‘เศรษฐา’ ยันรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจเรื่อง “ฝุ่น” พยายามอย่างเต็มที่แก้ไขปัญหา อำเภอชายแดนค่า PM 2.5 สูงมาจากการเผาของประเทศเพื่อนบ้าน

101

8 เม.ย. 67 – นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจเรื่องฝุ่น พยายามอย่างเต็มที่ ทุกมิติ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วและยั่งยืนที่สุด

ผมทราบดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จากผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 และมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน ผมได้ขอให้ รมว. สาธารณสุข รมช. มหาดไทย ไปช่วยบริหารสถานการณ์และสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ตามที่จังหวัดได้ออก มาตรการทางสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ในภาวะ PM 2.5

มาตรการด้านสุขภาพ จังหวัดได้เตรียมการเรื่องห้องปลอดฝุ่น การจัดหาหน้ากากอนามัย และผมได้เน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ รวมทั้งให้วางมาตรการเพื่อตรวจความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดด้วยครับ

ส่วนเรื่องไฟป่า ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้ทุกมาตรการเพื่อป้องกันการเผาป่า และไฟป่า ใช้เครื่องบินฝนหลวงบรรเทาสถานการณ์ ใช้มาตรการด้านอาชีพ และการตั้งรางวัลนำจับผู้เผาป่า แต่ก็ยังพบการเผา ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการในการดับไฟอย่างรวดเร็วที่สุด แต่ยังมีปัญหาการเผาจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้อำเภอชายแดนมีค่า PM 2.5 สูงมาก

นี่คือปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลต้องขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านช่วยดูแลพื้นที่ของท่านเอง หากพบการเผา หรือพบไฟไหม้ป่า ช่วยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออำเภอเพื่อเข้าระงับสถานการณ์โดยเร็วครับ”