“ไทย” คว้าอันดับ 7 “ประเทศที่มีความสุขที่สุดในเอเชีย” สิงคโปร์ครองที่ 1 สองปีติดต่อกัน

325

20 มี.ค. 67 – เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศรายงานผลการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในเอเชีย โดยอันดับ 1 ได้แก่ “สิงคโปร์” ซึ่งเป็นปีที่สองติดต่อกัน ตามรายงานความสุขโลกประจำปี 2024

รายงานความสุขโลกเป็นความพยายามร่วมกันของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพชั้นนำของโลก การจัดอันดับความสุขในการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลจาก Gallup World Poll ซึ่งวัดการประเมินชีวิตเฉลี่ยของแต่ละบุคคล ซึ่งใช้เวลานานกว่าสามปีตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2023

10 อันดับความสุขในเอเชีย:
1. สิงคโปร์
2. ไต้หวัน
3. ญี่ปุ่น
4. เกาหลีใต้
5. ฟิลิปปินส์
6. เวียดนาม
7. ประเทศไทย
8. มาเลเซีย
9. จีน
10. มองโกเลีย

ผู้เชี่ยวชาญยังได้วิเคราะห์ข้อมูลในปัจจัยสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ GDP ต่อหัว อายุขัยที่มีสุขภาพดี การสนับสนุนทางสังคม เสรีภาพ ความเอื้ออาทร และการรับรู้ถึงการทุจริต

เมื่อเทียบในระดับโลกพบว่า ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก รองลงมาเป็นเดนมาร์ก และไอร์แลนด์ ขณะที่สิงคโปร์จะอยู่ในอันดับที่ 30 ของโลก เวียดนามอยู่ในอันดับ 54 และไทยอยู่ในอันดับ 58 ของโลก

ที่มา : cnbc