เด็กเชียงใหม่สุดเจ๋ง! สร้างนวัตกรรมแขนกลจากเครื่องปริ้น 3D ช่วยผู้พิการ

เด็กนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวารี เชียงใหม่สร้างนวัตกรรมแขนกลจากเครื่องปริ้น 3D ช่วยผู้พิการให้ชีวิตง่ายขึ้น โดยต้นทุนต่อชิ้นไม่ถึง 5 พันบาท ต่างจากของต่างประเทศที่มีราคาเริ่มต้นที่หลายหมื่นบาท

     นางสาวกวิสรา ศรีพัฒนตระกูล และ นายเบญจ์ นาคใหม่ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สาธิตการทำงาน “ แขนกล” ที่ทั้งสองช่วยกันคิดค้นและสร้างขึ้นจากเครื่องพิมพ์สามมิติ ก่อนนำมาประกอบกันเป็นรูปร่าง ติดตั้งวงจรอิเลคทรอนิคส์ และ เขียนโค้ดเพื่อควบคุมสั่งการ ทำให้สามารถหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ ได้หลายขนาด ตั้งแต่ปากกาไปจนถึงแก้วน้ำขนาดใหญ่ และยังสามารถเขียนคำสั่งควบคุมการใช้งานเพิ่มเติมได้อีกหลายโหมด

     แขนกลชิ้นนี้ ออกแบบสำหรับผู้พิการแขนตั้งแต่ข้อศอกลงมา มีน้ำหนักเบาไม่ถึง 2 กิโลกรัม การใช้งานง่ายเพียงสวมเข้าไปให้แขนสัมผัสกับแผ่นเซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับการควบคุม เมื่อต้องการใช้งานก็กดปุ่มเลือกโหมดที่ติดตั้งอยู่ที่แขนกล จากนั้นแค่ขยับแขนเพื่อให้ฝ่ามือแขนกลได้หยิบจับสิ่งของตามโหมดที่เลือก ส่วนการใช้งานก็ง่าย ๆ เพียงสวมเข้าและถอดออกเมื่อเลิกใช้ ที่สำคัญผลิตจากเครื่องปริ้นสามมิติ ต้นทุนต่อชิ้นไม่ถึง 5 พันบาท ต่างจากของต่างประเทศที่มีราคาเริ่มต้นที่หลายหมื่นบาท

     นางสาวกวิสรา บอกว่า งานชิ้นนี้เป็นโครงงานตามหลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ก่อนหน้านี้ได้พยายามหาโจทก์ เน้นสิ่งที่จะช่วยเหลือสังคมได้ ก่อนจะมาพบว่าผู้พิการแขนในประเทศไทย มีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน้อยมาก จึงเป็นที่มาของผลงานชิ้นนี้ แขนกลที่สร้างขึ้น หากมีการต่อยอดและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง จะทำให้ผู้พิการได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกได้ง่ายขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในประเทศไทย

     สำหรับนวัตกรรมแขนกลที่สร้างขึ้นนี้ ถูกส่งเข้าประกวดและคว้ารางวัลมากมาย ทั้งระดับประเทศและระดับโลก สร้างความภูมิใจให้กับเด็กเก่งทั้งสองคนและโรงเรียน รางวัลที่ได้ ประกอบด้วย 1.รางวัลชนะเลิศ รายการ Innovative Robot งาน Thailand micro:coding Championship 2019 2.รางวัล Popular vote รายการ Innovative Robot งาน Thailand micro:coding Championship 2019 3.รางวัลชนะเลิศ รายการ Innovative Robot Senior งาน International micro:coding Championship 2019 ที่สิงค์โปร์ 4.รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2562 งานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ (PIM Robotics Playground 2019) 5.รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : NCPD INNOVATION AWARD 2019ประเภทนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 6.รางวัลชนะเลิศ รายการ Innovative Robot Senior งาน International World Robot Games 2019 ที่ประเทศไทย

     ด้าน อาจารย์สรพงษ์ สมสอน หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ บอกว่า ทางโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มุ่งให้เยาวชนมีทักษะทางดิจิทัล เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยทางโรงเรียนได้ให้การสนับสนุน ทั้ง ความรู้ วงจรอิเลคทรอนิคส์ วัสดุอุปกรณ์อย่างเต็มที่ เพื่อให้เด็กได้ต่อยอดทักษะ ให้บรรลุโครงงานที่มีคุณภาพ และ จากรางวัลที่คว้ามาได้ บอกได้ว่าปัจจุบันเด็กไทยไม่แพ้ชาติอื่น ๆ ทุกคนมีความสามรถหลากหลาย เพียงแต่โรงเรียนจะต้องมองเห็นและดึงศักยภาพความถนัดของเด็กออกมาให้ได้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ถ้าโรงเรียนมองเห็นประเทศไทยก็ไม่แพ้ใครในโลก