Home ข่าวทั่วไทย จราจรเชียงใหม่ชี้แจง 20 ก.ย. นี้ พรบ.จราจรทางบกฉบับใหม่ ห้ามยึดใบขับขี่ แสดงใบขับขี่ดิจิทัลแทนได้

จราจรเชียงใหม่ชี้แจง 20 ก.ย. นี้ พรบ.จราจรทางบกฉบับใหม่ ห้ามยึดใบขับขี่ แสดงใบขับขี่ดิจิทัลแทนได้

-

จราจรเชียงใหม่ชี้แจง 20 ก.ย. นี้ พรบ.จราจรทางบกฉบับใหม่ ห้ามยึดใบขับขี่ แสดงใบขับขี่ดิจิทัลแทนได้

     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ศุภชัย จันทรา รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องพ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 20 ก.ย. นี้โดยห้ามยึดใบขับขี่ สามารถแสดงใบขับขี่ดิจิตอลแทนฉบับจริงได้ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 20 กันยายนนี้ โดยห้ามยึดใบขับขี่ สามารถแสดงใบขับขี่ดิจิตอลแทนฉบับจริงได้

     1. เนื่องด้วย พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ 20 กันยายน พ.ศ.2562 ผบ.ตร.ให้สร้างช่องทางรับรู้แก่ประชาชนและจัดฝึกอบรมตำรวจเกี่ยวกับ กม.จราจร ใหม่ที่ประกาศใช้บังคับ

     พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีการประกาศใช้ พรบ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ. ศ. 2562 ซึ่งมีการบัญญัติให้ยกเลิกความในบางมาตราและบัญญัติใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2562 มีประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับการยกเลิกเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ว่า ขอเรียนว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้ดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรณรงค์ สร้างช่องทางการรับรู้ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการเคารพกฎหมายจราจร มีวินัย มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง รวมทั้งการข้ามทางม้าลาย

      โดย ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะผู้กำกับดูแลงานด้านกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาสภาพปัญหา หาแนวทางแก้ไข โดยบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้ง ผบ.ตร. ได้มีความห่วงใยจึงได้สั่งการให้ ผู้บัญชาการทุกพื้นที่ ผู้บังคับการทุกจังหวัด ให้สร้างช่องทางการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและข้อผิดพลาดเมื่อกฎหมายได้มีผลบังคับใช้แล้ว รวมทั้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่ให้มีการจัดฝึกอบรมความรู้ในการบังคับใช้กฎหมายจราจรที่ประกาศใหม่นี้ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง

     จากนั้นจึงมีหนังสือสั่งการไปถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อกำชับให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 19 ส.ค.62 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ก.ย.62 ที่จะถึงนี้ เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดความสับสน จนเกิดความเดือดร้อนกับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ พรบ.จราจรทางบกฯ ม.140 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562

      ในการออกใบสั่งของเจ้าพนักงานจะไม่เรียกเก็บใบขับขี่ของผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจร อีกทั้งหากไม่พบตัวผู้ขับขี่และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ตามมาตรา 140 วรรคสองฯ โดยให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเพื่อให้ชำระค่าปรับ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งนั้น

     ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว ไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมที่เป็น หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า ใบขับขี่ดิจิตอล และต้องนำแสดงต่อตำรวจจราจรเมื่อถูกเรียกตรวจ โดยใบขับขี่ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเปิดจาก แอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ไม่สามารถก็อปปี้หน้าจอ หรือใช้ภาพถ่ายแทนได้

     รอง โฆษก ตร. กล่าวต่ออีกว่า ในประเด็นกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่มีการยึดใบขับขี่แล้ว จะทำให้ผู้ที่ทำผิดกฎจราจรไม่ไปชำระค่าปรับตามใบสั่งนั้น ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประสานงานและวางมาตรการ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลการออกใบสั่งของตำรวจในแต่ละพื้นที่ กับฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก เมื่อผู้ขับขี่ไม่ยอมชำระค่าปรับ เมื่อไปเสียภาษีรถยนต์ประจำปี กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบจากระบบ หากพบว่ามีค่าปรับที่ค้างชำระ นายทะเบียนจะรับชำระภาษีและออกหลักฐานการชำระภาษีชั่วคราวให้เท่านั้น และใช้ได้เพียง 30 วัน จนกว่าจะชำระค่าปรับเสร็จสิ้น จึงจะได้ใบแสดงการเสียภาษีฉบับจริง

     เมื่อใบแทนแสดงการเสียภาษีชั่วคราวหมดอายุ ผู้ขับขี่ก็จะมีความผิดคือ ไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ซึ่งต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท
ทั้งนี้ขอให้ประชาชนหรือผู้ใช้รถใช้ถนนได้ติดตามข่าวสารและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการประกาศและชี้แจงสร้างช่องทางการรับรู้ให้ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบก่อนจะมีการบังคับใช้กฎหมายต่อไป


2. พระราชบัญญัติจราจรทางบก(ฉบับที่12) พ.ศ.2562
ผู้ขับขี่ต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจ โดยวิธี ดังนี้
1 ) แสดงตัวใบอนุญาตขับขี่ (ที่เป็นบัตร)
2 ) แสดงด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ใบขับขี่ดิจิตัล) ตามรูปแบบที่กรมการ
ขนส่งทางบกกำหนด (แอพลิเคชั่น DLT QR Licence ของกรมการขนส่ง
3 ) แสดงด้วยสำเนาภาพถ่าย (ต้องรอรูปแบบที่กรมการขนส่งฯ กำหนดต่อไป)
วันที่ 20 ก.ย.2562 ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ในแบบที่1 และ 2 ได้ เท่านั้น คือ
1.ใบขับขี่ที่เป็นบัตร
2.ใบขับขี่ดิจิตัล (แสดงผ่านแอพฯ)

     3. กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนทราบถึงข้อกฎหมาย และเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ตำรวจภูธรภาค 5โดย พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

     ติดตามข่าวสารสภาพการจราจรจากเพจกลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ และแอปพลิเคชั่นไลน์ @Trafficcm หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์วิทยุจราจร กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โทร .053-235595 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Must Read

เปิดขั้นตอนง่ายๆ “โครงการคนละครึ่ง” ลงทะเบียนรับ 3,000 บาท 10 ล้านคน เริ่ม 16 ต.ค. 63...

เปิดขั้นตอนง่ายๆ "โครงการคนละครึ่ง" ลงทะเบียนรับ 3,000 บาท 10 ล้านคน เริ่ม 16 ต.ค. 63 นี้ สอนขั้นตอนง่ายๆ ก่อนรับ 3,000 บาท ในโครงการ “คนละครึ่ง” เริ่ม 16 ตุลาคมนี้ เป็นที่ชัดเจนแล้ว สำหรับโครงการ คนละครึ่ง โครงการที่รัฐบาลแจกเงิน...
error: Alert: Content is protected !!