ทดลองปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจร “แยกยางเนิ้ง” เป็นปล่อยที่ละด้าน

ทดลองปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจร “แยกยางเนิ้ง” เป็นปล่อยที่ละด้าน

     อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สภ.สารภี และคณะกรรมการที่เกี่ยวกับระบบการจราจร ได้ร่วมกันประชุมวิเคราะห์ปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุจราจร บริเวณ “แยกยางเนิ้ง” ถนนหมายเลข 106 (สายต้นยางนา) ตัดกับถนนยางเนิ้ง-ขัวมุง ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีปัญหารถในถนนสายต้นยางนาจะเลี้ยวขวาลำบาก เพราะจะมีสัญญาณไฟเขียวพร้อมกันทั้งสองด้าน มีอุบัติเหตุเกิดบ่อย

     คณะกรรมการได้มีมติให้ทดลองปรับสัญญาณไฟจราจรจากเดิม 3 จังหวะ เป็น 4 จังหวะ หรือเป็นปล่อยการจราจรที่ละด้าน โดยจะทำการทดลองเป็นเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ 25 กันยายน 2562

     ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางนี้ได้ หรือ 053321090 เพื่อพัฒนาระบบการจราจร และลดอุบัติเหตุ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น