ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือจากฝนที่ตกหนัก ถึงวันที่ 16 กันยายน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือจากฝนที่ตกหนัก ถึงวันที่ 16 กันยายน

     นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่า จากการติดตามสภาวะอากาศ สถานสถานการณ์น้ำท่า พบว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักในภาคเหนือ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 มีจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน

     เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจึง ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ขอให้ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ระวังการขับขี่ผ่านบริเวณน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลผ่านถนน

     สำหรับอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ซึ่งต้องดำเนินการพร่องหรือระบายน้ำ ให้ประสานจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำ สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร หรือกลไกฝ่ายปกครอง กลไกจิตอาสา เครือข่ายเตือนภัยภาคประชาชน เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำ เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ เช่น จัดเก็บทรัพย์สิน ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายยานพาหนะและสัตว์เลี้ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัย ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดกำลังในรูปแบบทีมประชารัฐเข้าสำรวจความเสียหาย และดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที

ข่าว : นันธิกา กิจปาโล / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่