Home ข่าวทั่วไทย เชียงใหม่อันดับ 4 ของประเทศ ป่วยไข้หวัดใหญ่มากสุด แนะช่วงหน้าฝนนี้ต้องระวังมากขึ้น

เชียงใหม่อันดับ 4 ของประเทศ ป่วยไข้หวัดใหญ่มากสุด แนะช่วงหน้าฝนนี้ต้องระวังมากขึ้น

-

เชียงใหม่อันดับ 4 ของประเทศ ป่วยไข้หวัดใหญ่มากสุด แนะช่วงหน้าฝนนี้ต้องระวังมากขึ้น

     จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 2 กันยายน 2562 มีผู้ป่วยแล้ว 241,027 ราย เสียชีวิต 17 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 10-14 ปี รองลงมาคือ 7-9 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร จันทบุรี เชียงใหม่ และ นครปฐม ตามลำดับ

      โดยคาดว่าแนวโน้มจะพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากขึ้น เนื่องจากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและเป็นช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น และทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน รวมถึงการล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการไข้หวัด โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่จำนวนมาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ เป็นต้น หากมีอาการป่วย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก และไปพบแพทย์โดยเร็ว

       สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ ควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

Must Read

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่...

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่ 5 – 13 ธันวาคมนี้! สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เชียงใหม่ จัด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563” หรือ Chiang Mai Design...
error: Alert: Content is protected !!