นายกฯ เตรียมร่วมรับบริจาคในรายการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” คืนนี้

877

นายกรัฐมนตรีขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ย้ำรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ เตรียมร่วมรับบริจาคในรายการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” คืนนี้

     วันนี้ (17 กันยายน  2562) เวลา 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1  ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญการแก้ปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วมอย่างครบวงจร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการหลักครอบคลุมทั้ง 3 ช่วงเวลาคือ ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และการฟื้นฟู เยียวยา โดยรัฐบาลก็มีวงเงินที่สามารถใช้จ่ายได้จากเดิมที่ สนช. มีการแก้ไขกฎหมาย ให้สามารถใช้งบกลางในการช่วยเหลือเยียวยาได้ ซึ่งจะเอามาช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูเป็นหลัก

     สำหรับการช่วยเหลือวันนี้ ก็มีงบในการแก้ปัญหาเร่งด่วนประมาณ  50 ล้านบาทซึ่งเป็นงบเร่งด่วนของจังหวัด ถ้าไม่เพียงพอสามารถมาขอมาได้ ซึ่งก็มีขั้นตอนอยู่  ในส่วนของกระทรวงการคลัง ก็มีการเตรียมการช่วยเหลือหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาด้านเกษตร ปศุสัตว์ ประมง  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) มีการปรับลดดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนสำรวจความเสียหาย ในช่วง หลังน้ำลด หรือ3-4 เดือน ต่อจากนี้ จะต้องมีมาตรการเสริม เช่น การปลูกพืช การจัดหาเมล็ดพันธุ์ การหาแหล่งน้ำ การซ่อมแซมถนน ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในงบประมาณทั้งหมด ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนได้เข้าใจว่าการดำเนินการทุกอย่าง ต้องอยู่ในขั้นตอนและตามระเบียบกฎหมาย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน ประชาชนและนายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์  ตนเองมีความสุขที่ครั้งที่เห็นทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  และในค่ำนี้ ตนเองจะไปร่วมรับบริจาคในรายการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”  ณ ห้องส่ง อสมท. ช่อง9 เวลา 20.00 น. และจะได้นำเงินเหล่านี้มาสมทบทุนเพิ่มเติมจากงบประมาณที่มีอยู่  เพื่อจัดเตรียมงบประมาณช่วยเหลือและฟื้นฟูต่อไป  โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมจะดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่