Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมทำแผนแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ปี 2563

เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมทำแผนแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ปี 2563

-

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมทำแผนแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ปี 2563

     วันนี้ (9 ก.ย.62) ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ปี 2563 เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป้าหมอกควัน และจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในปี 2563 สำหรับใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันให้ยั่งยืน โดยมีภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประชุม

     ทั้งนี้ จากปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 ทำให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีคุณภาพอากาศ/ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 อยู่ในระดับสูงเกินค่ามาตรฐาน จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ โอบรอบไปด้วยภูเขาสูง ทำให้อากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เคลื่อนตัวได้น้อย ประกอบกับสภาพอากาศที่มีหมอกในตอนเช้า อากาศนิ่ง และมีสภาพอากาศปิด รวมทั้งการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร การหาของป่า การเผาเศษหญ้า ใบไม้ การใช้ยานพาหนะรถยนต์ที่ปล่อยควันดำ การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของฤดูกาล รวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามแดน

จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีมาตรการเตรียมการและป้องกัน โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ การบริหารจัดการด้วยการชิงเผา และทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่า มีการจัดตั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน เพื่อให้การทำงานเป็นเอกภาพและเป็นทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด

     รวมทั้งจัดพื้นที่ปลอดภัย หรือ SAFETY ZONE ให้ประชาชนหลบหมอกควัน รับอากาศบริสุทธิ์ อีกทั้งจัดชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป้า พร้อมประกาศมาตรการบังคับใช้กฎหมายกำหนดช่วงเวลาห้ามเผา กำหนดมาตรการจังหวัดเชียงใหม่เมืองปลอดภัยจากฝุ่นละออง ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกทุกรูปแบบ ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม – นันธิกา กิจปาโล / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

ย้ำ! สิทธิบัตรทอง 30 บาท ยังคงอยู่และใช้ได้ปกติ การยกเลิกสัญญาคลินิก-โรงพยาบาลเอกชน 64 แห่ง เฉพาะในพื้นที่ กทม. เท่านั้น...

ย้ำ! สิทธิบัตรทอง 30 บาท ยังคงอยู่และใช้ได้ปกติ การยกเลิกสัญญาคลินิก-โรงพยาบาลเอกชน 64 แห่ง เฉพาะในพื้นที่ กทม. เท่านั้น ต่างจังหวัดไม่กระทบ สปสช.แจงแนวทางประชาชนสิทธิบัตรทอง 8 แสนราย ที่ได้รับผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญา คลินิก-โรงพยาบาลเอกชน 64 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ เหตุเบิกชดเชยค่าตรวจคัดกรองเมตาบอลิกเกินจริง ย้ำสิทธิบัตรทองของประชาชนยังคงอยู่ สามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้านที่สะดวกได้ทุกที่-โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว หากมีข้อสงสัยสอบถาม 1330 ได้ตลอด...
error: Alert: Content is protected !!