศักยภาพตรวจ RT-PCR ได้มากถึงวันละกว่า 2,500 ราย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โรงพยาบาลนครพิงค์ได้ทำการเปิดใช้งาน เครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ระดับโมเลกุล (Fully automated RT-PCR Laboratory system) รุ่น Cobas 6800 เป็นแห่งแรกในภาคเหนือ จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีความต้องการ...

กกต. แขวน นายก อบจ. 44 จังหวัด หลังพบเรื่องร้องเรียน

กกต.แขวน นายก อบจ. 44 จังหวัด หลังพบเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 แรงงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณารับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ครบ 76 จังหวัด ในการประชุม กกต. เมื่อวานนี้ (14 ม.ค. 64) โดยมีรายงานว่า...

หนุ่มใหญ่ยืนรอข้ามถนนริมทาง รถจักรยานยนต์วิ่งมาไม่ทันเห็นถูกชนเข้าอย่างจังอาการสาหัส ก่อนสิ้นใจที่โรงพยาบาล

หนุ่มใหญ่ยืนรอข้ามถนนริมทาง รถจักรยานยนต์วิ่งมาไม่ทันเห็นถูกชนเข้าอย่างจังอาการสาหัส ก่อนสิ้นใจที่โรงพยาบาล ช่วงค่ำคืนวันที่ 15 ม.ค.64 ทาง พ.ต.ต.อมร ใจดี สว. (สอบสวน) สภ.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนข้ามถนน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยเหตุเกิดที่บริเวณ ถนนสาย เชียงใหม่-พร้าว หน้าเบทาโกร ม.5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภายหลังทราบเรื่องจึงรุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยแม่โจ้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่...

ผ่าน 1 เดือน จราจรเชียงใหม่ใช้กล้อง AI จับไม่สวมหมวกกันน็อก มีความแม่นยำถึง 98% ออกใบสั่งไปแล้วกว่า 723 ใบ

ผ่าน 1 เดือน จราจรเชียงใหม่ใช้กล้อง AI จับไม่สวมหมวกกันน็อก มีความแม่นยำถึง 98% ออกใบสั่งไปแล้วกว่า 723 ใบ      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.เจนโสภา ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่5อำเภอร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเชียงใหม่.แผนงานสนุบสนุนการป้องกันอุบัติหตุจราจร ( สอจร...

เชียงใหม่ บุกรวบนักพนันตั้งวงเล่นไพ่รัมมี่ คาบ้านพักกลางเมืองเชียงใหม่ ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เชียงใหม่ บุกรวบนักพนันตั้งวงเล่นไพ่รัมมี่ คาบ้านพักกลางเมืองเชียงใหม่ ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 22.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ นายศิริพงษ์ นำภา...

ป่าไม้เชียงใหม่ลงพื้นที่ห้วยตึงเฒ่าฯ แจงต้นไม้ที่ปลูกยังไม่ตาย แต่เข้าสู่ช่วงผลัดใบตามธรรมชาติ

ป่าไม้ไม่รอช้า ลงตรวจสอบปมดราม่าโซเชียล ภาพต้นไม้ กิจกรรม Climate Festival @North ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า หลังคนแชร์ภาพต้นไม้แห้ง แจงต้นไม้ที่ปลูกยังไม่ตาย แต่เข้าสู่ช่วงผลัดใบตามธรรมชาติ วันที่ 15 ม.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีเรื่องราวดราม่าในโลกออนไลน์ หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง (Tee Hit) ได้โพสต์ภาพต้นไม้หลายสิบต้นที่เคยปลูกในกิจกรรม Climate Festival @North ภายในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่...

หลายโรงเรียนในเชียงใหม่ยังหวั่นสถานการณ์โควิด-19 ขยายเวลาปิดเรียนถึงสิ้นเดือน ม.ค.

