ผลสำรวจจาก Gallup World Poll ชี้ “ไทย” เป็นอันดับ 4 ของเอเชีย ประเทศที่มนุษย์เงินเดือนเจริญรุ่งเรืองที่สุด

93

15 มิ.ย. 67 – เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานสถานะสถานที่ทำงานทั่วโลก ประจำปี 2024 ของ Gallup พบว่า 34% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกกล่าวว่าพวกเขา “เจริญรุ่งเรือง” ในขณะที่ 58% บอกว่าพวกเขา “กำลังดิ้นรน” ผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกประมาณ 8% ยอมรับว่าตน “มีความทุกข์” ในที่ทำงาน

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการประเมินสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และวัดผลการมีส่วนร่วมผ่านประสบการณ์เชิงบวก เช่น การเจริญเติบโตและความสนุกสนาน ตลอดจนประสบการณ์เชิงลบ เช่น ความเครียด ความโกรธ ความกังวล ความเศร้า และความเหงา

ผลสำรวจของ Gallup World Poll สำรวจประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกจากกว่า 160 ประเทศและพื้นที่ทั่วโลก ข้อมูลสำหรับรายงานนี้ที่รวบรวมในปี 2023 ประกอบด้วยผลลัพธ์จากผู้ตอบแบบสำรวจที่มีงานทำมากกว่า 128,000 คน

โดย 10 ประเทศที่มีสัดส่วนคนบอกว่าตนเองเจริญรุ่งเรืองสูงที่สุด ตามการศึกษาของ Gallup
1. ฟินแลนด์: 83%
2. เดนมาร์ก: 77%
3. ไอซ์แลนด์: 76%
4. เนเธอร์แลนด์: 71%
5. สวีเดน: 70%
6. อิสราเอล: 69%
7. นอร์เวย์: 67%
8. คอสตาริกา: 62%
9. เบลเยียม: 60%
10. ออสเตรเลีย: 60%

ในส่วนของเอเชีย 10 อันดับแรกภูมิภาคที่ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาเจริญรุ่งเรือง ได้แก่
1. เวียดนาม: 51%
2. ไต้หวัน: 41%
3. สิงคโปร์: 39%
4. ประเทศไทย: 37%
5. ฟิลิปปินส์: 36%
6. จีน: 36%
7. เกาหลีใต้: 34%
8. มาเลเซีย: 31%
9. ญี่ปุ่น: 29%
10. มองโกเลีย: 29%

ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า งานจะสัมพันธ์กับความสุข และอารมณ์เชิงลบในแต่ละวัน ความรับผิดชอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับองค์กรด้วย เมื่อบริษัทปลูกฝังการคุ้มครองแรงงานที่จำเป็น และผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี พนักงานที่มีส่วนร่วมจะประสบความสำเร็จทั้งในที่ทำงานและในชีวิต

ที่มา : cnbc / gallup