(มีคลิป) กรมวิทย์ฯ เปิดผลตรวจข้าว 10 ปี ไม่พบสารอะฟลาท็อกซิน และสารปนเปื้อนอื่นๆ ยังมีคุณค่าโภชนาการครบถ้วน

27

20 พ.ค. 67 – นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยถึงผลตรวจตัวอย่างข้าวที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ได้รับตัวอย่างข้าว 2 ตัวอย่าง ปริมาณ 3 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม จาก 2 โกดัง ประกอบด้วย โกดังข้าวกิตติชัย และโกดังของ บจก.พูนผลเทรดดิ้ง จำกัด

โดยมอบให้สำนักควบคุมคุณภาพอาหารดำเนินการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับรับรองมาตรฐานตามหลักสากล ISO 17025 ทำการตรวจสอบใน 3 ด้าน ซึ่งผลพบว่า

ด้านที่ 1 กายภาพและสิ่งแปลกปลอม ตัวอย่างข้าวทั้ง 2 ชนิด มีวัตถุสิ่งแปลกปลอมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งเป็นมอดและเศษซากของแมลง ปะปนอยู่ซึ่งถือว่าสามารถพบได้ในข้าวสาร ทั้งนี้ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้าวที่ต้องปลอดสิ่งแปลกปลอม ถือว่าข้อแรกไม่ผ่านมาตรฐาน

ด้านที่ 2 เรื่องความปลอดภัย อย่างสารอะฟลาทอกซินนั้น ตรวจไม่พบทั้งในข้าวตัวอย่างที่ 1 และข้าวตัวอย่างที่ 2 เช่นเดียวกับสารรมข้าว และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 250 ชนิด ก็ไม่พบมีสารตกค้าง โดยมีการตรวจซ้ำถึง 3 ครั้ง รวมถึงตรวจโลหะหนัก เช่นตะกั่ว/ แคดเมียม /ดีบุก /ปรอท สารหนู ซึ่งไม่พบการปนเปื้อนแต่อย่างใด

ด้านที่ 3 การตรวจทางด้านคุณค่าทางโภชนาการ ผลสรุป ข้าวทั้ง 2 ตัวอย่าง มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเหมือนเช่นข้าวที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป

ทั้งนี้ ข้าวที่อยู่ในโกดังทั้งสองก่อนนำไปจำหน่าย จะมีการทำความสะอาดเอาสิ่งเจือปนออก หากประชาชนยังไม่มีความมั่นใจ ทางกรมการค้าภายในพร้อมเก็บตัวอย่างข้าวส่งตรวจเพิ่มเติมอีกในอนาตค โดยคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคม นี้จะมีการเปิดประมูลเพื่อจำหน่ายข้าวในสต๊อกดังกล่าว