“อนุทิน” เตรียมลงพื้นที่เชียงใหม่ 10 เม.ย. ติดตามสถานการณ์ไฟป่า ฝุ่น PM2.5

50

9 เม.ย. 67 – น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยใกล้ชิดและต่อเนื่องจากการรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดย รมว.มหาดไทยมีความห่วงใยและได้กำชับให้มีการดูแลช่วยเหลือประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการดับไฟป่าต้องมีอุปกรณ์ป้องกันที่เพียงพอ ปลอดภัย

โดยในวันที่ 10 เม.ย. 67 นายอนุทิน จะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์ภาพรวมด้วยตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณามาตรการทางนโยบายเพิ่มเติม หลังจากที่ล่าสุด ณ วันที่ 8 เม.ย. 67 ได้มีการประกาศ เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย ไฟป่าแล้ว 8 อำเภอประกอบด้วย อ.ฮอด อ.พร้าว อ.ฝาง อ.แม่แตง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว อ.แม่อาย และ อ.เวียงแหง

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ รมว.มหาดไทย มีกำหนดจะเดินทางไปรับฟังข้อมูลสถานการณ์ของ จังหวัดเชียงใหม่ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ รวมทั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่โซนเหนือของ จ.เชียงใหม่

“ในการลงพื้นที่ท่านอนุทินจะมีการมอบสิ่งของ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าให้กับผู้ปฏิบัติงาน ด้วย เพราะนอกจากเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนแล้ว ท่านมีความห่วงใยและให้ความสำคัญอย่างมากกับเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ภาคประชาสังคม และประชาชน ที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจเพราะทุกท่านถือว่าเป็นผู้เสียสละ เป็นด่านหน้าที่คอยดูแลพี่น้องประชาชนในเวลานี้” น.ส.ไตรศุลี กล่าว