หลายโรงเรียนในเชียงใหม่ยังหวั่นสถานการณ์โควิด-19 ขยายเวลาปิดเรียนถึงสิ้นเดือน ม.ค. วันที่ 15 ม.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงสร้างความกังวลใจทำให้โรงเรียนเอกชนหลายแห่งที่ได้ประกาศปิดการเรียนการสอนไปก่อนหน้านี้ ขยายเวลาปิดเพิ่มเพราะยังกังวลต่อสถานการณ์ที่ยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้น อย่างเช่นที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย , โรงเรียนดาราวิทยาลัย , โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัย ที่จากเดิมมีกำหนดเปิดเรียนในวันที่ 19 ม.ค.64 ที่จะถึงนี้ แต่ล่าสุดได้มีการเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมาโรงเรียนตามปกติออกไปอีกเป็นวันที่ 1 ก.พ.64 โดยระหว่างนี้ยังคงให้เรียนแบบออนไลน์ไปก่อน ขณะที่ทางด้านศูนย์โควิด-19...

หนุ่มโพสต์เฟซบุ๊ก ถาม “ณอน” จำต้นไม้ที่เคยปลูกได้ไหม?

หนุ่มโพสต์เฟซบุ๊ก ถาม "ณอน" จำต้นไม้ที่เคยปลูกได้ไหม? จากรณีที่มีดราม่าใหญ่ของ "ฌอน บูรณะหิรัญ" นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ไลฟ์โค้ชชื่อดัง หลังเดินทางไปปลูกต้นไม้ ที่บริเวณห้วงตึงเฒ่าเชียงใหม่ แล้วมีการอัดคลิปวิดีโอเพื่อลงยูทูป แล้วมีช่วงหนึ่งได้พูดชมว่า บิ๊กป้อมเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารัก จนเกิดเป็นกระแสและลามไปสู่การขุดคุ้ยเรื่องต่างๆ รวมไปถึงเงินบริจาคไฟป่าที่เคยได้เปิดรับบริจาคไว้ จนเป็นข่าวใหญ่โต และ ฌอน ก็ได้ออกมาชี้แจง ก่อนที่จะหายเงียบไปตั้งแต่นั้นมา ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่ง ได้โพสต์ภาพ ต้นไม้แห้งตาย ซึ่งคาดว่าเป็นภาพบริเวณเดียวกับที่...

รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ แจง “บ้านแม่เกิบ” ไม่ได้ถูกรัฐละเลย มีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่อง แต่พื้นที่สูงเป็นอุปสรรค

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ชี้แจงกรณีข่าว บ้านแม่เกิบ ถูกรัฐละเลยทอดทิ้ง ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด มีหน่วยงานของรัฐเข้าช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่อง แต่พื้นที่สูงเป็นอุปสรรค จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีหมู่บ้านบ้านแม่เกิบ สื่อโซเชียลได้วิพากษ์การทำงานของรัฐ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย กรณีหมู่บ้านกลางหุบเขา ที่บ้านแม่เกิบว่า ทางจังหวัดได้มอบหมายให้ อำเภออมก๋อย ตรวจสอบข้อมูล การให้บริการของรัฐในพื้นที่หมู่บ้านแม่เกิบที่ได้ดำเนินการแล้วก่อนหน้า พบข้อมูลที่เล่าผ่านสื่อโซเชียลมีความคลาดเคลื่อนจากความจริง จึงขอนำข้อมูลที่ถูกต้องและที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้าแล้วในพื้นที่ แจ้งให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้ทราบ พร้อม ขอความร่วมมือประชาชนในการรับข้อมูลและการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่างๆ ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรืออาจไปพาดพิงถึงบุคคลอื่น...

สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่

สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ คำสั่งที่ 4/2564 : ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานด่างด้าว เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่ วันที่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป  คำสั่งที่ 5/2564 : มาตรการป้องกันสำหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่ วันที่ 7-31 ม.ค. 64  คำสั่งที่ 6/2564 : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด...

