กําหนดการพิธีทําบุญเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

5986

กําหนดการพิธีทําบุญเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 9 เหนือ

หน่วยประกอบพิธีทั้ง 10 จุด คือ

1. หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ (บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์)
2. หน่วยพิธีประตูท่าแพ
3. หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่
4. หน่วยพิธีประตูแสนปรุง
5. หน่วยพิธีประตูสวนดอก
6. หน่วยพิธีประตูช้างเผือก
7. หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง
8. หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน
9. หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ
10. หน่วยพิธีแจ่งกะต๊ำ

กําหนดการประกอบพิธีพร้อมกันทุกหน่วยพิธี ดังนี้

เวลา 07.00 น. ทําพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่
เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์ ประธานในพิธี คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ศรัทธาประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี
เวลา 09.39 น. จุดพลุสัญญาณ 3 ครั้ง เริ่มประกอบพิธีพร้อมกันทุกหน่วย ตามลําดับ
– ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย –
– ไหว้พระสมาทานศีล
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา
– แสดงพระธรรมเทศนา “ สารากริวิชชาณสูตร ”
– ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้เป็นประธานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์ทั้งหลายและดวงพระวิญญาณของพญามังรายมหาราช พญางําเมือง พ่อขุนรามคําแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์
– ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี

blank

blank

blank

blank