มาแล้ว ข้าวเหนียวราคาเฉลี่ยน กก.ละ 33 บ. ลดภาระข้าวเหนียวแพง

267
ข้าวเหนียวแพง
    กระทรวงพาณิชย์จับมือสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย ผู้ประกอบการโรงสี จัดจำหน่ายข้าวสารเหนียวถุงราคาพิเศษ คุณภาพมาตรฐาน กว่า 260,000 ถุง ตามโครงการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคข้าวเหนียว ณ ร้านธงฟ้าฯ ทั่วประเทศกว่า 1,400 ร้าน (ยกเว้นภาคใต้) ขนาด 2 กก. ราคาถุงละ 70 บาท และขนาด 5 กก. ราคาถุงละ 160 บาท โดยเบื้องต้นจะทยอยส่งสินค้า 300 ตัน และส่งให้ครบ 1,000 ตันภายในเดือนนี้ ประชาชนสามารถซื้อสินค้าขนาด 5 กก.ได้ไม่เกินคนละ 1 ถุง และขนาด 2 กก.ไม่เกินคนละ 3 ถุง เพื่อป้องกันการกักตุน และกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง
.
สำหรับโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาราคาข้าวเหนียวปรับตัวสูงขึ้น กระทบต่อผู้บริโภคและผู้ค้าข้าวสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้ปริมาณข้าวเปลือกเหนียวออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับเป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาล ข้าวเก่ามีปริมาณเหลือน้อย ข้าวใหม่ยังไม่ถึงช่วงเก็บเกี่ยว และภาครัฐระบายข้าวในสต็อกหมดแล้ว ข้าวเหนียวจึงขาดแคลน

ข่าวจากรัฐบาลไทย