Home ข่าวทั่วไทย (มีคลิป Video)เริ่ม 20 กันยายนนี้! ตำรวจไม่ยึดใบขับขี่ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับใหม่

(มีคลิป Video)เริ่ม 20 กันยายนนี้! ตำรวจไม่ยึดใบขับขี่ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับใหม่

-

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 นี้

     พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวชี้แจงกรณีพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 นี้ว่า นับแต่นี้เป็นต้นไป ตำรวจหรือเจ้าพนักงานจราจร จะไม่มีสิทธิ์ยึดใบอนุญาตขับรถของผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ แต่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการส่งใบสั่งจราจรให้ตามที่อยู่ของผู้กระทำผิด และจะบันทึกการกระทำผิดนั้นเข้าระบบ จนกว่าผู้กระทำผิดจะดำเนินการเสียค่าปรับที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือสถานีตำรวจทุกสถานี แต่หากไม่ดำเนินการ เมื่อนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปเสียภาษีประจำปี ขนส่งจะไม่ออกใบแสดงการเสียภาษีฉบับจริงให้ แต่จะออกใบแทนให้ และให้ไปดำเนินการจ่ายค่าปรับภายใน 30 วัน จึงจะออกฉบับจริงให้

     สำหรับกรณีที่เจ้าพนักงานเรียกตรวจใบอนุญาตขับรถ ผู้ขับขี่จะต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่ฉบับจริง หรือใบอนุญาตที่แสดงในแอปพลิเคชั่นของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น การทำสำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาต จะไม่สามารถนำมาใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานได้

     นอกจากนี้ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ขอความร่วมมือประชาชน ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดดำเนินการตามข้อบังคับ กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอบุติเหตุบนท้องถนน และความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

ข่าว : วสันต์ มีจินดา / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : สภ.หางดง

เริ่ม 20 กันยายนนี้ ตำรวจ…ไม่ยึดใบขับขี่

เริ่ม 20 กันยายนนี้ ตำรวจ…ไม่ยึดใบขับขี่ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ตำรวจภูธธรจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 นี้ พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวชี้แจงกรณีพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 นี้ว่า นับแต่นี้เป็นต้นไป ตำรวจหรือเจ้าพนักงานจราจร จะไม่มีสิทธิ์ยึดใบอนุญาตขับรถของผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ แต่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการส่งใบสั่งจราจรให้ตามที่อยู่ของผู้กระทำผิด และจะบันทึกการกระทำผิดนั้นเข้าระบบ จนกว่าผู้กระทำผิดจะดำเนินการเสียค่าปรับที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือสถานีตำรวจทุกสถานี แต่หากไม่ดำเนินการ เมื่อนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปเสียภาษีประจำปี ขนส่งจะไม่ออกใบแสดงการเสียภาษีฉบับจริงให้ แต่จะออกใบแทนให้ และให้ไปดำเนินการจ่ายค่าปรับภายใน 30 วัน จึงจะออกฉบับจริงให้ สำหรับกรณีที่เจ้าพนักงานเรียกตรวจใบอนุญาตขับรถ ผู้ขับขี่จะต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่ฉบับจริง หรือใบอนุญาตที่แสดงในแอปพลิเคชั่นของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น การทำสำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาต จะไม่สามารถนำมาใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานได้ นอกจากนี้ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ขอความร่วมมือประชาชน ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดดำเนินการตามข้อบังคับ กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอบุติเหตุบนท้องถนน และความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ******************************************** วสันต์ มีจินดา / ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์โดย PR Chiangmai เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

Must Read

ตำรวจช้างเผือกตั้งด่าน ออกกวดขันป้องกันกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมแข่งรถบนท้องถนน

ตำรวจช้างเผือกตั้งด่าน ออกกวดขันป้องกันกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมแข่งรถบนท้องถนน วันที่ 21 ม.ค. 64 เวลาประมาณ 23.00 - 01.00 น. ร.ต.อ.สุคำ จันทร์ใหม่ รอง สวป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20 , ร.ต.อ.ธานี แหยมคง , ร.ต.อ.สุคิด จักร์สุวรรณ์ รอง สวป.ฯ...
error: Alert: Content is protected !!