เจ้าของร้านนั่งดื่มกลางคืนในเชียงใหม่ ผันตัวเปิดร้านขายขนมจีนชามละ 5 บาท ช่วยเหลือคนตกงานและคนขาดรายได้ สู้วิกฤตโควิด-19

เจ้าของร้านนั่งดื่มกลางคืนในเชียงใหม่ ผันตัวเปิดร้านขายขนมจีนชามละ 5 บาท ช่วยเหลือคนตกงานและคนขาดรายได้ สู้วิกฤตโควิด-19 จากการที่ขณะนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางจังหวัดต้องมีประกาศปิดสถานบันเทิง 14 วัน ซึ่งก็ทำให้ช่วง 14 วันนี้ บรรดาเจ้าของ ลูกจ้าง ของสถานบันเทิง ก็ต้องดิ้นรนหารายได้เพื่อนำมาเลี้ยงชีพ ไม่ต่างจากนายพิเชษฐ์ นาใจ หรือเชษฐ์กอไผ่ ที่ก่อนหน้านี้เปิดร้านกลางคืนและถูกคำสั่งจังหวัดให้ปิดชั่วคราว โดยได้มาเปิดขายน้ำเงี้ยวแม่สาย เอาสูตรจากบ้านตนเอง ส่วนน้ำยาจากใต้ของภรรยา ส่งน้ำพริกตรงจากใต้...

ศปก.เมืองฯ จับร้านแห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่ เปิดร้านและปล่อยให้มีการดื่มเหล้าในร้าน ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพ่วงด้วยความผิดตาม พรก.ฉุกเฉิน

ศปก.เมืองฯ จับร้านแห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่ เปิดร้านและปล่อยให้มีการดื่มเหล้าในร้าน ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพ่วงด้วยความผิดตาม พรก.ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่) อำนวยการโดย นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร้อย อส.อำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ร้อย อส.จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 บูรณาการ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่...

เชียงใหม่เอาผิดโรงแรม ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ หลังพบว่าไม่มีการตรวจสอบผู้เข้าพักไม่ได้ลงทะเบียนใน CM-CHANA

เชียงใหม่เอาผิดโรงแรม ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ หลังพบว่าไม่มีการตรวจสอบผู้เข้าพักไม่ได้ลงทะเบียนใน CM-CHANA นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ออกตรวจติดตามการดำเนินการของโรงแรมที่พัก ตาม คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1/2564  ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า โรงแรมที่พักหลายแห่งยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯ โดยเฉพาะข้อ 5 คือ ไม่มีการตรวจสอบการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน...

นายกฯยืนยัน! คนไทยได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั่วถึงและเพียงพอ พร้อมทยอยฉีดวัคซีนตามลำดับ เริ่มจากกลุ่มจำเป็นเร่งด่วน

นายกรัฐมนตรียืนยันคนไทยได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั่วถึงและเพียงพอ พร้อมทยอยฉีดวัคซีนตามลำดับ เริ่มจากกลุ่มจำเป็นเร่งด่วน      เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 64 เวลา 13.30 น. ณ โถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผย ความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดทำแผนงานสร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชน...
โควิดเชียงใหม่ 64

รายที่ 65, 68 และ 69 สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผย ผลการสอบสวนโรค กรณีเกิดการระบาดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัวกลุ่มใหม่ ทั้ง 3 ราย(CM65, 68,...

ไทม์ไลน์มาแล้ว รายที่ 65, 68 และ 69 สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผย ผลการสอบสวนโรค กรณีเกิดการระบาดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัวกลุ่มใหม่ ทั้ง 3 ราย(CM65, 68, 69) วันนี้ (13 ม.ค. 64) นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์โควิด- 19...

(มีคลิป Video) มอบถุงยังชีพช่วยพนักงานสถานบันเทิง หลังต้องหยุดพักงานขาดรายได้ ด้านหนึ่งในพนักงานเผยได้รับผลกระทบแต่ก็ต้องอดทน

(มีคลิป Video) มอบถุงยังชีพช่วยพนักงานสถานบันเทิง หลังต้องหยุดพักงานขาดรายได้ ด้านหนึ่งในพนักงานเผยได้รับผลกระทบแต่ก็ต้องอดทน เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 ม.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณด้านหน้าร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย จำนวน 60 ชุด ไปมอบให้กับพนักงานของร้านวอร์มอัพและครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรควิด-19 จนทำให้ต้องหยุดงานขาดรายได้ โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับกลุ่มพนักงานผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 20 คน...

พบแล้วทายาทชายไร้บ้าน ที่ถูกป้าวัย 61 ปี จ้างวานฆ่าหวังเอาเงินฌาปนกิจ เตรียมรับเงินสงเคราะห์ครึ่งล้าน

พบแล้วทายาทชายไร้บ้าน ที่ถูกป้าวัย 61 ปี จ้างวานฆ่าหวังเอาเงินฌาปนกิจ เตรียมรับเงินสงเคราะห์ครึ่งล้าน ตามหาตัวจนพบ พี่ของนายอนันต์ ทองมาลย์ เหยื่อป้าบัวลอย ที่ทำฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แล้วจ้างคนฆ่าหวังเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ต่อมากรรมการสมาคมฯ มีมติงดจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้ป้าบัวลอย เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมนายอนันต์ พร้อมกันนี้ได้มีมติมอบเงินฌาปนกิจให้ทายาทนายอนันต์ ขณะที่ปลัด อ.แม่ริม ประสานศูนย์ดำรงธรรม อ.พร้าว หาตัวจนพบ พบว่าพี่น้องนายอนันต์ มีฐานะยากจน เร่งดำเนินการสอบสวนทายาท เพื่อรับเงินสงเคราะห์ เบื้องต้นทราบว่ามี...

เชียงใหม่หนาวสะท้าน! ประชาชนผิงไฟช่วยเพิ่มความอบอุ่น แพทย์เตือนดูแลสุขภาพ

เชียงใหม่หนาวสะท้าน! ประชาชนผิงไฟช่วยเพิ่มความอบอุ่น แพทย์เตือนดูแลสุขภาพ วันที่ 13 ม.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า จากการที่ขณะนี้เกิดลมหนาวที่พัดปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้ทั่วทุกอำเภอมีอากาศหนาว อุณหภูมิลดวูบกระทันหันถึง 5 องศาเซลเซียส ในช่วงเช้าและเย็นอุณหภูมิพื้นราบต่ำสุดวัดได้ 10-14 องศาเซลเซียส ชาวบ้านพากันจุดไฟอาศัยไออุ่นช่วยคลายความหนาวเย็น โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า ถึงกับต้องใช้เตาอังโล่มาเป็นอุปกรณ์สู้ความหนาวเย็น ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องใส่ทั้งเสื้อกันหนาว หมวก ถุงมือ ให้กับเด็กเล็ก ทั้งนี้ทาง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศในภาคเหนือ อุณหภูมิจะลดลง...

คกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติขยายระยะเวลาปิดสถานบันเทิง ออกไปถึงวันที่ 31 ม.ค. 64

คกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติขยายระยะเวลาปิดสถานบันเทิง ออกไปถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 10 / 2564 เรื่อง ขยายเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ระบุว่า ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 /...

เชียงใหม่ติดโควิด-19​ เพิ่มอีก​ 2 ราย​ พร้อมมีมติขยายเวลา​ ให้ปิดสถานบริการ​ ผับ​ บาร์​ คาราโอเกะ​ ไปถึง​ 31​ ม.ค.​ 64

เชียงใหม่ติดโควิด-19​ เพิ่มอีก​ 2 ราย​ พร้อมมีมติขยายเวลา​ ให้ปิดสถานบริการ​ ผับ​ บาร์​ คาราโอเกะ​ ไปถึง​ 31​ ม.ค.​ 64 วันที่ 12 ม.ค. 64 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ดร.ทรงยศ...

