ม.แม่โจ้ รับน้องใหม่สู่รั้วอินทนิล รายงานตัวเข้าหอพักวันแรก ครึกครื้น คึกคัก ผู้บริหาร พร้อมรุ่นพี่ รอต้อนรับอบอุ่น

26

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาจากทุกคณะ/วิทยาลัย ภายใต้การดูแลของกองพัฒนานักศึกษา จัดให้มีการรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2567 โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับนักศึกษา และผู้ปกครอง ที่เดินทางมาจากทุกภูมิภาค สู่รั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ณ บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

az9JTk.jpeg

มหาวิทยาลัยได้จัดการแบ่งกลุ่มรายงานตัวเข้าหอพักเพื่อลดการแออัด ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 โดยจัดเตรียมรถรับ – ส่ง จากสถานีขนส่งจุดต่างๆ มายังมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง มีรุ่นพี่ๆ แต่ละคณะ/วิทยาลัย มาต้อนรับและช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสัมภาระของน้อง ๆ ไปยังหอพัก บรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้น คึกคัก และอบอุ่นเหมือนเช่นเคย

azgjTB.jpeg
azgfyf.jpeg
azg45Y.jpeg
azgxD7.jpeg
azg8Zp.jpeg
azgQQ5.jpeg
azg0lJ.jpeg
azgCPy.jpeg
azgE4w.jpeg
azgTiz.jpeg
azgX5g.jpeg
azgo6r.jpeg
az9aDt.jpeg

az9icl.jpeg
az97Qq.jpeg
az9NlP.jpeg
az9VdN.jpeg