เตรียม “ถุงผ้า” ให้พร้อม ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 หลายแห่งจะงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

2357
งดถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้า

เตรียมถุงผ้าให้พร้อม
“ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ต จะงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” เริ่มพร้อมกัน 1 มกราคม 2563

 

งดถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้า

Facebook Comments