นายกฯ เตรียมขึ้นเหนือตรวจราชการ 7-9 มิ.ย. ‘เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง’ เดินหน้าดันการท่องเที่ยวภาคเหนือ “เมืองล้านนาน่าเที่ยว”

120

5 พ.ค. 67 – นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567 เดินหน้าติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลัก-เมืองรอง ผลักดันเมืองน่าเที่ยวเขตภาคเหนือ “เมืองล้านนาน่าเที่ยว” หารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน) มุ่งนำศักยภาพที่โดดเด่นของพื้นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในพื้นที่ให้นานและมากขึ้น รวมทั้งติดตามปัญหาคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีภารกิจตามกำหนดการ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 13.30 น. นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานของโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข ณ สวนสาธารณะสิริสุขนันทน์ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 10.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงาน “เปิดเมืองน่าเที่ยว” และเยี่ยมชมบูธ ณ ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน) ณ ห้องประชุมตลาดจริงใจมาร์เก็ต จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อสักการะพระธาตุหริภุญชัย พร้อมพบปะชุมชนทำโคมลำพูน (ผู้ผลิตโคมบูชาส่งให้วัดเพื่อพุทธศาสนิกชนได้บูชาช่วงเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน) และพบปะกลุ่มคนถีบสามล้อลำพูน

ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เสร็จแล้วจะเดินทางไปเยี่ยมชมร้านกาแฟเผ่าอาข่า ณ ร้าน Aq Bur old town คาเฟ่ย่านเมืองเก่าลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมชมขั้นตอนเลี้ยงหม่อนไหม “เศรษฐกิจพอเพียง” และการสาธิตการทอผ้าไหมยกดอก การทำผ้ามัดย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ พร้อมชิมอาหารถิ่น Signature เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังเตาชวนหลง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อชมโรงงานผลิตเซรามิค และผลงานจิตรกรรมบนจานกระเบื้อง เครื่องปั้นดินเผา กิจกรรม Workshop วาดหรือปั้นเซรามิค ต่อจากนั้น จะไปเยี่ยมชมตัวอย่างเจ้าของกิจการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประยุกต์และพักผ่อนอิริยาบถ ณ สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชน และรับฟังปัญหาคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 10.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง ชมการสาธิตการทำสมุนไพรบำรุงกำลังช้าง และชมการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จากนั้น เดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อสักการะพระธาตุลำปางหลวง และชมเงาพระธาตุกลับหัว (Unseen in Thailand) เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังร้านข้าวแต๋นทวีพรรณ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อชมการสาธิตขั้นตอนการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม และชมผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโมในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ (ข้าวแต๋นนวัตกรรมส่งออก) ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังร้านครัวเนื้อหอม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อชมการสาธิตการทำกะเพราเนื้อ (แชมป์ World Kaphrao Thailand Grand Prix 2023) ก่อนเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านแจ้ซ้อน โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากท่าอากาศยานลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง กลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 17.00 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

“การเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ประเด็นสำคัญเพื่อติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลทั้งเรื่องน้ำที่ต้องดำเนินการให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและประชาชนเข้าถึงน้ำที่มีคุณภาพ รวมถึงเพียงพอต่อด้านการเกษตร อุตสาหกรรมต่าง ๆ ระบบนิเวศ และด้านการท่องเที่ยว พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวเขตภาคเหนือ ‘เมืองล้านนาน่าเที่ยว’ ตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองสู่การท่องเที่ยวเมืองหลักของรัฐบาล ที่มุ่งนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นและมีระยะเวลาพำนักอยู่ในพื้นที่นานขึ้น เพิ่มยอดใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อทริป เช่น การสร้าง Landmark และสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ สร้างผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ รวมถึงอาหาร ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งปีให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว