ไฮไลฟ์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนงานวิ่งเทรลเพื่อลมหายใจ “Beat the Haze RUN” ปี 3 ปลูกฝังให้ประชาชนรักผืนป่า และร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน

13

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 กลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ ได้ร่วมสนับสนุน และจัดตั้งจุดบริการน้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด และหน้ากากอนามัย N95 จากบริษัท ดร.ไอจีน เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด จำนวน 500 ชิ้น นำโดย Dhanush Ramachandran Nair รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน “วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ Chiang Mai Beat The Haze Charity Run” ปีที่ 3 ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ณ โครงการชลประทานเชียงใหม่ 700 ปี (สันเขื่อน อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง)

02

03

เทรลเพื่อลมหายใจ “Beat the Haze RUN” ปี 3 จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.00 น. โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ (Chiang Mai Beat The Haze Charity Run) ปีที่ 3 โดยงานเดินวิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมระดมทุนประจำปีของมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนชุมชนในการทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน รายได้จากกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคมที่ทำงานการจัดการไฟป่า ลดฝุ่นควัน และมลพิษทางอากาศ โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เกือบ 500 คน

04

05

สำหรับกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ คณะทำงานฯ เลือกเส้นทางวิ่งเทรลไปตามเส้นทางธรรมชาติบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหนองจอก ในพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ป่าติดเมือง และเป็นหนึ่งพื้นที่เฝ้าระวังไฟพิเศษ ในเขตอุทยานสุเทพ-ปุย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะทาง 20 กิโลเมตร, 10 กิโลเมตร, และ 5 กิโลเมตร เพื่อให้นักวิ่งได้รับพลังจากการเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนกับดอยสุเทพ ระบบนิเวศและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างใกล้ชิด

06

โดยกลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ในการสมทบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ และเห็นถึงความสำคัญของการดูแลพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อม

07

0908