สภาอุตสาหกรรม เผยยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือน ม.ค. 67 หดตัวจากปี 66 ร้อยละ 16.42 หลังสถาบันการเงินเข้มปล่อยสินเชื่อ เหตุหนี้ครัวเรือนสูง

111

22 ก.พ. 67 – นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือนมกราคม 2567

โดยยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 54,814 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 16.42 เพราะรถกระบะมียอดขายแค่ 14,864 คัน ลดลงถึงร้อยละ 43.47 จากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินเพราะหนี้ครัวเรือนสูงมาก

รถ PPV มียอดขายลดลงร้อยละ 43.86 เพราะยังไม่มีรุ่นใหม่ออกมา ประกอบกับมีรถ SUV แบบ Hybrid ออกใหม่ในราคาจับต้องได้มาเอาส่วนแบ่งตลาดไป และรถบรรทุกขายลดลงร้อยละ 32.01 จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ล่าช้าออกไปหลายเดือน ทำให้การลงทุน การใช้จ่าย และการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลล่าช้าไปด้วย

ที่มา : สภาอุตสาหกรรม