กลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ ร่วมเดินขบวน Pride of Chiang Mai รณรงค์ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นมนุษย์

5

เชียงใหม่, 2024: กลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ นำโดยคณะผู้บริหาร Mrs. Pola Mazumdar Nair, Mr. Carl Preetham Singh, คุณพีรญา วงศรานุชิต, คุณสุนันทา ลีลาพัฒนา และทีมงานกว่า 50 ท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพาเหรด Pride of Chiang Mai ภายใต้แนวคิด “WE’RE ALL HUMAN” ร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) ความเท่าเทียม และการตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นมนุษย์

blankblank

โดยกลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ได้ร่วมเดินขบวนจากบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน – ลานประตูท่าแพ พร้อมกับเหล่าผู้ร่วมขบวนจากหลากหลายองค์กรและบุคคลทั่วไป

“ทางกลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม Pride of Chiang Mai ในปีนี้”  Mrs. Pola Mazumdar Nair กรรมการกลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ กล่าว “เราเชื่อมั่นในความหลากหลายและความเท่าเทียม และมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ทุกคนได้รับการเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ตาม”

blankblank

กิจกรรม Pride of Chiang Mai เป็นการรวมตัวกันของบุคคลหลากหลายเพศ เพื่อเฉลิมฉลองความแตกต่างและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ กิจกรรมนี้ยังเป็นการแสดงพลังของชุมชน LGBTQ+ ในการต่อสู้เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของพวกเขา

blank

“เราหวังว่าการมีส่วนร่วมของเราในกิจกรรม Pride of Chiang Mai จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายและความเท่าเทียม และร่วมสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสมบูรณ์แบบ” คุณพีรญา วงศรานุชิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดกลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ กล่าว

blank

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทไฮไลฟ์
กลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านการจัดการบริหารสินทรัพย์ และอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ มุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเท่าเทียม และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทุกคนได้รับการเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

blank blank blank