เดินป่าท้าความหนาว อช.ดอยผ้าห่มปก คึกคัก นทท.แห่พิชิตยอดดอยสูงอันดับ 2 ของประเทศ

เดินป่าท้าความหนาว อช.ดอยผ้าห่มปก คึกคัก นทท.แห่พิชิตยอดดอยสูงอันดับ 2 ของประเทศ ด้านอุทยานฯ วางมาตรการเข้ม ป้องกันโควิด-19 คัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่ต้องลงบันทึกประวัติ วันที่ 12 ม.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่าจากการที่ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องหยุดชะลอและนักท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก จากการที่ประชาชนเกิดความวิตกกังวลในเรื่องของเชื้อไวรัสดังกล่าว รวมไปถึงมาตรการเข้มงวดในการเข้าและออกพื้นที่ ที่ขณะนี้ต้องมีการคัดกรองผู้ที่เดินทาง แต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมาบรรยากาศการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติก็ยังคงพบว่ามีประชาชนในพื้นที่เดินทางไปพักผ่อนกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ...

รพ.สวนดอก และ รพ.นครพิงค์ รับบริจาคเลือดด่วน‼ เนื่องจากประสบภาวะ ขาดแคลนโลหิต-โลหิตสำรอง ทุกกรุ๊ป

รพ.สวนดอก และ รพ.นครพิงค์ รับบริจาคเลือดด่วน!! เนื่องจากประสบภาวะ ขาดแคลนโลหิต-โลหิตสำรอง ทุกกรุ๊ป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ เปิดบริการทุกวันที่ 08.30-16.00 น. สามารถจอดรถได้ที่บริเวณที่จอดรถข้างตึกศรีพัฒน์ ฝั่งคณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต ที่งานธนาคารเลือด อาคาร 10 ชั้น 2...

รฟท. ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยว และขบวนรถเชิงพาณิชย์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยสามารถคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคา

รฟท. ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยว และขบวนรถเชิงพาณิชย์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยสามารถคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคา การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยว จำนวน 12 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 และขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 30 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564...

ไทม์ไลน์มาแล้ว‼ เชียงใหม่เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด รายที่ 65-67 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 11 ม.ค. 64

ไทม์ไลน์มาแล้ว!! เชียงใหม่เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด รายที่ 65-67 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 11 ม.ค. 64 -ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 65 (CM 65) ของจังหวัดเชียงใหม่ หญิงไทย อายุ 18 ปี ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นนักศึกษา เมื่อวันที่ 2...

เชียงใหม่ยันไม่มีเด็ก 2 ขวบติดโควิด-19 ส่วนวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 3 ราย 2 ราย เกี่ยวพันกับริเวอร์ไซต์ อีกรายยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

เชียงใหม่ยันไม่มีเด็ก 2 ขวบติดโควิด-19 ส่วนวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 3 ราย 2 ราย เกี่ยวพันกับริเวอร์ไซต์ อีกรายยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค วันที่ 11 ม.ค. 64 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ...

(คลิป Video)สาวเตือนภัย หลังจอดรถไว้ในห้าง ถูกโจรแสบสวมรอยเป็นเจ้าของรถ จ้างช่างกุญแจงัดรถเพื่อทำกุญแจสำรองหวังขโมยรถหลบหนี โชคดีมาเจอก่อน ส่วนโจรวิ่งหลบหนีไปได้

(คลิป Video)สาวเตือนภัย หลังจอดรถไว้ในห้าง ถูกโจรแสบสวมรอยเป็นเจ้าของรถ จ้างช่างกุญแจงัดรถเพื่อทำกุญแจสำรองหวังขโมยรถหลบหนี โชคดีมาเจอก่อน ส่วนโจรวิ่งหลบหนีไปได้ วันที่ 11 ม.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานได้รับการร้องเรียนจาก น.ส.เมย์ (นามสมมุติ) หลังจากเจ้าตัวได้ประสบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้างค้าปลีกแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่เจ้าตัวทำงานอยู่ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ ขณะพนักงานสาวคนดังกล่าวกำลังเดินกลับไปที่รถหลังเลิกงาน แต่กลับพบว่ามีชายคนหนึ่งกำลังงัดประตูรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ของตัวเองและกำลังทำกุญแจสำรอง ซึ่งขณะที่เดินไปถึงรถเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ชายอีกคนหนึ่ง สวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน เสื้อยืดสีดำ สวมหมวกและหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า วิ่งหลบหนีไปจากท้ายรถ...

