“สมศักดิ์” คุมเข้ม “ยาบ้า” ชี้ครอบครองแค่เม็ดเดียวก็ต้องถูกจับ-ยึดทรัพย์ ต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำสกัดกั้นนำเข้าบริเวณชายแดน

118

14 พ.ค. 67 – นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 พ.ค. นี้จะเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดจำนวนการครอบครองยาบ้า จากนั้นจะนำร่างกฎกระทรวงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบต่อไป

“ส่วนตัวมองว่าเรื่องบำบัดคือปลายน้ำ แต่ที่นายกรัฐมนตรี กำชับเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำ คือสกัดกั้นนำเข้าบริเวณชายแดน ตรวจสอบผู้ค้าผู้ผลิตและยึดทรัพย์คนที่อยู่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ไม่ว่าใครที่มียาบ้าในครอบครองแค่เม็ดเดียวก็ต้องถูกจับและยึดทรัพย์และต้องตรวจสอบย้อนลงไปด้วยว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมานานแค่ไหน มีรายได้จากการขายยาเท่าไหร่ และยึดทรัพย์รวมไปถึงที่อยู่ในมรดก สิ่งเหล่านี้ต้องเข้มงวดเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนตำรวจและศาลต่อไป” นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าว