No posts to display

ป.ป.ส. ย้ำ! “กระท่อม” ยังผิดกฎหมาย เคี้ยว-ขาย-ต้ม-แปรรูป ทำไม่ได้

ป.ป.ส. ย้ำพืชกระท่อมยังผิดกฎหมาย เคี้ยว-ขาย-ต้ม-แปรรูป ทำไม่ได้ ช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพืชกระท่อมเพิ่มสูงขึ้น พร้อมแจงความคืบหน้าการปรับสถานะพืชกระท่อม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ... ) พ.ศ....
error: Alert: Content is protected !!