เชียงใหม่ปรับมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าจังหวัด ทุกคนต้องลงทะเบียน “CM-Chana” กลุ่มควบคุมสูงสุดต้องกักตัว 14 วัน มาจาก 5 จังหวัดเข้มข้นต้องแสดงเอกสารรับรอ

เชียงใหม่ปรับมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าจังหวัด ทุกคนต้องลงทะเบียน “CM-Chana” กลุ่มควบคุมสูงสุดต้องกักตัว 14 วัน มาจาก 5 จังหวัดเข้มข้นต้องแสดงเอกสารรับรอง ย้ำทุกร้านที่ปรากฏในไทม์ไลน์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อหมดแล้ว ใช้บริการได้ตามปกติ วันที่ 10 ม.ค. 64 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดรทรงยศ...

“มงฟอร์ต” นำร่องเรียนออนไลน์เสมือนจริง แห่งแรกของประเทศ จัดทีมอาจารย์นิเทศประกบครูผู้สอน ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนทุกชั่วโมงเรียน

"มงฟอร์ต" นำร่องเรียนออนไลน์เสมือนจริง แห่งแรกของประเทศ จัดทีมอาจารย์นิเทศประกบครูผู้สอน ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนทุกชั่วโมงเรียน วันที่ 11 ม.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นำร่องระบบที่เรียกว่า “เอ็มซีออนไลน์คลาสรูม” มาใช้สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบเป็นแห่งแรกของประเทศ ระบบนี้ต่างจากการเรียนการสอนออนไลน์ทั่วไป โดยเป็นห้องเรียนเสมือนจริง ที่เรียนกันตามตารางเรียนปกติผ่านระบบสตรีมมิ่ง มีการตอบโต้สื่อสารสองทางร้อยเปอร์เซ็นต์ นักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนจะถูกนับชั่วโมงเรียนเหมือนระบบออนไซต์ ทำให้การปิดโรงเรียนไม่ส่งผลต่อชั่วโมงเรียนอีกต่อไป นอกจากนี้ยังปรับตารางเรียน ให้ตรงกับการเรียนแบบออนไซต์...

เชียงใหม่ ถูกปรับให้เป็นพื้นที่ สีส้มแล้ว‼ หลังมีผู้ติดโควิดระลอกใหม่ในพื้นที่เกิน 10 ราย

เชียงใหม่ ถูกปรับให้เป็นพื้นที่สีส้มแล้ว หลังมีผู้ติดโควิดระลอกใหม่ในพื้นที่เกิน 10 ราย วันที่ 9 ม.ค. 64 จากการแถลงข่าวของ ศบค. พบว่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถูกปรับจากสีเหลือง เป็นสีส้มแล้ว หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ วันนี้รวมแล้วทั้งหมด 17 ราย ด้วยกัน สำหรับเกณฑ์พื้นที่แต่ละสีนั้น จะแบ่งตามจำนวนผู้ป่วยโควิดระลอกใหม่ ดังนี้ -พื้นที่สีแดง มีผู้ป่วยโควิดระลอกใหม่ จำนวน มากกว่า...

“เมญ่า” บิ๊กคลีนนิ่งใหญ่ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วศูนย์การค้า หลังพบผู้ป่วยโควิดใช้บริการ

เมญ่า บิ๊กคลีนนิ่งใหญ่ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วศูนย์การค้า หลังพบผู้ป่วยโควิดใช้บริการ รายงานข่าวแจ้งว่า สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ ได้แถลงความคืบหน้า กรณีการระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 มีประวัติการเดินทางไปที่ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ออกหนังสือชี้แจงปฏิบัติการเชิงรุกแบบ Deep Hygine...

ตร.ช้างเผือก รวบนักพนันตั้งวงเล่นไพ่กลางตลาด ไม่สนโควิด-19

ตร.ช้างเผือก รวบนักพนันตั้งวงเล่นไพ่กลางตลาดสด ไม่สนโควิด วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 01.20 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.ช้างเผือก นำโดย ร.ต.อ.สุคิด จักร์สุวรรณ์ รอง สวป.สภ.ช้างเผือก, ด.ต.เจตน์ บุญช่วย , ด.ต.ทวีชัย ไกรมา และ ส.ต.ท.วิสิทธิ์ชัย ทองธรรมชาติ...

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศงดถนนคนเดินวัวลายและถนนคนเดินท่าแพ ตั้งแต่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 14 วัน

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศงดถนนคนเดินวัวลายและถนนคนเดินท่าแพ ตั้งแต่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 14 วัน วันที่ 8 มกราคม 2564 เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง งดการจัดกิจกรรมถนนคนเดินวันเสาร์ (ถนนคนเดินวัวลาย) และวันอาทิตย์(ถนนคนเดินเชียงใหม่) ตามหนังสือที่ ชม 0018.1/ว 527 ลงวันที่...

ชาวบ้านชุมชนบ้านท่อ พร้อมใจสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ต่อแถวล้างมือก่อนจ่ายตลาด มั่นใจหากทุกคนปฏิบัติตามทาตรการไม่หละหลวม ป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิดได้

ชาวบ้านชุมชนบ้านท่อ พร้อมใจสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ต่อแถวล้างมือก่อนจ่ายตลาด มั่นใจหากทุกคนปฏิบัติตามมาตรการไม่หละหลวม ป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิดได้ วันที่ 8 มกราคม 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า ชาวบ้านในย่านชุมชนบ้านท่อ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ และชุมชนใกล้เคียง ที่เข้าไปใช้บริการจ่ายตลาดที่ตลาดชุมชนวัดบ้านท่อ พร้อมใจกันเข้าแถวล้างมือให้สะอาด ก่อนเข้าไปจับจ่ายซื้อของตามที่ทางตลาดได้ขอความร่วมมือไว้ เป็นภาพที่ใครได้ผ่านไปพบเห็นต่างชื่นชมที่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แม้จะต้องเสียเวลาต่อแถว ไม่สะดวกสบายเหมือนที่ผ่านมา ส่วนพื้นที่ตลาดก็จะพบว่าพ่อค้าแม่ค้ายังคงสร้างระยะห่าง ด้วยการใช้แผงพลาสติกใสกั้นระหว่างอาหารกับลูกค้า รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคน นายนิรันดร์ เสนาะสำเนียง...

เผยความคืบหน้า ก่อสร้างทางลอด “แยกต้นเกว๋น” คืบหน้ากว่า 58% คาดแล้วเสร็จปี 2565

เผยความคืบหน้า ก่อสร้างทางลอด "แยกต้นเกว๋น" คืบหน้ากว่า 58% คาดแล้วเสร็จปี 2565 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตอง , หางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.3035) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ช่วงผ่านเขตเมืองหางดง, สันป่าตอง และบ้านทุ่งเสี้ยวให้มากยิ่งขึ้น สอดรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม...

รพ.สวนดอก ออกแถลงการณ์ ยืนยันไม่พบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19‼

รพ.สวนดอก ออกแถลงการณ์ ยืนยันไม่พบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19‼ วันที่ 8 มกราคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องไม่พบบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ ติดเชื้อโรค COVID-19 ระบุว่า ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยันว่า ตามที่มีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 9 ราย...

ตำรวจช้างเผือกตั้งด่าน ออกกวดขันป้องกันกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมแข่งรถบนท้องถนน

ตำรวจช้างเผือกตั้งด่าน ออกกวดขันป้องกันกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมแข่งรถบนท้องถนน วันที่ 21 ม.ค. 64 เวลาประมาณ 23.00 - 01.00 น. ร.ต.อ.สุคำ จันทร์ใหม่ รอง สวป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20 , ร.ต.อ.ธานี แหยมคง , ร.ต.อ.สุคิด จักร์สุวรรณ์ รอง สวป.ฯ...
error: Alert: Content is protected !!