เทรนด์ DIGITAL 2024 เผย 20 อันดับ คำค้นหายอดนิยมในไทย ปี 2024 พบคนไทยท่องเน็ตนานกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน

458

27 ก.พ. 67 – เว็บไซต์ We Are Social และ Meltwater ได้รวบรวมข้อมูล รายงานเกี่ยวกับเทรนด์โลกดิจิทัลปี 2024 (Digital 2024 Global Overview Report) ซึ่งในรายงานดังกล่าวมีข้อมูลที่น่าสนใจของคนไทยรวมอยู่ด้วย

Screenshot_20240227_170808_Facebook.jpeg

Screenshot_20240227_173356_Facebook.jpeg

จากข้อมูลพบว่า ประเทศไทยมี ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย 49.10 ล้านคนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 คิดเป็นร้อยละ 68.3 ของประชากรทั้งหมด ใช้งานในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตไปนานถึง 7 ชั่วโมง 58 นาที โดยจุดประสงค์หลักเพื่อ ติดต่อเพื่อนและครอบครัว (57.6%), อ่านข่าว (39.2%), ใช้เมื่อมีเวลาว่าง (36.8%), ติดตามกำลังถูกพูดถึง (35.9%) ซึ่งโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ Facebook, Line และ TikTok ตามลำดับ

นอกจากนี้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำค้นหายอดนิยมในไทย 20 อันดับแรก (รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66) ได้แก่

5.33741d9c468d5304d.jpeg

ที่มา : datareportal