No posts to display

เตือน! ใช้ ‘กระป๋องลิตร’ ตวงซื้อขายผิดกฎหมาย มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) เตือน! การใช้ลิตรตวง (กระป๋องสังกะสี) ตวงซื้อขายผิดกฎหมาย มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าใช้เครื่องชั่งแทนการใช้ลิตรตวง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังพ่อค้าแม่ค้าทุกๆท่านนะครับที่ใช้ลิตรตวง(กระป๋องสังกะสี) ในการตวงซื้อขายสินค้า เช่น ข้าวสาร เห็ดเผาะ หรือเห็ดถอบ ซึ่งกำลังออกสู่ท้องตลาดในขณะนี้ ว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมาย เนื่องจากลิตรตวงนั้น สามารถแก้ไข ดัดแปลงให้มีปริมาณที่ไม่ถูกต้องเพื่อเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย เช่น มีการตัดขอบบนให้สั้นลง...
error: Alert: Content is protected !!