ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่มเติม 42 จังหวัด รวมเชียงใหม่ ใช้ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

1342

19 มิ.ย. 67 – เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง จังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567 ลงนามโดย นายจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โดยก่อนหน้านี้ได้กำหนดให้จังหวัดแพร่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายนำร่อง

ซึ่งล่าสุด สปสช. ได้ประกาศเพิ่มเติมให้ 42 จังหวัดดังต่อไปนี้เป็นจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ได้แก่

1. จังหวัดนครราชสีมา
2. จังหวัดนครสวรรค์
3. จังหวัดพังงา
4. จังหวัดเพชรบูรณ์
5. จังหวัดสระแก้ว
6. จังหวัดสิงห์บุรี
7. จังหวัดหนองบัวลำภู
8. จังหวัดอำนาจเจริญ
9. จังหวัดเชียงใหม่
10. จังหวัดเชียงราย
11. จังหวัดน่าน
12. จังหวัดพะเยา
13. จังหวัดลำปาง
14. จังหวัดลำพูน
15. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
16. จังหวัดกำแพงเพชร
17. จังหวัดพิจิตร
18. จังหวัดชัยนาท
19. จังหวัดอุทัยธานี
20. จังหวัดสระบุรี
21. จังหวัดนนทบุรี
22. จังหวัดลพบุรี
23. จังหวัดอ่างทอง
24. จังหวัดนครนายก
25. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26. จังหวัดปทุมธานี
27. จังหวัดอุดรธานี
28. จังหวัดสกลนคร
29. จังหวัดนครพนม
30. จังหวัดเลย
31. จังหวัดหนองคาย
32. จังหวัดบึงกาฬ
33. จังหวัดชัยภูมิ
34. จังหวัดบุรีรัมย์
35. จังหวัดสุรินทร์
36. จังหวัดสงขลา
37. จังหวัดสตูล
38. จังหวัดตรัง
39. จังหวัดพัทลุง
40. จังหวัดปัตตานี
41. จังหวัดยะลา
42. กรุงเทพมหานคร

31448 page 0001
31448 page 0002
31448 page 0003