แอปฯ เรียกรถ Maxim ร่วมจัดกิจกรรมปันสุขที่สถานสงเคราะห์เด็กพรสวรรค์

13

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาทีมงาน “แอปฯ เรียกรถ Maxim” ได้ร่วมกับคนขับรถในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลที่สถานสงเคราะห์เด็กพรสวรรค์ เพื่อแบ่งปันความสุขและสนุกสนานให้กับน้องๆ ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

a8sKBf.jpeg

กิจกรรมนี้ได้รับการจัดขึ้นด้วยความสมัครใจจากทีมงาน “แอปฯ เรียกรถ Maxim” ร่วมกับคนขับรถที่มีใจเอื้อเฟื้อต่อสังคม โดยมีการเตรียมขนมและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมาย เช่น เกมส์บันไดงู โดมิโน่ ร้อยลูกปัด ระบายสี เพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆ ที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง

a8su1B.jpeg

a8s5YY.jpeg

ทีมงานและคนขับแอปฯ เรียกรถ Maxim “เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำความสุขและความหมายให้กับน้องๆ ในสถานสงเคราะห์ เราเชื่อว่าการแบ่งปันและการเอื้อเฟื้อต่อกันในชุมชนจะสร้างสรรค์ความสุขและความรักที่มีค่าอันแท้จริง”

a8sWxz.jpeg

กิจกรรมการบริจาคและการแบ่งปันความสุขของ “แอปฯ เรียกรถ Maxim” และคนขับรถในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อและเติบโตพร้อมกันไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและมอบความสุขให้กับผู้อื่นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในวันสำคัญหรือในวันธรรมดา ด้วยความเอื้อเฟื้อและความกระตือรือร้นในการทำความดีต่อผู้อื่นในสังคมที่เราอาศัยอยู่กันทุกวัน

a8sBa7.jpeg
a8sFSp.jpeg
a8sPs5.jpeg
a8sdzJ.jpeg
a8smry.jpeg
a8stWw.jpega8scYg.jpeg
a8sgFr.jpeg
a8s91k.jpeg
a8ssat.jpeg
a8synl.jpeg