“เศรษฐา” รับรางวัล The President’s Award of Service จาก Claremont Graduate University ในฐานะศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์แก่สาธารณะ ลั่นจะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีให้ดีที่สุด

4

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 67 – นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี รับมอบรางวัล The President’s Award of Service จากคณะผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาแคลร์มอนต์ (Claremont Graduate University) รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่ศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์

ทั้งนี้ Claremont Graduate University มีการมอบรางวัลให้แก่ศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2518 โดยรางวัล The President’s Award of Service จะพิจารณามอบแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สาธารณะ ส่งเสริมการพัฒนาของมนุษยชาติ และสนับสนุนสิทธิมนุษยชน โดยนายกรัฐมนตรีถือเป็นศิษย์เก่าคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ในเวลาต่อมานายกรัฐมนตรีได้โพสต์ผ่าน X ระบุว่า ดีใจและเป็นเกียรติมาก ๆ ครับ ที่ได้รับรางวัล President’s Award of Service จาก Claremont Graduate University และผมจะตั้งใจทำงานในหน้าที่นายกรัฐมนตรีให้ดีที่สุด ให้ควรค่าแก่รางวัลที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย และคู่ควรกับโอกาสที่ได้มาทำงานเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนครับ