‘เท่าภิภพ’ เปิดภาพตัวอย่างฉลากเหล้า-เบียร์แบบใหม่ ต้องใส่รูปน่ากลัว ถามคิดเห็นยังไง?

396

26 ก.พ. 67 – จากกรณีมีการ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. …. ฉบับแก้ไขปรับปรุง ที่ได้เปิดให้ประชาชนแสดงความเห็น ต่อร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง “หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. ….” ระหว่างวันที่ 12 – 28 ก.พ. 67 เพื่อหวังลดจำนวนผู้ดื่ม

ล่าสุด นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ภาพตัวอย่างฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบใหม่ผ่านเฟซบุ๊ก “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn” ระบุว่า

[ ฉลากเบียร์น่ากลัว #SoftPower ไหม ]
ตัวอย่างฉลากที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ที่มีอำนาจออกกฎห้ามขายตามเวลา วัน และออนไลน์)พยายามออกข้อบังคับใช้ให้ติดบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทุกประเภท

ฉลากต้องใส่รูปน่ากลัว 30% ของพื้นที่ขวด ทาง สมาคมคราฟท์เบียร์ ลองทำตัวอย่างตามกฎหมายมาสภาพจะออกมาประมาณในภาพครับ

ตอนนี้ร่างข้อบังคับอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น
https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzMwMURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=
ถ้าผ่านแล้วหมอชลน่านเซ็นรับรองก็จะบังคับใช้ได้เลย

ทุกท่านคิดเห็นว่าไงครับ
#สุราก้าวหน้า #ก้าวไกล