มหาเศรษฐี “ไทย” ทรัพย์สินพันล้านดอลลาร์สหรัฐ (3 หมื่นล้านบาท) มี 49 คน เพิ่มขึ้น 3 คน เป็นอันดับ 12 ของโลก แชมป์ยังเป็น “จีน” 814 คน

1735

Hurun Report ได้เปิดเผย Hurun Global Rich List 2024 ซึ่งจัดอันดับมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ราว 36,400 ล้านบาท) ทั่วโลก โดยการคำนวณความมั่งคั่งเป็นภาพรวมของวันที่ 15 มกราคม 2024 ซึ่งถือเป็นปีที่ 13 ของการจัดอันดับ JDYD Liquor

Hurun Global Rich List ประจำปี 2024 จัดอันดับมหาเศรษฐี 3,279 ราย เพิ่มขึ้นจาก 3,112 รายในปีที่แล้ว จากบริษัท 2,435 แห่ง และ 73 ประเทศ จำนวนมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้น 5% และความมั่งคั่งรวมเพิ่มขึ้น 9%

1,933 คนมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น โดย 480 คนเป็นคนใหม่ ความมั่งคั่งของพวกเขาลดลง 1,346 คน โดยลดลง 278 คน อีก 278 คนยังคงเท่าเดิม 67% เป็นคนสร้างเอง และ 33% สืบทอดความมั่งคั่ง 61% สร้างรายได้จากการขายให้กับธุรกิจ

ผลการจัดอันดับ 3 ประเทศแรก จะเห็นว่าจีนยังคงเป็นเมืองหลวงของโลกที่มีมหาเศรษฐีด้วยจำนวน 814 คน ถึงแม้จะมีการลดลงกว่า 155 คน ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา 800 คน เพิ่มขึ้น 109 คน อินเดียมีมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้น 84 คน รวมเป็น 271 คน

โดย 15 อันดับประเทศที่มีจำนวนเศรษฐีพันล้านมากที่สุดในโลกได้แก่
1. จีน 814 คน ลดลง 155 คน
2. สหรัฐอเมริกา 800 คน เพิ่ม 109 คน
3. อินเดีย 271 คน เพิ่มขึ้น 84 คน
4. สหราชอาณาจักร 146 คน เพิ่มขึ้น 12 คน
5. เยอรมนี 140 คน ลดลง 4 คน
6. สวิตเซอร์แลนด์ 106 คน เพิ่มขึ้น 6 คน
7. รัสเซีย 76 คน เพิ่มขึ้น 6 คน
8. อิตาลี 69 คน เพิ่มขึ้น 11 คน
9. ฝรั่งเศส 68 คน ลดลง 4 คน
10. บราซิล 64 คน เพิ่มขึ้น 13 คน
11. แคนาดา 53 คน เพิ่มขึ้น 8 คน
12. ไทย 49 คน เพิ่มขึ้น 3 คน
13. อินโดนีเซีย 47 คน เพิ่มขึ้น 12 คน
14. ออสเตรเลีย 45 คน (คงเดิม)
15. ญี่ปุ่น 44 คน เพิ่มขึ้น 12 คน

20240325160959634.png

ที่มา : hurun