เผยผลจัดอันดับ IQ ของคนไทย เป็นที่ 64 ของโลก อันดับ 5 ของอาเซียน ตามหลัง สิงคโปร์ กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม

354

19 ก.พ. 67 – เว็บไซต์ worldpopulationreview เผยผลการจัดอันดับ ไอคิวโดยเฉลี่ยของประเทศทั่วโลก ในปี 2024 (Countries by IQ – Average IQ by Country 2024) โดยจากการศึกษาในปี 2019 โดยนักวิจัย Richard Lynn และ David Becker จาก Ulster Institute คะแนน IQ เฉลี่ยที่สูงที่สุดในโลกเป็นของคนญี่ปุ่น ตามหลังมาด้วยไต้หวัน และสิงคโปร์

10 อันดับประเทศที่มี IQ เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
1. ญี่ปุ่น 106.48
2. ไต้หวัน 106.47
3. สิงคโปร์ 105.89
4. ฮ่องกง 105.37
5. จีน 104.1
6. เกาหลีใต้ 102.35
7. เบลารุส 101.6
8. ฟินแลนด์ 101.2
9. ลิกเตนสไตน์ 101.07
10. เยอรมนี 100.74

ทั้งนี้หากแบ่ง IQ เฉลี่ยของกลุ่มประเทศในอาเซียน จะพบว่า
1. สิงคโปร์ มีระดับ IQ เฉลี่ยเป็นอันดับหนึ่งอยู่ 105.89 เป็นอันดับ 3 ของโลก
2 .กัมพูชา 99.75 อยู่อันดับ 15 ของโลก
3. เมียนมา 91.18 อยู่อันดับ 52 ของโลก
4. เวียดนาม 89.5 อยู่อันดับ 60 ชองโลก
5. ไทย 88.87 อยู่อันดับ 64 ของโลก

ที่มา : worldpopulationreview