Home รีวิว แนะนำ ร้านอาหารในเชียงใหม่

รีวิว แนะนำ ร้านอาหารในเชียงใหม่

ร้านอาหารในเชียงใหม่  ร้านอาหารอร่อยในเชียงใหม่ แนะนำร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ หมูกระทะเชียงใหม่ ร้านกาแฟเชียงใหม่ ร้านหมูกระทะในจังหวัดเชียงใหม่ ร้านอาหารทะเล ร้านอาหารญี่ปุ่นเชียงใหม่

No posts to display

เงินเยียวยาถึงมือเกษตรกรแล้วกว่า 7 ล้านราย ย้ำยื่นอุทธรณ์ถึง 5 มิ.ย. นี้ วันสุดท้าย

เงินเยียวยาถึงมือเกษตรกรแล้วกว่า 7 ล้านราย ย้ำยื่นอุทธรณ์ถึง 5 มิ.ย. นี้ พร้อมฝากถึงเกษตรกร นำเงินที่ได้ใช้เพื่อการยังชีพและลุงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าจากที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ สศก. ในฐานะนายทะเบียน ดำเนินการรวบรวม และจัดทำระบบคัดกรองข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกร โดยจ่ายเงินตรงผ่านบัญชี จำนวน...
error: Alert: Content is protected !!