ทม.แม่เหียะ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

22

ทม.แม่เหียะ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 20 เม.ย. 2567 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วย นางสาวเพชรัตน์ ใหม่ชมภู ส.ส. เชียงใหม่เขต 1 รวมถึงผู้แทนนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมทีมผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนและเครือข่ายภาคีเมืองแม่เหียะจัดพิธีสระเกล้าดำหัวขอพรผู้สูงอายุจาก10 หมู่บ้าน จำนวน 510 คน เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยจัดเครื่องสักการะสระเกล้าดำหัว น้ำขมิ้น ส้มป่อย และเครื่องดำหัวปีใหม่เมือง ตามแบบฉบับของประเพณีโบราณล้านนาเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นภายในพิธีรดน้ำดำหัวได้มีการแสดงธรรมบรรยายจาก พระครูอาภัส รัตนธาดา เจ้าอาวาสวัดต้นปิน เจ้าคณะตำบลแม่เหียะ ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ชีวิตอย่างไรยามสูงวัยให้มีความสุข” การมอบเงินกองทุนชมรมผู้สูงอายุฯ พร้อมกับการแสดงฟ้อนดำหัวปีใหม่ ชุดฟ้อนแม่เหียะเมืองงาม ของชมรมช่างฟ้อนล้านนาเมืองแม่เหียะ จำนวน 60 คน สร้างความอบอุ่นและความประทับใจให้แก่ผู้สูงอายุและผู้มาร่วมงานอย่างยิ่ง

441756_0.jpeg

ซึ่งการรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ มีการจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในวัฒนธรรมล้านนาเรียกว่า การสระเกล้าดำหัว นั้นมีความหมายโดยนัย คือ การขจัดสิ่งชั่วร้าย อัปมงคล ออกไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือการขอขมาอภัยต่อญาติผู้ใหญ่ พระเถระ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู ความเคารพนับถือ รวมไปถึงเป็นการถือโอกาสเยี่ยมเยือน ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบญาติผู้ใหญ่ที่อาจไม่ได้พบปะกันมาทั้งปีอีกด้วย

441759_0.jpeg
441761_0.jpeg
441762_0.jpeg
441766_0.jpeg
441767_0.jpeg