“สายธารวิถีปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 67 นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

12

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

🎯 พบกิจกรรม 🎯
▪️ ด้านการผลิตและพัฒนาครู
▪️ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
▪️ ด้านวิชาการและวิจัย
▪️ ด้านศิลปวัฒนธรรม
▪️ ด้านศิษย์เก่า

📖🖋 เชิญชมและร่วมงาน การแสดงผลงานวิชาการ / การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ / การเสวนา / การอบรม / การแสดงนิทรรศการ / มหกรรมดนตรี และ CMRU Carnival
🏵 เพลิดเพลินกับถนนสายวัฒนธรรม รับชมผลงานเพชรราชภัฏ เพชรล้านนา และศิลปินแห่งชาติ
💃💃 สนุกสนานในงาน “คืนสู่เหย้า ชาวดำ – เหลือง” 100th Anniversity CMRU พบศิลปิน “แอม” , “ปุ้ม” วงสาว สาว สาว และ “โบ” สุนิตา

📍 ติดตามรายละเอียดการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3 – 6 กรกฎาคม 2567 ได้ที่ www.100years.cmru.ac.th

ดาวน์โหลดแผ่นพับกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3VTXi1c
** กำหนดการและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

2345