หมอหมูเตือน! เข้านอนหลังตี 1 เป็นประจำ เสี่ยงวิตกกังวลและซึมเศร้า

97

19 มิ.ย. 67 – รศ.นพ.วีรศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “หมอหมู วีระศักดิ์” ประเด็นเกี่ยวกับอันตรายของการนอนดึกเป็นประจำ ระบุว่า

“เข้านอนหลังตี 1 เป็นประจำ เสี่ยง! วิตกกังวลและซึมเศร้า

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การรอจนเกินตี 1 เพื่อเข้านอนนั้นไม่ดีสำหรับสุขภาพกายและสุขภาพจิต จริงๆ นะครับ จากการศึกษาที่มีการใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 73,888 คนในสหราชอาณาจักร พบว่า คนที่เข้านอนหลังตี 1 มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวลและซึมเศร้า มากกว่าคนที่เข้านอนก่อนเวลาดังกล่าว

การเข้านอนหลังตี 1 ส่งผลต่อการทำงานต่อกลีบสมองส่วนหน้า ซึ่งจะทำให้อารมณ์แกว่งไปมาและความสามารถในการยับยั้งตัวเองลดลง และจะนำไปสู่ความคิดเชิงลบมากขึ้น ความวิตกกังวลมากขึ้น … เพราะการทำงานของสมองที่สูงขึ้นที่จะควบคุมอารมณ์เหล่านั้น

จะทำอย่างไรถ้าคุณทำงานกะดึก การพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนที่จะเข้ากะดึก ถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่หากมีโอกาส การงีบหลับเป็นเวลา 20 – 30 นาที ก็จะมีประโยชน์ในการลดการทำงานของสมองส่วนหน้าได้เช่นกัน”

ที่มา : หมอหมู วีระศักดิ์